Followers

PUTIN

fredag 19 december 2014

Svenska -- SaLuSa 19 december 2014
SaLuSa 19 december 2014

Vi välkomnar er för sista gången detta år, ett år som liksom andra före det har gått förbi snabbt, för tiden fortsätter att flyga iväg snabbare än någonsin förr. Några av er har upplevt upp- och nedgångar i livet under en lång tid nu och de är utan tvivel nöjda med att slutet på den här cykeln är här. Självklart är sluttider kaotiska när förändringarna sker, men det är ingen lätt uppgift att föra in dem när så mycket negativitet måste rensas bort.

Emellertid för de högre energierna in de positiva förändringarna och de är redan kännbara. Som vi så ofta har sagt till er så blir det kommande året känt för genomförandet av många av dem, även om vi tvingas begränsa det vi gör tills Illuminaterna är placerade där de inte längre kan störa och blanda sig i era framsteg. Mycket händer som kommer att leda till en fullständig seger över de Mörka tjänarna som blir totalt oförmögna att fullfölja sin plan att fängsla Människan.

Ankomsten av Ljusstaden över Sedona kommer att öppna vägen för fler framsteg som utan allt tvivel visar att den Nya Tidsåldern har anlänt. Vid en tidpunkt som ännu inte är fastställd kommer världsfred att deklareras och upprätthållas genom närvaron av Galaktiska Federationen. Genom påtvingade statliga förändringar kommer fler själar av Ljuset att ta positioner som är viktiga, och som skall försäkra att de uppfattas som sådana, och inte på något sätt hindras eller förnekas. Sluttiderna i denna cykel är av yttersta vikt för er framtid och vi kommer att se till att de fortsätter i enlighet med Guds önskemål. Till skillnad från tidigare cykler kommer denna att fullbordas på grund av att ni är redo för ett stort steg framåt in i Ljuset.

fredag 12 december 2014

Svenska -- SaLuSa 12 december 2014

SaLuSa 12 december 2014 


Vilka spännande möjligheter som ligger framför er!  För ni kan med rätta se fram mot både avslöjande tider och positiva indikationer på att de efterlängtade förändringarna äntligen skall bära frukt. Vi förstår skälen till att ni inte vågar tro på detta, men vi är säkra på att vid en viss tidpunkt kommer ni inte att tvivla på att ni lämnar den gamla tidålderns cykel bakom er. Den har gjort sitt och det finns ingen väg tillbaka för dem som befinner sig inom de mörka krafterna och som har stött dem.

Självklart finns det, och kommer att finnas, hinder att övervinna, men de mörkas förmåga att upprätthålla den cykeln har i högsta grad minskat. Ni kan förvänta er att de försöker förhindra att denna nyhet skall sprida sig över världen, men den är av sådan vikt att vi inte kommer att tillåta att den stoppas eller att de blandar sig i detta. Det kan bli mindre problem, men ni kan vara säkra på att en underbar framtid är säkrad.

fredag 5 december 2014

Svenska -- SaLuSa 5 december 2014SaLuSa 5 december 2014


Vi var mycket nöjda med att stiga åt sidan och låta Michael sända ut ett annat meddelande istället för vårt vanliga. Informationen som sänds ut bör lyfta upp er avsevärt för ni har väntat mycket länge på ett upplyftande budskap som tydligt indikerar början på många välkomna förändringar på Jorden. Det kommer att ske många förändringar framöver och för vilka förberedelserna redan har gjorts. Det betyder att mycket liten tid går förlorad med att ändra på er nuvarande situation med krig och disharmoni till ett annorlunda tillstånd som förebådar ankomsten av kärlek och fred på Jorden. Vi har ofta sagt att förändringar är på väg, och äntligen kommer ni att få en klar signal av bekräftelse på detta. Många kommer fortfarande att vägra tro på vad de ser hända mitt framför deras ögon, men förnekande kommer inte att kunna dölja det faktum att den nya Eran har börjat.

Om ni ser tillbaka så kommer ni att finna att vi har hållit ord, vilket har inneburit att den Galaktiska Federationen har varit upptagen med att se till att världsfred har upprätthållits. Mindre krig och andra uppror kommer så småningom att upphöra och det kommer en tid när sådana negativa handlingar blir omöjliga att genomföra. Vibrationerna höjs hela tiden och i framtiden kommer de att vara alltför höga för att alla typer av negativa handlingar skall kunna genomföras. Kära ni, kampen mellan mörker och ljus är nästan över och snart kommer ni att få se att de som är ansvariga för era dilemman tas bort så att de inte längre kan försena förändringarna. Sådana åtgärder kommer att uppfylla de löften ni fått för länge sedan, och vi tackar dem som så ihärdigt har stått vid vår sida och vägrat att flytta sig från sin utstakade väg.

Som vi redan nämnt är det ert ansvar att hjälpa andra igenom förändringarna och visa dem på vägen av Ljus. Vi och andra grupper som arbetar för Ljuset kommer inte att upphöra med våra insatser för att säkerställa framgången, och vi är på vakt mot inbladning eller störning av alla tänkbara slag. Allting har avancerat långt nu, men som alltid så litar vi på att alla Ljusarbetare utför sina uppgifter noggrant. Naturligtvis är det så att då ni nått en sådan viktig punkt i den mänskliga rasens framsteg så har varje ansträngning använts för att ge er evolution ett stort steg framåt. Det är helt uppenbart att många själar är medvetna om att något sker som är mycket positivt, även om de är omedvetna om hur det kommer att manifesteras.

