Followers

PUTIN

lördag 13 maj 2017

Svenska Mike Quinsey 12 maj 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
12 maj 2017
Hej vänner, jag ska nu ta en paus de närmaste två veckorna. Så mitt nästa meddelande kommer den 2 juni. Jag ska som vanligt besöka mina två söner i Devon i det vackra västra England. Så jag ser fram emot en trevlig avkoppling.
Resten av det här året borde bli mycket intressant och i slutet av det borde de första stora tillkännagivandena ha gjorts.
Jag önskar er alla en fin Sommartid - med Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

 Det verkar som om de negativa krafterna håller på att drivas ut ur sina underjordiska baser och att de inte kan behålla den globala kontrollen. Utrensningen kommer att fortsätta tills de inte längre utgör något hot mot mänskligheten, vilket ger Ljusets Styrkor möjlighet till större kontroll. Det kan bara vara en tidsfråga innan den negativa kontrollen över era nyhetskällor släpps, och ersätts av sanna nyheter. Hittills har ni varit tvungna att söka kritiskt på Internet för att få sanningen eftersom många webbplatser matar er med felaktig information. Men om ni redan har identifierat de webbplatser som är tillförlitliga har ni åtminstone en rimlig uppfattning om vad som verkligen händer.
Så många nyheter väntar på att släppas och de kommer att täcka händelserna under de senaste cirka sjuttio åren, händelser som blivit nertystade. I allmänhet kommer människor inte bara att bli förvånade utan faktiskt chockade över att sanningen har hållits tillbaka under så lång tid. Illuminaterna har hindrat er från att utvecklas och samtidigt "stulit" era pengar för att finansiera sina enorma hemliga projekt. Det är inte bara fri energi som omedelbart skulle förbättra villkoren i era liv, utan även avancerade teknologier såsom matreplikatorn. I ett enda slag skulle dessa två framsteg lyfta människor ur fattigdom och svält. Men förtvivla ej, det kommer inte att dröja mycket längre innan välgörande förändringar introduceras, och ni kommer då att veta att Ljuset har makten i sin hand.
Illuminaterna är hänsynslösa och stoppar inte för någonting för att behålla sin makt, men de har nu nått sin överman. Medan framsteg görs i allt snabbare takt går många positiva projekt framåt, och förberedelser har gjorts för att offentliggöra dem inom den kommande tiden. Er huvudsakliga tidslinje är stark och leder till Ascension (Uppstigningen), och det kan bekräftas att ingenting nu kan stoppa den från att manifesteras helt och fullt. Det verkar fortfarande troligt att större händelser kommer att tillkännages och påbörjas före årets slut. Utan tvivel görs snabba framsteg vilka gör det möjligt för Ljusets Styrkor att uppnå sitt mål att få igång saker och ting mycket snart.
Under tiden regerar kaoset över många delar av världen, allt medan de nya energierna rör om i grytan innan de kan stabilisera sig. En storstädning är på gång och de lägre vibrationerna måste höja sig annars finns det ingen plats för dem på de nya nivåerna där de helt enkelt inte kan existera. Ni håller snabbt på att uppnå den vändpunkten och därmed närmar sig en ljus och fredlig framtid. De själar som inte kan höja sina vibrationer kommer att känna sig obehagliga till mods och ibland oförmögna att komma överens med det som händer, då de saknar förståelsen för att det blir annorlunda. De har ingen tilltro till det som händer och kan inte förstå vad som ligger bakom förändringarna och i många fall litet eller inget intresse för dem. Deras behov tillgodoses dock och vid rätt tillfälle kommer de att förflytta sig in på en ny väg som gynnar deras utveckling.
Var inte oroliga för dem som inte befinner sig på din förståelsenivå. Alla kommer att befinna sig på rätt plats och det kan inte vara annorlunda, eftersom den bestäms exakt genom era individuella vibrationer. Så alla själar kommer att befinna sig exakt där de kan fortsätta sina erfarenheter i en takt som passar dem. Det skulle inte vara till någon fördel eller nytta med att flytta till en högre nivå innan du är redo och har uppnått den genom egen utveckling. Jorden producerar en del tuffa utmaningar och dessa är din väg till framgångsrika erfarenheter på din resa till Ascension. Det är värt att upprepa att du aldrig möter uppgifter som ligger bortom dina möjligheter.
