Followers

PUTIN

söndag 29 november 2015

Svenska -- Mike Quinsey -- 27 november 2015
Mike Quinsey 27 november 2015

 Även om det inte finns någon minskning i händelserna på Jorden som leder till förlust av liv, så är detta en utrensning av karma som behöver göras. Snart kommer det att ha passerat, energier av negativitet kommer att försvinna allteftersom vibrationerna stiger försvinner de negativa energierna. Förändringarna påskyndas redan nu och synes ge hopp för ett mer fredligt liv.

De av er som stolt bär på Ljuset och inte engagerar er med de Mörka tjänarna leder marschen mot frihet. Ni lever nu i tider av stora förändringar som inte kommer att stoppas, som kommer att tillkännage den Nya Tidsålderns anländande. På många platser på Jorden har detta lagts ner så att när det en gång väl tar sin början kommer det att snabbt utvecklas över hela Jorden.

Var medvetna om att det finns starka krafter runt om er och när de kommer samman blir det en plötslig ökning i positiva aktiviteter. Ni kommer då att veta, bortom alla tvivel, att den Nya Tidsåldern verkligen är på väg och att det inte blir någon tillbakagång till det gamla paradigmet. Under en tid nu har ni fått indikationer på vilken typ av förändringar som kommer att inträffa.

Det blir ett snabbt framåtskridande som för in välkomna förändringar och de kommer att tydligt ange den riktning ni är på väg in i. Det gamla försvinner mycket kvickt eftersom ändringarna gör att ni avancerar till en ny nivå av livet. Med tiden kommer de olikheter som många upplever nu att utrotas och alla kommer äntligen att ha en mycket acceptabel nivå att leva sina liv på.

Nu är det dags att få tillgång till vad ni har uppnått i era liv, och kanske göra de slutliga förändringar ni behöver. En del kanske tycker att det är svårt att göra detta, men om ni känner det minsta missnöje är det tydligt att vissa förändringar behövs. De flesta av er har kommit långt när det gäller rensning av er karma, och vad som än finns kvar efter ändringarna som kommer, får dispens.

Vid det här laget bör de flesta av er ha rensat bort all karma, utom kanske för mindre saker som säkerligen inte kommer att hålla er tillbaka. När du gick in i det här livet så visste du exakt vad dina planer var, och du har haft en enorm hjälp för att genomföra dem. Var så säker på att ingen har fått möta mer än vad de har kunnat hantera.

Som själar som är mer medvetna än de flesta kan du erbjuda dina råd där du tror att det kan hjälpa en annan själ. Hur långt du skall gå beror på din känsla för att någon kan förstå och agera på det. Helt klart är det så att de som har avancerat i sin förståelse är de lämpligaste till att hjälpa andra.

Allteftersom vibrationerna lyfter upp många fler, så kommer också fler att vakna upp för sanningen och att sprida den kommer då också att bli mycket lättare. Uppmuntran bör ges till att andra själva söker sanningen eftersom de nya energier som strömmar in över planeten öppnar upp människors sinnen för det.

När du ser människor som ägnar sig åt negativa aktiviteter så sänd dem din kärlek och önska dem en förståelse för deras handlingar så att de kanske kan övervinna dem. Vissa själar kan fortfarande inte lyfta sig upp ur de lägre vibrationerna, men det finns alltid något att lära från varje situation de befinner sig ii.

Kom ihåg att varje själ du möter är antingen din broder eller syster, och i grunden inte annorlunda än vad du är. Alla färdas på en väg tillbaka till Ljuset, men är helt enkelt vid olika punkter längs vägen, så ingen är egentligen bättre än någon annan. Mer avancerade själar kommer snart att träda i förgrunden, själar som har inkarnerat speciellt för att tjäna andra vid denna ytterst viktiga tid.

 De Galaktiska styrkorna försäkrar att de Mörka tjänarna hålls i schack för att se till att de inte kan störa den plan som för er fram till er Uppstigning. Det fordras bara några fåtal av dem för att orsaka förödelse, men nu när de väpnade styrkorna intar en mer positiv roll för att säkerställa fred så kommer deras aktiviteter att begränsas.

De Mörka tjänarna har trängt in på alla nivåer av mänskligheten, men de känns nu igen för precis vad de är. När de väl en gång förts fram i öppen dager så kan de inte fortsätta som förut när de kunde gömma sig bakom andra som utförde deras order. De kommer alla slutligen att bli arresterade och får svara för sina brott mot mänskligheten. Det kanske låter konstigt, men vi ber er att skicka Ljus till dem, så att de kan få hjälp med att höja sig igen, för ingen skulle väl önska att se en annan själ hindras från att gå in i Ljuset, då vi Alla är Ett!