Tyvärr är era nyhetskanaler fortfarande under inflytande av De Mörkas tjänare, och ni får inte veta sanningen om vad som händer i er värld. Dock kan inte goda nyheter döljas hur länge som helst och de kommer att börja sippra igenom oavsett vilka metoder som används för att undertrycka dem.

Som alltid så är den del av vårt uppdrag att patruller er himmel för att säkerställa att det inte finns några objudna besökare, eller försök som görs för att placera vapen i rymden som skulle kunna användas emot er. Jorden har varit i karantän under många år, så vi vill försäkra oss om att inga andra civilisationer kan påverka er eller störa era framsteg. Ibland har det varit nödvändigt att tillåta att ett närmande sker, men endast för att testa era reaktioner.

Detta har hjälpt er att få en bättre förståelse av Universum och andra livsformer som existerar i det. Många andra civilisationer är långt före er när det gäller intelligens, men när ni utvecklas så kommer även ni att ha möjligheten att kraftigt utvidga er intelligensnivå. Långt ifrån att hålla er tillbaka är vi som era beskyddare angelägna om att hjälpa er att utvecklas så snabbt som möjligt och ge er möjlighet att återgå till den nivå ni hade tidigare.

När det gäller era iakttagelser av våra farkoster kan det vara förvirrande då ni inte kan identifiera de olika planeter de kommer från. De Mörka är nu så avancerade att de kan konstruera och tillverka farkoster som liknar våra och bortsett från markeringarna som visas på en del av dem så kan de vara mycket lika våra skepp. Detta kan också leda till incidenter som tros har orsakats av ETs när det är era egna ”black ops”-operationer som har satts igång. Vi vet att det inte är första gången som deras tankar har utfört skapandet av incidenter som skyllts på oss. Vi kan inte störa ert val av aktion, såvida det inte är av sådana proportioner att det är benäget att ändra planen för ert solsystem. Emellertid behöver ni inte oroa er för framtiden, för den är säkerställd, och ni har redan trått in i den Nya Tidsålderns energier.

Moder Jord har också börjat föra fram förändringar för hon flyttar också in i den Nya Tidsåldern. Hennes arbete är att rena Jorden och återställa den till det tidigare orörda skicket, och det kommer att ske över en period av tid då hon också stiger upp genom de nya vibrationerna. Så, som ni kan förstå, finns det en hel del händelser som inträffar, alla är till er fördel och i slutändan för er fredliga och givande tillvaro. Ni lämnar de lägre vibrationerna för gott och all hjälp har getts för att lyfta upp er. När ni gav er iväg på er resa för eoner av tid sedan var ni lyckliga själar och bestämda att göra det mesta av möjligheten att få uppleva de lägre vibrationerna.  

Ni visste att ni aldrig skulle bli övergivna och att era framsteg skulle övervakas noga, och när det var dags skulle ni få hjälp med att återvända till Ljuset.  Den tiden har nu anlänt och redan har framsteg gjorts. Vi har alltid varit med er och snart kommer det att bli verklighet när vi möter er personligen ännu en gång.

Vi delar er glädje vid tanken på att få möta er igen och även om vi är lyckliga också så upplever vi inte de extrema känslor som ni gör. Våra känslor centrerar sig runt den Universella kärleken som låter oss känna djupet av lycka som följer med den. Det är inte lätt att säga det med era ord för de är inte alltid tillräckliga för att kunna uttrycka vad som behövs. Dock, när ni befinner er i vår närvaro så vet ni bortom varje tvivel att vi är varelser av kärlek, och ni kommer verkligen att känna det. Det är ett tillstånd av varande som har frid och glädje inbäddat i det, och det skall bli ert när ni har utvecklats till en fullt utvecklad varelse.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad över att kunna vidga er förståelse av den tid ni nu har gått in i. Njut av den när ni nu lämnar de lägre vibrationerna bakom er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.


Översättning Gertie Dahlberg.


img

LINK TO THE VIDEO AND TRANSCRIPT OF 
THE ELDERS TRANSMISSION - DECEMBER 2014
Petitioning President Barack Obama
This petition will be delivered to:
President
Barack Obama

Disclose UFO/Alien related documents to the public. Also hold a hearing on the Disclosure of this Information.

This Petition can be signed by any citizen of the world.

lördag 29 november 2014

Svenska -- Mike Quinsey om Genii Townsend

Mike Quinsey om Genii Townsend

         MIKE'S BIO

Jag tycker att det är viktigt att de goda nyheterna om den kommande uppenbarelsen av Ljusstaden Sedona cirkuleras ut så långt som möjligt över världen. Jag har sådan tillit till Genii och hennes kontakter att jag utan tvekan accepterar deras budskap som informerar oss att Ljustaden (the City of Light) kommer att uppenbara sig på Jorden vid jultid. Genii har väntat några år nu för att den här tiden skall anlända och vad skulle kunna vara mer lämpligt och spännande för oss alla än vid ett så festligt firande som sker vid jultiden.. Både Kärlek och Ljus kommer helt säkert att nå sådana nivåer som aldrig tidigare uppnåtts på Jorden.

