Followers

PUTIN

fredag 24 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 24 juli 2015SaLuSa 24 juli 2015Som alltid händer så mycket på Jorden som ni inte direkt lägger märke till. De yttre tecknen finns runt om er och i allmänhet känner människor förändringarna som sker. De kanske inte vet vad de är just nu men de känner den subtila skillnaden i energi runt omkring er. Med detta följer en känsla av de förändringar som är snuddande nära att manifesteras och de känner också att detta är mycket positivt.

Saker och ting fortsätter så här och fortsätter också att växa tills det slutligan kommer att finnas en upphöjning som kan kännas tydligt. En del av er kommer ändå att vara omedvetna, men de av er som har arbetat på att höja era vibrationer kommer utan tvivel att göra det. Det kan mycket väl vara er första positiva känsla av förändringarna och vi vet att många kommer att känna sig upplyfta genom det som sker. De skall fortsätta och det kommer inte att bli någon återgång till de gamla, lägre vibrationerna.

Ni kan knappast ha missat att många regimer har svårigheter med att upprätthålla sitt grepp över sitt folk. Detta kommer att fortsätta till de gamla levnadssätten har brutits upp, och sedan kan de nya sätten introduceras. Många själar har inkarnerat vid den här tiden av just det skälet, och de väntar helt enkelt nu på sin chans att leda människor in i den Nya Tidsåldern. Mycket är redan planerat och väntar på den rätta tidpunkten att införas.

Var så säkra på att så snart förändringarna börjar på allvar så kommer de mycket snabbt. Allting runt omkring er är starka tecken som tydligt visar på otillräckligheten med de gamla systemen samt nedbrytningen av era ekonomier som inte kan få fortsätta i sin nuvarande form. Lösningen på detta finns och när rätt tillfälle uppstår för vad som skall införas så kommer ni att få se att stora framsteg helt plötsligt tar ett jättekliv framåt.

De som ha ett egenintresse i att behålla de gamla sätten kommer att kämpa emot förändringar, men till ingen nytta, eftersom planen är att förändringarna skall leda er framåt. En del kommer att uppfatta att det nya endast kan komma till stånd när det gamla har tagits bort och kommer att försöka försena utvecklingen. De kan bara ha en begränsad effekt på det hela eftersom matrisen har lagts ut.

Så mycket hålls tillbaka och bara väntar på det ögonblick när det kan införas. På grund av att många saknar förståelse blir de bekymrade över vad som kan hända när det gamla bryts upp. Men när de kan se längre framåt i tiden så kommer de att förstå betydelsen av vad som sker. Förändringarna kommer att bli mer långtgående än ni kunde tro men de är nödvändiga för att snabba upp ert upplyftande in till de högre vibrationerna.

 En del frågar vad de skall göra under perioden för förändringarna, och vi föreslår att ni lever så normalt som möjligt och är beredda på vissa svårigheter. Dessa bör bli kortlivade eftersom den främsta orsaken för dem är att så att säga ”rensa däcken” och tillåta det nya att manifesteras. Det kommer minsann att bli en händelse när vi äntligen kan säkert och öppet landa på Jorden, men den tiden är långt borta med tanke på att vi måste vara helt fria från varje möjlighet till inblandning och störande från den gamla hierarkin.

Medan tiden går kommer vi att backa upp våra representanter som finns på Jorden och väntar på att få spela sina roller i att föra fram förändringarna. Alla kan så småningom bli involverade i viss utsträckning då det kommer att finnas mycket att göra. Dock inte så mycket som ni kanske kan tro eftersom ni kommer att ha fördelen av kunskap och utrustning som förflyttar er många år framåt från var ni är för närvarande. Vi kan hjälpa er att göra det lättare för er när det gäller många uppgifter som i annat fall skulle verka omöjliga att utföra.

