Followers

PUTIN

lördag 13 maj 2017

Svenska Mike Quinsey 12 maj 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
12 maj 2017
Hej vänner, jag ska nu ta en paus de närmaste två veckorna. Så mitt nästa meddelande kommer den 2 juni. Jag ska som vanligt besöka mina två söner i Devon i det vackra västra England. Så jag ser fram emot en trevlig avkoppling.
Resten av det här året borde bli mycket intressant och i slutet av det borde de första stora tillkännagivandena ha gjorts.
Jag önskar er alla en fin Sommartid - med Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

 Det verkar som om de negativa krafterna håller på att drivas ut ur sina underjordiska baser och att de inte kan behålla den globala kontrollen. Utrensningen kommer att fortsätta tills de inte längre utgör något hot mot mänskligheten, vilket ger Ljusets Styrkor möjlighet till större kontroll. Det kan bara vara en tidsfråga innan den negativa kontrollen över era nyhetskällor släpps, och ersätts av sanna nyheter. Hittills har ni varit tvungna att söka kritiskt på Internet för att få sanningen eftersom många webbplatser matar er med felaktig information. Men om ni redan har identifierat de webbplatser som är tillförlitliga har ni åtminstone en rimlig uppfattning om vad som verkligen händer.
Så många nyheter väntar på att släppas och de kommer att täcka händelserna under de senaste cirka sjuttio åren, händelser som blivit nertystade. I allmänhet kommer människor inte bara att bli förvånade utan faktiskt chockade över att sanningen har hållits tillbaka under så lång tid. Illuminaterna har hindrat er från att utvecklas och samtidigt "stulit" era pengar för att finansiera sina enorma hemliga projekt. Det är inte bara fri energi som omedelbart skulle förbättra villkoren i era liv, utan även avancerade teknologier såsom matreplikatorn. I ett enda slag skulle dessa två framsteg lyfta människor ur fattigdom och svält. Men förtvivla ej, det kommer inte att dröja mycket längre innan välgörande förändringar introduceras, och ni kommer då att veta att Ljuset har makten i sin hand.
Illuminaterna är hänsynslösa och stoppar inte för någonting för att behålla sin makt, men de har nu nått sin överman. Medan framsteg görs i allt snabbare takt går många positiva projekt framåt, och förberedelser har gjorts för att offentliggöra dem inom den kommande tiden. Er huvudsakliga tidslinje är stark och leder till Ascension (Uppstigningen), och det kan bekräftas att ingenting nu kan stoppa den från att manifesteras helt och fullt. Det verkar fortfarande troligt att större händelser kommer att tillkännages och påbörjas före årets slut. Utan tvivel görs snabba framsteg vilka gör det möjligt för Ljusets Styrkor att uppnå sitt mål att få igång saker och ting mycket snart.
Under tiden regerar kaoset över många delar av världen, allt medan de nya energierna rör om i grytan innan de kan stabilisera sig. En storstädning är på gång och de lägre vibrationerna måste höja sig annars finns det ingen plats för dem på de nya nivåerna där de helt enkelt inte kan existera. Ni håller snabbt på att uppnå den vändpunkten och därmed närmar sig en ljus och fredlig framtid. De själar som inte kan höja sina vibrationer kommer att känna sig obehagliga till mods och ibland oförmögna att komma överens med det som händer, då de saknar förståelsen för att det blir annorlunda. De har ingen tilltro till det som händer och kan inte förstå vad som ligger bakom förändringarna och i många fall litet eller inget intresse för dem. Deras behov tillgodoses dock och vid rätt tillfälle kommer de att förflytta sig in på en ny väg som gynnar deras utveckling.
Var inte oroliga för dem som inte befinner sig på din förståelsenivå. Alla kommer att befinna sig på rätt plats och det kan inte vara annorlunda, eftersom den bestäms exakt genom era individuella vibrationer. Så alla själar kommer att befinna sig exakt där de kan fortsätta sina erfarenheter i en takt som passar dem. Det skulle inte vara till någon fördel eller nytta med att flytta till en högre nivå innan du är redo och har uppnått den genom egen utveckling. Jorden producerar en del tuffa utmaningar och dessa är din väg till framgångsrika erfarenheter på din resa till Ascension. Det är värt att upprepa att du aldrig möter uppgifter som ligger bortom dina möjligheter.
Praktiskt taget varje dag i ditt liv kommer möjligheter, även om de presenterar sig i små portioner, vilka ger dig chansen att höja dina vibrationer. Din utmaning är då att hålla dig kvar där och bygga vidare på dem så att du fortsätter att höja dig. Ibland är det små saker som kan betyda så mycket för en annan person, till exempel ett vänligt ord eller en hjälpande hand som gör att de känner sig värdiga och önskade. Goda gärningar kostar dig ofta ingenting, men ibland kan din insats hjälpa dem som behöver det, och om alla hjälpte andra på liknande sätt kommer fattigdomen snart att försvinna. Den bristande fördelningen av rikedom tillsammans med Illuminaternas handlingar har inneburit att världens rikedom finns i händerna på en mycket liten minoritet, medan miljontals knappt kan existera och saknar de grundläggande behoven för att överleva. Denna situation kommer mycket snart att förändras och revalveringen av valutorna kommer att räcka långt för att skapa en rättvis fördelning av välståndet.
Den Mänskliga Rasen är starka människor som har vuxit upp i den tuffaste av civilisationer. Många har blivit engagerade i sina uppgifter och skapat framgång på grund av sin avsikt att övervinna hindren på sitt sätt. Framstegen har varit snabba och alla erfarenheter har varit till nytta för helheten. Vissa tycker fortfarande att det är svårt att förstå sig på den sanna verklighet som de lever i och tillbringar liv efter liv med att lära sig sina läxor. Hjälp ges alltid men påläggs på intet sätt någon. Kom ihåg att den fria viljan är helig och bör hedras av alla själar. Det är en fråga om bekymmer där den fria viljan ignoreras, och de som gör det måste lära sig de karmalektioner som blir en konsekvens av deras handlingar.
Där det finns nära relationer eller familjelänkar kan det generellt förutsättas att de kommer att fortsätta oavsett de förändringar som orsakas på grund av slutet (the end times). Tidigare liv visar att man byter roller från en inkarnation till en annan men att man fortsätter utvecklas tillsammans. Du inkarnerar i något av könen så att en balans upprätthålls under en period av liv, men naturligtvis innebär det vid vissa tillfällen att även karma är orsaken till val av kön. Var säker på att de Högre Väsen som övervakar era framsteg kan se den större bilden och ha absolut kontroll över alla frågor. Så förstå att händelser sker på ett kontrollerat sätt, oavsett hur de ser ut från utsidan. Den Fria Viljan hedras fortfarande men är nöjd med att den hålls inom människors livsplan, och på så sätt inte påverka den större planen för din utveckling.
Håll ögonen ordentligt på ditt omedelbara mål så att du framgångsrikt kan fortsätta utan att distraheras av yttre händelser. Att veta att du nästan är hemma när din livscykel kommer till sitt slut bör ge dig den nödvändiga styrkan att uppnå ett lyckat avslut. Vilket firande som kommer att äga rum och hur roligt det kommer att bli, när vi får veta att allt är bra och att de negativa krafterna inte längre kan blanda sig i.
Om du kan hjälpa de som är vilse, men vet eller känner att stora förändringar är på gång, försök inte överväldiga dem med detaljer och ge bara så mycket som du vet att de kan förstå. De flesta själar är känsliga för förändring och vet att någonting händer, men kan inte förstå vad som sker. Den viktigaste punkten att lägga fram är att fördelaktiga förändringar är på gång och att det inte finns något att frukta. Framtiden för den Mänskliga Rasen vilar i säkra händer, och efter att Jorden har blivit renad och förnyad, kommer en härlig ny tidsålder att börja.
Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.
Mike Quinsey.
Website: 
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander
fredag 5 maj 2017

Svenska Mike Quinsey, 5 maj 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
maj 2017
.

