Followers

PUTIN

onsdag 24 februari 2010

SaLuSa 24.Februar 2010

Var försiktiga när ni spårar vägen genom djungeln av information som finns runt om er. Den växer var dag, och är ibland vilseledande, om inte motsägande till vad ni tror är sanningen.
Dessa tider är för att rensa ut det gamla, men med behållande av vishetens pärlor.
Var försiktiga när ni spårar vägen genom djungeln av information som finns runt om er. Den växer var dag, och är ibland vilseledande, om inte motsägande till vad ni tror är sanningen. Såvida ni inte har goda skäl att ändra åsikt så håll er till kärnan av era trossystem annars kan ni bli förvillade. De som ger råd har ofta som målsättning att framhålla sina egna trossystem, men är ofta mycket uppriktiga med vad de gör. Ni måste finna en källa som ni kan lita på och i största allmänhet acceptera vad som delges er. Vad än sanningen är så kommer den att klara att testas av tiden, och i ljuset av de uppenbarelser som snart kommer ut så kommer den så småningom att förstås av alla. Dessa tider är för att rensa ut det gamla, men med behållande av vishetens pärlor.

Under århundraden har ansträngningar gjorts för att föra er in i Ljuset, men framstegen har varit mycket saktfärdiga. Ert medvetande nivå har dock starkt tilltagit, så att ni nu är vid en nivå där ni kan absorbera och förstå den högre utbildningen. Vi talar om er andliga utveckling, som inte nödvändigtvis har något att göra med religion. Ni är vid ett stadium då ni kan ta ansvar för er själva, och det är bra mycket bättre än att konstant bli ledda av andra. Det finns naturligtvis lärare som har nått en nivå vid vilken de kan assistera er, men var säker på vems hjälp ni tar emot. Inte alla som anser sig vara upplysta är nödvändigtvis bekanta med hela sanningen. Er intuition kommer att ”känna” fram den reaktion ni får, och om det känns rätt så acceptera det.

Med tiden kommer ni att uppnå supermedvetande och sedan blir ni ”Allvetande”, men under tiden kommer ni att göra stadiga framsteg mot det. Håll er själva öppna mot nya idéer och var beredda att skifta era positioner, om allt som gäller Upplyftningen. Faktumet att det representerar kommandet av sluttiden innebär att många åsikter framkommer för att förklara hur det skall äga rum. Detaljerna är inte nödvändigtvis lika viktiga som er intention att ta del i det, och det som vi råder er att koncentrera er på. Slutet på dualiteten kommer oberoende av vad som händer under de sista dagarna. Cyklerna är konstanta och pålitliga och inget kommer att förhindra deras uppfyllande såsom förväntat.

Ljusarbetarna på Jorden rör sig mot ett episk resultat, vilket startar en serie av händelser som inte kommer att kunnas stoppas. Äntligen kommer de verkliga och behövliga förändringarna att påbörjas och ni kommer att se resultaten framför er.

Livet kommer att förändras mycket från vad ni nu är vana vid. Om det är kaotiskt under en tid så kommer ni att bli mer än kompenserade av upplyftningen ni kommer att erfara. Allt vad som ligger framför er är nödvändigt för att skapa den slutliga vägen mot Upplyftning. Ni och Jorden kommer att lyftas upp och er nya början i de högre dimensionerna kommer att ha börjat. Otroliga förändringar kommer till och med att överstiga era förväntningar, och det kommer att vara hastigheten av förändringar som kommer att ta andan ur er.

Illuminati folket är inte längre den kraft de brukade vara, men vi måste ta dem ur funktion tillräckligt mycket för att stoppa all inblandning i våra planer. Deras inflytande faller dock bort och många som rekryterades för att utföra deras arbete överger nu det sjunkande skeppet. Inte alla som är involverade med dem är nödvändigtvis gillande av vad de gör, och med en ökande medvetande nivå så längtar även deras hjärtan efter att Ljuset skall inträda i deras liv. Detta kommer att hända med många över hela Jorden, och själar vaknar upp till sitt Högre Själva. Negativa handlingar kan inte längre utföras utan att förövarna känner en viss skyldighet. Ljuset är allsmäktigt och det kommer inte att finnas någon plats för de mörka krafterna att gömma sig. Var själ kommer vid något stadium att ställas inför deras tidigare handlingar, och bedöma deras grad av ansvarighet för dem. Ni kommer att finna att det inte kan ursäktas på grund av att det var auktoriserat eller gjort på order av någon annan.

