Followers

PUTIN

fredag 28 januari 2011

SaLuSa 28 januari 2011De kaotiska förhållandena kommer att klaras upp och en total fred bli deklarerad, genom att tysta ned alla krigsvapen.

Ni kommer att bevittna en stor våg av kärlek och glädje som sveper över världen, och barriärer mellan människor kommer snabbt att tas ned.

Var ett exempel för andra och hjälp till att skapa en ny energi av rättvisa och låt det komma fram i ert vardagliga hanterande av frågor.
SaLuSa 28 januari 2011


Midnattstimmen närmar sig och ni får all hjälp för att höja era medvetandenivåer. Det kommer att bli en ganska så snabb acceleration, då ett antal olika energier kommer till er och de bland er som är mer känsliga känner redan skillnaden. Det kan vara början till telepati, vilket i kommande tider blir mer vanligt än det talade ordet. Det är mer beskrivande och exakt och förmedlar packet av information då ord ibland är otillräckliga. En allmän indikation på att ert medvetande förhöjs visar sig som ett inre lugn och avståndstagande från den yttre turbulensen. Att bli centrerad börjar bli lättare och när ni väl kan hålla fast vid det så dras ni inte lätt in i de lägre vibrationerna. Dessa tider är helt klart en god test av er beslutsamhet, och det kommer fortfarande att ta ett litet tag innan ni verkligen kan luta er tillbaka och ta det lugnt. De goda tiderna kommer dock, men vittgående förändringar innan årets slut.


Ni är inte involverade så mycket i ett ovisst slutresultat utan ett stadigt uppbyggande av ett påtryckande tills att den första segern kan uppnås. Våra planer ger utrymme för ett antal händelser att falla på plats, och vi måste vara tålmodiga och se hur det utvecklas. Vår intention är att saker och ting framskrider mycket snart, men det är en komplicerad fråga som involverar många människor. När handling sker så måste det vara helt och hållet positivt, och införa de resultat som behövs. Förutsättningarna förbättras dock hela tiden och vi väntar helt klart inte i evigheter. Vi vill få er frigörelse från de Mörka Tjänarna att bli ett tillfälle att fira, och inte behäftat med oönskade handlingar.


NESARA har i allra högst grad varit i folks tankar under en lång tid, och dess fördelar kommer till er. Den nya inställningen mot den finansiella sidan kommer att bli mycket djupgående, för att på så sätt undvika allt upprepande av den nyliga kollapsen. Banker kommer att stå till svars inför folket och spelsyndromet kommer inte att tillåtas. Pengar kommer att återigen har verkligt värde och inblandning i marknaderna i rent spekulativa syften kommer att upphöra. De viktigaste förändringarna kommer att bli i samband med delandet av tillgångar så att alla gynnas, och det inte längre finns en så stor skillnad mellan fattiga och rika. Vi behöver säga att det finns mer än tillräckligt av tillgångar i världen för att bekvämt uppnå våra mål.


Det förfaller ganska så extraordinärt för oss att så mycket behöver förändras i er värld. Under tusentals år har ni dock blivit ledda in i den nuvarande situationen och nästan nått en punkt utan återvändo. Erosionen av era rättigheter genom den ökande kontrollen över er och missanvändandet av era skatter har nästan fört in en kollaps av er civilisation. I alla andra fall så kunde ni vid det här laget lätt ha levat ett bekvämt liv, med alla era behov tillgodosedda. Ni kommer att smaka på friheten vi talar om mycket snart och vid det laget kommer ni att ha kontakt med oss, och en garanti av era rättigheter att välja er egen framtid. Det kommer naturligtvis i huvudsak inom planen för Upplyftningen, men en alternativ väg kan väljas.


Er roll är för nuvarande att ha en lugnande effekt på de runt omkring er, och att göra ert bästa för att eliminera räddselfaktorn. I långa loppet så har inget någon större betydelse, eller att ha förmågan att förneka er möjligheten att lyftas upp. Det är så skrivet och det skall bli så som utlovat, då de mörka har misslyckats med att uppnå deras mål av full kontroll av världen. De kaotiska förhållandena kommer att klaras upp och en total fred bli deklarerad, genom att tysta ned alla krigsvapen. Med de ökande medvetandenivåerna blir det mycket lättare att lyfta folks sinnen till ett nytt sätt att tänka, i stort sätt kommande från en nyfunnen önskan för fred. Ni kommer att bevittna en stor våg av kärlek och glädje som sveper över världen, och barriärer mellan människor kommer snabbt att tas ned. De flesta av er söker efter samma saker från livet, och med återställandet av er frihet kommer ni att uppnå framgång.


Nästan varje dag någonstans i världen så kommer det som var gömt nu fram och sanningen kommer att fortsätta att bli mer känd. Det kommer att ge tillfället att gå vidare från accepterade korrupta och kriminella aktiviteter. Sådana energier kommer gradvis att försvinna och bli utbytta mot önskningar för ett öppet hanterande som ärligt utförs. När det väl ses föra in förändringarna, så kommer ett nytt sinnestillstånd in som verkligen blir ett nytt sätt för att leva. Detta kan naturligtvis starta när som helst och desto snarare ju bättre, då det inte finns något mer sannolikt att efterfölja som höjer de värden från vilka Människan arbetar. Var ett exempel för andra och hjälp till att skapa en ny energi av rättvisa och låt det komma fram i ert vardagliga hanterande av frågor. Allt detta är aspekter av de nödvändiga förändringarna om ni nu skall fullborda er resa i ett upplyft tillstånd.


Den Galaktiska Federationen förstår helt och fullt uppgifterna som ligger framför er, och vi kommer att göra dem så lätta som möjligt. I själva verket så kommer vi att arbeta tillsammans på gemensamma projekt, och vara tillgängliga för att gynna er med vår erfarenhet. Då kommer ni verkligen att gå snabbt framåt och som vi så ofta har informerat er så skall det bli spännande och tillfredställande tider. För tillfället kanske de förefaller att vara långt borta, men ni kommer att bli överraskade av hur snabbt saker och ting kan förändras. Sätt bara ert sikte på era personliga mål och använd er av allt som ni har lärt er. Separationen av olika vägar har redan påbörjats, och de som väljer annat än Upplyftningen kommer att tendera att sakna intresse i lika frågor. I sådana fall måste ni tillåta dem att gå sin egen väg då det är ett val av fri vilja som inte skall påverkas. Vi har ofta pratat om dessa förhållanden, då vi är mycket medvetna om vårt eget behov att observera sådana Lagar då det gäller er.Att låta var och en leva som de vill har sina fördelar, men inte om det tränger sig in på en annan själs liv. Om ni gör det så kan de slå tillbaka mot er i form av karma och ge er en annan erfarenhet att hantera. Ofta så är det mest små ting, men de kommer att göra sig hörda, minst sagt, då vad ni upplever attraherar ni till er själva. Var försiktiga nu med vad ni tänker, då era skapande krafter ökar och ni kanske inte alltid önskar er resultatet. Om ni lägger allt som ni önskar till er själva också till andra så kan ni inte göra mycket fel.


Jag är SaLuSa från Sirius och önskar er all framgång i er intention att föra er ur dualitet och in i de högre dimensionerna genom Upplyftningen.Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

SaLuSa, 26 januari 2011


Vi från den Galaktiska Federationen uppmuntrar er alla att bidra på det ena eller andra sättet till de växande ropen på ett nytt ledarskap för att föra er vidare in i nästa steg av er utveckling. Era förfrågningar och krav blir noterade, vilket också era böner blir, vilket sammantaget hjälper att stöpa er framtid.

Allt som fysiskt först manifesterar har sina rötter i tankarna ni sänder ut. Det är den enklaste förklaringen till att ni är skaparen av vad som kommer till er. Det är sant att som ett resultat så attraherar ni liknande vibrationer, och där det har funnits stor negativitet då kommer ni att träffa på de resulterande skapelserna. Skär av banden med allt som inte längre tjänar er, och sätt fötterna på en ny väg och lämna det bakom er.