Efter Geniis besök på City of Light Embassy sände hon ut ett meddelande den 22 november (finns nedanför) och detta är det viktigaste budskapet sedan hon började göra dem. Det borde läsas i samband med hennes tidigare meddelande den 21 oktober. Jag har beslutat att just för denna vecka vill jag sända ut Geniis meddelande istället för mitt. Nästa vecka den 5 december kommer SaLuSas nästa meddelande genom mig.


Something's Coming

Bara ett helt normalt Mirakel

Pastor Joel Osten säger ganska ofta att: ”Gud kan göra vad som helt” och skall man drömma skall man drömma ”STORT”.

Då jag gör mig redo att gå in i Ljusstaden ännu en gång genom min inre meditations portal så ser jag mig själv gå upp till en numera mycket bekant stadsport som leder mig in till Ambassaden för Frid, från vilken jag tar emot all vägledning om själva Staden.

Detta har verkligen varit en stor del av mitt liv under många år nu, så det är ganska bekant för mig och jag ler vid minnet. Jag passerar igenom detta under av teknisk yrkeskunskap med det skinande ljuset som strålar ut för alla som dras till det, för detta är ingenting mindre än Gud i aktion som jag har talat om.

Min guide La-Luke kommer fram till mig och än en gång går vi genom parken för avslappning och upp på den hjullösa, vita vagnean som susar iväg till den så berömda Ambassaden för Frid och in genom bakdörrens entré. Sedan gick vi upp på scenen med Ooo-lon som väntade på att vi skulle anlända. Ooo-lon är en sådan vänlig och vis ljusvarelse och jag är välsignad för att få lära mig av honom och sedan rapportera genom dessa besök.

Genii: Det är underbart att få träffa dig igen. Var finns den vanliga publiken?

Ooo: Välkommen Lady of Light. Vi skall nu få glädjas åt varandra en liten stund… bra!

G: Tack så mycket, det tycker jag också.

O: Åh, de är upptagna under dessa sista stunder med vad du skulle kalla en ”sista touche” för presentationen av Staden för er värld.

G: Ja, tillkännagivandet att den här Staden skulle uppenbara sig under jultiden i år var en överraskning. Är detta sant?

O: Varför skulle någon berätta om en sådan manifestation om det inte var så? Har du inte frågat många gånger när något datum inte kunde ges… ja, naturligtvis! Om du behöver bekräftelse – detta är det! Den mest populära frågan har varit ”När”? Tja, nu har du svaret här… Trevlig helg!

G: Härligt! Berätta mer. Vad skall jag göra för att förbereda mig från nu och framåt?

O: Vi har talat om många förändringar som skulle ske snabbt. För dem som har länkat sig till ljuset genom dina sessioner med 4-nycklar till Ljuset
bör vara redo att hjälpa dem som inte har någon kunskap om att denna stad är en möjlighet (som uppenbarar sig ur tomma intet) som ni skulle säga, och kan bli chockade eller inte tror att någonting av den här magnituden skulle kunna hända. De som redan är länkade till ljuset har förberetts för att ta hand om och hjälpa, för de ses som Ledare av Ljuset.

Människor kommer att komma från hela planeten för Staden har talats om under århundraden och nu kommer den verkligen. Under den här heliga tiden på ert år kommer välsignelser som är anknutna till den med en healingteknik som skall användas för alla, inte bara ett urval av några få inom olika religioner och olika trosföreställningar.

Tiden är nu inne för er värld, eller er planet, att ta emot kärlekshealing som din bok ”Something’s Coming!” (Något är på väg) har talat om. Genii, min kära, den tiden är NU… platsen är Staden av Ljus och alla är välkomma. Ingen måste vara på en högre nivå av andlig utveckling för att kunna se den här manifestationen, man bara går in i ljuset och blir helad.

De nya barnen som kommer till den här planeten kommer att ha ett ganska så annorlunda liv jämfört med vad ni hade. Kärlek kommer att fylla rymden när de för med sig den ”nya kärleksenergin” som inte lämnar någon utanför, varken barn eller vuxna.

Mörker kommer inte att ha någon plats där man kan gömma sig, det är på väg till sin egen undergång, vilket inkluderar girighet och krig av alla typer.  Sinnena är helade, antingen de vet om det eller inte, för detta förfärliga, löjliga beteende är förvisat för att aldrig mer återvända.

Så förbered er på att en gnistrande Stad av Kärlek och Ljus kommer när jultomten kommer med gåvor det här håret. Det blir en tid att fröjdas åt!  Du har verkligen varit budbäraren av en viktig information. Kärlek är motivationen som fört dig in till denna Ljusstad som är fylld med kärlek för Skaparen och den käre bortgångne Dr Bill, som började sitt äventyr genom din väg av kunskap och vetande. Allt var och är ganska korrekt.

G. Detta har verkligen varit en åktur.

O: Du menar med vagnarna?

G: De är roliga, men jag talar om alla dessa besök jag gjort tidigare.

O: Kära du, se på allt det intresse som väckts, genom de meddelanden du har fått, inom så många som har känt eller sett att någonting är på gång, såsom en Ljusstad av något slag.

När känslorna flödar och människor är öppna för att ta emot så har de verkligen plockat upp budskapen genom sitt eget vetande eller sina visioner. Är inte du visionären för att ett bättre liv behövs? Naturligtvis! Så med denna första Ljusstad på plats kommer fler städer att komma med olika intervaller – precis som du fått veta tidigare.