Det kommer att dröja en tid innan de Galaktiska styrkorna kan landa säkert på Jorden, men det är deras avsikt att göra detta innan alltför lång tid. Då kommer det att bli stora firande för att välkomna slutet på de Mörkas styrande på Jorden. Dessa händelser kommer att äga rum under livstiden för de flesta av er och ligger inte så många år bort. När det närmar sig skall ni lära er mycket om de Galaktiska styrkorna, även om ni redan har några idéer från vad ni har lärt under den senaste tiden.

När alla era förändringar inträffar, så kommer också Moder Jord att göra sina, och det slutliga målet är att Jorden skall återgå till sitt ursprungliga skick. När den tiden kommer så kommer de lägre vibrationerna inte längre att vara närvarande och dualitet har för länge sedan försvunnit.

Allteftersom tiden går kommer ni att göra mer arbete med de Galaktiska styrkorna, men ändå ha möjligheten att följa era egna önskningar. I dessa tider arbetar ni helt för Ljuset och kan göra det i absolut frihet från varje inblandning. Du väljer själv vilken typ av arbete du vill ha och med vem du vill göra det, även om det kommer att finnas gott om goda råd tillgängliga för dig.

 Du kommer att ha obegränsad frihet med mycket få inskränkningar. För närvarande talar en del fortfarande om att ha frihet, men det är bara inom de gränser som fastställts av Illuminaterna som sakta men säkert har infört fler och fler begränsningar i era liv. Detta kommer naturligtvis att förändras mycket snart och gradvis kommer er frihet att återställas.

 Oavsett på vilken nivå du själv befinner dig så glöm aldrig att du är en Varelse av Kärlek och Ljus, och det är ditt naturliga tillstånd. Det är därför du uppmanas att behandla andra med respekt och kärlek, något som du också önskar få från alla dem som finns runt om dig.

Att kunna ge kärlek fritt utan några förväntningar på kärlek i gengäld är hur du skall leva ditt liv. Så som du är mot andra själar, som är på liknande nivå som du själv, så kommer du nästan säkert att få ta emot detsamma som du själv har gett. Era liv på Jorden har gett er den karaktärsstyrka som behövs för att kunna möta varje test med tillförsikt.

Behåll din självsäkerhet i vad du än gör och vet att denna cykel, till skillnad från de tidigare, kommer att sluta med framgång och Uppstigning för dem som redan är förberedda för det. Några av er är osäkra på om ni har uppnått den vibrationsnivå som krävs för att göra det. Om du har varit positiv och alltid försökt att arbeta inom Ljuset så är du säkert på väg att stiga upp.

Uppstigningen är inte avsiktligt gjord för att vara svår att uppnå, och hur väl du gör den är helt upp till dig själv. Men med goda avsikter och leva efter bästa förståelse för vad som krävs för att leva i Ljuset så har du gjort vad som behövs. Ljuskvoten på Jorden ökar hela tiden, och när fler själar drar det till sig så kommer det att fortsätta att göra så. Att fortsätta med att hålla ljuset levande kommer at hjälpa mänskligheten att höja sig upp. Jag välsignar alla själar var de än befinner sig på Ljusets stege.

Jag är Mike Quinsey och sänder er alla Kärlek och Välsignelser.

Website: Tree of the Golden Light 
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


lördag 21 november 2015

Svenska -- Mike Quinsey 20 november 2015Mike Quinsey 20 november 2015 
Händelser på Jorden fortsätter att skapa utmaningar för de av Ljuset som hjälper till med att underlätta situationen på alla sätt de kan. 
Det verkar inte finnas någon befrielse från de ständigt fortsatta problem som skapas av dem som saknar Ljuset och som inte förstår den sanna naturen i vad som sker. De Mörka tjänarna fortsätter med sin plan för att skapa En Världsregering i vilken de skulle ha makten och kontrollen.

Emellertid krymper deras makt och de kommer aldrig att tillåtas att få den kontroll de söker. I själva verket öppnar de vägen för en granskning av dem som kommer att avslöja den verkliga agendan. Så även om de fortfarande har tillräckligt med makt för att göra ett sista försök att uppnå sina mål kan de inte lyckas och i slutändan har de inget annat val än att kapitulera. Ni kan därför hålla fokus på era uppgifter i vetskap om att varje ansträngning ni lägger ner är värd den, och slutligen kan ni skörda frukterna av den.