Varje dag kommer ni allt närmare den punkt när de mörka blivit tillräckligt kuvade för att låta välkomna förändringar inom era valutor. För närvarande äger mycket aktivitet rum för att avlägsna dem som gömmer sig inne i Jorden, de som blivit tillsagda att kapitulera eller utsättas för förintelse. Detta gör det möjligt att vidta förändringar för att rensa ut beväpningen av rymden, och välkomna och göra den säker för besökande farkoster att landa på Jorden. Allt detta är nödvändigt för att utan dröjsmål säkert kunna introducera den Nya Tidsåldern. Var förvissade om att förberedelser för den här stundande tiden har pågått ganska länge, och så snart som "hindren" har avlägsnats kommer händelserna att gå snabbt framåt. Förändringarna är försenade och oundvikliga och inom ett par år har de redan börjat omvandla ert samhälle.

Ni befinner er nu vid en tidpunkt då ni måste hålla kontroll på era känslor och inte låta negativa tankar komma in i ert sinne. Det kan inte tillräckligt betonas hur viktigt det är att upprätthålla ett lugnt förhållnings-sätt inför jordiska angelägenheter som ibland kan vara störande. Dessa kommer att bli de sista tecknen av någon betydelse i reaktionerna från dem som inte förstår att en rensning måste äga rum innan det nya kan introduceras. Förändringen i vibrationer kommer att störa dem som inte kan acceptera dem, eftersom de inte kommer att kunna förstå det som händer. Innan det finns en fri Press är det svårt att förmedla sanningen till alla människor, eftersom de som fortfarande är under Illuminaternas kontroll kommer att fortsätta att vara förvirrade.

I tider då det är svårt att förstå vad det är som pågår, låt dig ledas av din intuition och när saker inte verkar tydliga eller vettiga, försök att se den bakomliggande orsaken och se fram emot ett positivt resultat. Inse att du liksom alla andra kan hjälpa till att skapa den framtida utvecklingen och inse att detta är fri vilja i handling. Du är faktiskt mycket mer kraftfull än du inser och allteftersom dina vibrationer ökar kommer du att veta att dina tankar är skapande. Faktum är att du måste lära dig hur du kontrollerar dem. Det kommer naturligt för dig, så oroa dig inte om du på din nuvarande nivå inte kan förhindra att vilsekomna tankar kommer in i ditt sinne. Du kommer emellertid att bli angenämt överraskad över hur snabbt du anpassar dig till de högre vibrationerna.

En del kanske frågar varför en själ behöver erfarenhet i de lägre dimensionerna, och det enkla svaret är för att utvecklas där man kan göra erfarenheter snabbare än någon annanstans. De kan vara svåra att gå igenom, men du får all hjälp för att bli framgångsrik. Du kan självklart resa längs din utvalda väg, i den hastighet som passar dig, och dina Guider säkerställer att du inte blir överbelastad. När allt kommer omkring sker allt i "nuet" så du kan utvecklas i egen takt. De flesta själar välkomnar chansen att skynda på sin utveckling och en del har försökt att uppnå alltför mycket under en enda livstid.

Ni har medvetet hållits på en nivå där ni har varit omedvetna om hur ni kan uppnå uppstigningen. De mörka hade planerat att hålla er fängslade så att de kunde förslava er och hittills har de varit framgångsrika. Emellertid har många höjt sina vibrationer tillräckligt för att kunna förflytta sig bortom de begränsningar som pålagts dem och kan nu se fram emot Uppstigningen (Ascension). Ljusets högre världar kallar och det kommer inte att dröja länge innan du kommer att vidta åtgärder som slutar med att du blir ett Galaktiskt Väsen. Det måste emellertid understrykas att du fortfarande har en ganska lång väg att gå innan du uppnår en så hög nivå, men det är den väg du har valt för din utveckling.

Sanningen kommer så småningom att avslöjas för dig men i en takt som inte kommer att överväldiga dig. Mycket litet är som du har blivit ledd att tro, men var säker på att Gud finns, den magnifika Källan till Allt Som Är. Ni är alla odödliga och gjorda till Guds avbild, vilket betyder att du har full potential att bli Ett med Gud. Människan har fått en fri vilja för att uppleva det som hon vill, men det sker med ansvaret för alla de handlingar du gör. Att veta detta hjälper till att förklara varför du går igenom dualitet. Men var så säker på att du, innan du vågade dig på den här resan var fullt medveten om de utmaningar som du ställdes inför "för att finna din väg tillbaka till Gudomen". Gud sände ursprungligen ut alla själar för att göra erfarenheter så att Gud skulle kunna lära sig mer om sina skapelser. Det sägs att "Gud andas In och Gud andas Ut" och ni kan relatera det till när ni reser utanför Gudshuvudet (the Godhead).

Religionen är den utvalda vägen för många som behöver en lärare för att visa dem vägen, men den är ofta svår att följa, eftersom det är människans version av Sanningen. I verkligheten är det ganska enkelt och täcks med "gör mot andra så som du skulle ha gjort mot dig själv". Det innebär att du behandlar alla som din like - dina Bröder och Systrar. Inom din nuvarande erfarenhet är det kanske svårt att leva upp till ett sådant löfte, men genom att göra ditt bästa skapar du en väg i Ljuset som så småningom ser dig lyckas. Universell Kärlek ser ingen skillnad mellan en själ och en annan, eftersom alla upplever det på sitt eget sätt och enligt sitt eget val. Men ibland hamnar människan i svårigheter och förlorar kontakt med sitt Högre Jag men får hjälp att resa sig upp igen och lämnas aldrig för att göra resan ensam, och Gud befinner sig bara en bön bort när du behöver hjälp.

Så snart du blir en Högre Varelse kommer dina vibrationer att bli så höga att du kommer att kunna skapa en perfekt kropp och behålla den i hundratals år. Detta förklarar varför du har hört talas om Saint Germains regelbundna närvaro på Jorden under de senaste 300 åren eller så. Han har setts vid flera tillfällen och aldrig visat tecken på åldrande. Tänk dig att kunna göra sitt andliga arbete under så lång tid och kunna vara en mentor för själar och hjälpa dem utvecklas under en rad av jordeliv. Saint Germain framträdde till och med vid mötet i Amerika när Självständighets-deklarationen undertecknades och medverkade i dess utformning. Han har alltid haft ett stort intresse för mänsklighetens framsteg och använt sitt inflytande för att hålla dem på rätt väg.