Vi hoppas att ni börjar få en känsla för de nya energierna och kan ställa era förväntningar mycket högre än tidigare. Det är mycket som avsiktligen hållits från er som skulle ha avsevärt lyft upp kvalitén i era liv långt bortom det nuvarande. Ni kommer lätt att anpassa er till det nya sättet att leva, något som kommer att uppenbaras för alla. Ni vet redan, genom idéer som har placerats framför er, potentialen för förändringarna.

Faktum är att de utan tvekan kommer att överträffa era förväntningar, och ni kanske känner att de största förändringarna är de som befriar er från att bokstavligen vara slavar med lite fritid för att ägna er åt era egna sysselsättningar. Med tiden kommer allt att förändras, men först kommer ni att uppleva livet utan behov av pengar så som ni känner till det.

Antagligen är det för mycket begärt att ni skall kunna greppa det faktum att ni kan överleva utan pengar, men det krävs en annan förståelse och ett annat förhållningssätt jämför med hur ni lever nu. Den största skillnaden är att alla kommer att få sina behov tillgodosedda och ingen kommer att bli utan.

Nu när ni är medvetna om syftet med livet på Jorden, och vad framtiden har i sitt sköte, bör ni vara mer tillfreds och lättare kunna ta itu med de upplevelser ni går igenom. För många är det nuvarande fortfarande en utmaning och karma blir rensad, och ibland är det ouppklarade uppgifter som kanske går längre tillbaka än era senaste liv.

Tiden är mogen för att avsluta alla gamla problem, men som med alla tidigare liv har du gått med på en plan som täcker dina behov och hjälper din utveckling. I verkligheten är det så att ingenting av betydelse händer av en slump, även om det kanske verkar så. Ni har alla livsplaner som avsiktligt är avsedda att öka er utveckling, och vanligtvis sker detta, och ni har guider som hjälper er att följa dem. Fri vilja är något som vanligen utövades innan ni kom in i ett liv, även om det är sant att säga att det sista ordet är ert.

Du kan se tillbaka på Jordens historia i vetskap om att du hade en ingång till den genom dina många liv där. I själva verket har mänskligheten i stort sett fått fria händer att skapa för er egen framtid och vad ni upplever idag är resultatet. I början var det syftet med att du droppade ner genom de olika dimensionerna och efter att ha tappat kontakten med ditt sanna jag anger du nu hur du vill skapa dina egna lagar och regler för att leva.

Utmaningen var att se om du fortfarande kan se Ljuset och din väg tillbaka till Gud. Vi anser att många av er har växt genom uppgiften och blivit framgångsrika, och idag hjälper ni andra att också finna vägen tillbaka hem. Ni har härdats i eldar genom mänsklig erfarenhet och är nu väl rustade för att hjälpa andra som färdas på samma väg.

Mina kära, det finns så många olika förklaringar som lagts fram för att förklara vad livet handlar om och syftet med det. Det kan vara förvirrande, men vid varje given tidpunkt bör du följa din intuition och du kommer inte att göra några större fel. Tänk också på att dina guider alltid försöker hjälpa, men det är naturligtvis svårt om en själ ännu inte har erkänt deras existens. Så småningom finner du sanningen eftersom det i slutändan är den allt som kommer att finnas.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag njuter av dessa tider med er i vetskapen om att många av er har vaknat upp till sanningen och är säkra på att ni lämnar er lägre dimension bakom er. Ni har lärt er de läxor som de hade att erbjuda er och ni är nu redo, om det är er önskan, att hjälpa andra som kämpar med att finna sanningen. Den Galaktiska Federationen ser fram mot den dag som närmar sig när vi kan mötas som Ett och arbeta tillsammans i Ljuset.

Tack SaLuSa

Mike Quinsey.

   

Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 18 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 17 juli 2015SaLuSa 17 juli 2015

Tiden går snabbt och händelser på Jorden snabbas upp, och efter att ni fått er fria vilja att bestämma hur ni vill leva era liv tillsammans så upplever ni nu resultatet av era val. Det är uppenbart att ni inte kan upprätthålla det system ni har skapat eftersom det krymper och smulas sönder och visar sig vara otillräckligt för era behov. I själva verket är det så att ni har levat på lånad tid och det är redan uppenbart att ni inte kan förhindra ett sammanbrott för den mänskliga rasen.

