Followers

PUTIN

fredag 16 juni 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 16 juni 2017 Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
16 juni 2017

Uppstigningen är säkrad och tidslinjen är stark nog för att bära den hela vägen fram. Året 2024 fortsätter att vara det år som den planeras äga rum, fastän om orsaker uppstår som kräver en förändring kan man gå in i 2025. Jag nämner det bara för att förbereda er inför en sådan möjlighet. En större händelse är fortfarande sannolik innan det nuvarande året är tillända och den kommer nästan säkert att hänga ihop med de kommande förändringarna. Allteftersom tiden går förlorar det mörka sin förmåga att diktera hur avslutningsperioden kommer att utvecklas och det mörka kommer att vara ur vägen långt innan de större förändringarna äger rum. Tills vidare kommer den mesta aktiviteten att ske utanför er åsyn, men när det är säkert att göra det kommer händelser att börja komma ut till offentligheten. Ni kommer då att njuta av firandena och den lyckokänsla som kommer att sprida sig över Jorden vid dessa tidpunkter.

Er jords vibrationer är de lägsta i ert solsystem, vilket är anledningen till att de känns tunga och obehagliga för dem av er som höjer era till en högre nivå. Saker och ting fortsätter dock att förändras, vibrationerna ökar, och du kommer att upptäcka att när du använder dina energier för att höja dig, kommer de gradvis att ge upphov till subtila förändringar inom dig. En del är emellertid det direkta resultatet av ett naturligt framåtskridande, och ett kvantsprång framåt inträffar när den fria energin verkligen tar över. Av nödvändighet kommer den att ges till de mest behövande innan den släpps ut på ett mer allmänt sätt. Den kommer att innebära det största framsteg som ni någonsin har fått, och den kommer att förändra alla de sätt som livet fungerar på. I stor utsträckning kommer den också att lindra fattigdom och rädda Jordens värdefulla resurser från ytterligare skada och uttömning.

Mycket av den hemliga aktiviteten på Jorden genomförs fortfarande utanför er åsyn. Blickar vi framåt ser man att allteftersom ni utvecklas kommer det att bli en allt större tendens att gå under jord, där det generellt sett kommer att vara säkrare än på ytan. Jordskorpan sträcker sig ner flera hundra kilometer och bebos på de lägre nivåerna av icke-mänskliga Varelser. En del har varit på Jorden under hundratals år, men kom ihåg att de mer utvecklade sannolikt lever i flera hundra år. Människans livslängd ökar gradvis såsom den gjort under en tid nu och när vibrationerna höjer sig ännu mer kommer åldringsprocessen att komma till en punkt, där den dramatiskt kommer att sakta ner och till slut stanna upp och ni kommer att förbli vid en mogen men ungdomlig ålder. Tankens kraft blir då det hjälpmedel, med vilken du presenterar dig på det sätt du önskar.

Detta är de tider då ni måste behålla ett öppet sinne, eftersom så mycket snart kommer att avslöjas, vilket visar att ni blivit vilseledda och lurade under många, många år. Det är inte långt ifrån sanningen att säga att ingenting verkligen är på det sätt som ni har blivit ledda till att tro. Emellertid beror det på vilken källa som är ansvarig för er tro. En del befinner sig närmare sanningen än andra och tar allting i beaktande. Buddhismen bär mer av sanningen än de flesta källor. Men de som har utvecklat sin intuition bör komma närmare sanningen än de flesta andra. Om det känns rätt, är det förmodligen rätt, men sök alltid bekräftelse från andra tillförlitliga källor om ni kan.

Helt klart är vissa trosuppfattningar mer vilseledande än andra och det måste sägas att det inom kristendomen finns två uppfattningar som helt håller tillbaka evolutionen. För det första finns det den, där du får höra att när du dör, faller du i "sömn" tills den ”yttersta dagen”. Men ingenting kan vara längre från sanningen, eftersom du vid döden går ut ur din fysiska kropp och omedelbart går in i din eteriska kropp som är en exakt version av din fysiska kropp. Den är perfekt och är fri från alla de skador eller defekter som din gamla kropp kan ha haft och svarar på kraften från dina tankar. Om du var gammal vid döden kan du "tänka" dig själv in i en yngre version om du vill. Säkert bär du karma med dig och om nödvändigt kommer det med tiden att bli förändringar.