Med tiden lär ni er mycket snabbt om ert sanna förflutna och vart framtiden tar er. Det är en spännande tid, eftersom för många av er är resan nästan över och en underbar framtid väntar. Vad gäller er sanna historia finns det mycket för er att lära och ställa tillrätta. Ni vet faktiskt väldigt lite om er Jords historia eller er del i den, även om ni fått den beskriven tillbaka till föratlantiska tider. Varje period visar att framstegen går i cykler och att varje solcykel har slutat med en rening av Jorden. Den här gången utgör inget undantag och en ny cykel kommer att börja väldigt snart för själar som behöver fortsätta sin utveckling inom de lägre vibrationerna. De som gör uppstigningen förflyttar sig in i högre vibrationer, där ingen ondska kan existera och där ni kan njuta av en fridfull och kärleksfull existens.

Fokusera på allt som är i harmoni och har högre vibrationer, och du kommer att se till att du är redo för Ascension.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 29 april 2017

Mike Quinsey, 28 april 2017Mike Quinsey

Kanaliserar sitt Högre Jag

28 april 2017
Mycket aktivitet pågår på Antarktis och upptäckter görs som kommer att förändra er nuvarande historia som dåligt beskriver er sanna Mänskliga utveckling. Det finns mycket intressanta fynd såsom kroppar från extremt långa varelser, frusna exakt där de var när kölden kom över dem. De kom från en period för många tusen år sedan och det är inte meningen att ni ska få se dem. De som kontrollerar sådana händelser vill fortsätta hålla er i mörkret och behålla hela sanningen för sig själva.

Men det finns också de som kämpar för ett fullständigt avslöjande och det kommer sannolikt att ske om de får som de vill. Nu när det bara är några få år kvar innan Ascension äger rum, finns det utan tvivel en känsla av brådska att få sanningen att öppet komma ut. Er historia  behöver skrivas om och ni har rätt till att lära känna fakta och de kan inte hållas tillbaka för alltid.

Nuvarande tid är mycket prövande för de flesta människor, särskilt för dem som har liten kunskap om sanningen. De gråter inför Gud och ber att befrias från sina erfarenheter utan att veta att de är nödvändiga för deras utveckling. Det gäller runtom i världen och för många är det deras sista liv i de lägre dimensionerna och därför kan erfarenheten bli svår att gå igenom. Emellertid är de tuffaste tiderna på Jorden de som ger de bästa möjligheterna att övervinna mycket karma och gå vidare till en högre dimension. Oavsett vilken nivå du befinner dig på har dessa tider stora möjligheter som kan driva dig framåt väldigt mycket. Som alltid följer dina guider dina framsteg och gör så mycket som möjligt för att hjälpa dig att lyckas. Kalla på dem när du känner dig i behov av deras hjälp, och mer ofta än inte kan de ge den.

Många visa och utvecklade själar har inkarnerat vid den här tidpunkten för att vara mentorer för dem som ska göra uppstigningen. Deras erfarenhet kommer att hjälpa dig att lyckas med att uppnå Ascension, eller fördjupa din förståelse så att du åtminstone kan göra bra framsteg. Ni kommer att upptäcka att många unga faktiskt är kloka gamla själar som kommer in i era liv för att ge er kunskap som kommer att ställa dig på vägen till sanningen. De brukar uppvisa stor kunskap och förståelse i ung ålder och bör tas notis om av den anledningen.

De mörka skapar omständigheterna inför sin egen död på grund av tjänande till sig själv. Men vad de än gör kan de inte konkurrera med de själar som är av Ljuset vilka är immuna mot deras negativa energier. Lika attraherar lika, så förutsatt att du är trogen mot ljuset kan du inte beröras av dem. Självklart kommer du att bli oroad över deras handlingar som omfattar mord och många djupt belastade handlingar, men du måste låta bli att bli nedslagen av dem.

Tänk på att du drar till dig exakt det du ger din energi till, så vakta dina tankar och reaktioner när det gäller negativa situationer som du kan lära dig av. Människor är benägna att engagera sig i andras liv vilket är bra förutsatt att de vet hur man gör det utan att bli känslomässigt involverad. Livet kan låta svårt ibland men genom att fokusera på sin önskan att handla av kärlek till dina medresenärer, borde det bli en givande och enkel seglats.
I allmänhet försöker folk vara "välförsedda" och många förtjänar det genom hårt arbete. Men det blir extremt när pengarna blir er gud, och ni söker rikedomar som är onödiga för ert välbefinnande. Att vara mycket rik är en utmaning eftersom den måste användas till alla människors bästa och inte själviskt användas till själv-förhärligande. Ändå äger ett mycket litet antal 95% av världens rikedom, medan miljontals lever på en svältlön utan ordentlig bostad eller sanitet.
Något har gått allvarligt fel och samlandet av rikedom har ägt rum på bekostnad av att garantera en rimlig levnadsstandard för alla. Dessa problem kommer att åtgärdas inom kort och vara genomförda innan ”end times” uppnås.

Eftersom ni har er fria vilja är ni er egen verklighets arkitekter. Men de som regerar utövar tydligt en mycket större grad av makt, men eftersom ni lever i en demokrati kan ni göra era åsikter hörda. Efter att ni har gjort era val åligger det dem som övervakar era liv och intressen att påverka framtiden till er fördel. Till exempel har ni haft nytta av nya sätt att göra saker och ting på och uppfinningar som har förbättrat er livskvalitet. Men ni har inte fått saker såsom fri energi vilket skulle ha tagit er in i den Nya Tidsåldern och gjort livet mycket bekvämare för er. Istället hålls ni som nutida slavar där livet kan vara att slita som en träl och många människor har otillräckligt med medel för att överleva. Detta kan inte fortsätta mycket längre och redan vidtas åtgärder för att undanröja de hinder som förhindrar en fullständig förändring till det bättre.

Ni, folket, lägger ut starka tankar som skapar en ny tidslinje som lyfter er ut ur den gamla. Snart kommer det en tid när de kraftfulla energier som skapas plötsligt kommer att leda till att fördelaktiga förändringar sker. När fler och fler människor föreställer sig de förändringar som är möjliga leder det till deras manifestation, och en punkt har uppnåtts där de inte längre kan hållas tillbaka. Så vi understryker vikten av att hålla fokus på ert mål. Det är en tid då ni måste koncentrera er på era egna behov om ni ska kunna ta tillfället i akt att göra uppstigningen.

Du har många vänner och en familj som väntar på att få träffa dig igen, och en del kommer att besöka Jorden medan andra inte kommer att göra det förrän det är säkert. Många som inte är direkt involverade i din livsplan väntar på att hälsa på dig efter att Ascension har ägt rum. De är familj och vänner från många liv där ni har träffats och arbetat tillsammans. Sådana länkar bryts sällan, särskilt där ett kärleksband har gjorts. När du befinner dig i högre dimensioner är vänner bara en tanke bort, så oavsett var du befinner dig är kontakt möjlig. Dock måste  påpekas att om en själ på annat sätt är engagerad i någon aktivitet som inte kan avbrytas, får du inte svar.

