Followers

PUTIN

fredag 24 mars 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 24 mars 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
24 mars 2017


Många av er är väl förberedda inför Ascension (Uppstigningen), men en del släpar också efter och har liten chans att verkligen förbättra sin ställning under den tid som är kvar. Emellertid kommer varje själ att ges alla möjligheter att höja sig, och ingen annan kan göra det åt dem. Ni har alla kommit långt med era erfarenheter sedan ni först föll ner till en av de lägsta nivåerna. Det faktum att så många av er har höjt sig samtidigt som ni upplevt många tuffa utmaningar är tack vare er beslutsamhet och uthållighet. Ni kommer snart att dra nytta av era prestationer och gratuleras för dem. En sak som är säker är att ni inte kommer att behöva vandra den här vägen igen, eftersom prövotiden i de lägre vibrationerna har passerat och ni har växt i takt med era prestationer.

Om ni är redo att lyssna till goda råd finns mycket att hämta på era webbsidor. Vid det här laget har de flesta identifierat de inkarnerade själar, såsom David Wilcock, vilka är lärarna inför den Nya Tidsåldern. Deras budskap bär en upplyftande energi och undermedvetet vet ni att de talar sanning. Uppenbarligen är inte varje själ redo inför sanningen, eftersom vissa just vaknat upp och finner den svår att förstå. Problemet är att så mycket som inte är sant eller har förvrängts har placerats framför er, och det har blivit svårt att sålla fram sanningen. Emellertid finns det alltid välinformerade själar runtom vid en sådan viktig tidpunkt som denna och du kommer att finna att du dras mot dem. Sanningen har en meningsfull kvalitet som är i resonans med dig, och som i vilket fall som helst kan kontrolleras mot tillförlitlig information som kommer genom andra källor.

Ert Internet är fyllt med sanningen, men också med falska budskap som syftar till att vilseleda er. Om du är osäker lämna det, eftersom du alltid med tiden får en bekräftelse på sanningen och din intuition bör göra det möjligt för dig att identifiera den. Om det känns rätt är det vanligtvis det. Så lita på dig själv eftersom Ljusarbetare tenderar att finna andra som också tillhör Ljuset, och detta på grund av den positiva energi som ges ut. De här energierna gör att du mår bra av att umgås med sådana människor. Det motsatta gäller när vibrationerna är lägre och saknar harmoni. Förhoppningsvis är etablerade Ljusarbetare redan kända för de flesta av er. Men vissa själar kommer och går ganska snabbt, i synnerhet när deras uppgift är att utöva sitt inflytande för att påverka resultatet av det som givits till er.

Ljusets krafter vinner kampen mot de mörka tjänarna, och mycket arbete som i stort sett inte är rapporterat har ägt rum i Inre Jorden. Den har successivt rensats på baser som i vissa fall har funnits i många, många år. Jorden innehåller en labyrint med tunnlar som i vissa fall sträcker sig hundratals mil och även har höghastighetståg. En del kommer att fråga hur dessa kan existera utan att vara allmänt kända, men det beror på att de mörka tjänarna nästan har total kontroll över nyhetskällorna. Ni lär er bara genom de händelser som de tillåter er att känna till. Undantaget är de "underground" (hemliga) nyheter som ni läser om via ert Internet.

Det är troligt att ni kommer att lära er mer om sanningen när de mörka tjänarna inte längre kan utöva samma inflytande som tidigare. Då är det möjligt att det kommer att flöda ut och ni kommer knappast att hinna hämta andan. Det finns mycket som väntar på att avslöjas, och som snabbt kommer att placera sanningen inför er, och förklara vad som har hänt under de senaste 80 åren. Sekretessen har hållit framsteg gömda, framsteg som kunde ha fört er in i en Ny Tidsålder med alla de framsteg som följer med den. Men ni har hållits i en förvriden tid och förnekats mycket av det som skulle ha förbättrat era liv. Men ni kommer inte att bli förnekade mycket längre och när tiden är den rätta kommer ni att få de förmåner som väntar på att släppas.

När saker och ting når botten kommer de som har möjlighet att förändra era omständigheter i förgrunden, och införa många uppfinningar som förbättrar livskvaliteten. Är det inte otroligt att miljontals svälter i en värld av överflöd, härjade av ständiga krig och konflikter. Freden verkar ligga långt borta, men ändå finns det de som har svaren om de bara hade makten att införa dem. Starkt personliga intressen försöker hålla er i ett tillstånd av behov, eftersom det är på det viset som de gör stora vinster och håller er under sin kontroll. Men misströsta inte, eftersom saker och ting inte kan fortsätta som de gör mycket längre, och förändringar till det bättre måste inledas för att förbättra situationen. Redan nu arbetar större hjälporganisationer hårt för att övervinna den desperata situation som så många människor befinner sig i.