Håll er lugna då ni börjar höra sanningen bakom många tragedier som har hänt under senare år. Den större sanningen om hur ni har hållits tillbaka under årtusenden kommer att fullkomligt överrumpla er, och ni kommer att kippa efter andan med tanke på den grad till vilken er makt har tagits ifrån er. Den andra sidan av allt detta är att era rättigheter kommer att ges tillbaka till er, såsom de från början skrevs in i Konstitutionen. Den kommer att bli en modell för hela världen, då ni kommer samman in den Enhet som markerar en sann suverän civilisation. Den kommer att vara baserad på andliga koncept som kommer att upphöja er till en nivå av Upphöjda Varelser.

Vi vet att folk oroar sig över att lämna allt bakom sig när de upphöjs, men ni bör förstå att i reella termer så vinner ni mer än ni förlorar. Allt som skapats på Jorden existerar i de högre dimensionerna, så er favorit målning eller staty kan återskapas till perfektion. Eftersom ni kommer att leva under andra förhållanden kommer ni dock att finna att era jordliga tillhörigheter inte längre kommer att ha samma attraktion. Ni kommer att ha behov av absolut ingenting, eftersom ni har er egen skapelsekraft. Ni kommer i själva verket att gå samman där mer än individuell kraft krävs, om ni till exempel önskade att en byggnad blev till.

Mina Kära, låt bara saker och ting manifestera såsom är lämpligt, och vet att det hela är organiserat och planerat för er lycka och tillfredsställelse. De svåra tiderna kommer att förkortas tack vare vår närvaro och Gudomliga tillstånd att hålla dem till ett minimum. Det är så mycket som görs av så många Ljusarbetare i och utanför världen, att ni verkligen inte har mycket att oroa er för. Var och en av er kommer att fullborda er livs plan, och för många betyder det att framgångsrikt slutföra Upphöjningen. Ni skall därför tillåta andra att fullborda sin väg även om ni skulle önska dem något annorlunda. Det är ofrånkomligt att familjemedlemmar och vänner har en plan som är annorlunda än eran, så låt dem vara sin egen bedömare av vad som är bäst för dem.

Jag är SaLuSa från Sirius, och är säker på att med vår hjälp blir ni mer upplysta. Efter tusentals år av erfarenhet i dualitet finns det ingen anledning att skynda er igen de sista åren. Med ett ständigt växande medvetande är ni emellertid redo att ta in mer information än vid någon tidigare tidpunkt. Vi riktar er i rätt riktning, och litar på att det kommer att hjälpa er att finna er egen dedikerad väg.


Tack SaLuSa
Mike QuinseyTranslator : Per Email: perbaverstam@yahoo.com


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

måndag 22 februari 2010

SaLuSa 22-Februari-2010

Vid det här laget vet vi att vi kommer att få stort stöd från er, och vi uppmuntras av antalet bland er som utan tvekan skulle arbeta med oss. Denna sorts förtroende är välkommet, och inom en kort tid efter vår ankomst kommer det att bli underbara festligheter till minne av händelsen. Vilken underbar tid som väntar, och det är inte långt borta från att äga rum.Utvecklingarna fortsätter nu i en hastighet som är högre än någonsin, farten är så hög att inga hinder från de mörka Tjänarna kommer att förhindra ett slutresultat som vi alla vill ha. Det är alltför tidigt för att kunna säga vad som kommer att hända under de närmaste veckorna, men det är möjligt att några tecken på vad som skall komma visar sig. Det mesta av vad som händer är dock utanför ert synfält, framförallt när det gäller finansiella förändringar. Det är en tid för stora förändringar och det som inte har någon plats i er framtid kommer att överges. Ju mer ni lyfts upp av de ständigt ökande vibrationerna desto mindre kommer ni att vara involverade i de lägre dimensionerna. Ert högre medvetande kommer att leda er bort från situationer som inte tjänar er tillväxt in i Ljuset. De gamla attraktionerna kommer att visa sig mindre intressanta, och ni finner nya intresseområden som öppnar sig för er. Till exempel er smak när det gäller musik och konst i allmänhet kommer att bli mer raffinerade och klassiskt. Sådana förändringar är naturliga då ni väljer att införa mer harmoni i era liv.