Hitta tillfredställelse i de finare sakerna i livet, och lyft er själva upp och in i Ljuset. Ge mycket generöst från era hjärtan utan att favorisera en person över en annan. När alla själar kan se sig själva i varandra, har ni kommit en lång väg mot att nå Upplyftningen.
SaLuSa 26 januari 2011


Världen ligger i två faser samtidigt och en är utgående när som det gamla paradigmet håller på att brytas upp och inte längre kan hålla folket i bojor. Den inkommande fasen hjälper att se till att skiftet inträffar, då det etablerar det nya paradigmet som formar er omedelbara framtid. Det orsakar förvirring och kaos då många håller sig fast vid de gamla maneren, med föga eller ingen uppfattning om vad framtiden innehåller. När tillfället kommer för att föra fram sanningen kommer den dock gradvis att bli accepterad och jordens folk kommer att förenas. En del kommer naturligtvis inte att ändra sina uppfattningar och kommer att lämna denna värld utan att ha någon önskan om att ta del av Upplyftningen. Nästan varje dag får ni fler avslöjandena om på hur många sätt ni har blivit lurade, och det för fram en brinnande önskan om att lämna dessa tider. Basen för sådana förändringar kräver en legal ram, och stödet från de som är ivriga att hjälpa mänskligheten. Det är här som vi kommer in i bilden och både hjälper och skyddar de som önskar leda kampanjen för förändringar. Det finns ett behov att återställa er suveränitet och införa lagar, vilka ser till att det blir gjort.


Resurser för allt handlande finns tillgängligt, och när det väl sätter igång så kommer ingen inblandning att tolereras. De mörka Tjänarna har haft sin tid och en stor ridå dras ned som sätter ett slut på deras styre. De har i själva verket suttit i sina maktsäten under tusentals år, och sluttiderna gäller dem lika väl som alla andra. De hade hoppats att förhala och förhindra det oundvikliga uppstigandet, men Ljuset har nu verkligen brutit igenom och kommer att fortsätta växa sig allt starkare. Det skall inte underskattas och mycket av deras arbete utförs ouppmärksammat, men inte under en alltför mycket längre tid då det för fram det bästa i folk som vaknar upp. Plötsligt så finns de mer människor som önskar att föra in förändringarna, och folkets makt är mycket potent och kraftfull.


Vi från den Galaktiska Federationen uppmuntrar er alla att bidra på det ena eller andra sättet till de växande ropen på ett nytt ledarskap för att föra er vidare in i nästa steg av er utveckling. Era förfrågningar och krav blir noterade, vilket också era böner blir, vilket sammantaget hjälper att stöpa er framtid. Allt som fysiskt först manifesterar har sina rötter i tankarna ni sänder ut. Det är den enklaste förklaringen till att ni är skaparen av vad som kommer till er. Det är sant att som ett resultat så attraherar ni liknande vibrationer, och där det har funnits stor negativitet då kommer ni att träffa på de resulterande skapelserna. Skär av banden med allt som inte längre tjänar er, och sätt fötterna på en ny väg och lämna det bakom er. Hitta tillfredställelse i de finare sakerna i livet, och lyft er själva upp och in i Ljuset. Ge mycket generöst från era hjärtan utan att favorisera en person över en annan. När alla själar kan se sig själva i varandra, har ni kommit en lång väg mot att nå Upplyftningen. De sista månaderna innan slutet på 2012 kommer att bli högst tillfredställande och upplyftande, då ni kommer att ha nått en punkt närmare ett tillstånd av perfektion.


Så mycket uppmärksamhet kommer att ges till er alla, och det är möjligt att möta varje individs behov på grund av det enorma stödet som vi har. Först skall vi ta hand om de pressande behoven från de olika länderna där det upplevs stor svält. Sedan följer vi upp med teknologier som kommer att se till att ingen dör på grund av brist på rent eller otillräckligt med vatten. Den medicinska uppmärksamheten kommer att bli ganska så annorlunda från de flesta av era metoder, och ljud kommer att bli det stora helande sättet. Alla har en rättighet att ha tillgång till de grundläggande behoven som ger ett lyckligt existerande, och möjligheten att bli oberoende. Samtidigt kommer utbildning att bli ett världsomspännande projekt, så att små grupper kan uppläras på nya sätt som är helt effektiva och så mycket snabbare än nu. Lyckliga människor som är utbildade och lever komfortabla liv kan bidra bättre till deras samhälle. Distributionen av tillgångar kommer att hanteras av de som är ärliga och sanna, och det kommer inte längre att föras in i privata bankkonton.


Med tiden kommer all kriminell verksamhet att upphöra, och de med benägenhet för brott kommer att frigöras från dessa tendenser. Ni måste inse Mina Kära att framtiden är av en sådan hög vibration att alla negativa sätt kommer att upphöra och bli oförmögna att manifestera. Harmoni och balans kommer att bli ett permanent tillstånd för existensen, och skönhet kommer att stråla ut från runt omkring er. Då kommer ni att förstå och njuta av perfektionen som finns och vilket är Skaparens hantverk. Även där kommer ni att gå vidare och förflytta er in i högre dimensioner med än högre tillstånd av perfektion. Evolutionen slutar aldrig förrån ni har nått Källan av Allt Som Är, och då kommer ni att sätta igång igen och skapa nya Universum som erbjuder er nya äventyr och utforskningar.


Vi vet att en del själar är rädda för förändringar, och tror att det på något sätt kommer att ta bort vad de för nuvarande åtnjuter. Vi säger till dem att med varje steg framåt så inträder ni i en högre nivå och med var och en så lämnar ni bakom er det som inte kan matcha vibrationerna som för in ett större tillstånd av perfektion. Skräpet och bagaget som hänger på er faller då åt sidan och också ni blir mer perfekta. Bara ett par steg kommer att förändra er fysiska kropp, så att den till slut inte kan korrumperas eller påverkas av de lägre vibrationerna. De mesta av vad vi nämner kommer nu inom en ganska kort period, och vår närvaro kommer att se till att ni är redo för Upplyftningen. Ja, vi har så många civilisationer med oss på detta uppdrag, att vi inte kommer att sakna något som behövs för att fullborda det. Många av dem kommer att presenteras för er så att ni blir bekanta med dem, och inse att de är Varelser av Ljuset. Vilka skulle kunna vara bättre för er att gå tillsammans med under de sista stegen som ni behöver göra.


Jag är SaLuSa från Sirius och välkomnar dessa möjligheter att förklara vad som kommer till er i framtiden. Vi ger er idéer och försöker att bygga en bild i era sinnen, så att ni har mycket att se fram emot. Det hjälper att ge er styrka för att hålla er centrerade när det hela blir tufft. Se regnbågen och kistan av guld, eftersom ni verkligen går in i en Gyllene Ålder som blir så vacker och upplyftande att vi knappt kan beskriva det med ord. Till och med i era vildaste drömmar så har ni inte nuddat vid de känslor från de underbara energierna som ni kommer att uppleva. De absolut genomtränger er med storslagen Kärlek och Ljus, och det är därifrån som ni en gång kom ifrån för mycket länge sedan. Det kan förefalla overkligt, men det är därför att ni har varit i de lägre vibrationerna under en så lång tid att ni finner det svårt att tänka er något annat.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

tisdag 25 januari 2011

SaLuSa, 24 januari 2011


Vi sträcker fram våra händer till er, och vi gör mycket å era vägnar och våra ansträngningar blir uppmärksammade. Vi ser framemot att bli öppet aktiva och tiden är inte alltför långt borta.

Mycket av vårt arbete utförs från skepp som är täckta och osynliga, vilket är nödvändigt inte bara för vår säkerhet men också för er. Vi har blivit beskjutna och jagade vid ett flertal tillfällen, men vi måste tillägga att vi aldrig har varit särskilt oroliga. Vi är helt säkra och har teknologier långt bortom er vildaste fantasi, men vi vill inte använda dem såvida vi inte har något val. Normalt kan vi hantera frågor via diplomatiska och fredliga relationer.

Detta tillvägagångssätt är något som människan måste lära sig, men med det sagt så kommer den Uppstigna människan att redan ha lämnat alla tankar om krig och aggression bakom sig.
SaLuSa 24 januari 2011
Det står skrivet för de mörka Tjänarna och framfarten av händelserna går allt snabbare, så att de finner att de inte längre har en grad av kontroll längre för att influera slutresultatet till deras fördel. De börjar känna som om de är under belägring och de tappar fotfästet. De skulle vilja ”trycka på knappen”, men finner att de inte längre kan göra det och de skingras i sina försök för att undgå det oundvikliga nederlaget. Att ge upp anses inte som ett alternativ för dem, men kanske till slut så ser de detta som den ända utvägen. De skulle inte lida någon skada i sådana fall, då vi skulle ge dem samma rättigheter som vi ger till alla själar. Många lärdomar kommer att läras innan slutet av cykeln. Det gäller i själva verket för alla, då ni i normala fall inte går igenom en sådan prövande period utan att göra remarkabla spirituella framsteg. Detta Mina Kära är vad alla era erfarenheter har handlat om, och ni kommer till slut att bli en större själ på grund av dem.