Praktiskt taget varje dag i ditt liv kommer möjligheter, även om de presenterar sig i små portioner, vilka ger dig chansen att höja dina vibrationer. Din utmaning är då att hålla dig kvar där och bygga vidare på dem så att du fortsätter att höja dig. Ibland är det små saker som kan betyda så mycket för en annan person, till exempel ett vänligt ord eller en hjälpande hand som gör att de känner sig värdiga och önskade. Goda gärningar kostar dig ofta ingenting, men ibland kan din insats hjälpa dem som behöver det, och om alla hjälpte andra på liknande sätt kommer fattigdomen snart att försvinna. Den bristande fördelningen av rikedom tillsammans med Illuminaternas handlingar har inneburit att världens rikedom finns i händerna på en mycket liten minoritet, medan miljontals knappt kan existera och saknar de grundläggande behoven för att överleva. Denna situation kommer mycket snart att förändras och revalveringen av valutorna kommer att räcka långt för att skapa en rättvis fördelning av välståndet.
Den Mänskliga Rasen är starka människor som har vuxit upp i den tuffaste av civilisationer. Många har blivit engagerade i sina uppgifter och skapat framgång på grund av sin avsikt att övervinna hindren på sitt sätt. Framstegen har varit snabba och alla erfarenheter har varit till nytta för helheten. Vissa tycker fortfarande att det är svårt att förstå sig på den sanna verklighet som de lever i och tillbringar liv efter liv med att lära sig sina läxor. Hjälp ges alltid men påläggs på intet sätt någon. Kom ihåg att den fria viljan är helig och bör hedras av alla själar. Det är en fråga om bekymmer där den fria viljan ignoreras, och de som gör det måste lära sig de karmalektioner som blir en konsekvens av deras handlingar.
Där det finns nära relationer eller familjelänkar kan det generellt förutsättas att de kommer att fortsätta oavsett de förändringar som orsakas på grund av slutet (the end times). Tidigare liv visar att man byter roller från en inkarnation till en annan men att man fortsätter utvecklas tillsammans. Du inkarnerar i något av könen så att en balans upprätthålls under en period av liv, men naturligtvis innebär det vid vissa tillfällen att även karma är orsaken till val av kön. Var säker på att de Högre Väsen som övervakar era framsteg kan se den större bilden och ha absolut kontroll över alla frågor. Så förstå att händelser sker på ett kontrollerat sätt, oavsett hur de ser ut från utsidan. Den Fria Viljan hedras fortfarande men är nöjd med att den hålls inom människors livsplan, och på så sätt inte påverka den större planen för din utveckling.
Håll ögonen ordentligt på ditt omedelbara mål så att du framgångsrikt kan fortsätta utan att distraheras av yttre händelser. Att veta att du nästan är hemma när din livscykel kommer till sitt slut bör ge dig den nödvändiga styrkan att uppnå ett lyckat avslut. Vilket firande som kommer att äga rum och hur roligt det kommer att bli, när vi får veta att allt är bra och att de negativa krafterna inte längre kan blanda sig i.
Om du kan hjälpa de som är vilse, men vet eller känner att stora förändringar är på gång, försök inte överväldiga dem med detaljer och ge bara så mycket som du vet att de kan förstå. De flesta själar är känsliga för förändring och vet att någonting händer, men kan inte förstå vad som sker. Den viktigaste punkten att lägga fram är att fördelaktiga förändringar är på gång och att det inte finns något att frukta. Framtiden för den Mänskliga Rasen vilar i säkra händer, och efter att Jorden har blivit renad och förnyad, kommer en härlig ny tidsålder att börja.
Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.
Mike Quinsey.
Website: 
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander
fredag 5 maj 2017

Svenska Mike Quinsey, 5 maj 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
maj 2017
.