Du behöver inte bekymra dig om de själar som inte kan stiga upp tillsammans med dig, eftersom de kommer att bli omhändertagna och få alla möjligheter att bli framgångsrika nästa gång. Inse att varje själ får samma möjligheter att få kunskap och uppnå framsteg, men vissa behöver mer tid för att införliva den nya förståelsen till sin egen fördel.

Ljuset har vunnit striden och snart kommer alla att se fred etableras på Jorden. Detta gör det möjligt att snabba upp förändringarna och lägga de mörka tiderna bakom så att ni kan njuta av er nyfunna frihet. Du kommer att älska att vara en del av den nya Jorden och ge dig tid att involveras i förändringarna till gagn för alla.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 24 mars 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 24 mars 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
24 mars 2017


Många av er är väl förberedda inför Ascension (Uppstigningen), men en del släpar också efter och har liten chans att verkligen förbättra sin ställning under den tid som är kvar. Emellertid kommer varje själ att ges alla möjligheter att höja sig, och ingen annan kan göra det åt dem. Ni har alla kommit långt med era erfarenheter sedan ni först föll ner till en av de lägsta nivåerna. Det faktum att så många av er har höjt sig samtidigt som ni upplevt många tuffa utmaningar är tack vare er beslutsamhet och uthållighet. Ni kommer snart att dra nytta av era prestationer och gratuleras för dem. En sak som är säker är att ni inte kommer att behöva vandra den här vägen igen, eftersom prövotiden i de lägre vibrationerna har passerat och ni har växt i takt med era prestationer.

Om ni är redo att lyssna till goda råd finns mycket att hämta på era webbsidor. Vid det här laget har de flesta identifierat de inkarnerade själar, såsom David Wilcock, vilka är lärarna inför den Nya Tidsåldern. Deras budskap bär en upplyftande energi och undermedvetet vet ni att de talar sanning. Uppenbarligen är inte varje själ redo inför sanningen, eftersom vissa just vaknat upp och finner den svår att förstå. Problemet är att så mycket som inte är sant eller har förvrängts har placerats framför er, och det har blivit svårt att sålla fram sanningen. Emellertid finns det alltid välinformerade själar runtom vid en sådan viktig tidpunkt som denna och du kommer att finna att du dras mot dem. Sanningen har en meningsfull kvalitet som är i resonans med dig, och som i vilket fall som helst kan kontrolleras mot tillförlitlig information som kommer genom andra källor.

Ert Internet är fyllt med sanningen, men också med falska budskap som syftar till att vilseleda er. Om du är osäker lämna det, eftersom du alltid med tiden får en bekräftelse på sanningen och din intuition bör göra det möjligt för dig att identifiera den. Om det känns rätt är det vanligtvis det. Så lita på dig själv eftersom Ljusarbetare tenderar att finna andra som också tillhör Ljuset, och detta på grund av den positiva energi som ges ut. De här energierna gör att du mår bra av att umgås med sådana människor. Det motsatta gäller när vibrationerna är lägre och saknar harmoni. Förhoppningsvis är etablerade Ljusarbetare redan kända för de flesta av er. Men vissa själar kommer och går ganska snabbt, i synnerhet när deras uppgift är att utöva sitt inflytande för att påverka resultatet av det som givits till er.

Ljusets krafter vinner kampen mot de mörka tjänarna, och mycket arbete som i stort sett inte är rapporterat har ägt rum i Inre Jorden. Den har successivt rensats på baser som i vissa fall har funnits i många, många år. Jorden innehåller en labyrint med tunnlar som i vissa fall sträcker sig hundratals mil och även har höghastighetståg. En del kommer att fråga hur dessa kan existera utan att vara allmänt kända, men det beror på att de mörka tjänarna nästan har total kontroll över nyhetskällorna. Ni lär er bara genom de händelser som de tillåter er att känna till. Undantaget är de "underground" (hemliga) nyheter som ni läser om via ert Internet.

Det är troligt att ni kommer att lära er mer om sanningen när de mörka tjänarna inte längre kan utöva samma inflytande som tidigare. Då är det möjligt att det kommer att flöda ut och ni kommer knappast att hinna hämta andan. Det finns mycket som väntar på att avslöjas, och som snabbt kommer att placera sanningen inför er, och förklara vad som har hänt under de senaste 80 åren. Sekretessen har hållit framsteg gömda, framsteg som kunde ha fört er in i en Ny Tidsålder med alla de framsteg som följer med den. Men ni har hållits i en förvriden tid och förnekats mycket av det som skulle ha förbättrat era liv. Men ni kommer inte att bli förnekade mycket längre och när tiden är den rätta kommer ni att få de förmåner som väntar på att släppas.

När saker och ting når botten kommer de som har möjlighet att förändra era omständigheter i förgrunden, och införa många uppfinningar som förbättrar livskvaliteten. Är det inte otroligt att miljontals svälter i en värld av överflöd, härjade av ständiga krig och konflikter. Freden verkar ligga långt borta, men ändå finns det de som har svaren om de bara hade makten att införa dem. Starkt personliga intressen försöker hålla er i ett tillstånd av behov, eftersom det är på det viset som de gör stora vinster och håller er under sin kontroll. Men misströsta inte, eftersom saker och ting inte kan fortsätta som de gör mycket längre, och förändringar till det bättre måste inledas för att förbättra situationen. Redan nu arbetar större hjälporganisationer hårt för att övervinna den desperata situation som så många människor befinner sig i.

Världen ser inte ut att kunna återhämta sig från den svåra situation som den befinner sig i, men hoppet finns och planer finns att vända på situationen. Var medvetna om att så snart rätt personer kan arbeta obehindrat, kommer en lättnad för många länder även om uppgiften är gigantisk och nästan omöjlig att hantera. De som tillhör Ljuset använder tiden till att förbereda sig inför de tider som närmar sig när de kan utföra sina hjälpprogram utan inblandning. På grund av behoven i länder som i Afrika, kräver situationen enorma summor pengar för att finansiera programmen. Den Mänskliga Rasen är inte krigisk men leddes in i krig för att tillfredsställa girigheten hos dem som gör pengar på det, genom att till exempel leverera vapen till båda sidor.

Sanningen ger en dyster bild av saker och ting på Jorden, men ni är motståndskraftiga människor som har gått igenom mycket och fortfarande har ni kvar er "fighting spirit" (kämpaglöd) och kommer inte att ge efter för dem som önskar dra ner er. Er beslutsamhet kommer att bära er igenom den närmaste perioden, och ni kommer att bli väl belönade genom att så småningom få ta emot alla de framsteg som ni förtjänar och som hållits tillbaka från er. Naturligtvis kommer det att ta tid och planering att föra in förbättringarna, men med hjälp av era utomjordiska vänner kommer det att gå ganska snabbt. Så ge aldrig upp eller öka på den pessimism som existerar, eftersom framtiden redan är skriven och ingen kan stoppa den från att manifesteras, eftersom, som ni säger, det är skrivet i stjärnorna.

