Followers

PUTIN

lördag 28 november 2009

27-NOVEMBER-2009 SALUSA

Om vi är oförmögna att träffa er inom en viss tid, vilken vi inte kan avslöja, finns det ett slutligt datum vid vilket vi skall ta en annan riktning och gå framåt. Så Mina Kära ni har inget att frukta, eftersom vi på ett eller annat sätt kommer att följa uttalandena om vår existens med officiella landningar.

Vi tror att det har blivit uppmärksammat av många fler människor, att pressen för att framföra sanningen om händelser såsom Irak kriget ger utdelning. Det är bara början på ett antal undersökningar relaterade till många hemliga operationer utförda av de mörka krafterna. Under ett antal år alltsedan 9/11 har det funnits en kallelse för en oberoende undersökning, då som det samlade bevisen av vad som verkligen hände är obestridliga. Har vi inte berättat för er under en tid att de inkommande energierna ökar Ljuset på Jorden, och ni ser nu effekten av att avslöja sanningen? Vid en viss nivå, som ni kommer att nå efter Upplyftningen, kommer det en punkt då bara sanningen kan existera. I vilket fall som helst så är det nödvändigt att, som del av ert ökande medvetande, att ni känner till sanningen om er historia. Den kommer att besvara många frågor angående Människans fall, och varför fram till nu era framsteg in i mörkret har varit i en så maklig fart. Ni måste inse vid det här laget att ni har medvetet hållits tillbaka, och allt har gjorts för att hålla er okunniga om meningen med livet.

Ni kommer kanske inte se full rättavisa genomförd, på grund av utsträckningen av de mörka tjänarnas aktiviteter under det senaste århundradet. Dock kommer varje själ involverad med dem att till slut få stå till svars för vad de har gjort som har gått mot Lagen av En. Var och en av er gör en genomgång av ert livs tankar och handlingar, och normalt så är ni er själva era hårdaste kritiker. Ni behöver således inte bekymra er alltför mycket om ödet för dem som har planerat era erfarenheter att bli deras slavar. Dagarna för lynchningar är över och hämnd är inte något vi förordar. I själva verket är vi emot alla sådana vedergällningar och påminner er att ni är Guds Barn, och vistas i Kärlek och Ljus. Er mest givande reaktion till dessa frågor skulle vara att se alla själar som del av er själva, i behov av kärlek lika mycket som någon annan. Kanske, Mina Kära, desto mera om de skall återkomma till Ljuset snabbt, då alla gör så till slut. Även om ni är väl placerad i Ljuset nu, liksom alla andra har ni genomgått många erfarenheter vilka också har inkluderat den mörka sidan. Beakta de tillfällen då ni kanske har blivit hjälpt att resa er upp, och den kärlek ni måste ha mottagit för att läka skadan till er själ, och var generösa mot andra.

Vi är här för er alla, men om någon förskjuter oss så är det deras val och vi kommer att vara där då ett annat val görs. Ingen driver er till något ni inte vill, men vi uppmuntrar er att söka den sanna meningen bakom era liv. Uppfattningar kan vara mycket mäktiga, och allt vad vi begär är att ni erkänner att ni är i en period av stora förändringar som kan främja er. Ert uppvaknande kommer även om det är smärtsamt sakta, och var och en av er kommer bara att ta så mycket som ni önskar och kan klara av. Ni har Guider som känner er bättre än ni känner er själva, och om ni bara lyssnade på den inre rösten inom er kommer ni inte att bli förvillad. Det är när ni är i konflikt med er själva som ni ibland tappar bort er, men var förvissad ni kommer alltid tillbaka till Ljuset. Vägen kan vara så lätt eller svår som ni gör den, och det blir lättare när ni förstår att alla erfarenheter är för er själs utveckling. Lär er era läxor och gå vidare, och så kommer de inte tillbaka till er igen. Om ni däremot inte gör så kommer de tillbaka många gånger tills ni har lärt er läxan, men det behövs inte ha bråttom eftersom livet är oändligt och det är ni som sätter era mål.