Varje dag kommer ni allt närmare den punkt när de mörka blivit tillräckligt kuvade för att låta välkomna förändringar inom era valutor. För närvarande äger mycket aktivitet rum för att avlägsna dem som gömmer sig inne i Jorden, de som blivit tillsagda att kapitulera eller utsättas för förintelse. Detta gör det möjligt att vidta förändringar för att rensa ut beväpningen av rymden, och välkomna och göra den säker för besökande farkoster att landa på Jorden. Allt detta är nödvändigt för att utan dröjsmål säkert kunna introducera den Nya Tidsåldern. Var förvissade om att förberedelser för den här stundande tiden har pågått ganska länge, och så snart som "hindren" har avlägsnats kommer händelserna att gå snabbt framåt. Förändringarna är försenade och oundvikliga och inom ett par år har de redan börjat omvandla ert samhälle.

Ni befinner er nu vid en tidpunkt då ni måste hålla kontroll på era känslor och inte låta negativa tankar komma in i ert sinne. Det kan inte tillräckligt betonas hur viktigt det är att upprätthålla ett lugnt förhållnings-sätt inför jordiska angelägenheter som ibland kan vara störande. Dessa kommer att bli de sista tecknen av någon betydelse i reaktionerna från dem som inte förstår att en rensning måste äga rum innan det nya kan introduceras. Förändringen i vibrationer kommer att störa dem som inte kan acceptera dem, eftersom de inte kommer att kunna förstå det som händer. Innan det finns en fri Press är det svårt att förmedla sanningen till alla människor, eftersom de som fortfarande är under Illuminaternas kontroll kommer att fortsätta att vara förvirrade.

I tider då det är svårt att förstå vad det är som pågår, låt dig ledas av din intuition och när saker inte verkar tydliga eller vettiga, försök att se den bakomliggande orsaken och se fram emot ett positivt resultat. Inse att du liksom alla andra kan hjälpa till att skapa den framtida utvecklingen och inse att detta är fri vilja i handling. Du är faktiskt mycket mer kraftfull än du inser och allteftersom dina vibrationer ökar kommer du att veta att dina tankar är skapande. Faktum är att du måste lära dig hur du kontrollerar dem. Det kommer naturligt för dig, så oroa dig inte om du på din nuvarande nivå inte kan förhindra att vilsekomna tankar kommer in i ditt sinne. Du kommer emellertid att bli angenämt överraskad över hur snabbt du anpassar dig till de högre vibrationerna.

En del kanske frågar varför en själ behöver erfarenhet i de lägre dimensionerna, och det enkla svaret är för att utvecklas där man kan göra erfarenheter snabbare än någon annanstans. De kan vara svåra att gå igenom, men du får all hjälp för att bli framgångsrik. Du kan självklart resa längs din utvalda väg, i den hastighet som passar dig, och dina Guider säkerställer att du inte blir överbelastad. När allt kommer omkring sker allt i "nuet" så du kan utvecklas i egen takt. De flesta själar välkomnar chansen att skynda på sin utveckling och en del har försökt att uppnå alltför mycket under en enda livstid.

Ni har medvetet hållits på en nivå där ni har varit omedvetna om hur ni kan uppnå uppstigningen. De mörka hade planerat att hålla er fängslade så att de kunde förslava er och hittills har de varit framgångsrika. Emellertid har många höjt sina vibrationer tillräckligt för att kunna förflytta sig bortom de begränsningar som pålagts dem och kan nu se fram emot Uppstigningen (Ascension). Ljusets högre världar kallar och det kommer inte att dröja länge innan du kommer att vidta åtgärder som slutar med att du blir ett Galaktiskt Väsen. Det måste emellertid understrykas att du fortfarande har en ganska lång väg att gå innan du uppnår en så hög nivå, men det är den väg du har valt för din utveckling.