Världen ser inte ut att kunna återhämta sig från den svåra situation som den befinner sig i, men hoppet finns och planer finns att vända på situationen. Var medvetna om att så snart rätt personer kan arbeta obehindrat, kommer en lättnad för många länder även om uppgiften är gigantisk och nästan omöjlig att hantera. De som tillhör Ljuset använder tiden till att förbereda sig inför de tider som närmar sig när de kan utföra sina hjälpprogram utan inblandning. På grund av behoven i länder som i Afrika, kräver situationen enorma summor pengar för att finansiera programmen. Den Mänskliga Rasen är inte krigisk men leddes in i krig för att tillfredsställa girigheten hos dem som gör pengar på det, genom att till exempel leverera vapen till båda sidor.

Sanningen ger en dyster bild av saker och ting på Jorden, men ni är motståndskraftiga människor som har gått igenom mycket och fortfarande har ni kvar er "fighting spirit" (kämpaglöd) och kommer inte att ge efter för dem som önskar dra ner er. Er beslutsamhet kommer att bära er igenom den närmaste perioden, och ni kommer att bli väl belönade genom att så småningom få ta emot alla de framsteg som ni förtjänar och som hållits tillbaka från er. Naturligtvis kommer det att ta tid och planering att föra in förbättringarna, men med hjälp av era utomjordiska vänner kommer det att gå ganska snabbt. Så ge aldrig upp eller öka på den pessimism som existerar, eftersom framtiden redan är skriven och ingen kan stoppa den från att manifesteras, eftersom, som ni säger, det är skrivet i stjärnorna.

Tiden har accelererat under ganska lång tid, och är ett säkert tecken på att ni befinner er i en period av förändring och upplyftande. Allteftersom ni fortsätter att komma in i allt högre vibrationer närmar sig världsfreden och sakta men säkert kommer konflikter att upphöra tills de slutligen fullständigt ebbat ut. Det kan tyckas osannolikt för er men kom ihåg att det finns mäktiga krafter som stöder den Mänskliga Rasen och som är era Väktare (Keepers), och de kommer att se till att allt utvecklas såsom avsett. Krig eller liknande låga vibrationer kan inte existera i er framtid, så ni kan se fram emot fullständig fred och lycka.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 11 mars 2017