Ni var en gång storslagna själar och accepterade utmaningen att sjunka ned genom dimensionerna för att uppleva dualitet. Det var alltid med kunskapen om att ni aldrig skulle glömmas bort, och oberoende av hur mycket ni förlorade kontakten med Ljuset så skulle ni bli hjälpt att återvända till det. Det finns bevis på detta överallt runtomkring er nu när Ljuset kommer åter till Jorden. Det är en tid då minnena av ert sanna självt kommer tillbaka till er, och eftersom det var överenskommet i förväg så får ni nu enorm hjälp med att lyfta upp er igen. ”Sök och ni skall finna”, har aldrig varit mer sant än nu och ingen som uppriktigt vill återgå till Ljuset kommer att misslyckas.


Ni har förberett er för sluttiderna under en lång, lång tid och med varje inkarnation har ni planerat era upplevelser så att ni kan ta utvecklingen så som den kommer. Var och en av er har tillåtits att göra framsteg i den takt som ni har valt, och det finns ingen press på er att föra er framåt i en fart annorlunda än vad ni är lyckliga med. Ni är alla unika när det kommer till er spirituella utveckling, och ni har tillåtits att uppleva på vilket sätt som ni än ville. Ibland så tar några av er en inkarnation utanför planeten, och återkommer senare till Jorden. Ni ges omsorg och skyddas på sätt som ni inte nödvändigtvis är medvetna om, men allt är för att göra det möjligt för er att fullborda ert livs plan. Medan ni är på Jorden så kanske ni inte har funnit tillfredsställelsen som ni önskade, och det kan till och med förefalla att ert liv var ett slöseri med tid. Tro oss, så är aldrig fallet, då alla era liv är av värde för er även om ni kanske inte förstår skälen. När ni därefter återgår till Sommarlandet, så lär ni er precis vad er plan var, och förhoppningsvis finner ni att ni framgångsrikt har fullbordat det. Om ni inte gjorde så, så tas nya möjligheter fram i följande liv.


Allt är organiserat för er på ett sätt så att ni konfronteras med vad det nu var ni ville lära er. Ibland kan lektionen vara smärtsam, men de skulle inte inträffa om de inte var väsentliga för er förståelse. Ta till exempel medlidande, vilket kommer sig från att inse Enheten av livet. Ibland har människor så ringa eller inget medlidande för andra som förefaller att vara så annorlunda från dem. Separation har varit en fråga sedan urminnes tider och baserade på olika inbillade skillnader mellan er. De som har förmågan att göra så bör hjälpa varandra, och det är så som ett samhälle kan göra framsteg som en enhet. Hitintills har det funnits enbart lite utav att komma samman, min inom snart kommer ni att se att det finns en gemensam sak som driver er framåt. Till sist så är ni alla på väg mot Upplyftningen, även om ni själva beslutar om att göra så. Ni kommer inte att sakna uppmuntran om ni ses som redo, och era Guider kommer aktivt att se till att möjligheten ges till er.


Vi sträcker fram våra händer till er, och vi gör mycket å era vägnar och våra ansträngningar blir uppmärksammade. Vi ser framemot att bli öppet aktiva och tiden är inte alltför långt borta. Mycket av vårt arbete utförs från skepp som är täckta och osynliga, vilket är nödvändigt inte bara för vår säkerhet men också för er. Vi har blivit beskjutna och jagade vid ett flertal tillfällen, men vi måste tillägga att vi aldrig har varit särskilt oroliga. Vi är helt säkra och har teknologier långt bortom er vildaste fantasi, men vi vill inte använda dem såvida vi inte har något val. Normalt kan vi hantera frågor via diplomatiska och fredliga relationer. Detta tillvägagångssätt är något som människan måste lära sig, men med det sagt så kommer den Uppstigna människan att redan ha lämnat alla tankar om krig och aggression bakom sig.


Som en civilisation så har ni en lång väg att gå innan ni till slut når de högre dimensionerna, vilka var er existensnivå för länge sedan. Det kommer dock att genomföras och det kan inte bli på något annat sätt. Varje själ gör kontinuerliga framsteg oberoende av hur många gånger de faller tillbaka, då tiden självt inte är en faktor när det gäller er utveckling. Upplevelser av att vara i dualitet ger er i själva verket ett gyllene tillfälle att påskynda era framsteg. Om ni i er uppfattning har lyckats med höja era vibrationer, så förtjänar ni komplimanger för vad ni har uppnått då ni har arbetat hårt för att uppnå det. När ni väl har lyfts upp så blir det lättare att gå vidare, men mer långsamt, och en lycklig och glädjefull upplevelse.


Vilken tid för att vara på Jorden och om ni bara kan se det positiva resultatet, så skulle ni i själva verket se detta år som ett som skall bli fullt med spännande händelser. Svaret till alla era problem ligger och väntar och är redo att komma fram. Storleken och utsträckningen av förändringarna kommer att pågå fram till nästa år, och vid slutet av det kommer allt att vara helt annorlunda från vad det nu är. För tillfället så kommer mycket lite att bli så illa som ni kanske har tänkt er, och alla svårigheter kommer att bli kortlivade. Jorden kanske skakar och mullrar, men vi kommer att notera effekterna som det har på omgivningen. I själva verket kommer vi att hålla saker och ting i balans så det inte blir okontrollerat. Vi har gjort detta under en lång tid, och har undvikt vad som kunde ha blivit katastrofalt för stora områden på Jorden.


Jag är SaLuSa från Sirius, och vi är extra sysselsatta med att följa vad som händer på Jorden. Det är en del av anledningen till att ni ser så många av våra skepp i luften. Det är en garanti att er framtid ligger säker med oss.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

söndag 23 januari 2011

SaLuSa 21 januari 2011


Jag är SaLuSa från Sirius och kan berätta vi från den Galaktiska Federationen börjar bli upprymda, av närheten till att vår närvaro officiellt uttalas runtom i hela världen.

Vi önskar att hjälpa för att minska lidandet som pågår i förfördelade länder, och var helst annars i världen.

Vi har all den erfarenhet som behövs för att snabbt ändra på saker och ting.

Vi kan i själva verket se så mycket djupare in i dem än ni kan, och vet precis vad som behövs för att genast kunna vara aktiva.

Håll fast, Mina Kära, då hjälp snart kommer på ett mycket effektivt och mjukt sätt.SaLuSa 21 januari 2011
Det är inte alls ovanligt att perioden som leder fram till sluttiden blir kaotisk, men då det gamla går bort så uppstår en ny väg. Vid det här laget bör ni se riktningen som ni går i, och det passar ihop med planen för Upplyftningen. För varje individ innebär det också personliga erfarenheter, när som ni ser förändringarna i ert medvetande. Ni finner att ni är mer kapabla att hålla er centrerade och blir inte så lätt upprörda av yttre händelser. Sluttiderna är en stor test som avgör hur långt ni har utvecklats. NI måste kunna hantera de konstanta attackerna mot era känslor, och synen av död och förstörelse vilket konstant förefaller att sysselsätta nyhetsmedia. När ni kan ge av er kärlek och medlidande till de som är involverade utan att ni blir negativt påverkade av trycket på era innersta känslor så sätter ni er själva bortom räckhåll för en negativ reaktion. Ilskan som det genererar i vissa människor späder bara på rädslan som redan existerar, och göder bara de som försöker att göra er upprörda.


Se runt omkring er och ni bör kunna se tillräckligt med goda nyheter för att höja era förväntningar. Tecknen finns där som visar på att de mörka Tjänarna snabbt förlorar kampen om att kontrollera er. Se hur de Kinesiska ledarna gör eftergifter till Västvärlden, och att de använder sin makt för att förhindra Illuminati från att göra ytterligare intrång i Östern. De är en del av en växande rörelse för att stabilisera världen, och bortföra de inflytandena som har försökt att leda er mot ytterligare ett krigs scenario. Vi kan inte förhindra mindre konflikter och gräl, men vi kommer att förhindra all eskalering till fullt krig. Detta är inom vår auktoritet, och det är också som svar på den förhöjda medvetande nivån som söker fred för alla människor. De få kan inte längre diktera kursen för mänskligheten, och vägen öppnas upp mot de slutliga stadierna för dualitet, såsom ni känner till det.