Det finns dock många kära själar som är stelbenta och fastlåsta i sina trossystem, men de känner sig olustiga när som de kämpar för att hålla tillbaka förändringar inom sig själva. Utan förändringar kommer de att så småningom finna sig på en annan väg än de som älskvärt har accepterat de nya energierna och integrerat dem inom sig själva. Det kommer att bli ett val av deras egen fria vilja, och ingen kommer att kunna påstå att de inte var givna chansen att lyftas upp. De högre energierna kommer att fortsätta öka i intensitet, tills att de når en nivå då en stor upplyftning inträffar. Detta kommer i och med slutet av cykeln av dualitet, och ni kommer vid den tidpunkten att vara redo för en ny början. Detta gäller för allt liv, inkluderande era planeter som är i ert Solsystem. Detta måste indikera för er hur säkra ni kan vara om slutgiltig avslutning av er tid i dualitet, och varför era framsteg inte kan undvikas.

Det finns verkligen så lite tid kvar för att preparera er för Upplyftning, men vi kan se uppvaknandet av många fler själar när den sanna meningen med livet är förstådd. Det har förekommit så många missvisande och helt enkelt falskheter när det gäller detta. Med antagandet att folk kan vara öppna inför nya idéer så finns det ingen anledning till att de inte skulle kunna ändra uppfattning. När allt kommer omkring, Mina Kära, så är Ljuset där för alla om de önskar att söka det. De som redan har funnit det kan genom sina handlingar uppmuntra andra att söka det, då deras hållning uttrycker harmonin och balansen i deras liv. Livet är till för att leva och vad kan vara bättre än att följa en väg som ger er tillfredställelse. Så många människor tillbringar livet att kämpa sig igenom det. Vi föreslår att om ni har ett sådant problem så ifrågasätt er inställning till livet, eftersom det ofta är egot som tror att ni måste utöva er själva över andra. Ingen är större än en annan, men ni är alla unika när det ses från ett andligt perspektiv. Ni är stora varelser utav Ljuset lyftande er själva ut ur mörkret som länge har omgett och tar in Ljuset som ger näring åt själen.

Den större planen för livet har tjänat era behov väl, och Gud har försett er med allt ni behöver för att avsluta er resa. Ju mer ni inser hur viktig denna tid är för er framtid kommer ni säkerligen lägga mer vikt vid att lyfta upp er själva. Det är inte svårt att göra och det hela hjälps av utvecklandet av ett nytt tankesätt, vilket gör det möjligt för er att hålla en vision av framtiden passande en själ av Ljus och Kärlek. Såsom ljusarbetare så är nu tid för att följa era egna ord, och öppet uttrycka sanningen som också kommer att hjälpa andra att finna den. Det är allt vi kan be er om, men när många av er når detta stadium ökar er effekt exponentiellt.

Ta tiden för att förflytta er in i en sann förståelse av vad era liv har handlat om. Acceptera dock att så som ni är idag är resultatet av alla era erfarenheter. Det påverkar hur ni fattar beslut oberoende av föräldrar kontroll eller skolgång. Den ni verkligen är kommer alltid att lysa igenom, även när ni av karmiska skäl är involverade i omstridda frågor. Genom att ta till ert inre kunnande kommer ni otvivelaktigt att resa er upp över konflikter, och ta ett steg mot de högre dimensionerna. Människan är förtjust i tävlingsaktiviteter som ställer en person mot en annan. När det gäller fysisk kontakt kommer attraktionen att minska när som ni utvecklas. Där ni har utmanat er själva på många olika sätt har det dock gett som resultat en tuffare karaktär. Mina Kära, ni kan se fram emot liv som tillbringas i blidhet och ytterlig fred, och som är så tillfredställande.

Ni kan bli vad helst ni vill bli och ingen kommer att ta bort er fria vilja att göra så. Det är er gåva som också medför ansvar för er att använda den klokt, ni kan annars utveckla karma i de högre dimensionerna. Det kommer absolut inte vara extrema utmaningar som ni satte upp för er själva i dualitet. Belöningen för att lyfta er vidare uppåt i vibrationer är ert gradvisa inträde i de högre dimensionerna, tills att ni når nivån då ni är en Varelse av Ljuset. Från er nuvarande låga punkt och utan fullt medvetande kommer ni naturligtvis att finna det svårt i början att förstå oändligheten av dimensionerna och vad det kommer att betyda för er. Var glada och glädjefulla att Skaparen har gjort det enkelt för er att finna vägen hem igen.

