Followers

PUTIN

tisdag 19 juli 2011

July 15, 2011


 


 15 juli 2011 


Vi föreslår att ni ger extra uppmärksamhet åt er tidningar och andra nyhetskanaler, då det sker en förändring i deras dagliga rapporterande, och den verkliga sanningen börjar komma fram. Ni kommer att behöva använda er urskiljning då det fortfarande kommer att vara halvsanningar under fortfarande en tid. Vad som händer är att de högre vibrationerna höjer era medvetandenivåer, och det stärker er beslutsamhet att lägga fram sanningen. Djärva själar som har något att berätta blir föremål för de mörka Tjänarnas vrede, då de står rakt och är beredda att motstå konsekvenserna. Vi har deras karma att beakta, men då vi kan så kan ni vara säkra på att de får vårt skydd. Ibland kan de förefalla att misslyckas i sina försök att föra ting in till allmän kunskap, men ofta så är det tillräckligt att släppa ut bevis på försummelser och ren kriminalitet. Alltför mycket har hänt som det förefaller att Illuminati inte har fått stå till svars för. Men det har gjort dem slarviga och de känner sig vara oantastbara, när de i själva verket blir avslöjade för vilka de är med hårda fakta om deras brått. Vi behöver att ni fortsätter att undersöka och konstant driver på så att sanningen kommer fram, och ni kommer att få stöd tills att folkets makt är så starkt att det inte längre kan ignoreras.

Det är naturligt att inom dualitet förvänta sig situationer som ger tillfällen åt de som utnyttjar andra människor. Det gäller för småtjuvar till högst organiserade gäng, som nästan har obegränsad makt. Med tillväxten av Ljuset och uppvaknandet som äger rum som kontinuerligt ökar, så blir dock de mörka energierna kontinuerligt utspädda och inte så effektiva som de var. Det ger er som är utav Ljuset större möjligheter att rusa framåt med ert viktiga arbete, och ni stöds av andra ljusarbetare från de osynliga rikena. Vi arrangerar ibland hjälp genom vad ni ofta kallar lämpliga tillfälligheterna, och ni vet inte att vi har varit involverade. För oss är detta relativt sett bagateller och vi fokuserar oss på mycket mer viktiga händelser.

Vi kan inspirera människor, eller plantera idéer eller information i det undermedvetna sinnet, vilket när det kommer till ytan förefaller att vara deras eget. De mörka försöker också att påverka era sinnen, men det är inte normalt på ett direkt sätt såvida de inte träffar er personligen. Sinnespåverkande droger och hjärnkontroll används för att ta kontroll över er, och bara de allra starkaste kan motstå och övervinna detta. De använder sublima metoder vilka ni är omedvetna om, och ni leds att tänka och agera på ett visst sätt som gynnar deras planer. Svaret är att lyfta upp er medvetandenivå så snabbt som ni kan, och hålla fast vid era uppfattningar så att Ljuset blir ert skydd. Kemispåren är mer en attack på er hälsa, men påverkar också ert sinne. Som vi nyligen nämnde så rensas dessa bort nu så att de har ringa effekt på er.

Från bortom Jorden finns det större krafter än på den, och de strålar konstant Ljus mot er som en del av er upplyftning. Så ni kan se att oberoende av vad de mörka Tjänarna skickar mot er så är vårt svar mer än tillräckligt för att lindra effekterna. En dag i framtiden kommer era vibrationer att har nått en sådan hög nivå, att de lägre energierna absolut inte kommer att ha någon effekt på er. Era kroppsceller förändras och när de blir kristallina så kommer ni att bli oantastbara. Tiden kommer när ni lyfts upp, och inget såsom sjukdomar kommer att göra någon skillnad för er. Kom ombord våra skepp och ni kommer inte att se några tecken på läkare eller sjukhus som sådana. Vi har helande rum, men på vår nivå så är de för att balansera våra energier. Var säkra på att alla aspekter av era liv tas om hand om när ni lever i de högre dimensionerna. Det finns energier runt omkring er överallt som är upplyftande, och ger er glädje och lycka. Som ett litet skämt kan vi säga att ni aldrig kommer att se ledsna eller deprimerade Rymdvarelser. Våra liv är ett kontinuerligt uttryck av den kärlek som genomtränger vårt själva väsen. På Jorden så är era sinnen fulla av så många bekymmer och problem, att ni har få tillfällen för de tysta stunderna som är så viktiga för er. Försök att vila, särskilt nu när det finns en sådan stor press på er, då även de höga energierna som ni tar emot kan producera trötthet.

Naturligtvis vet vi redan vad ni kräver för att till sist lyfta er själva upp för att bli förberedda för Upplyftningen. Ni kommer att vara en annorlunda person vid det laget och mer gudsliknande, och ni kommer i sanningen att ha blivit en Varelse av Ljuset. Alla de förändringar som ni kommer att uppleva kommer att bli hissnande och sätter er i ett sagolikt lyckligt tillstånd. Det kommer att bli det verkliga ni, såsom ni var för mycket länge sedan och kommer därför inte att kännas underligt alls. Ni kommer att vara som oss, vilket är anledningen till att vi kommer samman som En, och vi kommer inte att skilja oss från varandra. Ni kommer att återgå till ert tillstånd som Mästare, men all den förmåga och färdigheter som kommer med det. Vi vet att ni inte kan tänka er sådana förändringar än, men de kommer som ni kanske säger, vilt och brådskande. Det finns ingen tid att förlora, och vi är också fullt beredda för de uppgifterna som ligger inför oss. De kommer att påbörjas med en hel svärm av aktiviteter, med en som snabbt följer en annan.

Kan ni nu känna hur nära saker och ting är att komma till sin spets, då vissa stora förändringar är nu mogna. När de påbörjas så vill vi att de är fritt flödande och utan problem. Vi kommer att har tid att förklara vad vi gör, men kan inte spendera alltför mycket tid med de som är oförmögna att förstå betydelsen av det hela. Vi kommer att ha utbildningsprogram för att upplysa dem, tillfälligheter ges för att besvara alla frågor som kan uppstå. Vår plan täcker alla tänkbara situationer, så vi förväntar oss att saker går smidigt och till allas tillfredsställelse. Som ni kanske kommer ihåg, vi är långt ifrån nybörjare när det gäller dessa tillfällen och vi har hanterat en process av Upplyftning många gånger tidigare.

Under en viss tid så har vi i princip täckt alla frågor som har en inverkan på er omedelbara framtid. Ni bör därför vara väl preparerade för den återstående perioden fram till slutet på denna cykel. Svårigheterna kommer snart att ta slut, men kom ihåg att det finns många människor som behöver vår brådskande tillsyn och de blir våra första mål. Vi kommer att agera snabbt och den massiva storleken av den Galaktiska Federationen kommer att kunna hantera alla problem. Det kommer att bli spännande tider, och ni kommer att bli väl informerade om våra aktiviteter.

Jag är SaLuSa från Sirius, och skickar er kärlek å allas våra vägnar som är involverade i er stora upplyftning.Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on

torsdag 14 juli 2011

July 13, 2011


13 juli 2011 


Det finns många motsägande idéer om hur de sista månaderna kommer att fortskrida fram till Upplyftningen. Vårt svar är att ni bör inte stelbent hålla er alltför mycket till era nuvarande uppfattningar. Var alltid redo att föra er i enlighet med vad ni lär er som är nytt, och var säkra på att mycket kommer att hända mycket snart. Hela bilden kan inte ses utav en specifik individ, och många bidrar till er kunskap. Intuitivt så bör ni veta vad ni skall tro. Med tiden blir det ingen tvekan alls, då vi mer öppet kan kontakta allmänheten genom er television och massmedia. Mästarna som är vördade och vars ord är respekterade kommer också att återigen vara bland er. Var försäkrade om att vid den tid då val måste göras så kommer folk att veta precis vad som är står på spel. Varje själ kommer att gå inom sig och bli medvetna om sin livsplan, och om valet är att inte lyftas upp så är det ett resonligt val.