Det kommer att finnas tretton stycken runt om på planeten som skall ge healing genom ljus. Det är framtiden vågor som börjar med den första staden. Dess teknologi kommer att spridas runt världen och göra att vågorna av healing är lättare att ta till sig. Även nu arbetar några på er planet med detta och den gamla smärtsamma vägen kommer att förvisa sig själv från planeten.  Upprymdheten av den här heliga Ljushealingen kommer att ta deras plats… förstår du?

G: Ja, jag har utsatts för sådant ljus på ett helande sätt.

O: Så Ljusstaden kommer att uppenbara sig i det fysiska. För första gången någonsin - någonsin på er planet. Njut av era helgdagar för det är en gåva från Gud och ingen kommer någonsin att vara densamma, bara bättre. Vi här på Ambassaden och du har sett hundratals Ljusvarelser från hela det kosmiska Universum och de har satt ihop vad ni alla är på väg att få uppleva och, som ni säger, God Jul eller Happy Holidays! Ni är alla Ett i Guds ögon och det kommer verkligen att ske någonting. Gläd er, detta är Gud i handling!

 G: Jag är ganska mållös just nu, förutom att säga tack till Ooo-lon och alla som deltar i att skapa den största showen som den här Jorden någonsin har sett.  Tårar av glädje strömmar genom denna välsignelse som jag har haft förmånen att få under så många år. Så, tack så mycket!

Jag ger en stor kram till La-Luke och säger farväl när han kommer fram och leder mig ut ur denna tysta byggnad. Det kommer verkligen att bli en syn att återvända till den i det fysiska med så många minnen som ännu är aktiva.

Jag är tillbaka vid porten när jag säger adjö till min stadsguide, och lika snabbt är jag tillbaka hemma och väntar på att få se vad som kommer härnäst.  Det kan bara vara KÄRLEK!Översättning Gertie Dahlberg.  


fredag 21 november 2014

Svenska -- SaLuSa 21 november 2014SaLuSa 21 november 2014


Tiden marscherar på och ni kan nu anpassa er till den i allt snabbare takt och ändå utföra de uppgifter ni har åtagit er. I framtiden kommer ni att få se att det går ännu snabbare och ni anpassar er ändå efter förändringarna. Allt detta händer och är en del av processen som kommer att driva in er till den Nya Tidsåldern. Dock är er reaktion ofta förvirring när så mycket sker hela tiden. Förutsatt att ni håller fokus på vad ni vet är syftet med förändringarna så kommer ni att se ett mönster som sakta växer fram. Det kommer att visa på i vilken riktning ni skall gå och ta er längs med vägen till den Nya Tidsåldern. Ingenting kan nu stoppa framstegen som görs, och det kommer att ge framgång när det gäller att lyfta upp er ut ur de lägre vibrationerna.

Allteftersom årstidernas förändringar blir mer uttalade så kommer det att bli uppenbart för er att de ytterligheter ni upplever minskar. Istället blir det nu mer acceptabla betingelser när ni börjar flytta er lättare från en säsong till den nästa. Det kommer att leda till förändringar inom växt- och djurriket för de skall också anpassa sig. Dessa händelser har redan rapporterats och kommer att fortsätta tills slutligen skillnaderna i årstider blir mycket mindre uttalade. Världshaven påverkas också och när de värms upp kommer vissa arter där att flytta till olika områden som är lämpade för dem. Ibland upplever ni till exempel dramatiska förändringar i de mycket kallare regionerna.  Isbergen smälter mycket snabbare och det är känt att över en tidsperiod kommer havsnivån att höjas med åtföljande förändringar som en konsekvens av det. Ni har dock fått förvarningar om vad förändringarna kan innebära och har alla möjligheter att vidta lämpliga åtgärder för det.

söndag 16 november 2014

Svenska -- SaLuSa 14 november 2014 SaLuSa 14 november 2014

Ingenting kommer att tillåtas stoppa Ljusets frammarsch tills dess att det omfattar alla aspekter i era liv. Vid den tidpunkten kommer de Mörka tjänarna att lämnas kvar efter att de själva bestämt sin framtid genom sina tidigare handlingar. Alla själar kommer att befinna sig exakt där de skall vara, både genom sina handlingar och avsikter. Ingen kan undgå konsekvenserna av dem, men misstag kommer inte nödvändigtvis att hindra er från att stiga upp. Det är avsikten som gäller och ibland med de bästa intentioner gör man kanske ändå misstag. Om man har tagit ett beslut att följa Ljusets väg får man hjälp längs vägen, och såvida du inte blir distraherad och går vilse så når du ditt mål. Framsteg bestäms genom din vibrationsnivå som vid en viss tidpunkt kommer att resultera i din Uppstigning.

fredag 7 november 2014

Svenska -- SaLuSa 7 november 2014SaLuSa 7 november 2014


Det händer många saker inom myndigheternas område, de som kontrollerar era dagliga liv, och detta är förändringar som till stor del orsakas av de ständigt förändrade vibrationerna. Så småningom kommer de att lyfta ut er ur de lägre vibrationerna som inte längre lämpar sig för den Nya Tidsåldern som nu har inlettts.  De måste ändra eller försvinna från er existensnivå, den som nu genomlever en rensning av allt som ännu är av de gamla energierna.