Svenska -- Mike Quinsey,10 mars 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
10 mars 2017          Man har många gånger talat om för dig att ingenting faktiskt är som det verkar, eftersom du har skapat din egen verklighet. Den återspeglar exakt hur du har förstått dina behov och hur du tillgodoser dem. Du har även inspirerats till att söka de bästa resultaten vilka successivt har förflyttat dig framåt och uppåt i en allt snabbare takt. Du har naturligtvis skickligt fått hjälp med ditt framåtskridande under inkarnationen av själar som har kunnat inspirera dig till mer storslagna och bättre saker. Men eftersom ni alla har en fri vilja har det slutliga valet varit ditt, men de som regerat utifrån höga positioner har inte alltid gjort beslut som har varit till ditt bästa. Under århundrade efter århundrade har du utsatts för många krig och för den död och det kaos som blivit krigens resultat. Detta har upprepats om och omigen på det karmiska hjulet av orsak och verkan.
        Men under den senaste tiden har en ny medvetandenivå vuxit sig tillräckligt stark för att ge energier till förändring. Som ett resultat har folket talat och kräver en ny väg för mänskligheten, en väg som leder till fred på Jorden. Ni känner till mängder av demonstrationer mot de myndigheter som tenderar att ignorera folkets vilja. Dessa kommer att fortsätta tills man lyssnar till folkets krav och åtgärder vidtagits. Var säkra på att ni människor har en enorm makt att påverka förändring, så använd den klokt och ni kommer att skörda framgångar.
          Under tiden kommer fler förändringar att tillkännages som kommer att stödja ert framåtskridande, och många som medvetet har förtryckt kommer också att avslöjas. Framsteg in i den Nya Tidsåldern kommer oavsett eventuella försök från de mörka Tjänarna att stoppa det. Det är uppenbart att ni nu börjar identifiera bristerna inom olika industrier som verkar ha stagnerat, och fortfarande lever i det förgångna. Mycket av detta beror på att de inte vill ge upp sina lukrativa inkomstkällor, och på så sätt förnekar de er att gå vidare in i den Nya Tidsålder vilken kan erbjuda er ett mycket bättre alternativ. Förändring kommer dock att komma oavsett om den välkomnas av dem eller inte, eftersom det är dags att gå vidare och dra nytta av förbättrande uppfinningar som kommer att lyfta kvaliteten på era liv.
           I och med läckaget av officiella dokument får ni insyn i information som underrättelsetjänsterna skulle föredra att ni inte ser. Läckorna avslöjar hur Jordens folk successivt får allt sämre förmåga att njuta av privatlivet. Man spionerar på folket medan de utför normala dagliga funktioner. Dessa avslöjanden görs möjliga tack vare de personer som ni kallar visselblåsare ("whistle blowers"), och de skyddas på grund av sitt viktiga arbete. De har avslöjat exakt det som förekommit och det är viktigt att ni känner till det. Det visar att hemliga aktiviteter har gått långt längre än vad som är nödvändigt, och de har kränkt era rättigheter. Ju fler saker som avslöjas desto starkare kommer ni att kräva stopp på spioneriet, och så småningom kommer det att bli så. I framtiden, när vibrationerna har lyfts, kommer det inte att finnas något behov av sådana kontrollmetoder.
            Genom att visualisera framtiden sätter ni den till stånd, så ju fler människor som känner till sanningen desto snabbare manifesteras den. Energin i era tankar formar ständigt er framtid, och allteftersom tiden går kommer det att bli viktigt att ni håller en positiv nivå när det gäller sådana saker. Tankar är verkliga och har alltid skapat er framtid, och allteftersom vibrationerna höjs kommer de att bli mycket mer kraftigt verkande. Till exempel kommer ni att bli healers som använder sin tankekraft och till och med uträttar större saker än så, och det är därför ni ibland använder uttrycket "att tron ​​kan förflytta berg". Faktum är att i framtiden kommer er tankekraft att göra att ni kan utföra omedelbart helande (instant healing), och med er visualiseringskraft även exakt kopiera objekt. Ni skapar redan för er framtid, så var försiktiga med vad ni önskar eftersom det kan gå i uppfyllelse.
          Allteftersom ni börjar förstå mer om er sanna potential kommer era tankar att bli mer specifika och målmedvetna. Ju mer ni kan se varje livsform med utgångspunkt från Universell Kärlek, desto mer kommer ni att bidra till harmoni och kärlek omkring er. Livet blir en glädje och så givande att ni njuter av ständig lycka. Det behöver knappt påpekas, men helt klart hjälper närvaron av andra själar som också har höga vibrationer. Den cykel som ni just har avslutat är en blek återspegling av er sanna verklighet, men från och med nu förändras saker och ting till det bättre alltmedan vibrationerna fortsätter att höjas.
            Under eoner av tid har ni haft successiva inkarnationer där ni hållits nere och förletts att tro att ni var underordnade makthavarna. Men i och med ert senaste uppvaknande har ni insett att ni har en mycket större potential och att den har hållits tillbaka. Förutsatt att ni får möjligheten kommer ni nu att utvecklas i en snabbare takt och uppnå vilka mål ni än strävar efter, utan någon gräns för era ambitioner. Naturligtvis har den Mänskliga Rasen, alltsedan tillkomsten av utbildning för alla människor, kunnat uppnå större och snabbare framsteg. Med tiden kommer ni att kunna "programmeras" för vilka uppgifter ni än valt att utföra, och på så sätt spara en enorm mängd tid.
           Det är bra att ni lär er hur framtiden för mänskligheten troligen kommer att utvecklas, och på det sättet vara förberedda inför vilken väg ni än väljer. Möjligheterna är oändliga och det är lika bra att påminna er om, att ni kommer att ha mer än gott om tid för att uppleva vad ni än har planerat. Jorden har varit en skola för dem som har strävat efter större saker än den hade att erbjuda, och det är era erfarenheter som kommer att ha förberett er inför er tilltänkta framtid.
            Följ din egen intuition när det gäller bästa sättet att göra egna framsteg, eftersom varje själ är unik och har sin egen väg att följa. En del vägar kan vara mycket lika och tidvis kan du förena dig med andra själar som liknar dig. Vid alla tillfällen får du massor med hjälp och behöver inte bekymra dig om hur du ska kunna uppnå dina ambitioner. Jordens själar är bara en kort bit på evolutionens väg och kommer att få hjälp att göra de framsteg som krävs för att fortsätta den.
            När du vet exakt vad du vill ha ut av livet på Jorden, kommer dina planer att fokuseras på framgång och det finns ingen anledning till varför du inte skulle lyckas. Alla själar får samma möjlighet att fortsätta sin utveckling, och ingen kommer att misslyckas eftersom ni får hjälp hela vägen.
           Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.
Översättare: Inga och Cagga Levander

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012