Followers

PUTIN

måndag 26 mars 2012

SaLuSa 26.03.2012


 


SaLuSa 26.03.2012På sätt och vis skulle vi vilja säga att vårt uppdrag närmar sig sin fullbordan då vi närmar oss en tid när allt arbete som gjorts för att frigöra er från Illuminatis kontroll nu visar resultat. För er är detta slutet på cykeln för dualitet och för oss betyder det helt enkelt att rensa vägen för inledningen på en ny cykel. Det kommer att vara en ny början och en fortsättning på höjandet av era medvetandenivåer, att låta er stiga till ännu högre nivåer. Vi kommer också att dela dessa tider med er och är till stor del en del i er framtid. Vi hjälper er att så småningom bli Galaktiska Varelser och det kommer att ske genom att ni rättmätigt återfår er plats hos oss.

fredag 23 mars 2012

SaLuSa 21.03.2012


 


SaLuSa 21.03.2012Det finns inga tvivel om att era medvetandenivåer har vuxit högst anmärkningsvärt på senare tid. Det finns mycket mer intresse av oss och våra skepp, delvis på grund av hur ofta vi nu kan ses i ert luftrum. Såvida det inte är en handling av felinformation så har det aldrig förekommit rapporter där den Galaktiska Federationen ar varit fientlig utan anledning. Vi orsakar aldrig död och då vi tvingas att vidta skyddsåtgärder så bortförs först besättningen på skeppet innan det förstörs. Vi tvingas ofta till sådana positioner när våra orders ignoreras, och vi ger dem bara där vi har auktoritet att ingripa. I de flesta fall så är det när kärnvapen är på väg att användas, och alla era regeringar har förvarnats att vi inte kommer att låta detta hända. Tro oss Kära Ni, en del av era militära ledare är fortfarande inställda på att använda dem för att starta ett krig. Vägen mot Upplyftningen är skyddad av oss och det är inte vår roll att rädda er, men att se till att tillfället finns där för er att ta. I själva verket så skulle varken ni eller Moder Jord vara här idag om det inte hade varit för vårt handlande. Gud har uttalat sig i denna fråga, och vi upprätthåller påbudet att denna cykel kommer att sluta med Upplyftningen. 

tisdag 20 mars 2012

SaLuSa 19.03.2012


 


SaLuSa 19.03.2012Det är nu klart för många människor att en stor omskakning är på väg inom maktens korridorer, vilket kommer att göra det möjligt för mer vittgående förändringar att skrida fram. Det är viktigt att de som blockerar framsteg och väsentliga nödvändiga förändringar för att frigöra er från kontroll är helt och hållet bortförda. Processen är på god väg och de som står i vår väg är väl medvetna om att deras tid är kommen. Det finns ingen utväg för dem och deras brott är väl nedskrivna, med absoluta bevis på deras involvering. Vi talar om veckor och inte månader innan vårt agerande börjar bita. Vi är därför hoppfulla om att kunna ta ett stort steg framåt mycket snart, och ett sådant som ni kommer att få reda på. Vi har en del uppbackning från nyhetsmedia och vi tror att det inte kommer att ta lång tid innan rapporteringen om vad som händer sprider sig och blir korrekt. Vi är inte ute efter sensationer, men i vilket fall som helst så kommer händelserna att bli ganska extraordinära. Vi vill att det blir känt att den gamla regimen inte längre har kontrollen, och att den kommer att bytas ut mot en som i sanning representerar folket. Ljuset kommer åter Mina Kära, och det kommer att gynna allas liv. 

söndag 18 mars 2012

SaLuSa 16.03.2012


 


SaLuSa 16.03.2012Ni har ett lustigt uttryck om hur stöveln sitter på fel fot, och det är så det är nu när Ljuset dikterar vad som händer, även om de mörka Tjänarna aldrig ger upp med att försöka utöva kontroll över saker och ting. Snart kommer de att tvingas att ge in inför våra krav, och eftersom de inte har några sätt att fly undan så finns det just inga alternativ för dem. Det betyder att vi och våra allierade kan driva på med våra planer. Alla projekt är på gång och det kommer att resultera i en plötslig rikedom av information som når er. Utvecklingarna är nu så att fakta inte längre kan gömmas, och det kommer att bli en explosion av folk som kommer fram för att berätta vad de vet. Det kanske tar längre tid med Vatikanen då det liknar ett hemligt samfund som har gömt undan sina mörka hemligheter. Inget kommer dock att förbli förseglat under en längre tid, då ni har en rättighet att veta sanningen och utsträckningen till vilken ni har blivit lurade. 

torsdag 15 mars 2012

SaLuSa 14.03.2012


 


SaLuSa 14.03.2012De mörka Tjänarna blir tvungna att böja sig inför trycket som de utsätts för från er. De tänkte sig aldrig att ni skulle kunna utöva en sådan makt och att de skulle fråntvingas att uppnå sina mål. På grund av de medvetandenivåerna som nu framkommer och som kontinuerligt når nya toppar så har de inte energierna att dra nytta av som är nödvändiga för dem att bli framgångsrika. Deras hemligheter har kommit ut, och vid varje hörn så konfronteras de med utmaningar till deras auktoritet. De ser hur deras baser har förstörts, och vapnen är också förstörda eller bortförda för att förhindra fullbordan av deras planer. De är i oordning men kan fortfarande inte förstå eller acceptera att deras dagar har kommit till ett slut. Vi skall dock konfrontera dem överallt för att se till att de förhindras från att skapa en större incident. Vi känner till allt om deras operationer under falsk flagga, och de skall stå till svars för sina förräderiförsök med att starta ett nytt Världskrig. Vi säger igen att krig inte kommer att tillåtas och vi har bett Illuminati att upphöra med alla försök att skapa ett. Den nya Åldern föds nu och dess framfart kommer inte att förhindras eller stoppas genom någon utomståendes inblandning. 