När folk väl kan förstå vikten av att varje själ kan utöva sin fria vilja och bana sin egen väg, så kommer de att inse förhållandena med ett ändamål av jordliga upplevelser ofta bara är av en temporär karaktär. Var därför beredda på att vänner och till och med familjemedlemmar väljer annorlunda från er. Tänk bara på hur många förhållanden som ni har upplevt genom flera hundra liv på Jorden. Vart än ni reser så kommer ni att finna att många själar känner igen varandra av den anledningen. Kärleksvibrationen är den starka energin som håller länken levande mellan er. När ni träffar er sanna familj bland er Rymdfamilj, kommer det absolut att vara en underbar återförening och ni kommer omedelbart att känna igen dem. En del av er kommer att träffas innan Upplyftningen när ni bjuds ombord på deras skepp, men det gäller inte alla. När ni beaktar dess mer personliga aspekter så kommer ni att inse vilken underbar tid som ligger framför er.

Kaoset på Jorden ökar faktiskt då de mörka krafterna försöker att ignorera det slutliga resultatet. Att göra så får inte deras problem att försvinna utan kommer att försegla deras fall, och det kommer också att resultera i att förändringarna blir mer brådskande, och folket kommer klart att kunna se att inget annat en total förändring kommer att ge svaren. Ni är nu nästan vid halvvägshuset, där ni måste besluta om ni vill bli kvar i dualitet eller gå framåt och lyftas upp. Vi undrar hur det kan gälla barn och bevisar, och vi säger er att deras beslut fattades innan de inkarnerade. Ni kanske också undrar vad som är meningen med att de är på Jorden under en så kort period. Svaret Mina Kära, är att de önskar förbinda sig med deras Jordliga familj och med största sannolikhet betyder det att de går framåt tillsammans.

Planen för detta Universum är obefläckad och er lilla Jord är så viktig för slutresultatet. Ni har en effekt på allt som är mycket större än ni någonsin kan tänka er. Era vibrationer hjälper inte de andra solarna och planeterna och er storlek har ingen betydelse. Det är de låga vibrationerna som kan störa saker, såsom deras omloppsbanor, även om de måste sägas att Ljuset för närvarande är den dominerande kraften. Vi gör allt vi kan för att se till att det förblir så, och vi kan försäkra er att vi kommer att lyckas. När man tittar till basen så kommer ni att förstå att allt runt omkring er är energi i någon form eller annan.

Utflödet av energier runt som sänds till Jorden uppnår sitt mål att lyfta upp er. Många själar har lagt märke till att de sakta blir allt lugnare, särskilt inför förhållanden som lätt skulle kunna ha gjort dem upprörda. Det är ett tecken på att ni attraherar de högre energierna till er själva, och så skall det fortsätta. Som fyrar av Ljus hjälper ni att transmutera de lägre energierna, och påskyndar tiden för när de har förlorat sin kraft att diktera vad som händer på Jorden. De är redan på nedgång och deras frustrering visar sig då de slår runt omkring sig i ett sista desperat försök att hålla fast vid makten. Ljuset växer allt snabbare och tiden går allt fortare, och det säger er hur väl ni klarar er i kampen mot försöken att få er att avvika från er väg mot Upplyftningen.

Som individer finner ni det svårt att få tillgång till hur förändringarna gör framsteg, men vet att vi från den Galaktiska Federationen alltid är engagerade i vissa aktiviteter i samband med Upplyftningen. De flesta av dem utförs utom synhåll för er eller så är de så subtila att ni inte skulle lägga märke till dem i vilket fall som helst. Det är möjligt tack vare vår avancerade teknologi, och vår förmåga att i hemligt övervaka allt som sker. Ett område som bör intressera er är kemispåren då vi har rensat upp dem, som vi tidigare har gjort i det förgångna för att hålla ert luftrum fritt från kärnutfall. Så mycket tillåts vi att göra då de mörka inte kan få det helt som de vill. Vi har i allmänhet hållit föroreningar nere, i både ert intresse och i Moder Jords intresse. När vi kan öppet arbeta och agerandet av de mörka Tjänarna har stoppats så kommer vi att slutföra renandet och det kommer att ta nästan ingen tid alls.

Så, ni kan se från det sättet som vi opererar att ni har föga att oroa er för, då vi har kontroll på problemen som påverkar er. Vi opererar inte bara direkt från våra Rymdskepp ovan Jorden, utan också från vissa baser under jord och på havsbotten. Många har funnits i tusentals år, och nedskrivningar om dem finns i er fornhistoria. Det är bara under relativt nyliga tider som ni har förstått betydelsen av sådana rapporter. Era flygande sköldar, vagnar, eld klot och även Gudar har varit referenser till aktiviteterna av Rymd Varelser och deras skepp. Vi har alltid varit med er och hjälpt er ur problem som annars skulle kunna ha fått allvarliga konsekvenser.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi fortsätter med vårt upplysande av er, och ni har kommit så långt under en så relativt kort tid. NI har en god förståelse av vår plats i era liv, och förmågan att ifrågasätta vad som ni ges. Det uppmuntrar vi då ni bör tillfredsställa er själva i att vad ni accepterar är i linje med era slutsatser. Vi påtvingar aldrig våra ord på er, utan ber helt enkelt att ni noga betänker vad vi överför till er. Ni måste veta vid det här laget att till slut så finns det bara sanningen kvar, och varje själ kommer till slut att nå den insikten genom att höja sitt medvetande. Fortsätt och så kommer vägen gradvis att bli mycket klarare och fri från hinder.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on

July 8, 2011


8 juli 2011 


Det finns mycket vackert på Jorden och en del är naturligt, och en del har Människan gjort då hon är inspirerad av sin vision av ett högre uttryck. Ni har i själva verket fortfarande undermedvetna minnen om tider då ni var i de högre dimensionerna. Förändringarna som vi har berättat för er är också bekant för er, och det är därför som ni accepterar dem utan stor tvekan. Inledningsvis är målet att sätta igen hålen som kommer att uppstå då det gamla systemet bryter ihop. Det blir en enorm förbättring jämfört med vad ni har upplevt, och ser till att ni får en behaglig sluttamp in till tiden för Upplyftningen. De verkliga förändringarna kommer att börja Upplyftningen och fortsätta under en mycket längre tid. Vad än ert val är angående er framtid så kommer ni att kunna dra nytta av att vara inom de högre dimensionerna. Vi har banat vägen för er då ni förbereder er för de personliga förändringarna som ni kommer att uppleva och till slut kommer ni att återta er status som Galaktiska Varelser. Skillnaden mot vad ni är i dag är monumental, och ni kommer att ert fulla medvetande återställt.

Vi vet att det är svårt att under er nuvarande situation förstå hur mycket mer levande ni kommer att bli. Ni har varit begränsade i både förmåga och uttryck, och inte uppmuntrade att utveckla era latenta talanger. Tvärtom, de mörka Tjänarna har medvetet hållit er tillbaka, vilket är anledningen till att verklig utbildning har förnekats till Tredje Världen länder under en så lång tid. Kunskap är makt, och ni har sett hur diktatorer alltid har förtryckt och förstört de som var välutbildade. I de högre dimensionerna så gäller det helt motvända och kunskap är delad och tillgänglig till alla själar. Det är helt klart att kunskap aldrig var menat att vara helt ägt av någon människa. Allt som är, som någonsin var eller kommer att vara, är gudomligt givet till gagn för alla själar. Tanken att äga saker enbart för ägandets egen skull kommer också att förändras efter Upplyftningen. Ni kan få allt ni önskar er, och det skapar ett nytt synsätt då ni kan ändra saker närhelst ni vill. I detta fall är ni skaparen och kan också upplösa vad som inte längre behövs, genom er tankekraft.

Som ni börjar förstå så kommer livet att bli helt annorlunda från vad ni är vana vid. Det kommer att vara en glädje att vara vid livet och uppleva vad som bara kan beskrivas som upplyftande och entusiasmerande. Vad ni kommer att lägga märke till är renheten och äktheten av allt, och färgerna är så bjärta men ända vilsamma för sinnena. Er omedelbara uppgift är att driva på med era egna förberedelser, men hur underbart då det finns så mycket att uppnå med upplyftningen. Det bör ge er de nödvändiga incitamenten för att hålla ert mål stadigt i sikte. Dessa tillfällen kommer inte särskilt ofta, och under de unika förhållandena som ni har fått så har det gjorts mycket lättare att uppnå framgång.

