Followers

PUTIN

fredag 27 juni 2014

27:06:2014
SaLuSa 27 juni 2014

Förändringarna fortsätter som planerat och kommer att medföra de förväntade förändringar som kommer att ge er frihet från de Mörkas aktiviteter. Deras makt och kontroll väger nu lättare och de som arbetar för Ljuset får mer självförtroende för varje dag som går. Så mycket gott arbete sker, och när det fortsätter att sprida sig så känner de Mörka tjänarna att de får mindre och mindre inflytande. Det är ni, folket, som bär ansvaret för att Ljuset sprider sig, men vi kan hjälpa till där ni redan har fattat beslutet att börja processen för förändring. Oroa er inte för att det först verkar gå långsamt framåt, för omvälvande förändringar kan inte ske över en natt och vi blir sannolikt mer framgångsrika om noggrannhet och uppmärksamhet ges.

lördag 21 juni 2014

20:06:2014SaLuSa 20 juni 2014

Jag hälsar er igen och noterar att många fler av er vaknar till ökningen av vibrationerna. De introducerar er gradvis till de nya nivåerna som har etablerats allteftersom ni kommer djupare in i Fotonbältet. Resultatet är att ni upplever förhöjda sinnen av vad som händer runt omkring er, och ni börjar förstå Enheten som ni existerar i. Borta är de tider då ni kände er ensamma och isolerade, och nu kan ni uppskatta och känna de högre energierna som är mycket upplyftande.

Dessutom vidgas era medvetandenivåer, och med det kommer en större förståelse av högre nivåer av existens. Ni lyfts upp och bars med av de högre vibrationerna, och de själar som har utvecklats i en långsammare takt har svårt att hänga med. Men, som vi antytt tidigare, det kommer att bli en uppdelning av vägar, och detta kommer att placera själar på en nivå som passar dem för att möjliggöra det fortsatta framåtskridandet av deras utveckling.

lördag 14 juni 2014

13:06:2014
SaLuSa 13 juni 2014


Vi kommer för att försäkra er om att allting förlöper väl, men av säkerhetsskäl så kan vi inte alltid avslöja vad som sker. Som vi har gjort under ansenlig tid nu så arbetar vi huvudsakligen i bakgrunden för att fullfölja vårt ansvar att försäkra att Ljuset sprids som avsikten är. Detta betyder att vi övervakar noggrant de Mörkas aktiviteter, just för att försäkra oss om att deras aktiviteter inte tillåts störa de positiva förändringar som just nu sker.

För närvarande genomgår er värld en testperiod av förändringar som kommer att visa och avsluta dominansen från de Mörka tjänarna. Vissa händer på en nivå som är uppenbar för er, men de sker också utanför ert synfält och utan att ni vet om det. Sedan urminnes tider har vi åtföljt er genom era resor, även om vi aldrig har stört era frivilliga beslut. Vi har dock använt vårt inflytande för att hålla er på Vägen av Ljus, för under sluttiderna nu handlar det om att frigöra er från de Mörkas diktatur.

fredag 6 juni 2014

06:06:2014SaLuSa 6 juni 2014


Tiden så som ni upplever den är en illusion, men nödvändig för att ni skall kunna utvecklas inom begränsningarna i den tredje dimensionen. Icke desto mindre så börjar ni nu känna att större möjligheter existerar bortom dess gränser. I själva verket kliver ni nu in i de högre vibrationerna som ger er en förfining som gör att ni kan kvarstå i dem. En sådan utveckling är oundviklig eftersom det nu är dags att helt lämna de gamla vibrationerna bakom er och även de själar som vill stanna kvar i dem genom val. Vi har tidigare sagt, och upprepar det nu, att det är slutet på en cykel och början på en ny tidsålder. Under sådana tider uppstår stora förändringar som oundvikligen resulterar i kaos innan det lugnar ner sig, men ut ur dem kommer den varaktiga fred som varje själ söker.

Med era kunskaper och erfarenheter är det er uppgift, eller er roll, att hålla huvudet högt och gå framåt på er väg med tillförsikt. Genom ditt exempel kommer du att hjälpa andra som kommer att märka ditt lugn, oavsett vad som händer runt omkring er. Du kommer att dra till dig andra med liknande vibration, och var än du befinner dig kommer du att vara en kraft av godhet. Era medier kommer ännu en tid att vara kontrollerade och koncentrerar sig på det extrema i det som sker. Emellertid kommer de så småningom att täcka de händelser som är en följd av de nödvändiga förändringarna, vilket förebådar återvändandet till en lugn värld som skapar fred och frid överallt. Det är ert öde och det skall uppfyllas och ingenting skall tillåtas att störa detta.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012