Den andra vilseledande trosuppfattningen ​​är att du föddes i synd och bär den med dig hela livet. Men du kan rensa din karma när som helst och förflytta dig in i en period med harmoni och balans. Du är verkligen inte ansvarig för dina förfäders synder. Om du ärvt någon obalans finns den på grund av genetik eller gammal karma. Det är möjligt att du har valt att leva med de "problem" som du föddes med helt enkelt som ett sätt att förbättra dina egna erfarenheter, för att få din utveckling att gå framåt.

Kom ihåg att all erfarenhet har ett värde och var noga med att lära dig de läxor som kan komma i din väg, eftersom de är till för din utveckling. Om du första gången inte lyckas klara av dina karmiska läxor, får du alltid ytterligare möjligheter att göra det. Det viktiga för varje själ att förstå är att ingenting händer utan en god anledning, men ibland är det din roll att vara en person som deltar i erfarenheter till gagn för andra själar. Alla själar befinner sig på en inlärningskurva, och i den här, den sista tiden är det viktigt att du noterar vad som kommer i din väg och agerar på det. Det kanske låter alltför komplicerat, men du är inte lämnad ensam för att möta utmaningarna och dina Guider finns alltid "till din tjänst". De känner dig bättre än du känner dig själv, så de är mest lämpliga för att ge dig råd.

Året 2024 är fortfarande den förväntade tidpunkten för Ascension, och även om det kan låta långt bort så går tiden snabbt och kommer inte alls att verka länge. Så det är bäst att se fram mot det du anser som din mest troliga väg till Ascension, och planera hur du ska förbereda dig inför förändringarna. Allteftersom vibrationerna höjer saker och ting på Jorden blir det mycket lättare att ta itu med den typ av problem som ni har nu. Freden blir allt mer tydlig allteftersom många länder vänder ryggen mot krigsaktiviteter till förmån för rörelser mot total fred. Den kommer att komma och måste komma, eftersom det mycket snart inte finns plats för sådana negativa energier som leder till krigsliknande handlingar. Redan har en rörelse satt igång för att få en världsfred till stånd och många länder har gått med i den rörelse som detta har fört med sig. Vilken stor lättnad det kommer att bli för alla människor i er värld, när de vet att de kan röra sig fritt och säkert i kunskap om att freden har kommit för att stanna.

Som ni redan har fått veta, kom ihåg att när saker och ting befinner sig i turbulens är de vanligtvis ett hjälpmedel till ett avslut, och ett tecken på att det gamla sättet inte längre är acceptabelt och måste försvinna. Många saker står redo för att underlätta ert dagliga liv och kan inte hållas tillbaka mycket längre. Positiva steg vidtas för att förflytta saker och ting framåt så snabbt som möjligt, men många hinder måste först avlägsnas. Mycket hänger på att få rätt människor till makten och de nödvändiga förändringarna sker nu och kommer att fortsätta att göra det. De kommer att följas upp av tillkännagivandet och inledningen av den nya kongressen som nu väntar i kulisserna på rätt tidpunkt att träda till. Naturligtvis arbetar många utvecklade själar redan hårt för att få saker och ting till ett avslut, och som med mycket av den här typen av arbete kommer ni inte att höra mycket om det förrän omständigheterna är mer gynnsamma.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.
Mike Quinsey.


Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 9 juni 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 9 juni 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
9 juni 2017Tiden marscherar på, den väntar inte på någon och siktar in sig på Uppstigningen (Ascension). Under marschen närmar sig den dag, då det kommer att vara säkert att släppa en mängd information, som under mycket lång tid hållits undan från er. Ett stort antal förändringar väntar på att släppas och dessa kommer på mycket kort tid att förvandla er och ert samhälle. Den övergångsperiod som ni nu befinner er i kommer inte att vara mycket längre, och kommer snart att vara avslutad i och med att ni förberett er inför er Uppstigning.
Saker och ting har uppnått en nivå där det inte finns någon väg tillbaka till de gamla tillvägagångsätt, med vilka ni utnyttjats av de mörka gamla regimerna. Deras kontroll över er försvagas och de har inte alls den kraft längre som de brukade ha. Grupper som driver den svarta verksamheten fortsätter att ha befälet över Rymden runt Jorden, men begränsas helt från att ta sina vapen utanför ert Solsystem. Åtgärder vidtas så att de inte kan fortsätta med sin plan att dominera Yttre Rymden, och de Blå Flygarna (the Blue Avians) övervakar också era framsteg för att säkerställa er framgång. Annars kan de inte lägga sig i, men tillåts vissa undantag på grund av sin historiska förbindelse med er, och av orsaker som går längre tillbaka än er kända historia.
Under er tid kommer sanningen fram om er historia såsom Mänsklig Ras och korrigerar era historieböcker vad gäller felaktiga uppgifter om er historiska utveckling. Utan tvekan kommer en av de viktigaste aspekterna att vara de olika Rasernas ursprung och utveckling, och även om syftet med livet, vilket inte är en slumpmässig händelse, utan en del i en nödvändig erfarenhet för att säkerställa en fortsättning av er utveckling. Acceptera att du inte är din kropp, utan en själ som upplever livets alla aspekter inom de olika Raserna enligt era behov. Målet är att utvecklas till en punkt där du inte längre behöver stanna kvar i de lägre vibrationerna utan kan förflytta dig in i Ljusets världar där ingen ondska vistas.
Ge aldrig efter för den negativitet som finns omkring dig utan var helt enkelt en åskådare, och om ditt syfte i livet är att vara ett bra exempel för andra, håll då hela tiden fast vid dina auravibrationer. Din aura är ditt skydd mot negativa energier, så undvik varje handling som skulle kunna störa den, som t.ex. ilska. I extrema fall vet man att ett negativt väsen kan komma in i din aura om den är skadad och kan orsaka problem genom att påverka dina handlingar eller tankar. Det kan till exempel resultera i att du utför negativa handlingar som normalt skulle vara mot din vilja. Fallen är sällsynta, men inte desto mindre är det förståndigt att vara medveten om riskerna.
Det är aldrig för sent att höja sig över de normalt accepterade nivåer som folk i allmänhet håller sig till. Så snart du förstår kraften hos Villkorslös Kärlek och kan se andra såsom Ett med dig, kommer du inte att finna någon svårighet att leva ditt liv i enlighet därmed. Istället för "dem och oss" kommer du att inse att den fysiska kroppen bara är ett fordon som du använder för att möjliggöra erfarenhet i det ”Materiella Universat." Därför upplever alla själar tillsammans och handlar i samförstånd för att göra det. När allt kommer omkring har du levt många liv och uttryckt dig själv som antingen Man eller Kvinna enligt de erfarenheter som du behövt. Du har levt såsom en som utövar en viss religion, eller istället kan du ha valt att vara Ateist. Det spelar ingen roll hur du utvecklas så länge du är på en väg som ökar din förståelse för sanningen, eftersom den är allt som återstår från ett liv till ett annat.
Framsteg innebär inte att du måste hålla fast vid en föreskriven väg, utan varje erfarenhet förflyttar dig vidare mot hela sanningen. Så småningom kommer du sannolikt att arrangera din egen väg för att vidareutveckla din utveckling. Du kommer att uppnå den punkt, där du inte längre behöver tillhöra någon grupp och kan bestämma din egen framtid. Om du behöver hjälp kommer du alltid att föras till någon som har den kunskap som du behöver. På jorden presenteras så mycket felaktig information såsom sanning, men allteftersom du utvecklas blir du kapabel att urskilja den från någonting som är mindre än sanningen.
Att leva sina övertygelser medan man fortfarande befinner sig på Jorden kan vara mycket svårt, eftersom få människor kommer att förstå din position, och många kommer inte att kunna acceptera den. Det är därför bäst att bara prata om den när ämnet kommer upp i normal konversation och bara ge det som gör den berörda personen nöjd. Alltför mycket information kan avspisa en del människor och kan vara bortom deras förståelse. Du kan vara säker på att när en person är redo kommer de att "hitta" någon som kan vidareutveckla deras framsteg. Det finns naturligtvis möjligheter att "fel" person kan korsa din väg, men det kan vara ett test för att säkerställa att du har fått urskillningsförmåga.
Naturligtvis bidrar dina Guider till din utveckling, men de tvingar sig inte på dig om du inte har begärt deras hjälp, eller det är absolut nödvändigt. De är medvetna om din livsplan och de gör sitt bästa för att hjälpa dig att följa den. Om du fattar felaktiga beslut kommer de inte att lägga sig i, men kan hjälpa dig att minska effekten av det. De gör ingen moralisk bedömning av dina handlingar eftersom det inte är syftet med deras närvaro, men kommer att försöka påverka dig till det bättre, särskilt eftersom de är medvetna om din livsplan. Allteftersom du utvecklas är det troligt att du behöver erfarenheten av ytterligare en Guide som passar dina behov, och en förändring äger rum.
Som du ser betraktas din utveckling som oerhört viktig och mycket omsorg läggs ned för att säkerställa att varje livstid är så produktiv som möjligt. När allt kommer omkring har du fått en livsplan som passar dina behov, och innan du inkarnerar var du medveten om den och samtyckte till erfarenheten. Det innebär att dina närmaste vänner också har livsplaner där du är inkluderad och de kan spela en viktig roll i din. Sannolikheten är att ni har varit tillsammans många gånger, även i olika relationer. Naturligtvis kan ni ha flyktiga relationer som kommer och går utan någon uppenbar betydelse.
Äktenskap eller liknande förhållanden är de viktigaste perioderna i dina liv, och det gäller även dem som inte fungerar men som indikerar ett behov av den sortens erfarenhet. Bra karma är något som du kan få när som helst och särskilt där den har involverat någon för dig okänd. "En god gärning förtjänar en annan", och det är sant, eftersom det som du gör mot andra - eller för andra – får du tillbaka med tiden och du kan faktiskt bära med dig karma från ett liv till ett annat. Var så säker, ingen livserfarenhet är bortkastad, trots hur den uppfattas utåt. När du förstår hur allt fungerar kan du göra mycket mer av ditt liv och arbeta för att uppnå ett tillfredsställande resultat.
Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 2 juni 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 2 juni 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
2 juni 2017