Som en civilisation så har ni underkastats de allra hårdaste av tester, och många finner det fortfarande svårt att skaka av sig bojorna som håller dem tillbaka. Deras vibrationer är låga och Ljuset har det svårt att upplysa dem. Det finns dock alltid hopp och det finns alltid hjälp så snart som en öppning ser möjlig ut. Frågan kan inte påtvingas då om de utsattes för allt för mycket Ljus innan de är redo så skulle det resultera i en mycket obekväm upplevelse. Även om det skulle vara bra om alla själar kunde helt och fullt reagera på Ljuset, så måste det hållas i minnet att det inte finns någon tidsfrist. Var och en har all den tid de behöver, och är hela tiden uppmuntrade att vända sig till Ljuset

När vi visar oss på Jorden kommer folk att se oss som deras sanna potential, då vi är ni i framtiden. Vi är vad man kalla ett levande bevis på vad som är möjligt genom Upplyftningen. Vi vet att en del själar känner det som att för att kunna lyftas upp måste de ge upp ting som ger dem glädje på Jorden. Det är sant om man förbiser att ni har så mycket mer att vinna, och livet blir ett enda stort äventyr som är så tillfredställande och fullbordande. Ni måste vilja lyftas upp av de rätta anledningarna, och när ni gör så måste ni anstränga er själva med de rätta disciplinerna som kan föra er dit. Det betyder att släppa alla förbindelser ni har med något som helt och hållet tillhör de lägre vibrationerna och att leva på bästa möjliga sätt den vision ni har av hur det är att vara en själ av Ljus och Kärlek. Det är också nödvändigt att hålla känslorna i styr då människan har en tendens att släppa dem vilt lösa. Om ni kan börja ta steg för att införa sådana förändringar i era liv då kommer hjälp till er genom era Guider. Ni måste dock vara beredda på att reagera på dem, och det är nödvändigt att finna tillräckligt med tid i er era liv för att lyssna på era inre kallelser. Dessa skall inte misstas för ert ego, vilket mycket väl kan avråda er från att gå vidare. Egot önskar att hålla ert liv på det sättet som ni är vana vid.

Efter allt vi har sagt så länge som ni har en stadig intention att lyftas upp så tror vi att ni kommer att bli framgångsrika och en väg kommer att öppna upp för er som ni kan följa. En del av er inlärning kommer att äga rum när ni är utanför kroppen då ni sover. Normalt så glöms sådana upplevelser bort när ni vaknar upp, men ni kanske känner en inre fullbordan och glädje som kommer från det. Ni hålls medvetet från att komma ihåg era astrala resor, då det mycket väl kan inkräkta på ert dagliga ansvar i livet. En del kommer dock ihåg och kan till och med relatera till den nivån, och vet hur mycket mer glädjegivande det var än att vara i den jordliga dimensionen. Alla sådana glimtar är hjälpsamma för att visa er vägen, då ni klättrar upp i vibrationer så blir era upplevelser mer njutbara.

Förutom i dualitet, så är livet menat att vara ett kontinuerligt stort äventyr, och ni kan bara se på vår uppenbara glädje och tillfredställelse. Gud är vår Fader/Moder och ger oss allt vi någonsin kan tänka behövas, och vi har ingen brist på något som helst. Vi har sedan länge nått den nivån där vi agerar ansvarsfullt, och vi glömmer aldrig bort att uttrycka vår tacksamhet för allt som ges till oss. Vi erkänner också Enheten i vilken vi alla lever i, och ser inom alla livsformer gudomligheten som existerar överallt. Försök att se bortom det yttre höljet då det ibland kan vara missledande, vilket ni kommer att se när ni till sist träffar en del icke-mänskliga Rymdvarelser från andra Universum.

Jag är SaLuSa från Sirius och sättet på vilket vi ser tiden så är vi bara ett ögonblick från att ta ett stort steg framåt. Så håll i och fortsätt då väntan inte varar mycket längre och vi är lika angelägna som någon annan med att fortsätta med våra projekt.Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on

July 6, 2011


6 juli 2011 


Vi kan bara säga till er att fortsätta att se framåt och inte bakåt, då det förgångna tas över av de kommande förändringarna. Det är helt klart att det tar tid att nå denna viktiga punk, när det kan ses som indikativt för ett stort steg framåt från vår sida. Våra allierade gör nu framsteg för att sätta upp en ständigt ökande omringning som begränsar de mörka Tjänarnas aktiviteter. Samtidigt så svarar de genom att dra på sin slutliga kapitulation inför våra krav, trots att de vet att deras sak har gått förlorad. Det kan låta enkelt att ta hand om det sista, men med vikten av vad vi gör så är det ibland den svåraste biten. Vi är dock mer än jämn match för dem, som ni kanske skulle säga ”Man för Man” och i verkligheten så följer vi deras planer extremt noga. Vi har råd att vänta litegrann längre för att se till att när vi agerar så är det slutgiltigt och varande.

Vi har redan stort inflytande via våra allierade, och det resulterar i ett stöd från olika regeringar, vilket är nödvändigt om uttalandena skall gå smidigt. När det händer så accepterar vi att många människor kommer att kommentera, och vi är beredda på en negativ respons från vissa håll, men det gör ingen skillnad. Om ni tänker på hur länge som ni har förväntat er detta uttalande så är det logiskt att många människor redan har blivit bekanta med dess hela ändamål. Det kanske förvånar många, men vi tror att det bara blir en liten mindre minoritet som blir chockerade, vilka är framförallt de som har ett oböjligt tankesätt. Jo, vi förstår och ni kommer att se att speciell uppmärksamhet kommer att ges till dem, så att de kan komma till sin egen insikt om sanningen på sitt eget sätt.

Implikationerna av de många aspekterna av vårt kommande är förväntade, och ingen mer så än vår förståelse hur det kommer att uppröra de som har en stark religiös tro. Det är dock intressant att Vatikanen nyligen erkände vår närvaro, och inte på ett sätt som ett hot mot dem eller deras troende. Allt kommer att falla på plats med tiden, och kom ihåg att det finns bara den Enda Sanningen som måste byta ut allt som är mer ringa. Återigen så kommer det inte att pådyvlas människor, och vi accepterar att de måste tillåtas att dras till detta inom sin egen tidsram. Att använda tvång är under alla förhållanden inte produktivt och har bara effekten att alienera de som är inblandade.

Låt oss säga att det bara finns den Enda Guden i detta Universum därför erbjuder ni era böner till samma Gud oberoende av de olika namnen som används. Det bör leda till att en del kommer samman, för att finna en gemensam bas som kommer att göra det möjligt att ha en närmare länk mellan de olika religionerna. Det krävs bara att alla människor har ett öppet sinne, och är förberedda att acceptera lärdomarna från de som är kända för er som Mästarna. Lita på er intuition som kommer att leda er till sanningen på den nivå som ni kan förstå. För att använda ert uttryck, det är ingen idé att springa innan ni kan gå. Genom att tala direkt med er så kommer Mästarna att erbjuda er positiva bevis för ert ändamål i livet och vad som ligger framför er i er framtid. Hur ni än ser på det så är ni privilegierade att vara på Jorden just nu, då det är en stor och unik händelse som ger er en underbar tillfällighet att avancera er utveckling med stora steg.

Det är inte ens nödvändigt att vara helt upplysta om Upplyftningen för att lyftas upp, utan helt enkelt ha goda intentioner och leva ut den kärlek som finns i ert hjärta för alla livsformer. Se kärleken i en annan och vet att när ni delar den så för det fram det från dem. Andra själar kan lära från ert exempel, då de förstår att det är Ljuset och Kärleken som står över allt annat. Fråga er själva varför ni är här vid denna speciella tid, därför att ni alla har något att erbjuda som är viktigt för det hela. Det är så som vi från den Galaktiska Federationen ser vår kontakt med er, då de som träffar oss blir omedelbart medvetna om vår energi som är fridfull och upplyftande. Det får er att känna er bra i vårt sällskap, och ni kan bli precis likadan. Ge utav ert liv i vilket fall som helst, och kanske att ni lugnar de som är vilda och vårdslösa, som uppför sig som odisciplinerade barn.

Ni kan lyfta upp de som söker sin väg mot Upplyftningen, och kan behöva er uppmuntran för att förstärka deras självförtroende. I själva verket så fort som ni sänder ut tanken att ni vill vara i tjänst till andra; så kommer ni att finna möjligheter att göra så sätts inför er. Var säkra på att det Spirituella välkomnar att ni gör så, och deras förmågor kommer inte att slösas bort. Många Ljusarbetare är naturligtvis långt gångna med att använda deras specifika specialiteter och förmågor, och liksom ni så kommer de till Jorden för att bidra till behoven av andra i denna speciella tid. Vi i vår tur backar upp er i ert arbete, liksom era Guider och andra Spirituella Varelser gör. Det är en massiv gemensam ansträngning som ser till att de mörka energierna hålls under kontroll, och naturligtvis deras slutliga undergång. Håll er inom Ljuset och så kan ni sköta era sysslor utan rädsla eller avbrott. Välsigna de som inte delar er förståelse och inte kan frigöra sin fästning till de lägre vibrationerna. De tas om hand om lika mycket som någon annan själ så var inte alltför bekymrade, då allt till slut kommer bli till deras bästa fördel.