I många liv och genom många civilisationer har ni upplevt praktiskt taget alla religioner och kulturer och idag är ni extremt avancerade själar. Er intuition har förhöjts av detta och ni har föga mer att lära er, förutom att applicera er kunskap till vardagssituationer. På det sättet bör ni kunna fatta beslut som vidmakthåller er plats i Ljuset. Era förbindelser med alla aspekter av de mörka Tjänarnas aktiviteter faller då åt sidan, då ni svarar till ert Högre Självt. Det blir det normala sättet på vilket ni för era liv, och harmoni och balans blir resultatet. Människans Lagar speglar dåligt Universal Lag, och ibland blir ni tvungna att slåss med dem för att uppnå rättvisa. Med vårt kommande sker förändringar och Konstitutionen blir återställd med små modifikationer för ett folk som snabbt inser behovet för sådana handlingar. De mörka Tjänarna har inte på något sätt fått allt såsom de skulle ha velat, skillnaden är att fram till senare tider så har de utfört sina gärningar ganska öppet. Ljuset har dock huvudsakligen arbetat bakom scenen och föredrar anonymitet av säkerhetsskäl. I själva verket så har Ljuset aldrig upphört med att arbeta för ert upplyftande.


Nu väntar ni på förändringar som sveper in ett nytt Regeringskick, Avslöjanden och Välståndsprogram under den återstående perioden av denna cykel. De gör framsteg och vid rätt tid kommer vi att sätta igång och livet kommer att dramatiskt förändras. Våra inledande uttalanden kommer att bli så viktiga för att få förtroende och stöd från folket, och vi ger denna aspekt stor uppmärksamhet. Det kommer att bli en förvirring, men sanningen om er närliggande historia kommer att i stor utsträckning klara upp all falsk och missvisande information. Ni har medvetet blivit missledda och hållits i mörker angående många händelser, vilket ni som Suveräna Varelser har all rätta att känna till. Till exempel så finns det mycket starka och otvetydiga bevis för att liv inte bara har existerat på er måne och mars, utan att det gör det till denna dag. Det är också känt att det finns en Inre Jord vilken är hem till avancerade Varelser, och vi refererar inte till baser under jord vilka härbärgerar både människor och utomjordningar. Ni har verkligen så mycket att lära er för att få det hela rätt, och en del information kommer att bli både chockerande och sensationell.


Det blir högst viktigt att vi bevisar all information som vi ger er bortom alla tvivel, och vi kan göra det på sätt som ytterst kommer att förvåna er. Ni älskar era mysterier, men ni kommer än mer att njuta av svaren och vi vill ta den stora Pyramiden som ett exempel. Den har orsakat så mycket spekulation angående när den byggdes och för vilket ändamål. En del som har undersökt den har funnit mycket i detta avseende, men de flesta av er har ingen aning alls. Låt oss säga att den härstammar från cirka 10,000 år sedan och byggdes av utomjordningar, som skapade ett nätverk av sådana jättar runt om i världen, som ni nu upptäcker. I allmänhet så är er historia om dem mycket begränsad, och felaktig vilket också gäller för mycket annat av era sista 12,000 år eller mer. Vad som är intressant är att ni var era egna förfäder. Det förklarar varför en del av er känner en så stark dragningskraft mot vissa civilisationer. Det kan än i dag påverka er smak och vad ni föredrar, och är synbart i många hem. Det kommer att bli mycket spännande för er när vi visar precis hur den Stora Pyramiden byggdes, genom att visa er det förgångna.


Mina Kära, med kunskap om vad som ligger framför er, så finn glädje och tillfredställelse i denna vetskap. De mörka kommer inte längre att ha något att säga i frågan, och kommer att ha bortförts från alla maktpositioner. Stora spirituella Varelser kommer att ha tagit deras plats och Mänskligheten kommer till sist att bli ledda ut ur mörkret och in i Ljuset och Sanningen av Förståelse. Vilka lyckliga tider som nu ligger runt hörnet för er, och vi vet för vi är en del av det. Kan ni tänka er vilken börda som kommer att lyftas från era axlar och hur snabbt som stressade situationer kommer att förändras. Att verkligen vara fri är i sig självt ett sådant stort steg framåt, men det kommer med erkännandet av Enheten av Allt Som Är.


Jag är SaLuSa från Sirius och kan berätta vi från den Galaktiska Federationen börjar bli upprymda, av närheten till att vår närvaro officiellt uttalas runtom i hela världen. Vi önskar att hjälpa för att minska lidandet som pågår i förfördelade länder, och var helst annars i världen. Vi har all den erfarenhet som behövs för att snabbt ändra på saker och ting. Vi kan i själva verket se så mycket djupare in i dem än ni kan, och vet precis vad som behövs för att genast kunna vara aktiva. Håll fast, Mina Kära, då hjälp snart kommer på ett mycket effektivt och mjukt sätt.Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

torsdag 20 januari 2011

SaLuSa, 19 januari 2011


För en del av er så ligger ert finaste arbete framför er, och ni kommer fram efter avslöjandena. Efter den tidpunkten kommer saker och ting att röra sig framåt med stora steg.

Förtvivla inte om ni är angelägna att hjälpa i dessa sluttider, om ni inte än förefaller att ha blivit kallade på. Om det är en del av er plan att bli involverade så blir ni det med säkerhet, då ni alla är välkända då det gäller era färdigheter och erfarenhet.