Under flera tidsåldrar har ni försökt att etablera en blomstrande befolkning, ändå har ni samtidigt misslyckats med att få med de fattigaste nationerna. Problemen är nu så enorma att det är för sent att förhindra resultatet, vilket är ett sönderfall av de gamla systemen. Med andra ord tvingas ni nu att ändra ert sätt om ni önskar övervinna problemen som ni har skapat.

Det kommer att bli en smärtsam process, men det kommer att resultera i ett nytt sätt att leva tillsammans då vibrationerna har lyfts upp till en punkt där negativitet är praktiskt taget obefintlig. Då kommer ni att se den sanna vägen till hur harmoni och frid kan upprätthållas och människor kan leva utan rädslor. Vi kan försäkra er att det är möjligt, och allteftersom vibrationerna fortsätter att snabbas upp dröjer det inte länge tills ni upplever positiva förändringar. De Mörka tjänarna tillåts inte längre att diktera hur er framtid skall vara och deras plan för total dominans är nu ogenomförbar.

Vi ber er att hålla fast vid dem bland er som arbetar mot de positiva förändringarna och förstå att det är svårt att införa dem medan kaotiska förhållanden förblir ohejdade. Under en mycket lång tid har nya uppfinningar, som skulle ha gjort era liv lättare att leva, hindrats från att genomföras, men de kan inte hållas tillbaka så mycket längre. Så snart det är dags att släppa de nya idéerna så blir framgången mycket snabb.

Och när det är säkert för oss att öppet komma ner och blanda oss med er så kommer vi att kunna göra mer för er, eller med er. Det finns mycket som väntar på att släppas som kommer att lyfta upp er mycket kvickt, och ni kommer att inse att den Nya Tidsåldern är på god väg. Ni kommer att ta ett jättehopp framåt när det gäller teknologin som skall ta bort många av de problem som för närvarande håller er tillbaka. På grund av de Mörkas handlingar har ni hindrats från att redan nu få njuta av en högre levnadsstandard. Men det kommer att förändras inom en nära framtid.

Som ni säkert har märkt så fortsätter förändringarna att gå vidare och för med sig genomförandet av allt det som krävs för att flytta er in i den Nya Tidsåldern. Moder Jord spelar en stor roll i detta och redan finns tecknen där som indikerar vad som är på gång. Resultaten kommer att bli ganska dramatiska och något ni tycker om när ni inser att de är till fördel för er.

Kanske är de mest acceptable förändringar de som handlar om reningen av mark och hav, något som har varit svårt förorenat genom människans brist på omsorg om planeten och andra livsformer. Tyvärr kommer att finnas dödsoffer inom djurriket, men ni kommer att inse att de också omfattas av de högre vibrationerna. Era bibliska berättelser säger att ”Lejonet ligger ner tillsammans med lammet”, och kanske ni nu kan förstå hur detta kan komma till stånd.

Ert öde har alltid varit en del av den Stora Planen och kan inte ändras, men ni har haft er fria vilja att närma er den på ert eget sätt. Ni har lärt er mycket genom alla upplevelser och erfarenheter och den mänskliga rasen kommer att växa och bli större genom detta. Kom ihåg att ni alla villigt klev fram för att få gå igenom de olika tidsåldrarna för att växa genom era erfarenheter, och när ni ser tillbaka är ni mycket nöjda med att ni gjorde det.

Ni visste att oavsett vad som hände så skulle ni aldrig överges eller bli lämnade för att hitta er egen väg hem. Nu har ni fötterna på den vägen och härifrån finns det bara en riktning att gå, och det är framåt. Det har varit en tuff prövning och ni har mött många utmaningar som ni har övervunnit. Det betyder att ni inte behöver tillbringa samma tid igen i de lägre vibrationerna.