Detta medför många ändringar, och även förvirring, hos dem som är omedvetna om vad framtiden innebär för er. Å ena sidan verkar det som om allting kollapsar, men å andra sidan avslöjar det rensningen som pågår.  Ni har gått in i en ny period i er evolution och de gamla sätten att leva kommer att ge vika för de nya. Inom kort blir det uppenbart att det finns en plan som börjar ta form som kommer att leda er in i den Nya Tidsåldern på ett sådant sätt att ingen kan missta sig på vad det är som sker.

fredag 31 oktober 2014

Svenska -- SaLuSa 31 oktober 2014SaLuSa 31 oktober 2014


Vi vill upprepa att ingenting kan förändra ditt öde, som är att lämna den tredje, lägre dimensionen bakom dig, för utan det så missar du vägen och kan inte lyftas upp och ut ur den dimensionen. Möjligheterna att höjas upp är obegränsade och om du är på den vägen bör du redan ha gjort sådana framsteg att du har etablerat dig på den vibrationsnivån som kommer att föra dig säkert igenom.

Du kommer att få all den uppmuntran du behöver, och när din medvetandenivå ökar får du en större förståelse för vad du behöver göra. Håll dig alltid i Ljuset som du omger dig själv med och vet att du är trygg i det och skyddad från varje försök att störa din plan för Uppstigningen. Tillåt att de lägre vibrationerna passerar igenom dig utan att du involveras i dem.

fredag 24 oktober 2014

SaLuSa 24 oktober 2014SaLuSa 24 oktober 2014

Kära ni, vi hör ropen från dem som känner att de har övergivits och har svårt med att ens försöka finna en mening med livet. Mitt i det tumult som pågår är de förvirrade och oförmögna att se en framtid för sig själva. Om de ändå kunde förstå det enorma som nu sker och de stora förändringar som är på väg. Den Nya Tidsåldern påbörjades tidigare i år när de gamla energierna började ersättas av de nya som flödade in, vilket innebär att de för närvarande har ett stort inflytande på ert tänkande.

Emellertid kommer de nya energierna att ersätta de gamla mer och mer och åstadkomma både framsteg och förändringar och kommer att på ett tydligt sätt indikera den väg som mänskligheten nu tar. Vi förstår att ni är förvirrade genom de händelser som sker, men om ni tar ett steg tillbaka och tar en ordentlig titt på dem så kommer ni att se hur saker och ting förändras till det bättre. Ja, konflikter sker fortfarande och fred på Jorden verkar vara långt borta, ändå har man redan insett det fruktlösa i att föra krig mot varandra. Varelser med en förståelse för hur man kan finna fredliga lösningar stiger fram och deras röster kommer att bli hörda och uppmärksammade.

Försök att se bortom den nuvarande oron på Jorden och vet att er framtid är säkrad. Många grupper från de högre dimensionerna stödjer er och använder sitt inflytande till att skapa fred. De kan inte tvinga på er sin hjälp men de är redo att göra det när ni svarar på rätt sätt. När ni först inträdde i den sista tidsåldern fick ni den fria viljans val att växa i enlighet med era egna val för framsteg.

fredag 17 oktober 2014

SaLuSa 17 oktober 2014


SaLuSa 17 oktober 2014


Om ni någonsin har behövt bevis på väderförändringarna som nu sker så behöver ni bara se tillbaka på skillnaderna nu jämfört med hur det var för sådär 50 år sedan. Förändringarna är dramatiska och verkar inte följa något särskilt mönster, och ibland verkar det kaotiskt. Men förändringarna är inte slumpmässiga händelser utan de leder till ett mer acceptabelt mönster som ser till att de ytterligheter som ni vanligtvis upplever inte längre förekommer

Runt omkring er är kaoset som finns där ett annat tecken på vad som händer, även om mycket av det är karmiska såväl som gamla problem mellan folk, och även nationer, som nu sorteras ut. Ja, det är en oroande tid men det är nödvändigt, kan man säga, att rensa ut skräp som inte kommer att ha någon plats i den Nya Tidsåldern, och njut av alla förändringarna som kommer att lyfta mänskligheten till en högre nivå. Om det är er önskan att vara en del av förändringarna så kommer er avsikt att bära er vidare och dra till er guider som kommer att hjälpa er.

Vi har ofta sagt att ingenting sker av en slump, och det är värt att komma ihåg, då du annars känner det som att du är i händerna på slumpmässiga händelser. När det gäller ditt eget liv finns alltid en plan som gör att du kan utvecklas, så ingen möjlighet slösas bort. Du fortsätter i en takt som du och dina guider kommit överens om och som kommer att hjälpa dig att uppnå framgång, men din fria vilja finns alltid där och det avgörande beslutet är ditt.

fredag 10 oktober 2014

Swedish --SaLuSa10 oktober 2014


SaLuSa 10 oktober 2014

Vi följer lika noga som alltid era framgångar och är glada att notera att så många av er är fullt engagerade i att förbereda er för en fortsatt höjning i vibrationerna som bär er in i de högre nivåerna. Som vi tidigare har informerat er om så är det så att, på grund av att ni höjer era vibrationer i en takt som kommer att bära er framåt till Uppstigningspunkten och in i nästa nivå, det inte behöver ses som en separat händelse. Ni flyter med i de ökande vibrationerna och sakta men säkert skapar ni en kristallbaserad kropp med alla de fördelar som kommer med detta.