Ni kan se runt omkring er alla de bevis på förändringar som sker och de mörka energier som omvandlas så snabbt som det är möjligt. Ni är så nära det stora Avslöjandet och förberedelserna ligger långt framme. Det blir starten för många fler avslöjanden som förbereder er för den fantastiska framtid som ligger framför er när ni blir fria själar som inte längre hålls tillbaka eller är föremål för vilseledande information. Något som bara är till för att förvirra er.

Tillsammans med Moder Jord är ni mitt i välkomna förändringar som rensar bort det gamla för att göra det möjligt för nya energier att bli jordade. Redan nu är många av er medvetna om dem och tar in de nya energierna. Ju mer ni gör det så skapar ni ett starkt auraljus runt er själva. Förutsatt att ni håller det intakt är ni säkra från varje försökt från de Mörka tjänarna att störa det.

Er historia är en av kamp och ständiga krig med åtföljande resultat. Ändå, trots detta, så har ni aldrig gått för långt bort från Ljuset och har dragit nytta av alla era erfarenheter. Hela tiden har ni vägletts av era guider så att ni kunnat hålla er på Vägen av Ljus, och era upplevelser har varit en rad av utmaningar som gjort det möjligt för er att utvecklas ganska kvickt. Det finns några få slumpmässiga händelser som var noggrant planerade med ert godkännande för att försäkra er fortsatta utveckling. Det betyder att vad än sker omkring er så är det en del av planen, även om ni inte kan förstå det nu.

De Mörka tjänarna har också livsplaner så att deras karma kan spelas ut, och deras handlingar används till att hjälpa andra med de erfarenheter de behöver. Ingenting av vikt händer av en slump, och när ni kan acceptera att det är så hjälper det er att förstå och acceptera det som sker runt om er. Liven som du kommer att uppleva i framtiden kommer att vara mycket annorlunda jämfört med det du lever nu.

De kan inte jämföras förutom kanske för de ögonblick när du ansluter dig till högre dimensioner under en meditation. Det är en praxis som vi rekommenderar som håller dig fast förankrad i Ljuset. Det är också en befrielse från de negativa energier som påverkar din aura. Se till att du håller din aura stängd genom mental visualisering, för någon som är vidöppen tillåter negativa väsen att fästa sig vid sig. Vi vet att de flesta Ljusarbetare är medvetna om behovet av skydd, men det hjälper att bli påmind om det då och då.

Ni börjar förstå att tanke är en sådan kraftfull energi att när vibrationerna höjs måste ni vara försiktiga med att sända ut era tankar. Önskningar att hjälpa andra på ett positivt sätt är önskvärt och acceptabelt, men försiktighet måste iakttas när ni agerar på en negativ upplevelse. Det kan tyckas vara ett märkligt koncept men att endast länkas till negativa tankar kan resultera i att de knyts till dig. Så ge dem inte din energi genom att fördjupa dig i dem. Bara kom ihåg att vad du ”tänker” är vad du attraherar till dig själv.

När du nu stiger upp kommer du att få se att många saker är ganska annorlunda jämfört med hur du förstår dem nu. Så snart du rör dig ut ur de täta, låga vibrationerna och in i din finare kropp så kommer mycket att förändras från hur du förstår det nu. Som ni säkert redan vet blir tanken den mäktiga kraft ni kommer att använda till att resa och förse er med det ni behöver.

Det är därför ni måste börja med att kontrollera era tankar och förbli positiva hela tiden. Det kan låta svårt nu, men när du blir van vid att förflytta dig i de högre vibrationerna vänjer du dig snabbt vid dem. Det blir knappast nödvändigt att ägna tid åt att täcka dina behov på Jorden, för den frihet du kommer att ha blir både spännande och öppnar upp så många nya möjligheter för dig att ta hand om. Utan tvekan kommer ni alla att vara äventyrliga och önska göra besök på andra planeter då hela Universum öppnas upp för er. Ni kommer inte alla att gå samma väg för upplevelser då många fler möjligheter kommer att presentera sig själva.

Det finns väldigt lite i era nuvarande upplevelser som verkligen kan jämföras med vad ni snart kommer att få uppleva. På Jorden har ni begränsningar på grund av de lägre vibrationerna, men redan nu när de börjar höjas finner en del av er att ni utvecklar större kraft. Förändringarna kanske är små först, men de kommer att växa inom områden såsom telepati som några av er redan nu kan relatera till.

Sådana gåvor kommer så småningom att bli ganska normala och med tiden har ni inte längre behov av att tala med ord. En del av er kan jämställa det med intuitiva känslor då ni vet vad som kommer att sägas innan det har uttalats. Redan nu hittar du människor som har haft sådana upplevelser utan att man har tänkt på det.