På grund av betydelsen av dessa tider för den mänskliga rasen är ni fokus för mycken uppmärksamhet, och många ”gamla vänner” väntar på er återkomst till de högre vibrationerna. Dessa nivåer är mer hemma för er och en del av er utveckling kommer att fortsätta tills ni kommer tillbaka till Källan och blir Ett med Allt Som Är. Så njut av dina upplevelser för de är valda för att passa dina behov, eftersom du ständigt utvecklas mot ett tillstånd av perfektion.

För dem som kanske är nya för dessa idéer vill vi tala om att ni är odödliga, så på sätt och vis spelar det ingen roll vad du väljer att uppleva. När du tar dig genom varje dimension så blir dina energier förfinade och växer tills du omfattar ett stort område i rymden och i slutändan blir en Ljusvarelse. Du kanske har läst att du är Gud i vardande och det är därför din väg tar dig tillbaka till Källan av Allt Som Är.

Du är för närvarande endast en representativ del av ditt sanna väsen, men växer hela tiden när du för dig själv in i vibrationerna av Ljus. Dina resor placerar dig just nu bland själar som har alla olika nivåer av utveckling, vilket är anledningen till att du möter så många utmaningar. Du tenderar at dras till dem som har en liknande vibration som du själv, men när det gäller din egen utveckling kanske du är placerad där dina behov bäst kan tillgodoses.

Ni tillbringar ofta ett antal liv i samma grupper av själar där ni kan hjälpa varandra att uppleva och utvecklas. Du kommer nästa säkert att ta upp olika roller varje gång och en stor fördel är att du gör framsteg med själar som du har en koppling till. Detta förklarar varför vissa grupper kommer så väl överens med varandra medan andra har stora svårigheter. Det handlar om vilken typ av erfarenheter som bäst tjänar dina behov.

Om du befinner dig i en svår relation med din familj, tänk då på att du har placerats där för att lära dig vissa lektioner från varandra. Dina omständigheter har alltid kommit till stånd för att du skall utvecklas andligt, och det är i de svårare relationerna som du lär dig mest och också snabbare. Så om du känner att du har en tuff tid på Jorden så glöm aldrig det faktum att ingenting i ditt liv händer utan goda skäl.

Faktum är att när du växer i medvetenhet kanske du redan känner att dina erfarenheter är en inlärningsperiod. Du kan vara säker på att så snart du har tagit lärdom av dina upplevelser behöver du aldrig mer gå igenom dem igen. Så möt hinder i livet med beslutsamheten att övervinna dem på rätt sätt och som respekterar en annan själv behov såväl som dina egna.

När ditt liv är över och du går igenom det, vilket är vad alla själar gör omedelbart efter deras övergång, då kommer du att veta hur bra du har gjort ifrån dig. Det finns inga grunder för anklagelser om du har misslyckats med några tester för det kommer alltid att finnas fler möjligheter som placeras framför dig.

Då det i verkligheten inte existerar någon tid, som du vet, har du all tid du behöver för att göra framstegen på din andliga resa. När du går genom livet kommer du med största sannolikhet att få en intuitiv känsla och veta vad som krävs av dig. Du har ju efter allt många vänner på och utanför Jorden som ger hjälp och som färdas på resan tillsammans med dig.

Jag är SaLuSa från Sirius och som alltid redo att erbjuda hjälp och kärleksfull vägledning.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

söndag 12 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 10 juli 2015SaLuSa 10 juli 2015


Saker och ting fortsätter att oroa er och kaos existerar i många länder när det gamla sättet att leva visar sig inte längre kunna tillgodose deras behov. Problemet har vuxit sig så stort att det krävs stora förändringar för att sätta er civilisation på ett nytt spår som tar er in i den Nya Tidsåldern. Förändringarna är nu på väg och är oåterkalleliga då de nya sätten måste ersätta de gamla för att kunna ta er ut ur ett system som inte längre täcker era behov.