Det finns så många själar som är involverade i er Upplyftning för att se till att ni har alla möjligheter att stiga upp. De finns både på och utanför Jorden, och naturligtvis så utgör vi själva en del av denna grupp, dock en mycket viktig sådan som berör er närstående framtid. Även om ni ser framstegen som mycket makliga, så är det delvis därför att ni behövde försiktigt bli väckta från er stora sömn. Alltför mycket alltför snabbt kunde göra mer skada än nytta, vilket är varför även nu så mycket möda läggs ned på sådana händelser som Första Kontakt. Av dessa anledningar justerar vi kontinuerligt allt som händer på Jorden, och enligt hur ni accepterar sådana möjligheter. Det finns många faktorer involverade och således kommer det alltid att finnas en ”rätt tid”.

Vad än som händer runt er förbli lugna och vet att ni kommer att träffa oss till slut, när det är säkert att vara bland er. Vi refererar inte så mycket till oss själva men till er, som i allmänhet är omedvetna om utsträckningen till vilken de mörka tjänarna är redo att gå för att förhindra det. Om vi är oförmögna att träffa er inom en viss tid, vilken vi inte kan avslöja, finns det ett slutligt datum vid vilket vi skall ta en annan riktning och gå framåt. Så Mina Kära ni har inget att frukta, eftersom vi på ett eller annat sätt kommer att följa uttalandena om vår existens med officiella landningar. Det är inte första gången som ni har blivit informerade angående vår plan, men vi vill påminna er om den och hålla er vid gott humör.

Spelet i dualiteten är verkligen allvarligt när det gäller er, så ni undrar varför ni valde att ta på er ett antal livslängder i sådana låga vibrationer. Ni visste i förväg att det skulle bli hårt, och att ni skulle finna er själva i situationer då ni skulle känna er avskuren från Källan. I själva verket kan detta inte hända, men när vibrationerna är låga är det så mycket svårare att lyfta en själv upp i Ljuset. Som konsekvens har ni känt er separerade från Allt Det Är, och ni har kämpat att upprätthålla era liv på andras bekostnad. Ni uppmuntrades att göra så av dem som kände till sanningen, men hade vänt sig till den mörka sidan för makt och kontroll över er. Vi vet att en del kommer att ställa frågan varför Gud tillät detta, och det enkla svaret är att ni utan tvekan ställde upp som frivilliga för erfarenheten. Ni kände er betryggade av löftet av Gud, att ni skulle bli hjälpta att resa er upp igen. Nu kommer ni snarast att fullborda er tid i denna cykel, och har inskaffat enorm kunskap och förståelse av Dualiteten. Ni kommer aldrig mer behöva gå denna väg igen, och Upplyftningen kommer att göra det möjligt för er att ta avsked i ära och framgång som ni rätteligen förtjänar.

Jag är SuLuSa från Sirius, och vi från den Galaktiska Federationen inser vilken högst turbulent tid ni lever i, då som det nya paradigmet tar in på det gamla, vilken har uttjänat sitt syfte. Det kan vara mycket förvirrande speciellt för dem som har mycket lite kunskap om vad som ligger bakom förändringarna. Som Varelser av Ljuset har ni förmågan att lyfta upp sådana själar, med en försäkran om att allt kommer att ställas till rätta till slut. Freden kommer när krigets kanoner har tystats, och vi kan försäkra er att efter en överenskommelse kommer att göras oanvändbara. Vi kommer att beskydda er från försök att störa delar av programmet för att återställa er Jord, och upprätta er väg mot Upplyftningen.


Tack SaLuSa,

Mike Quinsey.

Translator: Per
Email:perbaverstam@Yahoo.com

Galactic Federation by Mike Quinsey

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://www.paoweb.com - ENGLISH

http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH

http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH

http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH - NEW

25-NOVEMBER-2009 SAL.USA

Vi kan knappt vänta med att påbörja vår mission, och en våg av spänning sprider sig genom den Galaktiska Federationen med utsikt om att den mycket snart inleds. Hastighet kommer att vara vår prioritet och ni kommer att bli glatt överraskade av farten för våra framsteg.Ni har all rättighet att känna er nöjda med er själva, när som händelseförloppet som leder till definitiva förändringar kommer snart att vara synligt för er. Efter en lång period av bemödande kommer ni att skörda resultatet av er hängivenhet att föra Ljuset till Jorden. Er tro har varit remarkabel med tanke på att ni har varit oförmögna att uppskatta hela bilden som vi gör. Där vi ser positiva utvecklingar har ni funnit det svårt att se detsamma, ja, kaoset har förefallit att accelerera. Som vi har nämnt angående det renande som pågår, det har ofrånkomligen givigt intrycket av icke koordinerade händelser på grund av dess natur. Sanningen är att varje händelse följer ett mönster som banar vägen för de nya systemen att falla på plats. Det är inte lätt att vrida bort människor från vad de har varit att vana att göra under årtionden. Därför är svaret på era problem inte nödvändigtvis självklara, men med assistans från våra allierade kommer ni att börja se klara tecken på vad som skall göras. De kommer att tillfredställa era önskningar om en ny väg framåt, och kommer så småningom att införa den länge väntade freden på Jorden.