Vi tar stor glädje i att ge er en större bild av vad som kommer att hända, men vi vill inte belasta era sinnen med alltför mycket på en gång. Ni har lärt er en hel del om den Galaktiska Federationen, och när vi väl kommer öppet till Jorden vet ni i stort sett vad ni kan förvänta er. Vid det här laget vet vi att vi kommer att få stort stöd från er, och vi uppmuntras av antalet bland er som utan tvekan skulle arbeta med oss. Denna sorts förtroende är välkommet, och inom en kort tid efter vår ankomst kommer det att bli underbara festligheter till minne av händelsen. Vilken underbar tid som väntar, och det är inte långt borta från att äga rum.

Jag är SaLusa från Sirius, och vi förundras över er sinnesstyrka att kunna se igenom den djungel av information som placeras framför er. Många av er hittar en pålitlig källa och håller sig sedan till den, vi rekommenderar detta, särskilt då olika grupper har olika koncept om sluttiderna. Allt kommer så småningom att klarna under de närmaste månaderna, och om ni är urskiljande kan ni känna igen sanningen. Vi älskar er innerligt som stora själar av Ljus och Kärlek.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey
Translator : Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


söndag 21 februari 2010

SaLuSa 19-Februari-2010

Var den själ av Ljuset som ni är och utöva er makt för att bestämma er framtid.Våra allierade agerar på så många olika fronter för att framföra den första större händelsen till allmänheten. Ni skulle tycka att uppbyggnaden börjar bli mycket spännande om ni kunde se det från vårt perspektiv. Vi kan utvärdera de olika handlingarna som äger rum och har på så sätt en bra idé om var det kommer att sluta. Det är därför som vi fortsätter att ha förtroende för slutresultatet, och dessutom därför att vi guidar utvecklingen. Naturligtvis är vi mycket medvetna om vad som krävs för framgång, och därför uppmuntrar vi er att tänka er in i fullbordan av planen för att föra denna cykel till sitt slut. Ert positiva Ljus är alltid mycket välkommet och vare sig om ni inser det eller inte så spelar ni en mycket viktig roll att införa avslut till Jorden.

Så mycket beror på er involvering under de sista dagarna som leder fram till Upplyftningen, och vi ser många själar som nu vaknar upp till vad som i själva verket händer runt omkring dem. Detta är nu en tid då ni som är upplysta kan hjälpa dem. Förändringarna som äger rum kan till en början förefalla skrämmande, och det är då som ni varsamt kan guida dessa själar på vägen. Försäkringar om den strålande framtiden som ligger inför oss kan balansera de flestas oro, men det kommer att krävas en grad av finkänslighet och förståelse för att överkomma rädslan om vad som händer med familj och vänner. Vi förstår den kärleksfulla oron som ni känner, men kanske den kan bli lättad genom att förklara om den obegränsade och ständigt flödande kärleken från Skaparen. Den omger alla själar och möjliggör den mest ömsinta kärleksfulla omsorgen. Framtiden är vägen mot lycka och glädje och all de problem som plågar människor medan de är på Jorden kommer att helt ha blivit upplösta. Mina Kära, tro på er egen förmåga att hjälpa och läka andra, och vet att ni aldrig är ensamma när ni arbetar för Ljuset.

Jorden kan också vara ett ensamt ställe tack vare de mörka Tjänarna och deras skapelse av idén om separation. En av de betydande förändringarna som ni kommer att genomleva kommer att vara Enheten som för alla samman i absolut fred. De energier som åtföljer sådana förhållanden sveper sig runt er i ett kärleksfullt omfamnande och ni vet att det absolut inte finns något att frukta. Det stora uppvaknandet för i själva verket allt fler människor sammans, och mycket värdefullt arbete utförs, vilket attraherar än mer för att söka fullbordan. Kom ihåg att denna tidsperiod har bevittnat inkommandet av gamla själar i unga kroppar, som har tagit mycket vishet med sig. Tillåt dem att tala om vad de har att bidra med då de är andligt avancerade och de är här för att spela en stor roll i Upplyftningsprocessen.