Det är en oroande process för många som har liten, eller ingen alls, förståelse av det som sker. Ändå verkar svaren komma med en ny syn på era behov och människor kommer att höjas upp vid varje tillfälle som de ser en förändring. Som alltid kommer vi att leda dem som har en stor roll att spela när det gäller att genomföra de förändringar som måste ske. Detta kan inte uppnås utan ett visst mått av svårigheter, men vi kommer att se till att de hålls till ett minimum.

Fortsätt med att hålla en positiv syn för planen för er framtid är väl etablerad. Ni kommer att vara mer än nöjda med resultatet.  Alltför länge har ni varit som ni kanske uttrycker det ”ledda uppför trädgårdsgången” och har medvetet hållits i mörker angående sanningen om er potential och skälet till upplevelsen av dualitet. Det har varit en stor inlärningskurva som har gjort det möjligt för er att kunna lyfta upp er själva från livet av begränsat medvetande till ett som kommer att väcka er till er sanna potential.

Som vi nämnt många gånger är var och en av er mycket större än ni tror, men har varit medvetet vilseledda av falska läror och begränsning av ert medvetande. Allt detta håller på att ändras mycket snabbt, och fler själar vaknar upp till sina verkliga, sanna jag. Ni är på väg ut ur en lång period av mörker in till Ljuset, och ingenting kan nu hindra er från att gå hela vägen till fullt medvetande. Det är redan uppenbart genom antalet själar som har vaknat och leder er längs med vägen till full upplysning.

Det finns vissa själar som inte kan lyfta sina vibrationer, men var säkra på att de kommer att få allt tänkbart stöd för att leda dem till Ljuset. Det är ingen idé att försöka att ”springa innan du kan gå” och deras guider kommer att hjälpa dessa själar att vakna till sanningen. När du väl börjar inse hur du har hållits i mörkret så blir allt så mycket lättare för att förstå sanningen om ditt väsen.

Ni är i grunden alla stora själar som har åtagit er att uppleva dualitet och att ta itu med de utmaningar som de tar upp. Under många liv har du nuddat vid mörkrets djup, ändå har du aldrig förlorat kontakten med ditt Högre Jag. Som ett resultat av det har många av er så småningom funnit den sanna vägen som leder tillbaka till fullt medvetande. Så snart du börjar vakna finns ingen väg tillbaka till de gamla sätten, och de själar som är i Ljuset kommer att medföra en total förändring i hur ni lever era liv.

Vi har följt era framsteg under eoner av tid. Tänk på er prestation för att återfå medvetandets nivåer vilket är anmärkningsvärt över en så kort period. Er historia visar vad som händer när själar tappar kontakten med Ljuset och i konsekvens av det hur svårt det har varit att höja sig upp igen. Emellertid har ni visat att det är möjligt och idag leder många av er vägen framåt. På så sätt får ni också andra med er och uppvaknandet tar återigen fart.

Ni skall gratuleras till att ha höjt er fram tills nu, och ingenting kommer att kunna stoppa era fortsatta framsteg. Under en lång tid har de uppväckta själarna undvikits av andra som varit oförmögna att förstå sanningen, men det håller på att ändras allteftersom vibrationerna fortsätter att höjas. Mycket snart blir det ytterligare ett stort upplyftande inom era medvetanden och sanningen kommer att komma in till många fler själar.

Vi befinner oss så nära er nu och vi besöker er Jord öppet och så mycket att de flesta människor accepterar vår närvaro på er himmel. På grund av vår högt avancerade teknologi så utgör era vapen mycket liten fara, och många av er vet att vi har fått många av dem ur funktion när ett hot har uppstått. Ni har många inspelningar av fall där våra farkoster kan ses över era kärnanläggningar och vi har vidtagit åtgärder för att förhindra att ni startar ett nytt krig.

Vi har varit framgångsrika med att upprätthålla världsfred på Jorden, men måste tillåta det vi kallar mindre konfrontationer på grund av karmiska skäl. Vi kommer dock att övervaka sådana händelser för att säkerställa att de inte urartar. Så småningom blir det ett slut på alla krig och en varaktig fred på Jorden kommer att uppnås. Er framtid är säkrad och de förändringar ni upplever nu är en del av den rensning som pågår.