SaLuSa 19 januari 2011Allt kommer till den som väntar, och ni har synnerligen behövt mycket tålamod under de senaste åren. Trots all frustrering och väntande så har processen av Upplyftning fortskridit obehindrat. Vi tider har det förefallit att framsteg hölls tillbaka, men trots alla förseningar så är det ursprungliga målet fortfarande inom räckhåll. Vad som är mest väsentligt är att de av Ljuset har fortsatt att hålla sig fokuserade på Upplyftningen, och hjälpt att höja medvetandenivåerna på Jorden. De viktiga förändringarna som ni har väntat er har nu blivit komprimerade till under en kortare tidsperiod, men blir trots detta effektiva. De kommer att infria era förväntningar och har redan fått många beslutsamma till att handla. Ni ser hur resultaten börjar komma fram runt omkring er, då världen reagerar på energierna som skapar förändringar. Det orsakar uppror, demonstrationer och även våld, vilket är beklagligt, men det är ett tecken på att folk är otåliga och kräver förändringar. Vi önskar att alla var informerade om Upplyftningen, då det skulle omvända behovet för våld av alla slag. Då skulle energierna förbli positiva och användas för det goda.Vi från den Galaktiska Federationen är mer aktiva än någonsin, inte för att vi skulle förvänta oss att ni nödvändigtvis är medvetna om vad vi gör. Med vad som i princip utgör det sista stora slaget mellan de mörka Tjänarna och Ljuset så stödjer vi våra allierade för att se till att det inte spårar ur. Där det finns minsta antydning till att använda kärnvapen så förhindrar vi en sådan händelse. Så vi kan försäkra er att oberoende av vad ni kanske hör eller läser i pressen så kommer det inte att bli något kärnvapenkrig. Det var länge sedan som sådana gudomliga instruktioner gavs till oss, då så mycket skada och föroreningar redan har orsakats av deras tester. Människan har lärt sig föga sedan den första atombomben släpptes över Japan, och även den handlingen var onödig för att uppnå ett fredligt slut.Vilken skillnad ni kommer att finna när ni anländer i de högre dimensionerna där det finns harmoni och frid, en sådan ljuv energi att ni kan tjäna hur den helt omger er. Varje själ som ni träffar på omger er i deras kärlek, och ni kunde knappt tänka er en sådan vacker fridfull känsla. NI kommer att känna det som om ni flyter omkring på ett moln av sommartråd. Det finns inte det ringaste av osämja eller negativitet, och glädjen av att vara där är en extatisk erfarenhet. Då Jorden har blivit ert levande Helvete så blir de högre dimensionerna Himmeln för er. Vad ni kan vara säkra på är att varje själ som ni träffar på är där genom att ha höjt vibrationerna till dessa högre nivåer. NI kan därför inte träffa Varelser av en lägre vibration, vilka har funnit deras egna nivåer på annat håll.Jorden har varit en storslagen mötesplats och ett sorteringshus för själar från alla olika nivåer, och från många olika civilisationer. Av denna anledning så dras en del av er till vissa, vilka med stor sannolikhet kommer att visa sig vara er stjärnfamilj. Många av er ställde frivilligt upp för att ta en inkarnation på Jorden för att hjälp mänskligheten att gå igenom denna period. Det har betytt att ni har sänkt era vibrationer för att kunna göra så, och förlorat minnet av er bakgrund. Ni har undantagslöst fört med er en viss kunskap och färdigheter, som är väsentliga för att hjälpa de som vaknar upp och väljer Upplyftningen. För en del av er så ligger ert finaste arbete framför er, och ni kommer fram efter avslöjandena. Efter den tidpunkten kommer saker och ting att röra sig framåt med stora steg.Förtvivla inte om ni är angelägna att hjälpa i dessa sluttider, om ni inte än förefaller att ha blivit kallade på. Om det är en del av er plan att bli involverade så blir ni det med säkerhet, då ni alla är välkända då det gäller era färdigheter och erfarenhet. Det är inte så att vi saknar lämpad personal, men vi vill att Människan blir en integral del av de projekt som kommer att påbörjas inom en närma framtid. Vi ser det som att det är er planet, ni är dess vårdare och ansvariga för det nuvarande tillståndet. Genom karma så är ni alltså förväntade att spela er roll att hjälpa Moder Jord att friskna till. Det blir en lycklig uppgift, då så mycket är henne skyldigt, och hon har så att säga också varit Modern till the Mänskliga Rasen. Hon har inte alltid fått er respekt eller blivit behandlad som hon borde ha blivit, men har aldrig begärt att ni skulle bortföras från henne. Nu förbereder ni båda er för den unika Upplyftningen som skall bli ett storslaget och härligt tillfälle, välkomnat överallt i Universum. Ja, Mina Kära, som vi tidigare har nämnt, så har ni kanske varit isolerade på Moder Jord och tidvis förefallit att vara ensamma, men i själva verket så är er storslagna tjänst att uppleva dualitet mycket välkänd.Lyfts upp genom att erkänna er egen plats i sakernas ordning, då var och en av er är lika mycket älskad. Ovillkorlig kärlek har inte sina favoriter eller gör utväljanden; ni är alla Guds barn. Vi ser den verkliga ni bakom den yttre kroppen och vet att ni är alla gnistor från Gud, precis som vi. När ni till slut kan förena er med oss så kommer ni att finna att våra energier är föga annorlunda från era, förutom att vi har helt fullt aktiverat våra chakra och de strålar ut mycket vidare än era. Ni kommer också att återgå till en grad av utstrålning med ett fullt aktiverat Kronchakra. I slutändan kommer ni att finna att allt är energi i dess olika ljusformer, och att allt har olika medvetandenivåer. Denna kunskap är kanske vad som har saknats på Jorden, och resulterat i en så stor brist på omsorg då det gäller andra livsformer. Det är inte lätt för er att förstå att en del djur i själva verket är mer spirituella än människor.Med en förståelse så blir målsättningen med livet klarare, och när som ni utvecklas blir er plats att tjäna andra som följer Ljusets väg. Ni gör så då ni är En, och ni kan inte gå vidare framåt till att den sista av er förenar sig med er. Ni kommer att förskjuta er till gruppmedvetande, vilket förklarar varför en del kanaler i själva verket talar med en röst för deras grupp. Vi skyndar att lägga till att ni fortfarande har kvar er individualitet, och inte är bundna att förbli med en grupp för evigt. Evolution handlar om val och att välja er väg tillbaka till Källan. I själva verket så är allt som ni gör en fråga om era val, och inget läggs på er så vida ni inte först har gått med på det.Jag är SaLuSa från Sirius, önskar er all framgång med era utvalda uppgifter, då ni utför era personliga plan vilket fullbordar er tid i dualitet.Tack SaLuSa,
Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se


tisdag 18 januari 2011

SaLuSa 17 januari 2011


Vi beundrar de bland er som idogt söker efter meningen med livet och har funnit era svar. Så länge som ni erkänner Guds hand i allt som finns runt omkring er, så kommer sanningen snart fram att ni är Alla En.

Hindren kommer att falla åt sidan och ni kommer att ta varandra till era hjärtan. Det är naturligtvis nödvändigt att skapa ett klimat av fullt samarbete, och ras och färg kommer inte att vara ett spörsmål längre.

Vet att allt blir bra och Gud kommer som vanligt att göra er sällskap varhelst ni är, och alltid att vara er handledare och ert sällskap. NI älskas alltid mer än ni någonsin vet, och så kommer det att bli i all evighet.
SaLuSa 17 januari 2011
Det Nya Året är nu på väg och det kommer att finnas mycket som kommer ta er tid i anspråk, då ett klimax för de nuvarande förändringarna kommer. Med allt som händer blir det uppenbart att ni upplever det sista av ansträngningarna från de mörka Tjänarna att hålla sig fast vid makten. De kommer inte att ändra er framtid eller öde att lyftas upp, vilket är säkrat. Vad som kommer att hända är att de händelser som de nu driver fram kommer att visa deras likgiltighet inför mänskliga liv och dess rättigheter. Det kommer att resultera i att föra mer människor samman och in i Ljuset, och desto behov för att handla emot dem. På det sättet kommer ert fortsatta tilltagande av era medvetandenivåer att se till det blir en reaktion, och ni kommer att förstå vad det är som händer. NI uppmanas att fortsätta att koncentrera er på ett positivt slutresultat och ni kommer att göra er del tillsammans med andra, för att göra slut på alla försök att förvilla er och stoppa era framsteg.


Det är nu dags för Ljuset att bli mer aktivt runt omkring er, och många, många grupper av människor går samman för att agera. Det kommer att börja smått och gradvis öka till en stor kraft för det goda. Det kommer att ha en tendens att dra folk samman i enlighet med om de har upplevt ett uppvaknande. Tills att dualitet har överkommits kommer det alltid att finnas en viss skillnad mellan olika grupper som har olika uppfattningar och åsikter, men det är en hälsosam situation. Utan utmaningar skulle ni inte nödvändigtvis utvecklas, enbart mycket långsamt. Med sluttiderna så är det därför möjligt att göra stora steg framåt. Karma kan också klaras upp snabbare, och oupplösta ting kommer att tas an innan ni lyfts upp.


Tiden går som alltid allt fortare, och det kommer att förefalla som ingen tid alls innan detta år också går förbi. Ni kan vara säkra på att det kommer att ge många överraskningar, och kommer att ha gått vidare med att lägga vägen på plats mot Upplyftning. Det kommer att se till att er resa är fullbordad med lätthet och i en atmosfär av glädjefullt accepterande. För närvarande finns det mycket oro runt omkring er, men det dröjer inte länge innan våra allierade visar sin förmåga att överkomma de mörka Tjänarnas planer. Ni kommer att bli den sista biten som fullbordar bilden, och sedan kommer hela Universum att vara redo att lyftas upp till en högre nivå. Det kommer att bli början på den Gyllene Åldern, vilken kommer att infria allt vad som ni har lovats, vilket kommer med Upplyftningen. En smak av vad som kommer börjar visa sig innan året är slut, men ni måste se till hur mycket arbete som behövs för att nå folk runt hela världen.


Era behov kommer att helt och hållet bli tillgodosedda och vi kan förse er hela befolkning. Vi har inga svårigheter att producera masskvantiteter, och våra resurser är obegränsade. När allt kommer omkring, Mina Kära, så har vi haft mer än tillräckligt med tid för att förbereda för detta stadium i er Upplyftning. Ni kommer att finna att när de väl startar så blir förändringarna mycket snabba. Vi vill ta oss an fattigdom och brister som kommer att återställa något av er värdighet i livet, och göra er självförsörjande. Vi har många specialistgrupper som är erfarna med olika färdigheter och expertis, som kan hantera de mest komplicerade behoven. Allmänna föroreningar kommer till exempel att bli uppklarade inom veckor och inte månader, och det är ett område som vi prioriterar. Hälsa och välstånd kommer gradvis att återkomma, och bristen som nu upplevs kommer att upphöra och aldrig igen återkomma.


Oberoende av alla framsteg vi gör så kommer det tyvärr att finnas dem som har blivit rädda, på grund av förutsägningarna om nedgång och undergång. För dem så har det blivit en del av deras fasta övertygelse om ett katastrofalt slut av eran, och händelser på Jorden kommer att förefalla stödja det. Det kommer dock inte att bli värre varefter månaderna går, och inte på något sätt nå apokalyptiska proportioner. Moder Jord måste ha sitt att säga till om vad som händer och också höja hennes vibrationer, men hennes målsättning är inte att skapa lättsinnig förstörelse. De negativa energierna som har jordats på Jorden under många århundraden måste rensas ut, och avslutas innan Upplyftningen. Vår närvaro betyder att vi kan hjälp med att lindra utsträckningen till vilken skada uppstår, och kan erbjuda skydd till de som kan bli påverkade.