Ni kommer att stiga upp genom era egna ansträngningar och hängivenhet för att få harmoni och balans. Helt klart är det så att inte varje själ är kapabel att uppnå en sådan nivå, men alla kommer att så småningom hitta sin idealiska och perfekta nivå. Redan nu har många av er uppnått total kontroll av vad som sker när ni blir oroliga. Vi uppmuntrar er att vara helt fokuserade på ert mål vid den här mycket viktiga tidpunkten, och inte länka in er energi i någonting som har en lägre vibration.

fredag 3 oktober 2014

Swedish -- 03:10:2014SaLuSa 3 oktober 2014

Underskatta aldrig den styrka och den teknologi som står till buds för oss så att vi kan transformera Jorden under en mycket kort period, för att den skall kunna bättre passa era framtida förväntningar. Till exempel så förväntar ni er nästan att vissa delar av Jorden skall vara involverade i något krig. Runt omkring er finns bevis på detta, något som har härjat på er planet under århundraden, med inget uppenbart slut på cykeln av död och förstörelse.

Fred verkar vara precis lika långt bort som den alltid varit och människan fortsätter att slösa bort Jordens resurser medan miljoner människor i er civilisation lever i elände och nära svältdöden.  Vi skulle kunna se till att det blev ett omedelbart stopp för krigen, men det måste finnas en acceptans för en meningsfull fred och en avsikt att bli som Ett när det gäller er framtid. Ibland är enda sättet att gå vidare på och uppnå fred tillsammans något som inte kan ske förrän ni som civilisation inser att den mänskliga rasen är En Enhet. Om man ser på er historia tar ni lång tid för att lära er, men som ni säger ”ni kommer dit”.

fredag 26 september 2014

Swedish -- 26:09:2014SaLuSa 26 september 2014

Det finns nu två tydliga grupper av själar på Jorden, och dessa representerar dem som har öppnat sina medvetanden till sanningen om sitt väsen och de som sitter fast i de lägre vibrationerna och gör lite eller inga försök att förstå sin position. Tills dessa senare själar börjar vakna upp till sitt sanna jag kommer de att fortsätta med att bara tro på vad de ser framför ögonen.

Vi kan dock inte fördöma sådana själar på något sätt, och vi gör justeringar för dem som kontrolleras av sitt ego. Det är bara erfarenhet som kommer att medföra en förändring i deras medvetande, när någon börjar ifrågasätta meningen med livet. Sanningen kommer till alla vid en given tidpunkt och denna period på Jorden är den idealiska tiden för att ta upp frågor om livets mening. För dem som inte har någon form av tro är det en mycket svår tid eftersom de frågar varför en kärleksfull Gud tillåter sådana grymheter som nu äger rum.

Många förstår att då Gud är bara Kärlek så tillåter han sina barn att ha friheten att uppleva vad de önskar, men de missar ofta att förstå att de också är ansvariga för resultatet. Ni har ett uttryck om att ”som man bäddar får man ligga” och det sammanfattar hur man skapar sin egen framtid. Fri vilja är en underbar sak, men man måste lära sig hur man hanterar den utan att blanda sig i den fria viljan hos en annan själ.

fredag 19 september 2014

19:09:2014SaLuSa 19 september 2014

Vibrationerna och influenserna från den senaste cykeln är förutbestämda att tyna bort och dö, eftersom de ersätts av de mer förfinade i den Nya Tidsåldern. Det är något av en kamp som pågår nu om herraväldet mellan mörker och ljus, men det är ingen tävling såtillvida att Ljuset är förutbestämt att härska enväldigt. De Mörka förlorar ständigt makten och oavsett hur mycket de försöker så kan de inte bemästra sitt frånfälle. Dock måste man räkna med dem tills den dag deras makt tas bort helt.

Detta kan inte pågå så länge till och de har redan förlorat sitt inflytande när det gäller världsliga frågor. Det är deras karma att uppleva nederlag och misslyckande i sin plan för global dominans. I sin enorma arrogans trodde de verkligen att Gud skulle tillåta dem att decimera befolkningen. De planerade att reducera den dramatiskt till ett ”hanterbart” antal som de lätt kunde kontrollera. Så ha ingen rädsla för detta, för den planen skulle aldrig ha tillåtits att störa evolutionen av dem som är av Ljuset.

fredag 12 september 2014

12:09:2014SaLuSa 12 september 2014

Mina kära, ni har en så stor potential som ännu inte har avslöjats, och med noggrann planering kommer ni att successivt finna hur era medvetanden expanderar. Det är en del av den evolutionära planen och förbereder er för fullt medvetande. Emellertid ligger det i framtiden och vid lämplig tidpunkt kommer ni att få hjälp med att uppnå en sådan upplyftning. Det finns redan ett medvetande om att er medvetenhet växer, och ni kan ta åt er äran av att ni uppnått detta, eftersom det är ni själva som har valt att gå igenom era uppgifter.

För närvarande finns själar på Jorden som är på olika nivåer av medvetande och detta orsakar mycken friktion mellan de olika grupperna. Ni bör inte tillåta er själva att distraheras av vad som händer runt omkring er utan istället koncentrera er på er egen utveckling och framgång. Dagarna av offrande av er egen utveckling för att hjälpa andra är inte längre nödvändig, och alla själar vet nu vart de är på väg och vad som förväntas av dem. Tiden har nu kommit när varje själ måste ägna sig åt sin egen livsplan och göra sitt bästa för att uppnå dess mål. Var säker på att de som saknar kunskap om vad det är kommer att få hjälp med att göra så stora framgångar som möjligt.