Tempot ökar när som era tankar vänder sig mot festliga firanden, vilka snabbt nallkar sig. Detta är mer än välkommet, så när vår närvaro tillkännages kommer era sinnen att redan vara lyfta. Det är inte att alla kommer att bli extatiska av nyheterna, och många kommer inte att veta vad de skall tro. Vår intention är dock att tillräckligt med information kommer att släppas så att det tillfredställer en sådan person när det gäller våra anledningar och önskan för att ha en närmare kontakt med er. Våra handlingar kommer snart att bli förstådda eftersom de framför vår omtanke för er, och vår lojalitet till de Högre Tjänarna som är av Ljus and Kärlek. Vi kommer för att lyfta er till vår nivå av existens och rättmäktigt ta er plats bredvid oss. De flesta av er har nästan avslutat er erfarenhet i dualitet och ni behöver nu ta nästa steg up på er väg mot illuminering.

Vi kan knappt vänta med att påbörja vår mission, och en våg av spänning sprider sig genom den Galaktiska Federationen med utsikt om att den mycket snart inleds. För oss är inte tiden som ni genomlever den, men vi förstår att då ni lever med linjär tid så förfaller saker och ting att ha blivit utdragna. Vi delar er oro angående era pressande behov, vilket har lett till en försämring av livskvalitet för många av er. Vi säger återigen att detta är mestadels som resultat av behövliga förändringar som måste följa nedtagandet av ert gamla system. När vi väl har fått en klar signal kan vi så att säga förflytta berg, och inga uppgifter kommer att visa sig problematiska för oss. Vi är utrustade för att försäkra att ni är besvärade så lite som möjligt medan förändringarna infaller. Hastighet kommer att vara vår prioritet och ni kommer att bli glatt överraskade av farten för våra framsteg.

Så Mina Kära, det är en period i väntan, men den kommer inte att pågå mycket längre. Vi har nått en punkt då vår närvaro måste införas, för att göra det möjligt att vi blir accepterade och kunna mobilisera våra allierade för att arbeta koordinerat med oss. Var förvissade om att vi under alla omständigheter är medvetna om var vi behöver vara och vilka handlingar som måste utföras innan vår officiella landning på Jorden. Vi kan börja med en minuts förvarning, och det är ett mått på hur förberedda vi redan är. Vänligen oroa er inte i onödan om förseningar, det kommer knappast att ha någon effekt på våra övergripande objektiv och tids skalor.

Fler och fler människor ser våra skepp i skyn, och tillräckligt klart för att avgöra att de är utomjordiska och inte från Jorden. Det finns dock jordliga skepp med en design som gör det möjligt att de kan misstas för våra skepp. Storlek indikerar ursprung, då våra Moder Skepp som är disk formade kan vara hundratals kilometer i diameter. De kallas inte för Städer i Skyn utan anledning och som intergalaktiska skepp är de helt utrustade för dess besättning att förbli i rymden under extremt långa perioder. På grund av deras enorma storlek håller de sig på behörigt avstånd från Jorden för er säkerhets skull. Teknologiska framsteg måste gå hand i hand med en förståelse av vilket uppträdande som är förväntat. Ambitionen av era mörka krafter är inte i enlighet med dessa mål, och av den anledningen är de inte tillåtna att förflytta sig utanför ert solsystem. Ordning och laglighet existerar över hela ert Universum, och när civilisationer visar att de kan följa detta är de tillåtna att utforska utanför sina egna solsystem.

Människan förbereds för att förena sig med den Galaktiska Federationen och förväntas att ta det steget efter Upplyftningen. Ni kommer då att ha höjt er tillräckligt för att bli En med oss, och förena er med era bröder och systrar i Rymden. Det finns många organisationer liknande vår i olika delar av Universum, och de hjälper att upprätthålla fred genom deras andliga kunskap och applicering. Ni kommer aldrig att upphöra att finna saker att göra och er erfarenhet i dualitet kommer att bli ovärderlig när som ni hjälper andra att nå upphöjning. Erfarenheter är den ovärderliga juvelen som var och en av er söker, och ni har väl förtjänat er plats bland oss. Det är appliceringen av detta med ert uppnående av Ovillkorlig Kärlek som kommer att göra att ni kan vara till stor tjänst för andra.