Allteftersom du rör dig framåt och uppåt kommer du att finna att din medvetandenivå ökar. Det kommer att ske löpande tills du når den punkt där du har fullt medvetande tillsammans med ett ökat antal chakran. Vid denna tid kommer du att ha nått nivån av en Galaktisk varelse och blir långt ifrån den du är för närvarande. Självklart tar sådana förändringar tid, men delvis beror det förstås på hur snabbt du utvecklas. Evolutionen står aldrig stilla även om du tar några få steg tillbaka, och till och med då är sådana erfarenheter aldrig bortkastade. Var säker på att all erfarenhet är av värde och alltid där för att tas i anspråk.

Mycket sker på Jorden just nu och inte alltid till gagn för alla och för det goda, och för dem som arbetar med Ljuset kan det vara en stressig tid. Låt dessa energier gå förbi dig och om av en slump du skulle ha direkt kontakt med dem, välsigna dem och sänd dem in i Ljus och Kärlek. Du är även kapabel till större saker och allteftersom tiden går kommer du också att göra mycket mer än du kan för närvarande.

Jag är Mike Quinsey och lämnar er med kärlek och välsignelser. Må Ljuset lysa era dagar och er väg till fullbordan.


Översättning Gertie Dahlberg

fredag 13 november 2015

Svenska -- Mike Quinsey 13 november 2015

Mike Quinsey 13 november 2015

Kära vänner!

En del av er har inte läst det sedan jag stoppade med kanaliseringen av SaLuSa, händelser har inträffat ganska snabbt och jag har sedan dess mottagit ett budskap från St Germain genom Nancy Tate som bad mig att kanalisera direkt från mitt Högre Jag. Jag hade inte försökt detta tidigare men bestämde mig för att göra ett försök – och budskapet jag har mottagit är som följer:Ingenting kommer nu att inträffa som hindrar att resultatet blir en seger för Ljuset. De Mörka tjänarna har hållits i schack med sin mycket förminskade makt. Det kommer inte att dröja länge innan de spärras in och inte kan fortsätta med sin plan för fängslandet av själarna på Jorden.

Som ni kanske har märkt så har helt nyligen många positiva åtgärder tagits av Ljusets krafter, något som sker över hela världen. I så stor grad att Ljuset nu är den dominerande kraften på Jorden och avslöjar många av de hemligheter som de Mörka tjänarna hellre skulle ha velat att ni inte kände till. Sanningen kommer nu ut så snabbt att den inte kan stoppas, och när mänskligheten lär sig hur de har vilseletts kommer människorna att kräva förändringar.

Många Ljusarbetare har förberetts för den här tiden och kan nu arbeta mer öppet utan störningar. Emellertid vill vi rekommendera försiktighet och vanligt sunt förnuft krävs för att försäkra att ni inte utsätts för något ni inte önskar. Där finns säkerhet i att komma tillsammans med andra Ljusarbetare, men även då vill de Mörka tjänarna göra sin närvaro känd för att sätta skräck i er. Lita på Ljuset, eftersom rädslan är precis den energi de Mörka lever på, och de kommer att försöka vinna tid för att stoppa de framgångar ni redan gjort.

Ljusarbetare är kopplade till varandra genom Ljuset och der finns en stor styrka i att de är så många. Var och en har en specifik roll att spela och varje bidrag till helheten är så viktig. Detta är en tid när era intuitiva krafter kommer att hjälpa er oerhört, så var vägledd av dem i stunder av tvivel. Om det känns rätt, så är det säkert så, och ni kan gå vidare med full tillförsikt.

För din egen del kan du hålla en mental kontroll att din aura är intakt hela tiden, och var noga med att inte lämna den öppen och tillåt inblandning från negativa själar. De flesta av er är erfarna Ljusarbetare och behöver inte så många råd, men det är i alla fall bäst att påminna er att vara försiktiga. Rädsla och tvivel kan påverka din förmåga att hålla dig kvar i Ljuset, det rekommenderas att du fortsätter att vara positiv hela tiden. Kalla på de Högre Väsen som finns omkring er, såsom St Germain, om du behöver hjälp, och han skyddar dig med den violetta flamman.

Kom ihåg hela tiden att du är en kraftfull potential. Ni är alla Gudar i varande och det är den väg ni följer. Många positiva händelser tar nu form och snart sker de förvånande konstant i snabb följd. Ni har aldrig varit ensamma och vid denna inflytelserika och prestigefyllda tid rör sig era rymdvänner ännu närmare er. De gör mycket som ni inte ens är medvetna om och har hållit er upplysta väg öppen, och Jorden fri från inblandning.