I själva verket Mina Kära hela så är hela frågan om Upplyftningen helt under vår kontroll, och vi har den högsta rangen av energi med oss. Ingen kan inkräkta på den Gudomliga Planen och det bör bortföra alla tvivel som en del av er hyser. Ni har väntat en million år för denna specifika tid, och tro oss ni kommer att avsluta denna cykel på ett högst framgångsrikt sätt. Det kommer att infria de löften som Gud har gett er när ni ursprungligen startade er resa. Glädjen och lyckan kommer att ringa runt om i Universum, och vet att intresset för er Upplyftning går vitt och brett, vilket kommer att säga er hur mycket ni är vördade och älskade.

Ni är inte bara vilken gammal själ som helst, utan har fått ett speciellt tillstånd att uppleva dualitet. Ni gjorde så med kunskap om att det skulle bli en högst häpnadsvärd och krävande upplevelse, men en som skulle tillfredsställa er spirituella törst för kunskap och avancerande. Er tro har varit exemplarisk och oförskräckt från det mörker som ni har utstått, och nu reser ni er upp in i Ljuset igen som en betydligt större Varelser än när ni först startade. Ni är mycket speciella själar, och det är inte ämnat för att sätta er ovan andra, utan för att erkänna det mod och beslutsamhet som ni har visat genom att avsluta loppet.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ger er min personliga välsignelse till er alla.Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on

July 4, 2011


4 juli 2011 


Tillsammans finns det inget som ni inte kan göra, men ni har blivit uppdelade via många olika dogmer och uppfattningar som har fått er att separeras i många olika grupper. De fortsatta krigen och konfrontationerna har skapat fiender mellan folken där det tidigare inte fanns, och det har gjorts avsiktligen av de mörka Tjänarna. Det kanske största hindret för integration har varit religiösa uppfattningar, då de också har gett basen för ”dem och oss” under tusentals år. Ni kommer att finna att rädsla är roten till de flesta skillnaderna, och i ett historiskt perspektiv så kommer folk inte ihåg hur det gick till när det startade. På grund av reinkarnation så har ni levt igenom dessa perioder och djupt ned i er så lever resultaten av dessa upplevelser i er. Ni har kontinuerligt försökt att balansera dem, och framgång finns i det faktum att ni har upplevt båda sidor av problemen. Kärnan i det hela är er önskan att förstå dem och finna ett sätt för att hantera dem och nå en fredlig avslutning.

Det har aldrig funnits en bättre tid än nu för att uppnå det, och ni kommer finna att de olika raserna på Jorden söker i grunden en kärleksfull relation med varandra. Glöm bort struntpratet från de som önskar att fortsätta med de gamla sätten, då deras inflytande inte längre har den kraft som det en gång hade. Energin av fred är nu högst kraftfull, och genom Lagen om Attraherande har den dragit in hjälp från de högre Varelserna som är Mästare av de olika strålarna som skickas mot Jorden, och gör det möjligt för er att bli en större Varelse av Ljus än ni tidigare var. Genom att förankra strålarna på Jorden så har ni skapat ett kraftfullt nätverk som lyfter er upp och ut ur de lägre energierna.

Det är därför som ni har vad som är nödvändigt för att helt fullt föra Ljuset till manifestering, och det kommer att skapa harmonin och balansen som ni söker. Ni och millioner andra ljusarbetare förändrar vibrationerna på Jorden, och det kan bara leda till en större koncentration av denna mäktiga energi. De mörka Tjänarna kommer att försöka att bryta upp det, men det kan bara uppnås om ni tillåter det att hända. Så fokusera ert fokus på Ljuset och fortsätt att hålla er fast vid er vision av en gyllene framtid. Snart kommer sanningen om vilka ni verkligen är och ert ändamål för att vara på Jorden kommer då att bli känt. Det kommer att föra folk samman då den Enhet som ni existerar i blir uppenbar. Hur skulle det annars kunna vara Mina Kära, då ni alla kommer från samma Källa? Ni är en familj som hålls i armarna av den All-Älskande Yttersta Skaparen.

Det är ni som banar vägen för Upplyftningen, och det kan vara så lätt eller svårt som ni gör det. Vi tillsammans med många andra Varelser hjälper naturligtvis hela processen, och inget kan stoppa den från att manifestera. Som vi så ofta har sagt er, ni är de som skapar er egen verklighet. Tänk på det ett ögonblick, och i så fall varför skulle ni skapa ett scenario fullt av katastrofer, död och förstörelse? Det är sant att gamla profetior målar upp en sådan bild, och än i dag så snappar vissa telepater upp det. Det kommer dock inte att manifestera, såvida ni inte ger det energi att göra så. Det är sant att Jorden måste renas och att fysiska förändringar måste äga rum, men inte på en sådan skala att stora områden förstörs. Vi observerar sådana förändringar och vi använder vår teknologi för att lindra effekten på er. Om ni störs av nyliga händelser, så kom ihåg att de mörka Tjänarna har legat bakom de flesta fallen. Vi kan bara helt och fullt ta dem an när vi kan arbeta öppet med er, och sätta ett totalt stopp på deras aktiviteter.

Den Galaktiska Federationen har som uppgift att hålla freden i Universum, och har en storlek som kan klara av en sådan uppgift. Enbart en del av våra styrkor är för närvarande stationerade runt Jorden, och helt tillräckligt för det slutliga upplyftandet av er och Moder Jord. Ni kan vara säkra på att om ni har valt att lyftas upp och är redo när det blir dags så kommer ni att fullfölja processen. Det är alldeles för sent för de mörka Tjänarna att ha en påverkan på er, och de tvingas nu till reträtt och att tillåta den Gudomliga Planen att uppfyllas. Är det inte ironiskt att det är de som nu upplever en rädsla inför sin framtid, med kunskap om att det är dem som nu kallas att stå till svars inför Mänskligheten. Rättvisa är förbundet med kärlek och förståelse, och det är inte ett redskap för hämndåtgärder då varje person fortfarande har potentialen att växa in i Ljuset.

Vi vet att oberoende av hur mycket information som ni får om ert sanna jag, så finns det fortfarande själar som inte känner sig reda att föra sig in i de nya energierna. Det är ok för oss och deras behov kommer att ges lika mycket uppmärksamhet som alla andras, då alla kommer att finna att de är precis vid den rätta nivån för deras nuvarande utvecklingsstadium. På samma sätt som ni ges ett fritt val så har alla i er familj och era vänner exakt samma valmöjligheter. Det är därför som ni inte har en rättighet att försöka påtvinga en annan själ era uppfattningar eller att näpsa dem för att de väljer annorlunda från er. Det är dock så att de flesta familjer kommer samman därför att de är på en liknande vibrationsnivå, och många kommer att gå framåt som en.

Vi vill vara mer aktiva med er alla, men för tillfället måste vi vänta på rätt ögonblick för att officiellt bli erkända och välkomnade på Jorden. Våra allierade driver på framåt för uttalanden som kommer att göra det möjligt för oss att göra så, och vi vet att det är närmare än någonsin. Var tålmodiga då vi kan försäkra er att väntan kommer att ha varit väl värt det. Saker och ting på er värld kommer att fortskrida med en enorm hastighet, särskilt när de nödvändiga regeringsförändringarna har gått igenom. Under tiden bör ni se om era egna behov då det gäller Upplyftningen, då det i längden är den viktigaste frågan för er. Ni har lite arbete att göra och som ni säger, ”gör som ni säger” då tiden är länge förgången då ni behöver gömma era uppfattningar. Lev nu som ni skulle när alla själar har förts samman och erkänner sig själva i varandra. När är En, hur skulle det annars kunna vara?