Vi säger till er att er framtid ligger i de högre dimensionerna, och det är där som ert rätta hem ligger bland stjärnorna. I oss kommer ni att se er själva, och vi kommer att uppmuntra er att efterlikna oss i våra tjänster till er. Det är en högst angenäm och givande existens, vilken också höjer vårt medvetande nivå. Ni kommer att finna att ni aldrig slutar att lära er, och vilken som helst permutation av vad ni kan tänka er existerar finns där i verkligheten. Det finns millioner och åter millioner av planeter och alla är vid någon dimensionell nivå, vilken kan främja intelligenta livsformer. Många kommer att vara icke mänskliga, men de är i vilket fall som helst, som ni, födda av Källan som ni känner som Skaparen. Underverk upphör aldrig att häpna oss, och livet är häpnande i och med att det kan finna existens under de mest ovanliga förhållandena, men som ni är medvetna om är inte alla lika era Jordliga förhållanden. Detta visar sig i ert eget solsystem, där det finns enorma skillnader i planetariska förhållanden jämfört med ert.

Jag är SaLuSa från Sirius och välsignar er alla från hjärtecentra, att ni må finna förmågan att arbeta från ert och sprida Ljuset varhelst ni än går.Tack SaLuSa,

Mike Quinsey.

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com


Galactic Federation by Mike Quinsey

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://www.paoweb.com - ENGLISH

http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH

http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH

http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH - NEW

23-NOVEMBER-2009 SALUSA

Oberoende av hur långt det officiella uttalandet om vår existens går kommer det att ge hopp till dem som miströstar om att förändringar någonsin skall ske.I oss kommer det att ses att hjälp kommer för att återföra er Jord till ursprungligt skick, och att överkomma alla restriktioner som har bortfört er frihet.
Vi hoppas att ni alla får ny energi som leder till handling och följer era hjärtans direktiv, så att ni kan förena er med den allt större skaran av människor som motsätter sig de mörka. Gemensamt hjälper ni till att sprida en rörelse som skapar små grupper med en potential att bli mycket stora. Ni för nu slaget till de mörka, och vi välkomnar denna utveckling. Det allra minsta hjälper för att motivera andra att följa ert exempel, och ni gör ett verkligt intryck. Sanningen kan inte förbli dold för alltid och den kommer fram ur spindelväven från gångna tider, för att avslöja ert sanna öde som suveräna Varelser.

Inget kan förhindra drivkraften för förändring som nu sker, och de skapar vägar mot än större förändringar. Vet med säkerhet att ni kommer att fullborda allt ni har satt er för att göra i namn av Kärlek och Ljus. När som veckorna skrider vidare kommer det att bli uppenbart för alla att det finns rörelse bland sinnen och själar att nå ut och återta sina rättigheter. Detta kommer att hjälpas av ett folkuppror som skall visa att många Kära utmanar auktoriteten hos dem som representerar er. Detta kommer att bli medlet för att ta tillbaka det som har förnekats er under många årtionden. Dessutom kommer vår omedelbara ankomst att förstärka era ambitioner, då ni vet att vi kommer att stödja er i alla ansträngningar att hjälpa andra. Vi skall vara styrkan bakom er, och er försäkran for succé.

Vi känner att många själar har varit helt ovetande om vad som har ägt rum bakom deras ryggar och är nu öppna för att bli upplysta. De inser att massiva förändringar är nödvändiga för att återställa något som liknar vad livet kan förväntas att vara, om folk skall kunna leva i säkerhet och åtnjuta fred och lycka. Oberoende av hur långt det officiella uttalandet om vår existens går kommer det att ge hopp till dem som miströstar om att förändringar någonsin skall ske. I oss kommer det att ses att hjälp kommer för att återföra er Jord till ursprungligt skick, och att överkomma alla restriktioner som har bortfört er frihet. Er komfort och goda hälsa är viktiga för er lycka, och vi är beredda att korrigera denna situation mycket snabbt.