onsdag 14 mars 2012

SaLuSa 12.03.2012


 


SaLuSa 12.03.2012Tiden springer iväg då mänsklighetens framtid utkämpas i Mellanöstern. Åtminstone så är det så som det förefaller för dem som ännu inte har vaknat upp och är fortfarande oinformerade. Tyvärr så är nyhetsmedia fortfarande förhindrade via de gamla sätten som förhindrar fritt tal, och undersökande journalism vilket skulle ha tillåtit att sanningen kom fram. Mycket händer som bör förtäljas, så att ni har en förståelse av vad som är bakom händelserna som hotar världsfreden. Vad som skulle vara än bättre är sanningsenlig rapportering så att era sinnen kunde vara lugna, med kunskap om att försök har gjorts för att starta ett nytt Världskrig, men att de har misslyckats och det kommer att fortsätta att bli så.

måndag 12 mars 2012

SaLuSa 09.03.2012


 


SaLuSa 09.03.2012Vilken resa ni har igenom dualitet, och en dag kommer ni att kunna återkalla alla liv som ni önskar titta tillbaka på. Er nuvarande medvetandenivå är sådan att ytterst få människor kan göra så på ett kontrollerat sätt, men ibland kan ni få en plötslig glimt. Det kan hända när ni besöker platser eller länder som har haft mening för er i era tidigare liv. Ibland så är det något enkelt som en doft eller ett igenkännande av en viss period i er historia. I själva verket så är alla era många erfarenheter av gångna liv fortfarande inom era undermedvetna minnen. De tjänar er väl och är orsaken till mycket då det gäller er smak för kläder, och ni kan knappast har undvikit att se hur stilar kommer runt och tillbaka igen. Ni är naturligtvis påverkade av er omgivningar och kulturella uppväxande, och konformitet förväntas ofta av era gelikar, men ni finner fortfarande hur er egen smak kommer till ytan. 

torsdag 8 mars 2012

SaLuSa 07.03.2012


 


SaLuSa 07.03.2012Fler av er börjar tro att förändringarna börjar bli signifikanta, och detaljerna finns där för de som har tid att söka efter dem. Efter ett flertal besvikelser så har nu en fas nåtts där händelserna har gått vidare, och till en punkt där de mörka Tjänarna inte kan stoppa eller reversera vad som händer. Deras dagar är räknade och de står inför förnedringen att förlora deras positioner och tillgångar. Ofta så har båda uppnåtts via mutor och korruption, och för dem så händer nu det outsägliga. Inte bara så måste de ge upp sina positioner utan också ge upp sina försnillade tillgångar. Rättvisa kommer att skipas i enlighet med deras brått och en värdefull lektion har lärts. Det behandlas varken mindre eller för mer än någon annan själ, och kommer att bota de skador de har gjort. 

tisdag 6 mars 2012

SaLuSa 05.03.2012


 


SaLuSa 05.03.2012
De goda nyheterna om förändringarna kan inte hållas tillbaka mycket längre, då det kommer att ses som alltför viktiga för hela världen för att inte dela denna kunskap. Internetet är fullt med information och fler människor än någonsin kommer fram. Efter månader och år av förberedelser så har en plötslig drive startat en hel serie av arresteringar och avgångar, vilket skapar rädsla i leden hos de mörka Tjänarna. Efter att ha trott att de var trygga och inte kunde anklagas så är de chockerade att finna att de är sårbara. Detta upphör inte förrän Illuminati är bortförda från sina maktpositioner, och det går med full fart framåt. Det gör det också möjligt för andra uppdrag att gå snabbare, och vägen öppnas för regeringsförändringarna att komma på plats. Allt är del av den fortsatta kollapsen av det gamla systemet, och oberoende vad som görs för att stötta upp det så blir det aldrig det samma igen. 

lördag 3 mars 2012

SaLuSa 02.03.2012


 SaLuSa 02.03.2012Ta varje dag som den kommer, då ni aldrig vet vad ni kan förvänta er när så många förändringar står på randen till att äga rum. Det finns inga tvivel om att våra allierade uppnår stora framsteg på många fronter, och att ni snart kan se fram emot en period av explosiva utvecklingar. Ni ser redan hur vittgående vårt sonderande har varit för att bortföra korrupta individer från bankklubbarna, och det är inte färdigt. Såsom ni kan se så är det inte bara att korruptionen har avslöjats utan också de som är ansvariga. När väl dessa avslöjanden tar full fart så kommer ni att bli överraskade över hur många människor som kommer att träda fram med mer information. Våra genombrott har upptäckt planer som har involverat biljoner av dollar och högst upprörande och fräckt agerande för att stjäla från de rättmätiga ägarna. Vi ämnar se till att sådana pengar ges tillbaka till dem, under förutsättning att de var legalt förvärvade från början. Mycket av dessa pengar har kommit från allmänt ägande och i själva verket så handlar det om astronomiska belopp. 

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012