Tvivla aldrig på slutresultatet då planen för ert upplyftande har funnits på plats hela tiden. Redan från början när ni gick med på att delta i dualiteten visste ni att det skulle sluta med ert Upplyftande. Även de själar som fortfarande är kvar inom de mörkaste av sfärar har ett löfte om att bli hjälpta till en återgång till Ljuset. Dualiteten var inte en erfarenhet som var ämnad att ha en permanent effekt på er. Ljuset ökar fortfarande i styrka, och det kommer att fortsätta att vädja till hjärtat tills att Ljuset kommer fram. Ert holografiska fängelse är på väg att upplösas och återvända till skapelsens källa. Inget går förlorat och det kan inte heller bli permanent förstört.

Ni har blivit tillsagda att ögonen är fönstret till er själ, och ni kanske har lagt märke till att Ljuset strålar ut ur dem som en laser. Titta vem som helst i ögonen och det kommer att säga mycket om dem, och vem har inte sett en stor kärlek i dem när som två personer är förälskade. De negativa känslorna kan också igenkännas och personens hela väsen kan vara kallt och ogästvänligt. I de högre dimensionerna kan man se mycket klarare, eftersom auran är ett sken av Ljus som ofta består av skimrande färger. Deras renhet är passande för en själ på dessa nivåer, och deras makt är så stor att de lägre vibrationerna inte kan samexistera. En del av er på Jorden har blivit besökta av sådana varelser, och ni har mötts av ett sådant strålande Ljus, men det har trots allt sänkts i vibrationer så att ni kan stå inom det.

När ni kommer ombord på våra skepp, kommer ni att lägga märke till hur skinande Ljuset är och hur det verkar komma från överallt omkring er utan att ha en ända källa. Det bländar dock inte eller skadar era ögon som det kan göra på Jorden. Det finns raffinerade skillnader med många saker som ni kommer att möta på, såsom objekt som reagerar på era tankar eller djur som kan prata med er. Livet kommer att vara ganska annorlunda från vad ni genomlever nu. Det kommer att vara mer storslaget och mer tillfredsställande, med en ypperlig glädje att känna sig underbart levande och livfull. De krämpor och smärtor som ni kanske nu känner kommer inte längre att existera, eftersom i den högre Ljuskroppen kan det enbart finnas uttryck för perfektion. Ni kommer med sannolikhet att vara som vi är och njuta av ett härligt liv som erbjuder tillfällen för att göra som ni vill. Ni kan leva mycket längre och kan nå uppnå hundratals om inte tusentals år, utan erfara förändringar som till exempel åldrande. Tro oss, Mina Kära, det är inte tråkigt eller glanslöst, utan alltid ett nöje att vara i livet.

Under Upplyftningsprocessen kommer ni att ta första steget mot att bli en Galaktisk Varelse, och erfara fullt medvetande. Det dröjer inte länge och allt är preparerat och färdigt för dessa förändringar, och det kommer att bli en fantastisk erfarenhet för er. Vet att ni kommer att gå igenom processen eftersom det är en del av ert livs plan, och det finns ingen aspekt som är påtvingad er. Vi skulle vara de sista som inte skulle respektera ert val av fri vilja. Det är en aspekt av ert jordeliv som allvarligt har förnekats er, och det kommer så småningom att återges till er. Ni står inför en revolution som kommer att avlägsna alla hinder som placerats i er väg, och det kommer att göra er fria. Vi är här på ett uppdrag för att se till att ni frias från dualitetscykeln, och för att skapa de möjligheter som gör det möjligt för er att fullborda era slutliga löften till er själva, och Moder Jord.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi når er gradvis så att ni kan inse hur viktiga de närmaste åren kommer att vara. Allt vad som har lovats er för att se till att ni säkert tar er igenom sluttiderna väntar på er och är redo att komma ut. En del förseningar är inget att oroa sig för då planen är helt flexibel och har oändliga resurser. Se framåt och frigör det förgångna att placeras i historieböckerna. Var den själ av Ljuset som ni är och utöva er makt för att bestämma er framtid.


Tack SaLuSa
Mike QuinseyTranslator : Per
Email: perbaverstam@yahoo.comThe Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org -
ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Channellings available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012