Vi har under en lång tid nu använt vårt inflytande till att vägleda era vetenskapsmän längs en väg som kommer att resultera i en fredlig värld. Dock k an vi inte ingripa om andra fortfarande stödjer krigsvapen, men kommer att se till att de inte används för att riskera ett världskrig. Jorden har utsatts för kärnladdningar vid många tillfällen, men de kommer inte att tillåtas att användas igen och vi är här för att se till att ni är skyddade.

Ni har er fria vilja, men när ni går in i den Nya Tidsåldern väntar en ny framtid på er som inte längre tillåter krig som för med sig omfattande dödsfall och förstörelse. Fred för alla människor blir möjlig så snart de Mörka tjänarna har avlägsnats från Jorden. Ni behöver inte vänta så länge på att världsfred kommer att deklareras, men det finns mycket som står i vägen för de nödvändiga förändringar som kommer att behövas.

Under tiden skall vi fortsätta med vår övervakning av Jordens verksamhet, inklusive de av Moder Jord, som också är involverad i förändringarna som sker. Omvälvningar är nödvändiga för att göra det möjligt för de större förändringarna som skall resultera i en ny Jord, renad från alla rester av århundraden av försummelse och förgiftning av mark och hav. Det kan synas som en omöjlig uppgift, men med vår avancerade kunskap och obegränsade resurser kommer det inte att ta särskilt lång tid att uppnå.

Faktum är att vi redan nu är förberedda att gå vidare med Moder Jord och återställa henne till det ursprungliga tillstånd hon var i under många tidsåldrar. Dessa uppgifter kan inte hanteras av er med den begränsade kunskap ni har, men vi kommer att finnas till hands för att hjälpa er så snart reningen kan påbörjas.

Vi vet att många av er har vidgade medvetandenivåer och förstår hur sanningen har missbrukats för att hålla er alla i mörker. Var så säkra på att när tiden är den rätta blir det ingen fördröjning med att göra dig bekant med din sanna historia och den strålande framtid som väntar på er alla.

Du har kanske haft visioner av en ny Jord, men verkligheten kommer att överträffa din idé om vad som ligger framför er. Alla tårar och besvikelser som du har upplevt kommer att verka som ingenting när du ser de fantastiska förändringar som sker. Den skönhet och de underverk som kommer att bli era för att njuta av är långt bortom er nuvarande fantasi och föreställning.

Jag är SaLuSa från Sirius som återigen kommer för att upplysa er alla om vad som ligger framför er. Borta är hotet om krig och förstörelse och en permanent fred kommer att regera på Jorden. Vi kommer att finnas vid er sida och hjälpa er att skapa den nya Jorden, och det kommer att bli en kärleksfull tid för er alla.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.

Webpage: Tree of the Golden Light
Översättning Gertie Dahlberg.lördag 4 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 3 juli 2015SaLuSa 3 juli 2015


Händelser inträffar överallt på Jorden och de kommer att medföra de nödvändiga förändringarna som skall föra er in i stabilitet och ett slut på stridigheter. Det kommer att ta tid, men vi finns till hands för att leda er i rätt riktning. ”Utrensningen” av allt som inte har någon plats i er framtid kan tyckas vara en formidabel uppgift, men med vår hjälp och vårt stöd av Ljusarbetarna över hela världen så kommer det att ske ganska så snabbt.

För att manifestera den Nya Tidsåldern och på samma gång rensa bort allt som inte längre behövs kan det synas bli stor oordning, men allt är kontrollerat och väl planerat. Var och en av er kan minska inverkan på dem som bara förstår vad de ser inför sina ögon genom att behålla ert lugn och låta andra veta att allt som händer är för det allra bästa för alla. När det gamla dör bort kan ni vara säkra på att allt som skall bli introducerat redan har förberetts. Förvänta er dock inte för mycket för snart, men var medvetna om förändringar som tydligt signalerar att den Nya Tidsåldern har börjat.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012