Tiden har accelererat under ganska lång tid, och är ett säkert tecken på att ni befinner er i en period av förändring och upplyftande. Allteftersom ni fortsätter att komma in i allt högre vibrationer närmar sig världsfreden och sakta men säkert kommer konflikter att upphöra tills de slutligen fullständigt ebbat ut. Det kan tyckas osannolikt för er men kom ihåg att det finns mäktiga krafter som stöder den Mänskliga Rasen och som är era Väktare (Keepers), och de kommer att se till att allt utvecklas såsom avsett. Krig eller liknande låga vibrationer kan inte existera i er framtid, så ni kan se fram emot fullständig fred och lycka.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 11 mars 2017

Svenska -- Mike Quinsey,10 mars 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
10 mars 2017          Man har många gånger talat om för dig att ingenting faktiskt är som det verkar, eftersom du har skapat din egen verklighet. Den återspeglar exakt hur du har förstått dina behov och hur du tillgodoser dem. Du har även inspirerats till att söka de bästa resultaten vilka successivt har förflyttat dig framåt och uppåt i en allt snabbare takt. Du har naturligtvis skickligt fått hjälp med ditt framåtskridande under inkarnationen av själar som har kunnat inspirera dig till mer storslagna och bättre saker. Men eftersom ni alla har en fri vilja har det slutliga valet varit ditt, men de som regerat utifrån höga positioner har inte alltid gjort beslut som har varit till ditt bästa. Under århundrade efter århundrade har du utsatts för många krig och för den död och det kaos som blivit krigens resultat. Detta har upprepats om och omigen på det karmiska hjulet av orsak och verkan.
        Men under den senaste tiden har en ny medvetandenivå vuxit sig tillräckligt stark för att ge energier till förändring. Som ett resultat har folket talat och kräver en ny väg för mänskligheten, en väg som leder till fred på Jorden. Ni känner till mängder av demonstrationer mot de myndigheter som tenderar att ignorera folkets vilja. Dessa kommer att fortsätta tills man lyssnar till folkets krav och åtgärder vidtagits. Var säkra på att ni människor har en enorm makt att påverka förändring, så använd den klokt och ni kommer att skörda framgångar.
          Under tiden kommer fler förändringar att tillkännages som kommer att stödja ert framåtskridande, och många som medvetet har förtryckt kommer också att avslöjas. Framsteg in i den Nya Tidsåldern kommer oavsett eventuella försök från de mörka Tjänarna att stoppa det. Det är uppenbart att ni nu börjar identifiera bristerna inom olika industrier som verkar ha stagnerat, och fortfarande lever i det förgångna. Mycket av detta beror på att de inte vill ge upp sina lukrativa inkomstkällor, och på så sätt förnekar de er att gå vidare in i den Nya Tidsålder vilken kan erbjuda er ett mycket bättre alternativ. Förändring kommer dock att komma oavsett om den välkomnas av dem eller inte, eftersom det är dags att gå vidare och dra nytta av förbättrande uppfinningar som kommer att lyfta kvaliteten på era liv.
           I och med läckaget av officiella dokument får ni insyn i information som underrättelsetjänsterna skulle föredra att ni inte ser. Läckorna avslöjar hur Jordens folk successivt får allt sämre förmåga att njuta av privatlivet. Man spionerar på folket medan de utför normala dagliga funktioner. Dessa avslöjanden görs möjliga tack vare de personer som ni kallar visselblåsare ("whistle blowers"), och de skyddas på grund av sitt viktiga arbete. De har avslöjat exakt det som förekommit och det är viktigt att ni känner till det. Det visar att hemliga aktiviteter har gått långt längre än vad som är nödvändigt, och de har kränkt era rättigheter. Ju fler saker som avslöjas desto starkare kommer ni att kräva stopp på spioneriet, och så småningom kommer det att bli så. I framtiden, när vibrationerna har lyfts, kommer det inte att finnas något behov av sådana kontrollmetoder.
            Genom att visualisera framtiden sätter ni den till stånd, så ju fler människor som känner till sanningen desto snabbare manifesteras den. Energin i era tankar formar ständigt er framtid, och allteftersom tiden går kommer det att bli viktigt att ni håller en positiv nivå när det gäller sådana saker. Tankar är verkliga och har alltid skapat er framtid, och allteftersom vibrationerna höjs kommer de att bli mycket mer kraftigt verkande. Till exempel kommer ni att bli healers som använder sin tankekraft och till och med uträttar större saker än så, och det är därför ni ibland använder uttrycket "att tron ​​kan förflytta berg". Faktum är att i framtiden kommer er tankekraft att göra att ni kan utföra omedelbart helande (instant healing), och med er visualiseringskraft även exakt kopiera objekt. Ni skapar redan för er framtid, så var försiktiga med vad ni önskar eftersom det kan gå i uppfyllelse.
          Allteftersom ni börjar förstå mer om er sanna potential kommer era tankar att bli mer specifika och målmedvetna. Ju mer ni kan se varje livsform med utgångspunkt från Universell Kärlek, desto mer kommer ni att bidra till harmoni och kärlek omkring er. Livet blir en glädje och så givande att ni njuter av ständig lycka. Det behöver knappt påpekas, men helt klart hjälper närvaron av andra själar som också har höga vibrationer. Den cykel som ni just har avslutat är en blek återspegling av er sanna verklighet, men från och med nu förändras saker och ting till det bättre alltmedan vibrationerna fortsätter att höjas.
            Under eoner av tid har ni haft successiva inkarnationer där ni hållits nere och förletts att tro att ni var underordnade makthavarna. Men i och med ert senaste uppvaknande har ni insett att ni har en mycket större potential och att den har hållits tillbaka. Förutsatt att ni får möjligheten kommer ni nu att utvecklas i en snabbare takt och uppnå vilka mål ni än strävar efter, utan någon gräns för era ambitioner. Naturligtvis har den Mänskliga Rasen, alltsedan tillkomsten av utbildning för alla människor, kunnat uppnå större och snabbare framsteg. Med tiden kommer ni att kunna "programmeras" för vilka uppgifter ni än valt att utföra, och på så sätt spara en enorm mängd tid.
           Det är bra att ni lär er hur framtiden för mänskligheten troligen kommer att utvecklas, och på det sättet vara förberedda inför vilken väg ni än väljer. Möjligheterna är oändliga och det är lika bra att påminna er om, att ni kommer att ha mer än gott om tid för att uppleva vad ni än har planerat. Jorden har varit en skola för dem som har strävat efter större saker än den hade att erbjuda, och det är era erfarenheter som kommer att ha förberett er inför er tilltänkta framtid.
            Följ din egen intuition när det gäller bästa sättet att göra egna framsteg, eftersom varje själ är unik och har sin egen väg att följa. En del vägar kan vara mycket lika och tidvis kan du förena dig med andra själar som liknar dig. Vid alla tillfällen får du massor med hjälp och behöver inte bekymra dig om hur du ska kunna uppnå dina ambitioner. Jordens själar är bara en kort bit på evolutionens väg och kommer att få hjälp att göra de framsteg som krävs för att fortsätta den.
            När du vet exakt vad du vill ha ut av livet på Jorden, kommer dina planer att fokuseras på framgång och det finns ingen anledning till varför du inte skulle lyckas. Alla själar får samma möjlighet att fortsätta sin utveckling, och ingen kommer att misslyckas eftersom ni får hjälp hela vägen.
           Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.
Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 10 februari 2017

Svenska -- Mike Quinsey -- 10 februari 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
10 februari 2017
Webbsida: Tree of the Golden Light

Så mycket händer på Jorden just nu, och den allmänna uppfattningen är att de mörka är på tillbakagång. Folket kan själva ta del av äran för det som har hänt, eftersom man starkt har reagerat på president Trumps uttryckta avsikter. Över hela världen har det förekommit demonstrationer mot hans uttalade politik, och det är mycket intressant att många själar har vaknat upp ur sin slummer, och det har sporrat dem till handling. Detta är önskvärt eftersom Ljuset måste befinna sig under konstant tillväxt för att försäkra sig om att man är utom räckhåll för dem som skulle styra er på en väg som leder till förintelse. Känn emellertid ingen rädsla eftersom det redan har bestämts att Ljuset kommer att segra, oavsett alla försök att förhindra det. Så oroa er inte för resultatet och tappa inte fattningen. Allt går som planerat och kommer att leda er till Ascension (Uppstigningen).