Jag är SaLuSa från Sirius och blir alltmer uppspänd vid tanken på Första Kontakt, som kommer att följa uttalandena om avslöjanden. Det kommer att bli en högst trevlig period i era liv, och vi kan nästan redan känna glädjen och avslappningen. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt när ni nu skall möta er riktiga familjer från långt borta i Rymden? Ni var Galaktiska Varelser innan ni kom till Jorden, och blir så igen när ni lyfter upp era vibrationer till de högre vibrationerna.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on

July 1, 2011


1 juli 2011 

Det hela har nästan kommit till ett avslut, då förberedelserna som har gjorts för att genomföra avslöjandena är mycket avancerade. När man har med de mörka Tjänarna att göra kan man tyvärr inte lita på vad de säger, men som tur är så kan vi läsa deras tankar då vi är med dem. Det är användbart eftersom vi inser att trycket nu påverkar dem, och plötsligt så är de nu bekymrade över vad framtiden har att erbjuda dem. För de som har begått mer allvarliga brott mot er så har insikten om allvarligheten av dem skakat deras självförtroende att gå fria från sådana brott. Vi har erbjudit en utväg så att vi kan gå vidare med de uppgifter som är nödvändiga. En utväg innebär inte undvikandet av rättvisan, utan deras bortförande till en säker plats, för att hålla dem ur vägen från alla tills att de kallas för att stå till ansvar för sina brott. Naturligt nog så kommer många, många människor att bli mycket allvarligt chockade när de får reda på sanningen, men vi kommer att göra det klart att vi inte kommer att tolerera hämndhandlingar och att våld av alla typer är avskydda. Vi kan säga att det kommer att bli mycket som pågår som kommer att hålla era tankar på uppgifterna som ligger inför er. Vi skulle inte vilja att ni ödslar er energi eller tid på meningslösa handlingar, när det finns så mycket att göra av en positiv karaktär.

Ni har nog lagt märke till att trots bristen på bevakande från er nyhetsmedia så finns det tilltagande oroligheter runt om i världen. Demonstrationerna ökar och blir väl understödda oberoende av motståndet de möter. Det är ofta myndigheterna som är grova och startar våldet, vilket är meningslöst och bara uppmuntrar hämndaktioner. Vi undrar när Människan kommer att lära sig att fred uppnås genom dialog och sunt förnuft. Vad allt detta visar är att folk har insett att den slutliga makten finns hos dem.

Av vilken anledning väljer ni era representanter egentligen, förutom att uttrycka era åsikter och förväntar från dem att de agerar. Om ni inte kan få stöd genom er röstsedel så är det sorgligt att andra sätt väljs. I framtiden kommer vi inte att ha några sådana problem, då folket som representerar er kommer att utväljas utifrån hur de passar för jobbet. Det betyder att vara tillräckligt avancerad för att agera i enlighet med Universal Lag, och behandla alla människor med kärlek och respekt. Till slut kommer ni att kunna tillhöra det Spirituella Brödraskapet och det blir förenligt med er egen nivå av Kristet Medvetande.

Då tiden närmar sig Upplyftningen, så kommer förändringarna i era medvetandenivåer att bli högst märkbara. Detta i sig självt kommer att föra mänskligheten till en nivå där det blir en större grad av harmoni och mycket mindre av oharmoniska handlingar. Ett lyckligt liv kommer att växa ut ur kaoset, som kommer att användas för att skära av banden till allt som finns kvar av det gamla paradigmet som inte kan ha en plats i den Nya Åldern. NI kommer snart att se att mycket lite av vad ni har tagit för givit som ert levnadssätt kommer att tjäna er i framtiden. Allt skall lyftas upp och slaveriets ok tas bort. Det kanske låter dramatiskt men vi kan försäkra er att ni har gett bort så många av era rättigheter, och ni har inte insett att det ägde rum. Ni har inte ännu upplevt sann frihet, men det kommer och de första förändringarna kommer att äga rum innan Upplyftningen, då alla drakoniska lagar för att hålla er under kontroll blir annullerade. Ni behöver knappt bli informerade om de nya Lagarna, då de alla kretsar runt Ovillkorlig Kärlek.

Vad som kan kännas som utom räckhåll för er nu blir lättare med tiden, särskilt när ni finner att folk runt omkring er också snabbt förbättras till det bättre. På grund av ökningen av de inkommande energier så betyder de kontinuerliga förändringarna i medvetande att ni har mer hormoniska förhållanden med varandra. Om möjligt bör ni försöka odla bättre förhållanden då ni går mot Upplyftningen. NI kanske ser detta som en självpåtagen test av hur ni gör framsteg, och ni bör i själva verket lägga märke till en ständigt ökande framgång. Att vara lugna i alla situationer kommer inte att bli lätt, men med er kunskap och förståelse så har ni ett försprång framför många andra. Det kommer att uppmuntra andra att följa ert exempel, och ni gör ert bidrag till att föra fred till Jorden.

Vid vår nivå kommer ni att finna att ombord på skeppen så är atmosfären så vilsam och upplyftande. Vi har inget som skapar osämja och alla opererar med en fortlöpande känsla av glädje och lycka. Till exempel, inget av vad vi använder ger ut skadliga energier, och det inkluderar det naturliga skenet som kommer från skeppet. I själva verket så är alla källor rena, och opererar med energi som är fritt tillgängligt. Då det gäller utomstående källor så är våra skepp skyddade från vad som annars skulle vara skadlig strålning. Skeppen har också en nivå av naturligt medvetande, och kan automatiskt hantera dessa problem. Till och med era vetenskapsmän förstår sådana tänkbarheter, då de har tagit isär och undersökt några av de infångade och kraschade skeppen. Det betyder att ni inte längre kan vara säkra på vems skepp som ni tittar på i skyn. Det förklarar en del ovanliga incidenter som inkluderar bortrövande och boskapstypning.

Vi vill hellre att ni koncentrerar er på den omedelbara framtiden och håller er förberedda för den. Vad som pågår runt omkring er kommer att förklaras när vi fritt kan landa för att ta kontakt med er. Vi har naturligtvis gjort så sedan urminnes tider, men ett officiellt erkännande av vår existens är viktigt för vår plan. Vi måste välkomnas och kunna röra oss tryggt bland er, då vi helt klart önskar en fredlig relation med er. För närvarande är det omöjligt på grund av den fara ni är utsatta för. Vi tar vårt ansvar mycket allvarligt och skulle inte vilja involvera er i några bataljer med de mörka Tjänarna. Det kommer att klara upp sig mycket snart, och vi ser helt klart fram emot ett stort firande när vi till sist kan träffa er på Jorden.

Kontakterna har för länge sedan gjorts med de som skall göra uttalandena vi önskar. Det finns ett slutligt datum vid vilket vi kommer att behöva snabba på ting, och möjligtvis ta saker i egna händer. Vi skulle hellre ses som att vi handlar i enlighet med ert protokoll, men tiden går allt fortare och vi är fullt redo att gå vidare med våra planer.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi är en av ett antal olika civilisationer som är medlemmar av den Galaktiska Federationen, och väntar på att bli bland de första att landa på Jorden som en del av Första Kontakt. Under tiden skickar vi vår kärlek.
Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on

June 29, 2011


29 juni 2011 

Vid det här laget så har ni en bra idé om vad ni kan förvänta er under de slutliga dagarna av dualitet. Ut ur kaoset och osäkerheten kommer förändringar som kommer att sätta scenen för vad som följer efter Upplyftningen. Alla kommer till slut att lyftas upp till en högre dimension där ni kommer att ha en grad av perfektion som inte för närvarande finns på Jorden. I själva verket så kommer allt som inte är av samma vibration inte att kunna träda in i den högre dimensionen och kommer att attraheras till dess lämpliga nivå. Nu förstår ni varför det finns så stor betoning på er individuella utveckling. Det är er sak om ni lyfts upp eller ej, men om ni gör det så är det inte mycket som behövs från er att nå de högre nivåerna. Det är i stort sett en fråga om intention och att leva er förståelse av vad det innebär att vara En med Allt Som Är. Det är kärlek i aktion och det kommer att ta er hela vägen till Upplyftningen och sen vidare. NI behöver inte tillhöra någon särskild grupp, då det är något som är mycket personligt och inom er förmåga.

Det finns ingen upplevelse som liknar att finna sitt sanna Själv, och att leva ut sina egna uppfattningar trots distraktioner och försök att leda er bort från er väg. Er makt ligger inom er förmåga att stå stadigt när andra runt omkring er inte klarar att övervinna utmaningarna från de mörka Tjänarna som alltid finns. Kärlek är den mjuka energin som är den högsta energin, som inte kan förstöras och förblir helt mäktig. Det är energin av vad ni kallar mirakler, och den kan användas redan nu och uppnå resultat. Den ges av Gud och kan inte tas bort från er.