Deras farkoster finns på er himmel och nära er, även om ni inte är personligt medvetna om det. Många är dolda och osynliga för de flesta av er för skydd, men ganska så ofta visar de sig under en kort stund. Kom ihåg att du kan projicera dina tankar på dem och när du ber om hjälp kan den ofta komma på ett oväntat sätt.

Du är i alla fall skyddad i ditt Ljusarbete och får hjälp att fullfölja ditt livskontrakt. Många av er gör så mycket mer än du någonsin kan föreställa dig, t ex genom att besöka Ljusets världar under din sömnperiod. En del för dessa minnen tillbaka efter uppvaknandet, men många har inte mer än ett flyktigt minne av det.

Era fötter är nu stadigt placerade på Vägen av Ljus och ni har blivit mer kraftfulla allteftersom vibrationerna lyfts,, och de kommer att fortsätta att göra så. Du har en lysande framtid framför dig med gränslös glädje och kan fullt uttrycka dig själv. För närvarande finns fortfarande de gamla energierna runt om er, men de förlorar snabbt sin makt att försöka hålla er tillbaka. Ljuset är den förnämsta kraften för det goda och det håller snabbt på att lyfta upp människor.

De själar som inte har förmågan att höja sina vibrationer kommer så småningom att flytta in i en annan värld där de kan fortsätta sin utveckling. Var så säkra på att alla själar behandlas lika och med absolut rättvisa så att de kan ta sin rättmätiga plats i de upplysta världarna. Det görs inga misstag när det gäller detta och det kan inte vara på annat sätt, för allting fungerar i perfektion. Naturligtvis, på grund er hjälp till andra själar, vill ni känna att allt är bra med dem. Vet då att allt som sker är planerat för er utveckling och där görs inga misstag i den andliga världen, så ni kan ta det lugnt i vetskap om att alla själar får hjälp och är omätligt älskade.

Ni har haft en mängd erfarenheter inom de lägre vibrationerna på Jorden och de har gjort er långt starkare som själar än vad ni var när ni först startade er resa för eoner av tid sedan. Du som är redo att stiga upp har stått stark genom de flesta testperioder du troligen någonsin haft. Du är bara att gratulera för att ha hållit ditt ljus intakt och alltid har spritt det när möjligheten har funnits.

I framtiden kommer du att kunna se tillbaka på vad du åstadkommit, eftersom alla liv kan ”läsas” i Akasha-krönikan. Där kan du spela upp varje händelse du har upplevt så att du kan granska dina handlingar, och om det är nödvändigt, lära från dem. Det är vad livet handlar om och nödvändigt när du vänder dig mer till Ljuset och höjer dina vibrationer.

Allt utspelar sig i den mest kärleksfulla atmosfär så att du kan förstå vilken påverkan dina handlingar hade på andra själar. Vedergällning är inte en del av dina erfarenheter, men möjligheter för att rätta till dina misstag ges i efterföljande liv. Du befinner dig i ombytliga tider där du lätt kan bli distraherad från ditt livs plan. Om det är så, var då säker på att dina guider som följer dig skulle hjälpa dig tillbaka på rätt kurs. Livet på Jorden kan vara hårt och är ett test under den mesta tiden, men du har fått din del av goda tider och fått möta andra själar som haft samma ambitioner.

 Den mesta tiden möter du själar som du har spenderat många liv tillsammans med. När du möter dem för första gången finns det en känsla av en ”gammal vän” och det är säkert så också i de flesta fall. Familjer inkarnerar ofta tillsammans för att fortsätta sina upplevelser, även om deras positioner i familjen kanske förändras, allt enligt deras andliga behov.

Med ankomsten av de fördelaktiga förändringar som nu sker kommer du att flytta snabbt in i de nya vibrationerna och blir mindre påverkad av försöken av de Mörka att försena dig. I varje händelse som sker finns deras förmåga att diktera kursen för mänsklighetens framgång inte längre inom deras kapacitet. Dock kan de ibland göra sin närvaro känd. Var inte oroliga utan stå fast centrerade i Ljuset och utför ert arbete med full tro på resultatet. Ljusets själar är med er alla på vägen och är vid er sida. Faktum är att de aldrig riktigt har lämnat er någon gång.

Jag är Mike Quinsey och lämnar er nu med kärlek och välsignelser. Må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.


 Översättning Gertie Dahlberg.


PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012