Ni hålls emellertid fortfarande till stor del i mörker om det som händer utanför er åsyn. Var emellertid säkra på att sanningen snart kommer att dyka upp, och kan inte hållas ifrån er så mycket längre. Det bör sägas att mycket litet verkligen är som ni tror just nu, och allteftersom detaljerna kommer ut kommer det att bli både chock och glädje på samma gång. Till en början kommer ni finna det svårt att acceptera att ni kunde låta er luras under så lång tid. Men era medvetandenivåer ökar och i och med det kommer förmågan att se det som har dolts för er under eoner av tid. Från vår förståelsenivå ser vi er som en underbar grupp med själar som har vandrat den glödheta vägen, och bevisat att ni kan övervinna vilka utmaningar ni än ställs inför. Det gör inte någon skillnad vilken grupp av själar ni tillhör, eftersom alla har varit tvungna att möta de mörka, övervinna sina utmaningar och höja sig in i Ljuset. Det har varit mycket svårt och har testat er till era gränser. Men ni har segrat och vandrar vägen till frihet.

Det finns fortfarande hinder på er väg, men såsom personer som har vaknat kommer inte dessa att erbjuda några svårigheter. Ni är nu starkare i er tro och ordentligt på väg till de högre dimensionerna. Ni har utan tvivel förtjänat er frihet och övervunnit behovet av att gå tillbaka till de lägre dimensionerna för ytterligare erfarenhet. Därigenom kan ni, om så önskas, nu bli mentor för andra som fortfarande arbetar sig igenom den Tredje Dimensionen. Ni har ingen riktig uppfattning om hur mycket ni vördas och älskas av dem som förstår det som ni har gått igenom för att uppnå er nuvarande nivå. När du förflyttar dig in i de högre dimensionerna kommer du att kunna "se" din egen utvecklingshistoria, vilket också kommer att påverka dig vad gäller din nästa utmaning, vilka alla kommer att möjliggöra en kontinuerlig ökning av din medvetandenivå. Men den här gången kommer det mestadels att vara fridfullt med lite som står i vägen för framgång.

Var säkra på att när tiden är den rätta kommer stora förändringar som redan har förberetts att tillkännages och bör resultera i en smidig maktövergång. De mörka har alltid hållit sig i bakgrunden, men de kommer att bli kända för sin kamp mot Ljuset och för sin plan om fullständig kontroll över mänskligheten. De har förlorat initiativkraften och det finns ingen väg tillbaka för dem, och de står inför att avslöjas såsom hjärnorna bakom planen för Mänsklighetens decimering. Domslut kommer när som helst och ingen själ kan undgå att behöva svara för sina handlingar mot andra. Emellertid har Gud, så att säga, sista ordet och oavsett hur mycket en själ har fördunklat sitt Ljus har Gud fortfarande ingenting utom absolut kärlek för var och en av dem. Det måste vara skönt att veta, att hur mycket man än har gjort avsteg från Ljusets Väg, kommer det alltid att finnas en väg tillbaka och hjälp att få.

Efter att ha tillbringat många liv i fysisk kropp är det inte konstigt att ni tar lätt på varje inkarnation. I själva verket är det så naturligt för er att leva i den 3: e dimensionen att ni glömmer att ni fortfarande är en själ av Ljus som söker en återvändo hem. Vid varje tillfälle som du inkarnerar är det tänkt att din livsplan gradvis ska lyfta dig upp till högre vibrationer. Det slutliga målet är Ascension, vilket är anledningen till att ditt nuvarande liv är så viktigt. Eftersom det är slutet på en cykel kommer det att ge dig ett gyllene tillfälle att göra uppstigningen. Emellertid måste du göra din del genom att använda din tankekraft till att skapa de förhållanden som säkerställer din framgång. Som med alla frågor som rör din upphöjning, måste du fokusera på ditt mål. Vet att dina Guider alltid finns till hands för att hjälpa och skydda dig.

Allteftersom de blir medvetna om planen för mänskligheten börjar många själar ifrågasätta saker och ting. Detta är en sund inställning att ta till om du är osäker på någon aspekt hos budskapen. Men det är inte alltid möjligt att ge detaljrik information om kommande händelser, bara i stora drag. Ibland är det på grund av att sekretess är det bästa sättet att förhindra de mörka från att blanda sig i era framsteg, eller blanda sig i vårt arbete med att bereda er väg till fullbordan. Den sista tiden har redan avslöjat en ny väg som kommer att lämna de gamla sätten bakom sig, så att ni kan njuta av fullständig frihet och lycka i de högre vibrationerna. Absolut ingenting kan förhindra ett positivt resultat, så oavsett kaotiska tider som kanske fortfarande kan komma, var medvetna om att de helt är ett hjälpmedel för ett slut som ger er stor glädje och tillfredsställelse.

Det är på tiden att ni lär er sanningen om livet i ert Solsystem. Det vimlar av liv i många olika former även om ni kanske uppfattar det som den typiska mänskliga formen i många varianter. En form som ni förmodligen redan känner till är ”the blue Avians”, en avancerad ras som också är känd som ”the Bird Beings”, Fågelvarelserna, men ändå är omedelbart igenkännbara i en form som liknar er. De kan vara mer högresta och har små fågelliknande näbbar, men ser mycket mänskliga ut i många andra avseenden. De är i själva verket från en mycket högre dimension och finns här för att försäkra sig om att den Mänskliga Rasen kan slutföra den här cykeln på ett säkert och framgångsrikt sätt. Det finns andra som också är inblandade, så ni förstår att Uppstigningen anses som en mycket viktig händelse. Oroa er inte över det sätt som saker och ting gör framsteg på, eftersom vid rätt tidpunkt kommer ni att bli medvetna om att allt är i perfekt ordning.