Vi har tidigare nämnt att de själar som har lämnat Jorden, kommer att ha precis samma möjlighet att lyftas upp som de bland er som fortfarande finns kvar på den. Vad ni kanske inte är medvetna om är de som är av en högre vibration, kommer vid en viss punkt kunna träffa er igen när Jorden höjer sina vibrationer. Slöjan mellan dimensionerna kommer inte längre att existera, och det blir en del otroliga återföreningar med de som aldrig trodde att de skulle se varandra igen. NI kommer dock inte att vara tillsammans permanent förrän Upplyftningsprocessen är helt genomförd. Vi vet att en del av er besöker de högre dimensionerna när ni lämnar kroppen, antingen turligt eller med avsikt. Det finns i själva verket lagar som bestämmer om inträde till de Astrala regionerna, och inte alla skulle tillåtas att föras in i dem. Till exempel själar som lämnar sina kroppar i en nära-döden-upplevelse träffas normal innan de kan inträda i sådana regioner. Resultatet är att de flesta av dem återgår till sina fysiska kroppar, när de förstår att deras tid på Jorden inte är till ända.

Det finns så mycket att lära sig om era framtida liv, och allt är vackert, lyckligt och mycket harmoniskt. Till och med i era vildaste drömmar har ni inte kunnat infånga känslan av Enhet som existerar i de högre dimensionerna. Det är i sanning en gudomlig existens där ingen brist finns, då ni har era egna skapande krafter. Hur skulle ni tycka om att vara där inga pengar utväxlas, där det inte finns något behov av sjukvård eller läkare för den delen? Där era liv inte styrs av hur mycket tid ni har, där resandet inte längre är prövande, och ni kan leva i ert drömhus? Denna verklighet ger er något att sikta på, och gör ansträngningarna som ni lägger ned så värdefulla.

Förstå att alla själar i ert universum genomgår samma utvecklingsnivåer mot Källan. För er är Upplyftningen det första större steget som kommer att lyfta er upp till nivåer där ni kan träffa ett enormt stort antal olika själar. Distans är av föga betydelse då ni förflyttar er via tankar och ni kunde om det blir nödvändigt förhandla om ”wormholes” till andra universum. Ni kommer naturligtvis att ges den nödvändiga handledningen så att ni tryggt resa runt. När ni reflekterar på vad vi har sagt att förvänta er i era framtida upplevelser, så kommer ni att förstå att de är helt normala. Det är de nuvarande livsupplevelser som är specifika för den tredje dimensionen och dualitet, vilket aldrig var tänkt att vara permanent. Det är därför som solcykeln var planerad att avslutas år 2012, och på så sätt skulle varje själ ges tillfället att höja sig upp och ur det.

Eftersom ni inte behåller långa minnen om era tidigare liv, så har ni igen känsla av att ha varit i de lägre dimensionerna under en sådan lång tid. Om ni hade sådana minnen, skulle dagens situation vara så mycket mer spännande, då liksom för alla långvandringar så är det en härlig känsla när ni kommer till slutet av resan. När ni börjar lära er om ert sanna förgångna och hur ni blev till så uppstår en helt ny bild. Vi är i detta tillsammans och en underbar förening av själar kommer att äga rum, som kommer att se hur vi resar till yttersta kanten i ett äventyr efter det andra. Vi från den Galaktiska Federationen utgörs av enheter av Varelser som ofta håller ihop under tusentals år. Det är därför som vi kan tala utifrån erfarenhet när det gäller er historia. Kom ihåg att vi inte åldras som ni gör, och bytandet av en kropp till en annan är ett val, liksom när ni sätter på er nya kläder.

Mina Kära, kan ni nu se hur viktig tankens kraft är, vilket är varför ni skall försöka att utveckla den samtidigt som ni lär er att kontrollera dess användning. Ha ingen rädsla, då det kommer att finnas mycket hjälp tillgänglig för er då ni anskaffar er sådana färdigheter. Det är varför som även i er dimension så anses tankar medföras samma ansvar som handlingar. Anledningen är att båda för energi med sig, vilket kan bli missbrukat om man inte är försiktig. Vi skapar genom tankekraft, ibland individuellt eller i grupper beroende på vad det gäller. När det gäller er så kan vi hela er enbart med tankekraft, läsa era tankar och överföra våra tankar till er. Det är något som ni gör, även om ni inte nödvändigtvis är medvetna om att ni gör det. Så ni kan se Mina Kära, att ni är mycket mer komplicerade Varelser än ni tidigare tänkte er, och har en enorm potential som ni nu kan börja utveckla.

Jag är SaLuSa från Sirius, och det är underbart att vara med er vid en tid då ni är så mycket mer mottagliga för sanningen. Hitintills har era sinnen varit infiltrerade utav falsk uppfattningar och information som är tänkt att missleda er. De mörka Tjänarna använder fortfarande nyhetsmedia för att förgifta era tankar, och orsaka rädsla bland er. Ni är nu dock visa när det gäller deras metoder, och de har inte samma makt över er längre. Förbli i er kärlekscentra och lev från hjärtat, och så kommer ni att göra en god gärning för andra själar genom att dela det med dem.
Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on

June 27, 2011


27 juni 2011 

Vi har nämnt vissa restriktioner som gäller för våra aktiviteter när det gäller er. Det finns alltid vad ni skulle kalla en högre auktoritet, vilket i vårt fall är Varelser av Ljuset som övervakar hela Universum. Vi vet att en del av er undrar varför de mörka Tjänarna förefaller att tillåtas betydligt större möjligheter att blanda sig i era liv. Det är därför att dualitet är en kamp mellan mörkret och Ljuset för dominans av er planet. Det finns dock restriktioner och vi kan till exempel referera till det gudomliga påbudet att ingen militär makt kommer att tillåtas att använda kärnvapen, eller att starta det Tredje Världskriget.

Som ett resultat av att ni har uppnått en högre nivå av medvetande har ni dessutom förtjänat rätten att gå vidare mot Upplyftningen utan förhinder. De mörka Tjänarna har redan förhindrats från att förstöra Jorden, vilket var resultatet av ett annat påbud som kom direkt från Gud i ert Universum. De kunde mycket väl nyligen ha orsakat det som skulle ha lett till en sådan stor förstörelse, och i själva verket var det inte det enda tillfället då ett sådant hot kunde undvikas.

Så Mina Kära, ni kan se att kampen är långt ifrån ensidig, och tyngden i balansen har förts till Ljuset, som har blivit den dominerande kraften. Det är bara en tidsfråga innan det transmuterar de lägre energierna, och det blir totalt med kommandet av Upplyftningen. Ni behöver därför inte bli alltför bekymrade över rykten om jordomskakande händelser eller katastrofer. Vi ser er fortsatta ansträngningar att föra mer Ljus till Jorden, vilket är er garanti för en framgångsrik och trygg väg till slutet av cykeln. Det kommer visserligen att bli fysiska förändringar som måste äga rum för Moder Jords egen rening, men dessa kommer att modereras av oss då det är möjligt.

Vad vill se är en fortsatt snabb tilltagande nivå av ert medvetande, som skulle föra närmare i tiden möjligheten att föra in fred till planeten. Ni kan uppnå sådana mål, om ni bara fokuserade er på framtiden och inte ger er energi till negativa möjligheter som i vilket fall som helst inte kanske händer. NI kan praktiskt taget avväpna de mörka Tjänarna genom att förneka dem de lägre energierna som de när sig på. Vad vi ofta nämner, så att budskapet når er, är att rädsla är vad de mörka Tjänarna söker att skapa. NI kan förneka dem framgångar, genom att förbli centrerade och lugna, och inte låta andra störa er förmåga att vara En med Allt Som Är. Det är precis vad ni siktar på då ni utvecklas, och förbereder er själva för ett underbart liv i de högre dimensionerna. Ingen kan göra detta för er, så ansträng er med uppgiften och vet att ni får en enorm hjälp.

En del av er som är upplysta finner att det är tufft, när ni är en ensam röst inom er familj och möjligtvis också bland vänner. På grund av era uppfattningar så kan ni till och med bli avskärmade från de som bör förbinda sig med er i kärlek. Trots detta håller ni er fast vid styrkan av dem, med den inre kunskapen som kommer från hjärtat. Det kan vara ett ensamt liv och få er att längta efter någon som ni kan dela er kunskap med. Har ni därför tänkt er möjligheten att det inte är en tillfällighet att ni finner er i denna situation, då det är klart att ni är menade att vara en katalysator för att hjälpa de som omedelbart omger er.