Saker och ting går ordentligt framåt och Illuminaterna kan inte längre diktera Mänsklighetens utveckling fram emot Uppstigning (Ascension), eller förhindra att den sker. Under tiden har många förberedelser genomförts, inklusive det viktigaste, behovet av en ny kongress i USA, som står redo att ta över omedelbart när den nuvarande upplösts. Som ni kan föreställa er finns det fortfarande mycket arbete att göra för att förkorta verksamheten inom de hemliga grupper, som arbetar mot en enda StatsUnion (ö.a. ”One World Order). Den kommer inte att äga rum, eftersom Illuminaternas makt inte längre kan diktera er framtid. Kanske handlar ert största bekymmer om mänsklighetens framtid och ni kan vara förvissade om att den ligger i säkra händer. Så snart de verkliga förändringarna börjar kommer ni att inse att Ljusets Krafter har skapat grunden för att NESARA ska tillkännages. Vid lämplig tidpunkt, med tonvikten på er säkerhet, kommer det att ske, och därmed kommer välgörande förändringar att komma i snabb följd.

Så fortsätt i er vardag med kunskapen om att storslagna krafter övervakar era liv, inklusive ”The Blue Avions, (de Blå Flygarna). Deras omfattande flotta är stationerad över hela SolSystemet för att säkerställa att inga andra väsen får störa er utveckling. De är väldigt avancerade varelser som noggrant övervakar händelser för att säkerställa att ni får varje möjlighet att uppfylla era livsplaner och hjälpa Moder Jord med hennes egna förändringar. Resultatet kommer att bli en framgångsrik period med förändringar som kommer att garantera att både ni och Jorden är fullt beredda att göra Uppstigningen. Följaktligen lever många av er ett hektiskt liv genom att möta era sista utmaningar för att rensa all den gamla karma som ni bär med er. Naturligtvis är ni inte ensamma medan ni förbereder er inför Uppstigningen, och ni kommer att bli vägledda på ett sätt som ger er varje möjlighet att bli framgångsrika.

Då du har kommit så här långt, se inte tillbaka, utan fokusera på din framtid, eftersom denna är en av de viktigaste tiderna du någonsin kommer att möta. Faktum är att om du kan leva i nuet och ta hand om saker och ting när de kommer till dig utan någon förutfattad mening om resultat, kommer du att förflytta dig in i ditt "nya" Högre Jag. Men oroa dig inte om du inte verkar klara av att förflytta dig in i högre vibrationer nu, eftersom det kommer att ske vid för dig rätt tidpunkt. Varje själ har många hjälpare och det visar hur viktig din utveckling är. Ni är väldigt speciella själar, även om ni inte kan förstå hur det kan vara så, så fortsätt bara att se framåt och ta saker och ting som de kommer. Allting går framåt i god ordning, trots det uppenbara kaoset på Jorden. Allt liv har möjligheter att utvecklas och är helt klart inblandat i att förbereda sig inför de förändringar som är ofrånkomliga och oundvikliga.