Era vädersystem fortsätter att förändras och oberoende om de är naturliga eller inte så kommer de så småningom att lugna ned sig och bli mer balanserade. De extrema punkterna som ni nu upplever kommer att bli mindre frekventa, och temperaturer kommer att bli komfortabla i alla avseenden. Jorden kommer att bli återinplanterad när det gäller djur och andra livsformer, och skönhet kommer åter till områden som Människan har förstört. Återigen, så är dessa uppgifter lätta för oss att hantera och den Galaktiska Federationen kommer att sätta inför er all sin teknologi och kunskap. Vid det laget kommer mörkret inte längre att kunna blanda sig, och kommer att ha förts till platser där de inte har någon auktoritet eller makt. De har konstruerat sitt eget öde, och kan inte undvika konsekvenserna.


Vi beundrar de bland er som idogt söker efter meningen med livet och har funnit era svar. Så länge som ni erkänner Guds hand i allt som finns runt omkring er, så kommer sanningen snart fram att ni är Alla En. Ni kanske inte till fylles förstår sanningen, men med tiden kommer ni att lära er mycket från oss och Mästarna som kommer att tala med er. NI kommer att finna ut att det är ni som har skapat de uppdelningar som finns mellan er. Alla hinder som finns mellan er kommer snart att bli övervunna, och ni kommer att erkänna alla själar som bröder och systrar. Hindren kommer att falla åt sidan och ni kommer att ta varandra till era hjärtan. Det är naturligtvis nödvändigt att skapa ett klimat av fullt samarbete, och ras och färg kommer inte att vara ett spörsmål längre.


Jag är SaLuSa från Sirius, och ser ner på Jorden från högt ovan och ser hur Jorden blir en planet av Ljus. De skimrande Ljuspunkterna flyter ihop och utstrålningen är vacker att se. Jo, det finns många mörka punkter, och de blir sakta transmuterade då de inte kan motstå Ljuset. Så skall det fortsätta till att de lägre vibrationerna knappt finns kvar, och då kommer ni att vara nära sluttiderna och Upplyftningen. Varje själ kommer att gå vidare i enlighet med deras medvetandenivå, och alla kommer att finna sig själva precis vid den nivån som kommer att ta dem till nästa steg på deras resa. Ni kommer att ha gjort era val då det gäller vilken er förståelse skall bli, och ert spirituella avancerade kommer att fortgå. Vet att allt blir bra och Gud kommer som vanligt att göra er sällskap varhelst ni är, och alltid att vara er handledare och ert sällskap. NI älskas alltid mer än ni någonsin vet, och så kommer det att bli i all evighet.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

fredag 14 januari 2011

SaLuSa 14 januari 2011


Era bekymmer och betänkligheter är förståeliga, men återigen så betonar vi att allt kommer att bli inte bara tillfredställande, utan helt underbart.

Vad som händer är inte avsiktligt menat att föra er ur er bekväma zon, men storslagna tider ligger inför er som mer än väl kommer att kompensera er för att acceptera förändringarna. Acceptera det oundvikliga, och se det som Guds hand som sträcks ut för att lyfta upp er och ut ur mörkret som ni har levt i alldeles för länge.

Det bästa sättet för er att hjälpa era medresenärer är att hålla er lugna och sprida ert Ljus så långt som möjligt. Försäkra folk att allt är planerat för att se till att det blir en lycklig framtid, och vad som än händer nu så blir det inte långvarigt. I själva verket säger vi återigen att när vi talar med er alla så kommer vi att prata om planen som kommer att bära er igenom ända till slutet av cykeln.
SaLuSa 14 januari 2011

Vi kan nu tala om månaderna som kommer, vilka är preparerade för att höja era nivåer av medvetande, då så mycket energi nu strålar mot Jorden. Detta är underbart då det betyder att än mer Ljus än tidigare kommer att jordas, och föra tiden närmare då det ger er kraft att föra in de eftersökta förändringarna. Det är er kollektiva medvetande lika mycket som något annat som är nyckeln till framgång. Det betyder också att Ljuset kommer att vara så väl etablerat på Jorden att ingen mängd av mörka aktiviteter kommer att stoppa dess framsteg. Som vi tidigare har nämnt så kommer det många distraktioner och genuina bekymmer då ni är i fokus för deras uppmärksamhet. Det är dock en del av deras slutliga ansträngning att förstöra vad som redan har satts på plats. Låt det bara löpa med kunskap om att det bara kommer att ha en minimal effekt på er framtid. Kollapsen skulle komma i vilket fall som helst, då vad som har visat sig opassande för er när ni går mot Upplyftning inte kan förbli kvar.


Oberoende av hur Moder Jord och ni lider så finns det planer för att återställa allt till dess ursprungliga skick. De gamla sätten var nedkörda i dualitet och enbart möjliga på grund av de extrema förhållanden som det tillät. Er framtid är förbunden till balans och harmoni genom återställandet av er suveränitet. Det kommer med etablerandet av ett samhälle baserat på rättvisa, ärlighet och lojalitet till de av Ljuset, och en del av dem har inte än infunnits sig i era liv för att leda er framåt. De har alltid varit med er och sökande efter tillfället för att träda fram, och den dagen kommer allt närmare då trycket ökar för sanningen att komma ut. Den Gudomliga Planen är perfekt, och den skall infria de många löftena som har gjorts. Lita på era inre känslor, då ni vet att denna tidsperiod skulle föra er in i Ljuset. Sanning om alla aspekter av er utveckling kommer att göras känd, och speciellt angående den mer närliggande perioden som har spelat en roll i alla era liv. Sådana avslöjanden kommer att föra er alla så mycket närmare varandra, och åtskillnaderna som de mörka Tjänarna har skapat och utnyttjat kommer att försvinna. Det kommer högst väsentligt att förklara vår egen roll både i det förgångna och för framtiden.


Era bekymmer och betänkligheter är förståeliga, men återigen så betonar vi att allt kommer att bli inte bara tillfredställande, utan helt underbart. Allt kommer att hända under en relativt kort period, och den slutliga tidsperioden innan Upplyftningen kommer att bli en vacker och upplyftande erfarenhet. Ni kommer snart att göra er av med oket av dualitet som har orsakat stress och brist i era liv. Vi kan helt eftertryckligt säga att ni inte har något att oroa er för, då mäktiga Varelser av Ljuset står över er och kommer att se till att ni får allt som ni har förnekats i det förgångna. Illusionen bryts nu och när ni väl förstår sanningen så kan den inte hålla er fången längre. Vad ni anser vara verkligt är den overklighet ni har skapat, och de som har tagit er makt. Ljuset har alltid varit med er, men blivit förmörkat av de slöjor som ni har dragit över er. Ni har blivit inhysta i dem tills att ni trodde att det vara allt som fanns, men Ljuset har smugit in och tillåtit er att se en mycket större möjlighet att lyfta upp er själva. I själva verket så kan Ljuset aldrig någonsin bli släckt, och det kommer alltid övervinna de lägre energierna.


Vad som händer är inte avsiktligt menat att föra er ur er bekväma zon, men storslagna tider ligger inför er som mer än väl kommer att kompensera er för att acceptera förändringarna. Acceptera det oundvikliga, och se det som Guds hand som sträcks ut för att lyfta upp er och ut ur mörkret som ni har levt i alldeles för länge. Som en erfarenhet så är det utan jämförelse för det är vägen mot en större förståelse av dualitet, och ett underbart sätt för att spirituellt utvecklas in i de högre dimensionerna. Ni visste hela tiden vad det var ni gav er själva in på och löftet om ett lyckligt slut har fått er att fortsätta. Vad som kan skrivas ned som tusentals år av erfarenheter, är bara ett ögonblick från perspektivet av ert Högre Självt. I själva verket så kommer med tiden bara det ni har lärt er att bli kvar.


Under tiden förefaller var dag på Jorden som en separat erfarenhet, även om det är pågående och fortlöpande och trådarna går genom många liv. Det är den tuffa vägen av erfarenhet som ofta sätter er i samma situation åter och åter igen. Framsteg mäts dock på ett sätt som är svårt att uppnå när ni är utan utmaningar i ert liv. Ta förtröstan i den otroliga möjlighet som ni nu avslutar, i och med att ni har uppnått ett sådant stort framsteg att ni är redo att lyftas upp. Se livet på detta sätt och ni ser att det har varit en stor framgång, och som en unik själ så har det i själva verket ordnats och planerats för er. Vad som ni tar med er framöver är ett helt berg av erfarenhet som kommer att hjälpa andra någon gång i framtiden.