Ni kommer att behövas mycket snart, när avslöjandena äger rum kommer det att fråga vad de ska tro på, särskilt då den otvetydiga närvaron av rymdskepp kommer att föra fram frågor om dess besättning och passagerare. När det når en punkt då förbindelsen mellan dem och den Mänskliga Rasen är bevisad så blir det många istadiga som kommer att förkasta idén. Ljusarbetare och andra som har ett öppet sinne finner sig själva, då mjuka men ända klara svar måste ges. Ni kommer att ha ett arbete att utföra, men då ni har blivit väl förberedda för ett sådant tillfälle så bör ni kunna hantera det med lätthet.

Vi har alltid indikerat att en del av avslöjandena skulle vara en ökande närvaro i ert luftrum, och vi skulle göra oss själva igenkända genom att flyga över större städer. Vi ser detta som att lugna ned folks sinnen, då det kommer att visa att vi kommer för att tillåta er att bekanta er med våra skepp. Hitintills har vi varit försiktiga för att se till att beskådningarna av oss inte är överväldigande, och att antalet skepp närvarande inte sågs som ett hot mot er. Nu förefaller det dock som att det blir en upprymdhet när många skepp ses samtidigt.

Förhållanden på Jorden blir värre på många olika nivåer, och trots era egna slutsatser om hur allvarligt skadan är på grund av skövlandet av skogen så fortsätter det att tillta. Människan förefaller att ignorera Naturens behov och de många arterna som är beroende av en god livsmiljö för sin överlevnad. Som en konsekvens så är Naturen obalanserad och en del arter står när utrotning. Det är då bra att när vi kommer så kan vi sätta stopp på sådana destruktiva handlingar. Vi förstår att en del människor har blivit drivna till dessa oönskade sätt, då fattigdom har drivit dem dit. Dessa problem kommer att utsuddas ganska snabbt, då välstånd kräver att rikedomarna i världen blir rättvist fördelade. Sådana planer finns redan på plats och har avancerat tillräckligt så att de kan sättas på plats.

Vi har fördelen att helt förstå orsakerna till era problem, och en del är resultatet av Illuminatis politik. Att hålla er i ett tillstånd av brist håller er också i ett tillstånd av kontroll, och det kommer att förändras för inte någon person kommer att ha brist på något alls. Livet kommer helt plötsligt att vara fritt från de begränsande anledningarna för er olyckliga och den misär som så många befinner sig i. Allt är inkluderat i planen och ni kommer nödvändigtvis att bli positivt överraskade utav hastigheten av operationerna. Vi har miljontals av skepp till vårt förfogande och också personalen som behövs så det finns ingen uppgift som är alltför stor för oss. Faktum är att vår teknologiskt avancerad utrustning är så överlägsen allt ni har sett, även om en del av era vetenskapsmän har de rätta idéerna så kan de inte bevisa att det fungerar.

Jag är SaLuSa från Sirius och våra meddelanden kan vara något intensiva då ni är så nära uppenbarelserna som automatiskt kommer att leda till avslöjandena. Vi väntar med stor förväntan och se fram emot våra första kontakter med er.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on


June 24, 2011


24 juni 2011 

Kanske att ni förväntar er många av de förändringar som är på vippen att äga rum, men det är nödvändigt för er att leva dag för dag och vänta tills att ni vet exakt vad de är. Det måste bli en ordningsam och vettig förändringsprocess och den kräver helt klart ert fulla samarbete. Var bara medvetna om att saker och ting är planerade och det med ett öga för att göra det så lätt som möjligt. Hastigheten av förändringar kommer säkerligen att möta ert gillande och det är möjligt på grund av den planering som har lagts ned. Svaret till alla frågor som kräver ett beslut är att lita på er intuition och låt inte ert ego distrahera er. Egot önskar vad som är bäst för er, men det är också själviskt och själv centrerat. Förhoppningsvis så är de som redan är på er spirituella väg redan vana vid att lyfta era tankar till de högre nivåerna.

Då ni höjer era vibrationer så förändras er syn på livet, och era tankar och handlingar reflekterar utsträckningen till vilken ni har fört er in i Ljuset. Ni kommer att finna att ni distanserar er från ting associerade med det gamla tankesättet. De kommer inte längre att ha samma attraktion, eller ge er samma tillfredsställelse. Det kan leda till förändringar i era val av musik, litteratur och ämnen av allmänt intresse. Väsentligast av allt är att ni kommer att söka efter vänner som har mycket mer gemensamt med er, normalt då ni gör framsteg så har ni ett behov att diskutera era uppfattningar med de som är av ett liknande sinne. NI kanske är annorlunda från de flesta andra, men ni är absolut lika normala som alla andra. Den Gyllene Regeln är att inte påtvinga era åsikter och kunskap på en annan person, utan istället vänta på att de närmar sig er när de är redo.

Som vi på senare tid har nämnt så kommer Ljusarbetare att snart kallas på för att dela med sig av sin kunskap. När sanningen väl kommer ut så resulterar det i hur många önskar att veta mer, och vi visualiserar hur centra öppnar där det finns information. Naturligtvis så kommer avancerade Varelser att träda fram med sin kunskap, och ni kommer att ha ett antal Mästare som leder grupperna som skall bildas. För närvarande finns det ett antal människor som påstår sig ha sanningen, men det är alltför fragmenterat och opålitligt för att helt tjäna andra. Det kommer att accepteras, sanningen måste tjäna alla människor jämlikt och vara tillräckligt pålitlig för granskning. Med vårt stöd tror vi det kommer att ha en klang av sanning och vi kan stödja den med absoluta bevis, om det skulle behövas.

Ni kommer att förstå att avslöjandena är kritiskt viktiga och de kommer snart att fullt inta era informationsvägar, och det är en sak att ta det steget, men en annan att hantera konsekvenserna som följer. Dörrarna kommer att öppnas brett och år av hemlighet kommer att avslöjas, vilket visar hur era regeringar i hemlighet har använt er som brickor i krigen som har förlamat er Jord. Ni har också hållits ned och inte tillåtits att gynnas och utvecklas från framstegen som enormt skulle ha förbättrat er livskvalitet. När vi alla dock kan komma samman och förbereda oss för Upplyftning så kommer ni gradvis att lyftas upp och ur de förhållandena som har skapats av den gamla regimen.

Det finns fortfarande rykten om de mörka Tjänarna och deras försök att fortsätta med att skapa kaos. Dessa rykten bör ignoreras, så långt som möjligt, då vi inte kommer att tillåta några handlingar från dem mot en stor befolkningen. De är redan utmattade och upplever avhopp från deras personal som vänder dem ryggen, och då Ljuset växer så kommer fler och fler att förena sig med dem. Det är här som ni kan hjälpa att föra de mörka energierna till ytan för att renas, genom att skicka ut ert Ljus till alla områden som ni uppfattar är bärande av de lägre vibrationerna. Mellanöstern är ett sådant område, och har mycket att tjäna på Ljuset. Det kan föra ned nivåerna av mörker så mycket så att de stridande partnerna börjar se att fred är den enda vägen framåt. Efter århundraden av nötning och lidande så är det dags att sätta ett stopp på dem, och tillåta en möjlighet att uppleva Kärleken och Ljuset som inte har någon begränsning.

Vi vill påbörja vår dialog med er snart, men det blir inte första gången då vi tidvis har mött med era ledare. Å era vägnar har vi många gånger försökt att få till stånd en överenskommelse som skulle leda till världsfred, men den har blivit förkastad. De mörka Tjänarnas agenda har aldrig tagit i beaktning behovet hos er, folket, och har följt deras plan för självförhärligande. Deras slutmål av kontroll av världen har misslyckats, och de tvekar att medge sitt nederlag och dra sig tillbaka från scenen. De vet att det är er tid för att lyftas upp, men har försökt att hålla denna vetskap från er. Så Mina Kära, ni har nått ett vägskäl och ert öde är i ert val. Vi tror att avslöjandena är en faktor för att få fram sanningen om oss, och de utomjordningar som har handlat från eget intresse. Vi är nu här och omger er Jord med våra skepp, men inte på något hotande sätt och ofta för att skydda er.