Med tiden kommer du att inse hur kraftfull du faktiskt är, och redan känner vissa att de har makten att bestämma sin egen framtid. Du blir det du tänker, och utan tvekan har du upplevt händelser i dina liv som kommer att bekräfta detta. Så även nu bör du ha omsorg om vad du ägnar dina tankar åt. De är verkliga och kommer att komma tillbaka till dig någon gång för att fullföljas eller förändras. Medan du utvecklas så växer du lyckligtvis i din förmåga att kontrollera dina tankar, men ju tidigare du tar ansvar för dem desto lättare kommer det att bli. Ditt nuvarande mål bör vara att eliminera negativa tankar ur ditt sinne, eller åtminstone se till att de inte får kraften att materialisera. Det är ingen tvekan om att allt det där låter svårt mitt bland de dagliga utmaningar du står inför, men de är för din erfarenhet och är en snabb väg till framgång. Gör ditt bästa och vet att du aldrig kommer att bli tagen i örat eller straffas för att försöka handla bättre. All erfarenhet är av värde och aldrig bortkastad, så oavsett vad du går igenom försök att se de positiva aspekterna.

"Var kommer vi ifrån" korsar de flesta människors sinnen och svaret är mycket enkelt. Ni kommer från Gud såsom Gnistor av Ljus, och dit kommer ni att återvända när era resor har avslutats. Kanske du frågar varför det är så, och det är för att Gud skickade ut er alla för att uppleva så att Gud kunde växa som ett resultat. Ni frågar om det är slutet på era resor, och svaret är att ni sannolikt kommer att skickas ut igen för nya upplevelser. Du är odödlig så du kommer alltid att vara medveten om dig Själv som en del av Gud. Utan tvekan skulle mycket mer kunna sägas, men i det här skedet behöver du bara veta att din framtid är säkrad. Det omedelbart föreliggande är att utvecklas så att du inte behöver uppleva de lägre världarna igen. Låt dig lyftas upp i Ljuset och njut av det perfektas harmoni och skönhet. Det är härifrån som du kom när du frivilligt ställde upp för att hjälpa de själar som fångats i de lägre vibrationerna.

Människor finner det svårt att inte "blanda sig i" andras liv, eftersom egot tror att det vet bäst. Här finns också de andra själarnas livsplan att tänka på, ändå kommer människor att försöka diktera för andra hur de borde leva sina liv. Hjälp och stöd är välkommet när det krävs, men ofta föredrar en själ att ta itu med sina utmaningar på sitt eget sätt. Det är ett svårt ämne att närma sig, eftersom varje själ ser det på sitt sätt som kan vara helt annorlunda än ditt. Erbjud din hjälp, men dra dig tillbaka om den inte accepteras, annars kan du oavsiktligt komma in i ett ofördelaktigt läge. Men med din grad av förståelse kan du vägledas till situationer där din hjälp kan vara idealisk och precis det som behövs.

Talesättet att du bör behandla andra som du skulle vilja bli behandlad själv är här väldigt passande. Det betyder att du inte ber om någon belöning för att leva på det sättet, men ändå är det givande. Varje handling i vänlighet hjälper till att lyfta dina vibrationer, och det är vad du önskar medan du lever ditt liv med Ascension i åtanke. Det är en storslagen känsla att ha förmågan att dag för dag leva i harmoni med alla andra och inte bli störd eller upprörd av händelser som händer omkring dig. Faktum är att enbart din närvaro hjälper för att skapa lugn och människor mår bättre av att vistas i din närhet. I rushen och bullret i människors vardag går känslorna ibland höga, och dina energier kan göra en positiv skillnad. Underskatta aldrig tankens kraft, den kan i sådana situationer medföra en fördelaktig förändring.

Som en följd av häpnadsväckande upptäckter i Antarktis skrivs nu er och människorasens urgamla historia om. Det har blivit helt uppenbart att Människan har utvecklats i många former, former som ursprungligen fördes till Jorden för många tusen år sedan. Beviset har hittats under flera kilometer av is. Det har också blivit uppenbart att människan har förekommit i många olika former men tydligt människolika i sitt utseende. Mer nyligen fördes era nuvarande civilisationer till Jorden från olika planeter för att fortsätta utvecklas, och det förklarar varför ni har raser med distinkta drag som är helt olika varandra. Att lära sig att möta varandra och respektera varandras trossystem har orsakat mycket friktion och till och med krig, och trots många år har fortfarande inte fred kommit till Jorden.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.
Mike Quinsey


Översättare: Inga och Cagga Levander.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012