Det finns så mycket som händer just nu, men så vida ni inte är i en position att se den bredare bilden så kommer det inte att förefalla klart. Slumpartiga händelser passar ihop och säger oss på sätt att ni reagerar på inflödet av Ljus, och är försäkrade om resultat mycket snart. Vi kan inte uttala oss klarare om tidpunkten då vi måste göra våra beslut mycket snabbt, och kunna förändra våra sätt med kort förvarning om nödvändigt. De mörka Tjänarna är nu fragmenterade och följer inte längre ett igenkännligt mönster av aktiviteter. De tar bara tillfällen i akt och vi måste observera dem mycket mer närgående.


Jag är SaLuSa från Sirius och försäkrar er alla att vi har kontroll, trots detta kan vi inte stoppa händelser som tillåts i enlighet med den fria vilja ni har fått. Vi har dock ansvar för er och Moder Jord, och vi kommer inte att låta saker och ting bli okontrollerbara. Vi uppmuntrar våra allierade att driva på framåt eftersom tillfället för att uppnå resultat aldrig har varit bättre. Vi önskar att de i maktpositioner inom politiken skulle acceptera deras sanna ansvar och nu tjäna folket såsom det var menat. Alla som träder fram och i Ljuset kommer att få vårt skydd, och såvida det inte finns karmiska skäl till motsatsen så kommer vi att kunna slutföra deras arbete.


Det bästa sättet för er att hjälpa era medresenärer är att hålla er lugna och sprida ert Ljus så långt som möjligt. Försäkra folk att allt är planerat för att se till att det blir en lycklig framtid, och vad som än händer nu så blir det inte långvarigt. I själva verket säger vi återigen att när vi talar med er alla så kommer vi att prata om planen som kommer att bära er igenom ända till slutet av cykeln.Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

torsdag 13 januari 2011

SaLuSa 11 januari, 2011


Det kommer att bli uppgångar och nedgångar som kommer att orsaka känslomässiga reaktioner bland er, men håll er lugna när det kommer till det slutliga slaget mellan mörkret och Ljuset.

Med brödraskapet av Ljus på vår sida och er kommer vi att gynnas av det spirituella råd vilket kommer att resultera i en ärorik seger för Mänskligheten.

Håll er inom Ljuset hela tiden, och bli inte påverkade av felinformation som finns, vilket försöker att ta ert sikte bort från ert mål av Upplyftning. Att skapa förvirring är en välanvänd taktik för att distrahera er, men om ni är tillräckligt upplysta kommer ni att se igenom det.

Vi måste rensa vägen för öppen kontakt, och vara redo att förhindra all form av vedergällning. Vi vill ha ett fredligt slut på deras styre, och det är vad vi arbetar mot. Vi välsignar er alla med Ljuset av våra Varelser.
SaLuSa 12 januari 2011
Ni uppnår nu en underbar vändpunkt i era liv, från att ha nått botten av mörkret. Vägen tillbaka till Ljuset har varit smärtsam, då ni framgångsrikt har motstått utmaning efter utmaning, och visat er förmåga och intention att hålla er fixerade på ert mål att nå Upplyftning. Någonstans från inom er har ni samlat kraften att höja er över de lägre energierna. Nu är ni fullt och fast etablerade på en ny väg, som utlovar ett avslut inom denna cykel av dualitet. Detta är vad ni har arbetat emot sedan urminnes tider, även om ni under senare tider har vetat detta enbart genom påminnelser från era undermedvetna minnen. Det har alltid varit planen för er frigörelse från de lägre energierna, vilka har hållit er tillbaka. Ni förtjänar all heder för att ni har övervunnit många hinder, och idag står ni rakt och är fyrar av Ljus i mörkret.


Det finns ingen anledning att falla tillbaka även om en prövande period ligger omedelbart framför er. Det kommer att bli uppgångar och nedgångar som kommer att orsaka känslomässiga reaktioner bland er, men håll er lugna när det kommer till det slutliga slaget mellan mörkret och Ljuset. Ljuset fungerar på subtila sätt som bibehåller balans, så att det fortsätter att transmutera de lägre energierna. I den malström som kommer att uppstå kommer Ljuset att fungera som en försvarslinje, så att det mörka inte kan göra framsteg. Det kommer att se till att de fortsätter att vara i oordning, och det uppstår möjligheter för våra allierade att driva igenom avslöjandena. Trycket stiger från alla hörn för att det skall komma fram, och när det gör så utlöser det än mer, vilket kommer att blottgöra vad som har skett. Ganska många länder förbereder nu att införa många nya uppfinningar, och det är återigen ett område som har manipulerats av de mörka Tjänarna. Det finns så mycket att avslöja och i samtliga fall kommer det att bli till er fördel.


Det måste till ett frisläppande av olika energisparande enheter och speciellt de som bortför ert beroende av olja. Den petrokemiska industrin har kramat livet ut ur er och samtidigt orsakat stor skada till Moder Jord genom föroreningarna som skapas. Det måste stoppas och planer läggs nu för att upphöra med sådana ålderdomliga sätt att producera energi, då det alltid har varit tillgängligt fritt. Det är ironiskt att medan ni är sadlade med kostnaden av oljebaserade produkter så finns det hemliga militära baser som åtnjuter alla förmåner från de nya teknologierna. Det var aldrig menat att de enbart skulle användas för främjandet av militär makt. Ni är En och bör dela allt som förbättrar livskvaliteten, medan ni med flit har hållits i ett tidlås för att driva fram Illuminati ambitioner. Mina Kära, tiden är sedan länge förbi då ni skulle ha gått bortom de restriktioner som placerades på er. Ni börjar inse det, och era rop på förändringar kommer att bära frukt inom en nära framtid.


Vi från Den Galaktiska Federationen kommer att agera på ytterligt väsentliga sätt för att göra ett slut på era erfarenheter av brist och förnekande av era rättigheter. Vissa av våra representanter har redan blivit informerade och skyddade för att se till att sanningen inte kan hållas borta från er längre. Allt kommer att göras öppet och ärligt, även om vi kommer att använda vår överlägsna teknologi om det skulle behövas, till vår fördel. Vi kommer ge kraft åt våra allierade på ett sådant sätt att inget hinder som sätts i deras väg kommer att kunna påverka slutresultatet som de söker. Det tar tid och vi går försiktigt framåt så att vi inte trampar på någons fria vilja. Om vi gör så skulle det räknas mot oss, och vi ämnar inte låta detta hända. Med brödraskapet av Ljus på vår sida och er kommer vi att gynnas av det spirituella råd vilket kommer att resultera i en ärorik seger för Mänskligheten. Ni förtjänar det och ni har än så länge föga insikt om hur magnifikt det kommer att bli. Ni är själar av Ljuset som har sprungit ett gatlopp mot allt vad de mörka Tjänarna kunde kasta på er, men ni har behållit er dignitet och suveränitet. Det är bara passande att ni skall åtnjuta erfarenheten av en välförtjänt och välfunnen seger.


Håll er inom Ljuset hela tiden, och bli inte påverkade av felinformation som finns, vilket försöker att ta ert sikte bort från ert mål av Upplyftning. Att skapa förvirring är en välanvänd taktik för att distrahera er, men om ni är tillräckligt upplysta kommer ni att se igenom det. Jämför allt med kvalificeringen att det som är av Ljuset fungerar till det bättre för alla. Det skapar inte rädsla och inte heller späder det på ert ego, då det bara söker det som enbart gynnar Självt. I själva verket så har ni allt tillgängligt som ni behöver, förutom att det har hållits från er för att förhindra er självständighet. Detta kommer helt och hållet att förändras när som månaderna går och er tid kommer att tillbringas i mer nöjsamma aktiviteter då ni deltar i projekt som kommer att kasta er in i framtiden. Vi skall så småningom bli En, och med Upplyftningen kommer detta att uppnås.