Folk oroar sig för förändringarnas effekt på familjelivet. Det kan konstateras att varje själ har sin livsplan. Skulle förändringarna ta familjen i en annorlunda riktning ska du ha känt till det när din livsplan beslutades innan du inkarnerade. Så tillåt varje själ följa just sin väg och var medveten om att ni alla har haft förmånen att vara tillsammans. Om man betänker hur många liv du måste ha haft, och hur många relationer du har upplevt kommer du att förstå att många, många själar har varit en del i dina liv. Men det är dock sant att vissa familjer kan inkarnera igen för ytterligare erfarenheter tillsammans. Men vad som än planerats var säker på att det gynnar alla själar som är involverade med varandra. Naturligtvis kommer allt att bli tydligt och förklarat för dig när du kommer tillbaka till de högre sfärerna.
Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset belysa era dagar och er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 3 februari 2017

Svenska -- Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag 3 februari 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
3 februari 2017

Man behöver knappast nämna att saker och ting på Jorden snabbas upp och redan nu ger de kommande förändringarna blandade reaktioner. Om ni inte kan se bortom de omedelbara händelserna är det mycket svårt att förstå det nödvändiga i mycket av det som pågår. Målet är först och främst att förbereda er inför Uppstigningen (Ascension), och uppmuntra er att upprätthålla en fridfull inställning oavsett vad som händer runt omkring er. Reningen kommer ibland att förorsaka kaos, men den är nödvändig för att leda mänskligheten till en högre nivå, vilket är önskvärt för att verkliga framsteg skall göras. Människor håller på att vakna upp till det som har hänt och medvetna om Illuminaternas plan. Den verkliga makten ligger hos folket och de börjar utöva sitt inflytande, och det kommer att göra en markant skillnad.

För närvarande pågår en maktförskjutning bort från auktoriteter, och det är upp till er att ta tillfället i akt och göra er röst hörd. De vet att ni kan få vem som helst på fall om ni så önskar, så därför kommer de att ta notis om era krav. Med tiden kommer beslut inte att fattas utan allmänhetens medgivande. Men glöm inte det slutgiltiga målet, att höja er till en högre medvetandenivå, så att ni är helt förberedda inför er höjning. Energierna ökar redan i allt snabbare takt och det finns ingen anledning till varför ni inte ska kunna lyfta ert medvetande i samma takt. Var fokuserade och låt er inte distraheras av det som händer runt omkring er, även om ni stöter på kaos. Det kommer inte att ta lång tid att förverkliga fördelarna med förändringarna, så se framåt mot det önskade resultatet.

De högre krafterna spelar allt större roll i er framtid, och utan att gå emot ert fria val dirigerar de er längs den väg som leder till uppfyllelse. Ingenting kan nu stoppa utvecklingen mot ert mål, eftersom ni som ett kollektivt medvetande redan har valt den kurs som skall tas. Det kanske inte blir varje själs val, men de som valt en annan väg kommer också att hedras. Slutet på den här solcykeln kommer att bli en tid för fest eftersom så många själar kommer att ha lyckats höja sina vibrationer under sin förberedelse inför Ascension. Möjligheten kommer att återkomma, men utesluter inte någon själ från att höja sig vid varje given tidpunkt, om den är redo.

Många själar kommer att bli helt förvirrade eller till och med oroliga över de händelser som äger rum. Medan den gamla tidsålderns fundament faller sönder och kaos verkar råda överallt är det svårt att se vad som höjer sig vid den nya horisonten. Det kommer oavsett vilka åtgärder som görs för att fördröja eller förhindra det från att hända. Det gamla har tjänat sitt syfte och snart kommer ni att hämta in den tid som förlorats, efter det att ni har hållits tillbaka och förnekats de nya teknologier som skulle ha sett er redan ca 50 år före där ni är nu. Emellertid kan inte de nödvändiga förändringarna hållas tillbaka längre, och många själar inväntar rätt tillfälle för att bli befriade från sina jordiska erfarenheter.

Den tid då ni lärt er om Illuminaternas planer på att kontrollera Mänskligheten har kommit och ni kan med rätta anta att deras frånfälle inte kunde ha kommit vid ett bättre tillfälle. Människor kommer att bli chockade över att få veta vad som var planerat för er framtid, allteftersom Fängelset Planeten Jorden nu nått till den punkt där ni kan övervakas individuellt från rymden. Ja, vem som helst skulle kunna plockas ut och till och med deras samtal skulle kunna följas. Framsteg inom teknologin har gått så snabbt att det skulle vara riktigt att säga att ni lever och arbetar i det förflutna. Ni skulle redan ha kunnat leva i en miljö fri från sjukdom och helt oberoende av många uppfinningar som ni fortfarande använder. Därför kommer, så snart ni kan avancera in i den Nya Tidsåldern alla dess fördelar successivt att göras tillgängliga för er. För närvarande är ni slavar under ert arbete och har lite tid för personliga sysselsättningar, men som ni börjar förstå kommer ni så småningom att bli fria och få gott om tid för alla era intressen.

Era liv på Jorden har inte på något sätt varit ett slöseri med tid, eftersom ni på grund av de tuffa utmaningarna har upplevt att ni är redo att hjälpa andra som följer i era fotspår. Allteftersom själar samlar in olika upplevelser specialiserar de sig ibland inom vissa områden, och blir Mästare på egna meriter. Men ingen erfarenhet är någonsin bortslösad och det finns alltid andra civilisationer som följer i era fotspår som behöver hjälp. Ni har härdats i strider med de mörka Tjänarna och står nu segrande även om striderna ännu inte är avslutade. Allteftersom ni förflyttar er in i de högre dimensionerna kommer det att finnas andra som vill dela era erfarenheter och dra nytta av dem. Tänk på att ni villigt föll ner i de lägre dimensionerna för att hjälpa dem som fångats i dem, och ni visste att er hjälp skulle klara dem igenom.

En del själar kan inte tro på att de erbjöd sig att falla ner i mörkret för att hjälpa själar som var instängda i det. Ni gjorde verkligen det, och skulle inte ha valts ut om ni inte ansågs lämpliga inför kommande uppgifter. Det ligger mycket tillfredsställelse i att hjälpa era bröder och systrar att finna Ljuset, och därmed påbörja sin resa tillbaka hem. Ni är alla Ett så vad kan vara mer naturligt än att vilja lyfta upp dem. Tänk på din egen situation och den hjälp du får från dina Guider, utan den skulle du behöva mycket längre tid för att utvecklas. Alla står inför utmaningarna tillsammans och om du tror det eller ej, finns det alltid hjälp i närheten men det kan finnas orsaker till varför du måste gå igenom dina egna erfarenheter. Din livsplan har redan diskuterats med dig innan du inkarnerade och dina Guider kommer att göra sitt bästa för att se till att du följer den.

Livet på Jorden kan vara underbart och spännande, eller olyckligt och smärtsamt men ändå är allt erfarenhet som kommer att tjäna dig väl någon gång i framtiden. Det är naturligtvis din erfarenhet som räknas när du hjälper en annan själ att lösa problem. Det finns absolut ingenting som kan jämföras med verklig erfarenhet, och du kommer att bli tackad och lovordad för sådan generös användning av din tid. Att tjäna andra i dualitet är det sätt på vilket du utvecklas mycket snabbt, särskilt under era nuvarande omständigheter när det finns ett stort mått av osäkerhet och små tecken på någon framtida förändring som kommer att lyfta upp er.