Den mänskliga rasen har utvecklats så snabbt att det är svårt att tro på de framsteg som uppnåtts. Det verkar som att ju svårare uppgiften är som ligger framför er desto större blir era ansträngningar att uppnå framgång. Som vi ofta har påpekat så uppmanas ingen själ att göra mer än den anses vara kapabel till, vilket är orsaken till att några av er redan känner till sina begränsningar och har accepterat att Uppstigningen inte är för dem under denna cykel.  All erfarenhet ger dock en god plattform för dem som strävar efter att slutföra den här cykeln genom att göra stora framsteg i sin egen utveckling. Hur andra själars framsteg görs är deras eget val, även om vi kan uppmuntra dem att ta varje tillfälle till att höja deras vibrationer.

lördag 6 september 2014

05:09:2014SaLuSa 5 september 2014

Scenen är nu satt, eftersom ni håller på att lyftas upp till nivåerna av högre vibrationer. Vi kommer inte att tillåta att utvecklingen förhindras av närvaron av de Mörka tjänarna som fortfarande tror att de kan ärva Jorden genom sina framsteg inom teknologin. Det finns faktiskt ännu större makter som är involverade här och som kommer att säkerställa att Ljuset alltid är det som härskar. Planen för detta fastställdes för mycket länge sedan och det är nu dags att gå vidare med den så att människan helt och fullt kan gå vägen som leder till fullbordan. Så ni kan bortse från varje tecken som tyder på motsatsen, och vet att den nya Jorden nu håller på att växa fram. Med den kommer alla möjliga Galaktiska förändringar som skall bära er framåt in i den Gyllene Tidsåldern som ni har blivit lovade.

Ni har länge väntat på den här tiden och ni har utvalts till att vara föregångare i den Nya Tidsåldern. Djupt inom er vet ni att detta är sant, och allteftersom vibrationerna fortsätter att lyfta upp er så kommer nivån i era medvetanden också att expandera. En partikel av Gud existerar i allt levande, och som sådan kommer ni alltid att på ett oförklarligt sätt vara en del av Gud. Ingenting som existerar kan undvika att i slutändan återvända till Gudomen, för ni är alla Ett.

lördag 30 augusti 2014

29:08:2014SaLuSa 29 augusti 2014


Ju mer ni lär er om Illuminaterna ju mer skrämmande visar de sig vara när de avancerar med stormsteg, medan de samtidigt vill hålla er civilisation kvar i den mörka medeltiden. De framsteg som ni borde ha gjort har förnekats er, men ni kommer att gå framåt ganska snabbt när Illuminaterna har blivit helt maktlösa. Emellertid bör ni undvika varje överreaktion på sådana nyheter, eftersom de följer en väg som kommer att leda till deras frånfälle eller död. Innan det sker kommer ni som är hängivna Ljuset att förflytta er vidare från dem.

Ni är destinerade till att stiga upp och kommer faktiskt att lämna dem långt bakom er när ni rör er in i de högre vibrationerna för att fortsätta er evolution. Ni kommer att gå framåt med en enorm hastighet och med tiden kommer vi att ansluta oss till er. Tillsammans med oss blir ni galaktiska varelser och får enorm hjälp och stöd. Vi har en framtid tillsammans, även om ni inte är bundna till någon speciell väg, och ni kommer att välja var och när det tjänar ert bästa intresse.

I grunden är ni verkligen stora Varelser i vardande, men omgivna av de lägre vibrationerna finner ni det svårt att bryta er loss och följa en högre väg. Ni kommer dock att vinna denna strid, medan ni samtidigt lyfter upp andra människor med er. Förändringarna i vibrationerna känns över hela världen och gör att de själar som har slumrat under lång tid nu vaknar upp. Det betyder att med en ytterligare upplyftning inom dem så kommer det att bli ett enormt uppvaknande som ökar medvetandenivån.

fredag 22 augusti 2014

22:08:2014


SaLuSa 22 augusti 2014


Många av er har accepterat att tiden går snabbare nu än någonsin, och det kommer att fortsätta att göra så, eftersom detta tar er in i de högre vibrationerna. Det är en del av de oundvikliga förändringar som sker som är nödvändiga för att den Nya Tidsåldern skall kunna föras in. Med detta kommer en välkommen förändring för befolkningen på Jorden som påverkas på ett sådant sätt att de förs in till en ny nivå där negativiteten är mindre.

Det här kommer att fortsätta till de lägre vibrationerna inte längre kan existera och fred har infunnit sig på Jorden. Det finns inget sätt som framåtskridandet kan stoppas på av de Mörka tjänarna eftersom detta har påbjudits av de högre krafter som kontrollerar ert öde. Visserligen har ni alla er fria vilja, men det finns också något som formar er framtid i enlighet med Planen för Människan.

Oavsett vilket intryck du får inför vad som händer, tänk på att din framtid redan är utstakad. Absolut ingenting kan ändra ditt öde att flytta ut ur de lägre vibrationerna och få njuta av nivåerna av Ljus, de som är befriade från de lägre vibrationerna. En lysande framtid väntar på dig där du får träffa din sanna familj och återvända till ditt Högre Jag. Detta kommer att ta tid, men din uppfattning av detta förändras redan nu när du upplever att tiden snabbas upp.