Liksom ni väntar vi på ett genombrott som kommer att tillåta oss att ta del av era liv mer fullt. Det är en del av den Gudomliga Planen som har lagts ned för långt in i framtiden. I själva verket så har ni alla varit medvetna om oss från många tidigare liv, och i vissa fall med full kontakt. Det är därför som vi inte ses som det hot som de mörka Tjänarna skulle vilja få er att tro. I själva verket så är det dem som har haft intim kontakt med de mer negativa Rymdvarelserna, och tillåtit dem hemliga baser på Jorden. På grund av fri vilja så är det inte något vi kan blanda oss i, då det täcks av Lagen om Attraherande. Ni har i själva lärt er en hel del om den på senare tid, och ni kan då använda den för att dra ljus till er själva för ert avancerande och skydd. Universum är byggt på Lagarna som håller det på plats, och det kommer följdenligt att snart förändras då alla lyfts upp. Det är ett välordnat Universum trots de synbarliga motgångar som ni ibland upplever, vilka i sig själva åstadkoms utav obalanser som orsakas när allt inte rör sig i absolut harmoni.


Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att våra kombinerade ansträngningar till sist har satt stopp på de mörka Tjänarnas aktiviteter. Det har inte gett upp, men deras tro på sin egen oövervinnelighet har allvarligt blivit underminerad. De kommer inte att tillåtas att återfå sin makt och då de disintegrerar kommer deras svagheter att ge de nödvändiga möjligheterna för våra allierade att exponera dem. Vi måste rensa vägen för öppen kontakt, och vara redo att förhindra all form av vedergällning. Vi vill ha ett fredligt slut på deras styre, och det är vad vi arbetar mot. Vi välsignar er alla med Ljuset av våra Varelser.Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se


onsdag 12 januari 2011

SaLuSa 10 januari 2011

Att vara förvarnad är att vara redo för vad som än händer, och kaotiska utvecklingar kommer att få er oklara då det gäller vem och vad som har åstadkommit dem. Detta blir inte klargjort förrän Första Kontakt har gjorts, och våra observationer eller varningar om vad som skall komma kan ges ut på ett allmänt sätt.

Låt inte er frustrering förhindra er förståelse under de kommande månaderna, då vissa utvecklingar är livsviktiga innan möjligheten att göra ”avslöjandena”.

Jag är SaLuSa från Sirius och å den Galaktiska Federationens vägnar lovar att ge alla hjälp för att se till att sluttiderna blir en smärtfri övergång, till den grad vi kan göra så. Vi upphör aldrig att arbeta med er och våra allierade som nu står inför framgången att framföra avslöjandena.
SaLuSa 10 januari 2011
Under långa tidsperioder har er inställning till spiritualitet resulterat i er uppfattning att ni är separerade från Gud. Det har betytt att ni har tillbringat oräkneliga liv för att söka här och där och överallt efter Gud. När ert medvetande börjar expandera finner ni dock att Gud är både inom er och utanför er. I själva verket så är allt som existerar inom Guds energi. Ni är därför en del av ert Universums Gud, och i sin tur en del av Allt Som Finns – Den Högste Skaparen. Det är därför att ni nu har gått bortom behovet att en annan själ visar er vägen, som ni har kunnat ta kontroll över er egen resa. Valen som ni har gjort reflekterar nu helt och fullt era behov och ni blir mästaren över ert öde. Era uppfattningar formas utav era egna upplevelser och ni inser att det är ni som har skapat dem. Nu är ni fria att gå vidare utan att bero på andra, och omvänt så kan ni också kan tillåta dem samma frihet.
Att finna ert Sanna Självt gör det också möjligt för er att förstå er uppgift i livet, och att dirigera era upplevelser i enlighet med detta. Ni och bara ni tar ansvar för dem, och ni attraherar er själva till vad än er intention och fokus är. Vi uppmanar således er att vara positiva då det gäller vad ni vill få ut ur livet. Om ni sätter ert sikte på Upplyftningen, så fortsätt att hålla det i sikte utan att låta något distrahera er. Tiden ni nu är i för in förändringarna inom synhåll, och då Moder Jord gör sin del så kommer en del av er att vara involverade i hennes förändringar. Försök att acceptera dem för vad de är utan avvika från er väg, med kunskap om att vad som är nödvändigt för att avsluta denna cykel nu faller på plats. Detta år kommer helt och fullt att bryta ut med många förändringar som bara kommer att bli starten på en hel serie av dem.Att vara förvarnad är att vara redo för vad som än händer, och kaotiska utvecklingar kommer att få er oklara då det gäller vem och vad som har åstadkommit dem. Detta blir inte klargjort förrän Första Kontakt har gjorts, och våra observationer eller varningar om vad som skall komma kan ges ut på ett allmänt sätt. Vår närvaro blir er försäkran att ni kommer att guidas och förbli trygga var än det är möjligt. För närvarande så är de mörka Tjänarna i panik och gör allt för att skapa förvirring. Tills att vi helt och hållet kan tysta ned deras vapen kommer de fortfarande ha förmåga att blanda sig i våra planer, och de bryr sig inte om vad resultatet blir för er. I själva verket så är deras hela avsikt att skapa så mycket död och skada som möjligt, och uppbrott i era liv. Ni kommer inte att behöva tolerera deras handlande värst mycket längre och våra planer är mycket avancerade för att avlägsna deras ledare från deras maktpositioner. Våra allierade kommer att agera när de får en signal, och det blir när slutresultatet är absolut säkrat.Låt inte er frustrering förhindra er förståelse under de kommande månaderna, då vissa utvecklingar är livsviktiga innan möjligheten att göra ”avslöjandena”. Även när ett uttalande har blivit arrangerat utan att det ägde rum så har det fortfarande resulterat i att fler människor blir medvetna av vår vikt för deras framtid. Det har hjälpt för att balansera rädslan som många fortfarande hyser, vilken i stort sett kommer ifrån en brist på kunskap om oss. De mörka Tjänarna drar nytta av detta, och använder nyhetsmedia och framförallt filmindustrin för att uppehålla deras falska beskrivningar av oss. Allt detta kommer att förändras ganska snabbt när vi kan tala direkt till er och det kommer inte att bli svårt att visa vårt sanna självt för er. Våra planer kommer att förklaras väl; för att inte lämna några tvivel då det gäller våra fredliga intentioner gentemot er.Genom er egen styrka och beslutsamhet kommer ni att finna er väg och stiga i medvetande då de kraftiga och upplyftande energierna fortsätter att nå Jorden. Stor aktivitet har noterats i ert solsystem och det börjar bli ganska klart att stora förändringar är på gång. Liksom jorden så görs andra planeter redo för Upplyftning. Det kan inte förnekas att förändringarna är utan motstycke i er historia. Era vetenskapsmän är osäkra på vad det hela betyder och tvekar att uttrycka sina åsikter öppet. Vi kan förstå deras tvekan att tala öppet, då om det inte finns en klar förståelse så är det alltid möjligt att resultatet blir rädsla.Även då det gäller andra förändringar som observeras så hoppas vi att snart vara i en position att avslöja sanningen för er. Vi har ändå under en tid gradvis förklarat hela Upplyftningsprocessen för er. Om ni går tillbaka tusentals år så kommer ni att finna lärda personer förutsåg dessa sluttider. Det kallades ofta ”skördandet av själar”, då det var känt att de som hade vänt sig till Ljuset skulle höjas upp från Jorden. Sådana händelser har inträffat på en reguljär basis och ibland till och med under en cykel, som till exempel försvinnandet av Maya folket. Upplyftning är ett helt naturlig inträffande som styrs av Universums Lagar, vilket är anledningen till att alla själar som är redo kan lyftas upp. Som vi har förklarat tidigare så kommer varje själ att denna gång erbjudas chansen att lyftas upp, då det är en speciell dispens för att tillåta en Massupplyftning.Glöm för ögonblicket effekterna som förändringar har på ert dagliga liv och då är det en underbar tid att vara på Jorden. En dag kommer ni att se tillbaka och känna er så privilegierade att ha tagit del av erfarenheten. Om ni tar er an det hela på detta sätt så kommer det att ha föga påverkan på er annat än att avslöja skönheten och underverket med den Gudomliga Planen. Oberoende av vad som händer så kommer alla själar att överleva, då döden inte existerar och ni är odödliga! Var och en kommer att gå mot en punkt som är rätt för ert nuvarande utvecklingsstadium, då ingen annan än ni gör valet. Om ni inte finner er redo för Upplyftning och inte kan gå den vägen så kommer ni att finna er själva att acceptera en fortsättning av era nuvarande upplevelser. Ingen kommer att se ert val som ett misslyckande och inget dömande kommer att göras. Er fria vilja är helt skyddad och ärad.Jag är SaLuSa från Sirius och å den Galaktiska Federationens vägnar lovar att ge alla hjälp för att se till att sluttiderna blir en smärtfri övergång, till den grad vi kan göra så. Vi upphör aldrig att arbeta med er och våra allierade som nu står inför framgången att framföra avslöjandena.Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012