Med omfördelning av rikedomar och ett ny finansiell konstruktion som är rättvis kommer de olagliga kraven på er inkomst att avlägsnas. Att dela är en ytterst viktig förändring, och det kommer att kräva ett nytt tankesätt, som accepterar att alla livsformer har rättighet att samexistera med varandra. Separation, oberoende av anledning, kommer inte längre att accepteras. Hur skulle det kunna vara annorlunda Mina Kära, när ni är En – och reser på samma väg av utveckling även den har många kurvor? Ni är den mänskliga familjen som redan har tillbringat tusentals år, under hundratals liv för att lära er att acceptera Gudomligheten i var själ. Att få reda på ert odödliga självt och ert andliga väsen ger er alla potentialen att bli gudar. Ni har sådan makt redan nu, vilket är varför det betonas att noga betrakta resultatet av era tankar. De medför makt att manifestera, och det är så som ni har skapat er realitet. Samma kraft kan lyfta er upp ur mörkret och in i Ljuset.

Kom ihåg att missionen för den Galaktiska Federationen är att göra allt som är nödvändigt för att höja ert medvetande. När vi så gör kan vi hjälpa er att nå nivåer som kommer att garantera er Upplyftning, och det är det slutgiltiga målet för allt som äger rum. När det väl börjar kommer förändringarna att äga rum snabbt och med vår teknologiska kunskap och antalet personal kommer fullbordandet att utföras som planerat. Kom ihåg att vi inte är här för att förlänga dualitetscykeln, då den upphör 2012 med en fredlig avslutning, och början på en ny cykel med ytterlig glädje och lycka i de högre dimensionerna.

För er som har ögonen på upphöjningen, inse att under den processen kommer era fysiska kroppar att återställas till nära perfektion. Eftersom den kommer att ha kristall baserad cell struktur kommer den att förbli kvar i detta tillstånd och inte behöva den uppmärksamhet som ni dagligen ger er nuvarande kropp, och alla dessa tidskrävande åtgärder blir onödiga. Detta inkluderar också ert intagande av mat, då er nya kropp kommer att kunna nära sig på energin runt om er. Det kommer dock att finnas delikata drinkar och mat, men ganska annorlunda från vad ni nu har. Att förnya er energi blir också annorlunda eftersom sömn som ni nu känner till det kommer inte längre att vara nödvändigt. Livet levs till fullo i total lycka och med stor tillfredställelse, och alla själar ni möter kommer att sträcka ut handen i vänskap och kärlek. Sanning genomsyrar all erfarenhet och de kommer att vara där för er i all oändlighet, i det Kosmos som är er lekplats.

Under alla erfarenheter kommer ni att fortfarande söka upphöjning och detta sökande upphör aldrig förrän ni når Källan. Emellertid, så kommer mycket levande att behövs göras innan ni når denna punkt. Istället för att fortsätta med individuella erfarenheter som på Jorden, kommer ni att förena er med andra och ha ett gemensamt medvetande. Det är ett nytt koncept för många att beakta, men det betyder inte att ni förlorar något av er egen personallitet. Tvärtom så växer den tack vare dessa erfarenheter och för er utveckling framåt. Tänk på allt detta och inse att många underverk och tjusningar väntar på er, och era nuvarande erfarenheter kommer snart att vara bortglömda. Ni är på god väg mot ett nytt liv som i realiteten kommer att vara mer än vad som kan uttryckas i ord.

Jag är SaLuSa från Sirius och skulle önska att varje själ på Jorden vänder sig mot Ljuset och tar tillfället i akt att lyftas upp. Utrymme måste dock ges för er fria vilja, vilken alltid kommer att respekteras. Det är av den anledningen som vi inte sätter press på er, då det är viktigt att det inte ser ut som att vi blandar oss i era beslut. Det är dock nödvändigt att sprida kunskapen om Upplyftningen, då det är en stor milstolpe och det gamla paradigmet försvinner. Vid slutet kommer ingen att kunna säga att de inte hade samma tillfälle som alla andra att upplyftas. Återigen, detta är del av vår mission att försäkra att det förhåller sig så, och vi skall kärleksfullt genomföra det.


Tack SaLuSa,

Mike Quinsey.

Translator: Per
Email: perbavertam@yahoo.com

Galactic Federation by Mike Quinsey

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://www.paoweb.com - ENGLISH

http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH

http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH

http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH - NEW

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012