Sanningen kommer så småningom att avslöjas för dig men i en takt som inte kommer att överväldiga dig. Mycket litet är som du har blivit ledd att tro, men var säker på att Gud finns, den magnifika Källan till Allt Som Är. Ni är alla odödliga och gjorda till Guds avbild, vilket betyder att du har full potential att bli Ett med Gud. Människan har fått en fri vilja för att uppleva det som hon vill, men det sker med ansvaret för alla de handlingar du gör. Att veta detta hjälper till att förklara varför du går igenom dualitet. Men var så säker på att du, innan du vågade dig på den här resan var fullt medveten om de utmaningar som du ställdes inför "för att finna din väg tillbaka till Gudomen". Gud sände ursprungligen ut alla själar för att göra erfarenheter så att Gud skulle kunna lära sig mer om sina skapelser. Det sägs att "Gud andas In och Gud andas Ut" och ni kan relatera det till när ni reser utanför Gudshuvudet (the Godhead).

Religionen är den utvalda vägen för många som behöver en lärare för att visa dem vägen, men den är ofta svår att följa, eftersom det är människans version av Sanningen. I verkligheten är det ganska enkelt och täcks med "gör mot andra så som du skulle ha gjort mot dig själv". Det innebär att du behandlar alla som din like - dina Bröder och Systrar. Inom din nuvarande erfarenhet är det kanske svårt att leva upp till ett sådant löfte, men genom att göra ditt bästa skapar du en väg i Ljuset som så småningom ser dig lyckas. Universell Kärlek ser ingen skillnad mellan en själ och en annan, eftersom alla upplever det på sitt eget sätt och enligt sitt eget val. Men ibland hamnar människan i svårigheter och förlorar kontakt med sitt Högre Jag men får hjälp att resa sig upp igen och lämnas aldrig för att göra resan ensam, och Gud befinner sig bara en bön bort när du behöver hjälp.

Så snart du blir en Högre Varelse kommer dina vibrationer att bli så höga att du kommer att kunna skapa en perfekt kropp och behålla den i hundratals år. Detta förklarar varför du har hört talas om Saint Germains regelbundna närvaro på Jorden under de senaste 300 åren eller så. Han har setts vid flera tillfällen och aldrig visat tecken på åldrande. Tänk dig att kunna göra sitt andliga arbete under så lång tid och kunna vara en mentor för själar och hjälpa dem utvecklas under en rad av jordeliv. Saint Germain framträdde till och med vid mötet i Amerika när Självständighets-deklarationen undertecknades och medverkade i dess utformning. Han har alltid haft ett stort intresse för mänsklighetens framsteg och använt sitt inflytande för att hålla dem på rätt väg.

Med tiden lär ni er mycket snabbt om ert sanna förflutna och vart framtiden tar er. Det är en spännande tid, eftersom för många av er är resan nästan över och en underbar framtid väntar. Vad gäller er sanna historia finns det mycket för er att lära och ställa tillrätta. Ni vet faktiskt väldigt lite om er Jords historia eller er del i den, även om ni fått den beskriven tillbaka till föratlantiska tider. Varje period visar att framstegen går i cykler och att varje solcykel har slutat med en rening av Jorden. Den här gången utgör inget undantag och en ny cykel kommer att börja väldigt snart för själar som behöver fortsätta sin utveckling inom de lägre vibrationerna. De som gör uppstigningen förflyttar sig in i högre vibrationer, där ingen ondska kan existera och där ni kan njuta av en fridfull och kärleksfull existens.

Fokusera på allt som är i harmoni och har högre vibrationer, och du kommer att se till att du är redo för Ascension.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012