Våra allierade fortsätter att driva på för att införa några positiva rörelser, som kommer att tillåta oss att hjälpa er att etablera idén att dra nytta av enheter för fri energi. Många olika sorter har framgångsrikt byggts, och det behövs bara att vi stöder det för att få dem kända över hela världen. De kommer att komma ut och att ge ett svar på ett flertal problem som orsakar så stora svårigheter. Kampen för brödfödan kommer att elimineras med tiden, och till stor del som ett resultat av välståndsprogrammen. Era problem är gjorda av människan, och det finns i själva verket ingen anledning varför ni inte skulle kunna övervinna dem. Förändringar i er livsstil och beroende av Moder Jords resurser kommer omedelbart att lindra situationen och hon kommer att kunna gå vidare med hennes renande i full fart.

Allt går vidare, i själva verket står det aldrig stilla och regerar på energierna som kontinuerligt bombarderar Jorden. I praktiken får de saker och ting att förändras och eftersom energierna är av en hög vibration kommer de att vara förberedda föra att lyftas upp. Som Människor så är ni inget undantag i detta fall, då alla livsformer påverkas. Håll bara er själva medvetna om nyckeldatum då sådant inflytande äger rum, och dra nytta utav dem.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att saker och ting kommer till sin spets mycket snart. Så var snälla och gör ert arbete för Ljuset, då det har stort inflytande på slutresultatet. Jag välsignar er alla med hela min hjärtesång för ert välstånd.Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on
http://galacticchannelings.com/June 22, 2011


22 juni 2011 

Många av er har just precis deltagit i meditationer och andra former av erkännande av Sommarsolståndet. Det har varit hjärtevärmande för oss att se er reaktion, och det är ett mått på hur allvarligt ni tar ert ansvar som Ljusarbetare. Dessa tillfällen är mer meningsfulla när ni förenar er, och resultatet är att Ljus nivån på Jorden lyfts upp återigen. Ni tvingar de mörka Tjänarna att dra sig tillbaka och upphöra med de meningslösa ansträngningarna att stoppa framstegen. De förblir en irritation och vi trappar upp våra planer för att avsätta dem. Vi behandlar dem med kärlek och förståelse, eftersom vi inte dömer eller fördömer, då detta inte skulle vara hjälpsamt om de vänds mot Ljuset återigen. Enbart Kärlek är den stora kraften som inte kan motstås och som kommer att uppmjuka de hårdaste hjärtan. Vår önskan är att se hur varje mänsklig själ höjs upp, även om de inte kan uppnå det denna gång. Ingen själ fördöms eller slängs bort för alltid, och kommer vid ett visst stadium återgå till Källan som en Gudsgnista.

Nu när 2012 närmar sig så finns det fortfarande så mycket att se framemot, och under den återstående tiden av detta år kommer det att bli jäktigt, minst sagt. Vi närmar oss stadigt ett avgörande steg framåt, men som vanligt så måste vi ta i beaktning effekterna av alla handlingar vi utför då det gäller er. Fred är så nödvändigt för vårt arbete, då vi inte annars kan komma särskilt långt med vår plan. Det kommer att kräva vårt bidrag för att uppnå det och att observera alla fredsöverenskommelser som uppnås. Att bryta dem kommer inte att tillåtas, och varje land kommer att behöva lyda reglerna. Avrustning kommer att bli permanent och vapen kommer att göras oanvändbara och återvinnas. Vi vet att de mörka har underjordiska baser, men det spelar ingen roll då vi kan se in i dem och neutralisera alla vapen där. Rymden är vårt område och vi har många gånger behövt stoppa den från att bli upprustad, då försök har gjorts trots vårt uttalande att det inte skulle tolereras. Som ni kanske skulle säga så har vi fingret på pulsen och kan inte luras oberoende av alla försök som görs för att göra så.

Från den ena veckan till den andra så kan vi kasta oss in i handling, så var positiva och vet att vi kommer för att frigöra er alla från er fängelseplanet. Även om inte alla erkänner den som sådan då de har accepterat era liv som normala så kommer ni snabbt att se hur begränsade ni har varit i fritt tal och frihet. Ni håller dock på att vakna upp, och luras inte längre så lätt och ser igenom de falska fasaderna hos Illuminati. Krig är en av deras största vapen och till och med nu så späder de på de som sker i Mellanöstern. De måste upphöra mycket snart, men en del karma tas om hand om och måste få ha sin gång. Det är sorgligt och vi hör skriken från de i smärta, men vi är oförmögna att blanda oss i vad som är era affärer och resultatet av era handlingar. Vi vill inte låta hårda, men vi är bundna utav Galaktisk Lag, vilket vi helt och fullt förstår och lyder under.

Vi noterar att då ni har höjts upp i medvetande har det plötsligt blivit ett hopp i antalet av människor som upptäcker att de har psykiska förmågor. Det är tidigt i deras utveckling för de flesta av dem, men inse att i dessa fall så är ni menade att utveckla det som en naturlig förmåga, som kommer att bli vanlig med tiden. Till slut så kommer ni alla att utveckla många olika typer av talanger som till exempel kommer att inkludera telepati. Vi talar om er upphöjning till en Galaktisk Människa, som föga liknar hur ni ser er själva nu. Oroa er inte då ni gradvis kommer att föras in i dessa förändringar och de kommer inte att överväldiga er. I själva verket kommer ni att vara tacksamma för era expanderande förmågor, som kommer att göra er erfaren och kapabel att bli de Mästare ni är.

Medan alla förändringarna pågår så kommer hela sättet på vilket ni lever era liv att förändras, och det kommer att bli mycket mer intressant och ger er friheten att praktiskt taget resa vart ni än vill. Ni kommer aldrig att tröttna på era nyfunna förmågor, och det kommer att göra er till en fullständig Galaktisk Människa. Ni vet inte än hur det är att vara fri från alla begränsningar, och det är er födelserätt som skall ges tillbaka till er igen. Ni kommer att mästra rymdresor genom er tankekraft, och konceptet att helt enkelt önska er själva till någon annan plats blir ganska vanligt, i själva verket så kunde ni vara på två ställen samtidigt, men då har vi hoppat alltför långt framåt då ni först måste uppleva mindre komplicerade idéer. Var förvissade Mina Kära, löftena som ni har fått är inte enkla drömmar, och det är ordinerat att ni lyfts upp för att starta ett nytt kapitel i era liv. Dualiteten har nästan helt uttjänat sitt syfte då det gäller er. Så, var goda och fokusera er på framtiden, och tillåt dualiteten att förblekna, då det är slut med den.

Ni är mycket motståndskraftiga själar och det förefaller helt remarkabelt för oss att ni har en sådan stark känsla för överlevnad. Era upplevelser har varit mycket utmanande, men på något sätt så hittar ni en väg igenom. Det är det som gör er så respekterade och beundrade, då denna kvalitet kommer att se er hur ni får goda nytta av dessa upplevelser när ni arbetar med utvecklande Varelser. Det är vanligt för upplyftna själar som ni snart blir att söka möjligheter att tjäna andra. Det finns alltid nya civilisationer som kommer fram, och skaparen upphör aldrig med att finna på fler. Ingen vet riktigt hur många som det finns, och Rymden med sin oändliga dimension är full av liv som sträcker sig ut i evighet. Den Yttersta Skaparen drömmer för evigt nya livsformer till existens, och de kommer att följa en liknande utvecklingsväg som er egen.

Som vi tidigare har sagt, så är ni å ena sidan en sådan liten bråkdel av skapelsen, men nu och på grund av Upplyftningen så är ni en huvudpunkt av intresse och fokus, och mycket viktiga för hela processen. Universumet är medvetna om er snart annalkande upplyftning som fysiska Varelser. Det har skapat ett sådant intresse att ni har en stor åskådarskara som vill beskåda händelsen. Det får till och med själar från andra Universum att komma, som vill dela med sig av sin erfarenhet med er. Så känn det aldrig som att ni är obetydliga eller bortglömda, då ni aldrig tidigare har haft en sådan uppmärksamhet som ni nu har.

Jag är SaLuSa från Sirius, och njuter av tanken att vara en del av er Upplyftning, jag är lika intresserad som alla andra besökare till ert Solsystem. De tillåts att komma in nära Jorden, men vi sätter en gräns på hur nära de kan komma. Området runt Jorden patrulleras av våra skepp, och absolut ingen inblandning med er tillåts. NI är i själva verket trygga med oss som era handledare.Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012