Followers

PUTIN

lördag 30 augusti 2014

29:08:2014SaLuSa 29 augusti 2014


Ju mer ni lär er om Illuminaterna ju mer skrämmande visar de sig vara när de avancerar med stormsteg, medan de samtidigt vill hålla er civilisation kvar i den mörka medeltiden. De framsteg som ni borde ha gjort har förnekats er, men ni kommer att gå framåt ganska snabbt när Illuminaterna har blivit helt maktlösa. Emellertid bör ni undvika varje överreaktion på sådana nyheter, eftersom de följer en väg som kommer att leda till deras frånfälle eller död. Innan det sker kommer ni som är hängivna Ljuset att förflytta er vidare från dem.

Ni är destinerade till att stiga upp och kommer faktiskt att lämna dem långt bakom er när ni rör er in i de högre vibrationerna för att fortsätta er evolution. Ni kommer att gå framåt med en enorm hastighet och med tiden kommer vi att ansluta oss till er. Tillsammans med oss blir ni galaktiska varelser och får enorm hjälp och stöd. Vi har en framtid tillsammans, även om ni inte är bundna till någon speciell väg, och ni kommer att välja var och när det tjänar ert bästa intresse.

I grunden är ni verkligen stora Varelser i vardande, men omgivna av de lägre vibrationerna finner ni det svårt att bryta er loss och följa en högre väg. Ni kommer dock att vinna denna strid, medan ni samtidigt lyfter upp andra människor med er. Förändringarna i vibrationerna känns över hela världen och gör att de själar som har slumrat under lång tid nu vaknar upp. Det betyder att med en ytterligare upplyftning inom dem så kommer det att bli ett enormt uppvaknande som ökar medvetandenivån.

fredag 22 augusti 2014

22:08:2014


SaLuSa 22 augusti 2014


Många av er har accepterat att tiden går snabbare nu än någonsin, och det kommer att fortsätta att göra så, eftersom detta tar er in i de högre vibrationerna. Det är en del av de oundvikliga förändringar som sker som är nödvändiga för att den Nya Tidsåldern skall kunna föras in. Med detta kommer en välkommen förändring för befolkningen på Jorden som påverkas på ett sådant sätt att de förs in till en ny nivå där negativiteten är mindre.

Det här kommer att fortsätta till de lägre vibrationerna inte längre kan existera och fred har infunnit sig på Jorden. Det finns inget sätt som framåtskridandet kan stoppas på av de Mörka tjänarna eftersom detta har påbjudits av de högre krafter som kontrollerar ert öde. Visserligen har ni alla er fria vilja, men det finns också något som formar er framtid i enlighet med Planen för Människan.

Oavsett vilket intryck du får inför vad som händer, tänk på att din framtid redan är utstakad. Absolut ingenting kan ändra ditt öde att flytta ut ur de lägre vibrationerna och få njuta av nivåerna av Ljus, de som är befriade från de lägre vibrationerna. En lysande framtid väntar på dig där du får träffa din sanna familj och återvända till ditt Högre Jag. Detta kommer att ta tid, men din uppfattning av detta förändras redan nu när du upplever att tiden snabbas upp.

15:08:2014SaLuSa 15 augusti 2014


Vi arbetar hela tiden för att minimera effekterna av försöken från de Mörka tjänarna att eliminera er befolkning. Det har varit en del av deras långsiktiga plan och deras sätt att göra detta är genom införandet av sjukdomar och andra metoder genom vilka de sakta men säkert kan reducera antalet av er. Emellertid har vi under en lång tidsperiod använt vår förmåga och överlägsna kunskap för att bekämpa dem.

Så ni förstår, mina kära, att vi förhindrar en katastrof, och därigenom gör vi det möjligt för er att fortsätta ert goda arbete med att sprida Ljuset. Var inte rädda för de Mörka tjänarna, för deras makt är nu mycket begränsad, och av karmiska skäl måste vi tillåta dem att utöva en viss mängd av fri vilja.

Ni kan vara säkra på att vilka illasinnade åtgärder som än inträffar i er värld så är det bara den sista tiden av karma som spelas ut. Vad som utåt sett verkar skapa en mer skrämmande situation än den faktiskt är, så är det så att den är kortlivat, och de överraskas kontinuerligt av oss. Ha alltid i minnet att i en inte alltför avlägsen framtid så kommer ni att höjas upp och njuta av total frid och bli fria från de Mörka tjänarnas uppmärksamhet.

lördag 9 augusti 2014

08:08:2014SaLuSa 8 augusti 2014


Allting händer precis som avsikten är och vi kan försäkra er att ni inte kommer att behöva vänta så mycket längre innan det blir helt uppenbart att stora förändringar närmar sig. Världen har fått veta att det inte kommer att tillåtas några framtida störningar i planen för er frigörelse från de Mörka tjänarna. Deras väg har klargjorts för dem och snart blir deras makt så förminskad att deras öde kommer att bli ganska annorlunda än deras egna planer. Säkerligen kommer några individer fortfarande att utöva sin mak för att hindra vad som sker, men de agerar under vissa begränsningar. De kommer inte att tillåtas att ändra på mänsklighetens marsch mot den Nya Tidsåldern och den frihet som följer med den.

Vi fortsätter med att övervaka händelserna på Jorden och det är lika bra att komma ihåg att det inte finns något gömställe från vår teknologi som kan se igenom det som är solitt. Vi kan därför tala om för er att vi har makt och tillstånd att försäkra att er framtid blir i enlighet den Gudomliga Planen. Naturligtvis påverkas den av er fria vilja, men den kommer inte att ändra kursen för ert öde. Ni är redan på väg in i de högre vibrationerna och ni bör ta er tid att försäkra er om att ni är fullt förberedda för dem. Det är dags nu för er att koncentrera er på er utveckling för att säkra att ni inte blir sidsteppade från ert mål.

lördag 2 augusti 2014

01:08:2014SaLuSa 1 augusti 2014

För er verkar livet röra sig långsamt framåt och vartenda ögonblick gör intryck på er, ändå är det så i verkligheten att förändringarna sker snabbt. Det har aldrig funnits en tid när så mycket händer så snabbt som nu. Ni rusar fram mot fantastiska förändringar och ingenting kommer att kunna hålla detta tillbaka. Formen har fastställts för en snabb förändring till allt som behövs för att frambringa den efterlängtade Nya Tidsåldern.

Ni är alla del i en komplex plan för att se till att de Mörka tjänarna bär ansvaret och blir orsaken till sin egen undergång. I sin arrogans tror de att de är sin framtids Mästare, men de förbiser därmed Himmelens diktat. Ni har ett uttryck som säger ”att ge någon tillräckligt långt rep att hänga sig i” – och detta är precis den situation som de Mörka tjänarna nu befinner sig i! Deras öde är förseglat och de kan inte köpa sig ut ur det.

Vi har ofta proklamerat att det finns en åtskillnad i sättet mellan dem som är redo att stiga upp och dem som inte är det, och detta har aldrig varit mer sant än det är idag. Ni rör er alla in till en nivå som speglar er sanna vibration och inte en enda själ kan förbli inom de högre vibrationerna såvida de inte är deras egentliga nivå.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012