De flesta av er är erfarna resenärer som är öppna för förslag på hur ni bäst använder era talanger. Ni är i själva verket Mästare på egna meriter vilka används för att möta de olika utmaningar som själar under utveckling möter. En annan gång kan du välja annorlunda erfarenheter eftersom det är du som gör det ultimata och slutgiltiga valet. Det är klart at livet är lugnare och mer avkopplande i de högre dimensioner som du återvänder till.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander
lördag 21 januari 2017

SVENSKA -- Mike Quinsey, 20 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
20 januari 2017Ni bör alla nu har en rimlig uppfattning om hur framtiden kommer att bli. Tidpunkterna för händelserna ligger inte fast utan är ganska flexibla, och grundar sig på det bästa tillfället att åstadkomma respektive förändring. De kommer utan tvivel, så bli inte oroliga om tidpunkten inte motsvarar era förväntningar. De som har planerat er sista tid har kraft och befogenhet att göra det som är nödvändigt för att säkerställa genomförandet i enlighet med slutet på den här tidscykeln. Ni upplever redan ytterligare en period då tidsuppfattningen ökar i tempo och så kommer det att fortsätta. Låt inte yttre händelser påverka din egen resa, eftersom många grupper genomlever egna behov för att rensa sina lägre energier vilket måste göras om de ska ha någon chans att lyfta upp sina vibrationer. De som inte kan höja sig i takt med förändringarna kommer helt enkelt att följa en annan väg som är i överensstämmelse med deras behov.
En del av er väntar på valutaförändringar som kan ge er stor vinst. De flesta människor är omedvetna om sådana möjligheter, men var säkra på att snart kommer många valutor att stiga i värde. Så småningom är det tänkt att avskaffa fattigdom och nöd, och faktiskt ligger detta inte så långt borta. Under tiden kommer många att kämpa sig igenom förändringarna men kommer förhoppningsvis att lyftas upp av vetskapen att allt fortskrider på ett bra sätt. Er framtid är mycket ljus och för de flesta bortom era vildaste drömmar. Så håll ögonen på löftena om er framtid och var medvetna om att den i själva verket är helt säker och skyddad för att säkra er framgång.

De mörka Tjänarna kan inte längre hålla sina aktiviteter hemliga och sakta men säkert avslöjas deras handlingar vilket hindrar dem från att trappas upp. De trodde att de var oövervinnerliga, men utgick ifrån att Mänskligheten var utan det stöd som har kommit från utanför ert Solsystem. Ni för långt ifrån en hopplös kamp och när Ljusets Styrkor visar sina kort är segern säkrad. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur många Ljusvarelser som övervakar era aktiviteter, och så långt som karma tillåter hjälper de er att uppnå den seger som ni blivit utlovade. En stor del av verksamheten och striderna mellan de Mörka och Ljusets krafter sker utom ert synhåll, och sker både inom och utanför Jorden.

Lyckligtvis överträffar de som arbetar för Ljuset kraftigt i antal de mörka Tjänarna som motsätter sig dem. Som ni säkert vet, bidrar Ljusarbetarna tyst till spridningen av Kärlek och Ljus och använder på intet sätt försåtliga eller negativa metoder. Kärleken är den mest kraftfulla energin i Universum och ondskans vibrationer kan inte förstöra den eller existera i dess närvaro. Så, kära vänner av Ljus, vackla aldrig i ert arbete med att sprida Ljuset, och ni kommer att uppnå betydligt mycket mera än ni kan föreställa er. Om tillräckligt många människor kommer samman i en hög kärleksvibration, skulle alla omedelbart lyftas upp utom räckhåll för de Mörka Tjänarna.
Såsom själar av Ljuset kan ni sprida det vitt och brett helt enkelt genom att gå bland dem som finns omkring er. Beroende på hur höga dina vibrationer är kommer du att ha viss effekt på dem som du i vissa fall kan känna. Åtminstone ger du säkert ut en "må bra”- energi och det är därför människor tycker om att vistas omkring dig. Din auraenergi kan ha många färger, som när den ses av en clairvoyant person beskrivs som mycket ren och ljus. Det är på det sättet en person som ger ut kärleksenergi skulle beskrivas. Din aura är din obestridliga ”ljussignatur" som visar hur väl och hur långt du har utvecklat dig andligt.

Det finns få, om någon, som läser en sådan kanalisering som är omedveten om att du har en eterisk kropp, och att det är din Ljuskropp som ibland kallas din Ljussignatur. Ju renare energi desto mer andlig är du och det innebär inte nödvändigtvis i religiös mening. Det är den gradvisa utvecklingen när en utvecklad själ ser alla andra som en del av helheten och därför Allt som Ett. Det är insikten om att alla är en aspekt av Universell Kärlek, "du är jag och jag är du". Det är ett mål som ska uppnås och att bli Ett med Gud. Det finns säkert en hel del att tänka igenom men med en sådan förståelse kan man hitta fullständig frid. Den är värd stort övervägande och kan lyfta upp er i de högre vibrationerna.

Livet är ett ständigt sökande efter Sanningen och de flesta själar söker svaren utanför sig själv, men hela tiden ligger den inom dig. Det kan ta tid att komma fram till den slutsatsen, och acceptansen kommer eftersom alla vägar leder till denna Enda Sanning. Det tar tid att hitta de svar som tillfredsställer din längtan efter en sådan förståelse, och alla själar kommer i något skede att följa en sådan väg till full förståelse. Längs vägen finns de som erbjuder en hjälpande hand när det behövs, och inte ber om någonting i gengäld. Deras glädje och lycka ligger i att ha hjälpt en annan själ under dess resa att finna vägen hem.

När du är redo att våga dig ut vet du det bortom allt tvivel, och forsar fram mot nästa steg i ditt äventyr. Många, många själar har gått före dig och vägen ligger klar och leder till uppfyllelse. Den för med sig fullkomlig glädje och en kärlek som saknar motstycke. Den smärta och det elände som du har upplevt kommer att passera, vilket kommer att kännas konstigt eftersom du kom från de högre världarna och föll in i dualitetens värld för att hjälpa till att visa andra vägen framåt.

Under dina tysta stunder kommer du absolut att veta att du inte är din kropp, utan en vacker själ som tagit sig an en inkarnation i de lägre vibrationerna för att hjälpa andra. På grund av detta har du fått mer erfarenhet och kan förstå det fysiska livets natur och kan hjälpa andra slutföra sin resa. Att tjäna andra är nyckelordet till utveckling allteftersom du inser att Allt är Ett. I en värld så full av oro och fara är det svårt att se vägen ut och hitta en väg som leder till frid och lycka. Men så är det, när de gamla tillvägagångssätten inte fungerar och inte vill ge plats för det nya. Så många själar har nu funnit Ljuset och deras förenade energi hjälper andra att vakna upp inför sanningen.

Tiden fortsätter att gå snabbare, så se till att du är förberedd inför Ascension (Uppstigningen) som ligger mycket nära, och kommer att inträffa i denna livstid för de flesta av er. Du bör vid det här laget veta hur mycket du har utvecklats och om du är på väg att göra uppstigningen. Håll blicken stadigt riktad framåt och låt ingenting distrahera ditt fokus. Hjälp finns alltid till hands så kalla på dina Guider närhelst du behöver hjälp, och var säker på att den kommer att ges. Det kanske inte blir exakt så som du bett om, men det kommer att hjälpa till att lösa dina problem. Dela dina tankar med dina Guider eftersom de tycker om att vara en del i dina livsupplevelser.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa över era dagar och över er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.
   
Översättare: Inga och Cagga Levander

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012