15:08:2014SaLuSa 15 augusti 2014


Vi arbetar hela tiden för att minimera effekterna av försöken från de Mörka tjänarna att eliminera er befolkning. Det har varit en del av deras långsiktiga plan och deras sätt att göra detta är genom införandet av sjukdomar och andra metoder genom vilka de sakta men säkert kan reducera antalet av er. Emellertid har vi under en lång tidsperiod använt vår förmåga och överlägsna kunskap för att bekämpa dem.

Så ni förstår, mina kära, att vi förhindrar en katastrof, och därigenom gör vi det möjligt för er att fortsätta ert goda arbete med att sprida Ljuset. Var inte rädda för de Mörka tjänarna, för deras makt är nu mycket begränsad, och av karmiska skäl måste vi tillåta dem att utöva en viss mängd av fri vilja.

Ni kan vara säkra på att vilka illasinnade åtgärder som än inträffar i er värld så är det bara den sista tiden av karma som spelas ut. Vad som utåt sett verkar skapa en mer skrämmande situation än den faktiskt är, så är det så att den är kortlivat, och de överraskas kontinuerligt av oss. Ha alltid i minnet att i en inte alltför avlägsen framtid så kommer ni att höjas upp och njuta av total frid och bli fria från de Mörka tjänarnas uppmärksamhet.

lördag 9 augusti 2014

08:08:2014SaLuSa 8 augusti 2014


Allting händer precis som avsikten är och vi kan försäkra er att ni inte kommer att behöva vänta så mycket längre innan det blir helt uppenbart att stora förändringar närmar sig. Världen har fått veta att det inte kommer att tillåtas några framtida störningar i planen för er frigörelse från de Mörka tjänarna. Deras väg har klargjorts för dem och snart blir deras makt så förminskad att deras öde kommer att bli ganska annorlunda än deras egna planer. Säkerligen kommer några individer fortfarande att utöva sin mak för att hindra vad som sker, men de agerar under vissa begränsningar. De kommer inte att tillåtas att ändra på mänsklighetens marsch mot den Nya Tidsåldern och den frihet som följer med den.

Vi fortsätter med att övervaka händelserna på Jorden och det är lika bra att komma ihåg att det inte finns något gömställe från vår teknologi som kan se igenom det som är solitt. Vi kan därför tala om för er att vi har makt och tillstånd att försäkra att er framtid blir i enlighet den Gudomliga Planen. Naturligtvis påverkas den av er fria vilja, men den kommer inte att ändra kursen för ert öde. Ni är redan på väg in i de högre vibrationerna och ni bör ta er tid att försäkra er om att ni är fullt förberedda för dem. Det är dags nu för er att koncentrera er på er utveckling för att säkra att ni inte blir sidsteppade från ert mål.

lördag 2 augusti 2014

01:08:2014SaLuSa 1 augusti 2014

För er verkar livet röra sig långsamt framåt och vartenda ögonblick gör intryck på er, ändå är det så i verkligheten att förändringarna sker snabbt. Det har aldrig funnits en tid när så mycket händer så snabbt som nu. Ni rusar fram mot fantastiska förändringar och ingenting kommer att kunna hålla detta tillbaka. Formen har fastställts för en snabb förändring till allt som behövs för att frambringa den efterlängtade Nya Tidsåldern.

Ni är alla del i en komplex plan för att se till att de Mörka tjänarna bär ansvaret och blir orsaken till sin egen undergång. I sin arrogans tror de att de är sin framtids Mästare, men de förbiser därmed Himmelens diktat. Ni har ett uttryck som säger ”att ge någon tillräckligt långt rep att hänga sig i” – och detta är precis den situation som de Mörka tjänarna nu befinner sig i! Deras öde är förseglat och de kan inte köpa sig ut ur det.

Vi har ofta proklamerat att det finns en åtskillnad i sättet mellan dem som är redo att stiga upp och dem som inte är det, och detta har aldrig varit mer sant än det är idag. Ni rör er alla in till en nivå som speglar er sanna vibration och inte en enda själ kan förbli inom de högre vibrationerna såvida de inte är deras egentliga nivå.

lördag 12 juli 2014

11:07:2014SaLuSa 11 juli 2014


Vi upptäcker en ny stämning hos många av er, verkligen välkommet, som visar att ni har rört er förbi och bortom stadiet av besvikelse som ni kände efter slutet av året 2012. Upplevelser sådana som ni fått erfara är till stor del resultatet av att de är mycket flytande, och med den bästa viljan kan vi inte alltid förutsäga hur det kommer att gå. Dock kan du vara säker på att vad vi än säger och gör så är det för det bästa för alla. Det är den större bilden som är viktig och från ditt perspektiv så kan du inte se allting.

Gud har beslutat att alla skall gå vidare som planerat och det är därför vad man brukar kalla ett ”feta accompli”, det vill säga att det blir så. Vi ber er därför att acceptera att vi är helt och hållet engagerade i att föra fram sanningen och hjälpa er att avancera så snabbt som möjligt in till den Nya Tidsåldern. Vad som har instiftats av Gud måste komma till stånd och oavsett vad som händer för att förhindra det så kommer detta inte att, och kan inte, lyckas!

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012