Followers

PUTIN

söndag 20 december 2015

Svenska -- Mike Quinsey 18 december 2015Mike Quinsey 18 december 2015


Julsäsongen medför ett avbrott från de föga inbjudande händelser som sker på Jorden. Oavsett vad som händer i omvärlden är människor fast beslutna att slappna av och njuta. Det skapar en energi som tar fram det bästa hos människor och ger dem en möjlighet att vara givmilda och förlåtande när relationer har blivit skadade, eller till och med fördärvade.

För en del är det en tid för att förnya bekantskapen med dem man har förlorat kontakten med, och över hela världen sprids glädje. Det var aldrig meningen att människan skulle vara ensam, men de flesta människor är naturligtvis bundna till varandra genom karma, vilket kan ses som antingen bra eller dåligt, beroende på hur ni ser det.

Oavsett hur man ser på det är livet på Jorden en ständig utmaning, som man inte alltid förstår. Hur som helst är de alla en del av er livsplan för att hjälpa er att fortsätta utvecklas. För vissa är det dags att förnya bekantskapen med dem.

Många människors liv är sammanflätat med andras, och var och en vägleds för att säkerställa att de följer sin livsplan. Ibland såras ni känslomässigt av era upplevelser, men var medvetna om att allt sker med ert medgivande. Innan ni inkarnerar talar ni med Högre Varelser, som diskuterar detaljerna med er och kommer överens om er livsplan.

Ni vet att ju tidigare ni rensar ut kvarstående karma desto bättre, eftersom den annars kommer att hålla tillbaka era framsteg. Karma låter som ett straff, men det är långt ifrån sanningen, eftersom det helt enkelt är så att den ger er en möjlighet att utvecklas där ni kanske har misslyckats i det förflutna.

Dessutom är ni i slutet av den här cykeln och den måste rensas ut om ni ska kunna gå vidare. Så det är mycket viktigt att ni tar saken på allvar om ni vill ta er ur den tredje dimensionen.

Jorden genomgår en omvälvande förvandling och Moder Jord kämpar med de förändringar som är försenade. Hon har tålmodigt väntat på att människan ska sluta förstöra miljön, men till lite nytta. Resultatet är att förändringarna nu börjar upplevas som destruktiva, men de är alla en del av den nödvändiga reningen, så att den Nya Tidsåldern kan komma igång.

Oroa er inte för utfallet, för ni är garanterade positiva förändringar som ska återsälla freden på Jorden. Den kommer att likna den Gyllene Tidsåldern, men förstå att den inte kan komma förrän vibrationerna har nått den nödvändiga nivån. Ni har allt att se fram emot, även om ni nu ser så mycket turbulens omkring er. Ni kommer att nå era mål med hjälp av andra, som kommer att ge sig till känna för er när tiden är rätt.

För närvarande har ni svårt att förstå varför så mycket förändras omkring er. Det kommer att bli svårt att avgöra exakt vad som fungerar för allas bästa, så er intuition kommer att träda i funktion. Ni vet bakgrunden till vad som händer, men just nu finns det ingen garanti för hur saker och ting kommer att utspela sig.

Fri vilja är fortfarande ett privilegium för alla själar, och som ett kollektiv är det till stor del ni som bestämmer hur framtiden ska utveckla sig. Den större planen kommer under alla omständigheter att genomföras, men om det blir en smidig övergång är upp till er. Vad som än händer kommer Uppstigningen att äga rum i en nära framtid.

Ni kommer att kunna identifiera de som är av Ljuset och som är engagerade i arbetet med att upplysa andra. Men ni kommer inte att kunna identifiera alla av dem, eftersom en del av dem undviker publicitet och tyst men effektivt utför sitt arbete. Man kan ofta känna av högre energier runt en sådan person, och det är ett mycket tillförlitligt sätt att veta att de är av Ljuset.

Era intuitiva krafter kommer att hjälpa er att veta när ni möter dem. Det borde vara lätt för dem som är utvecklade för att identifiera dessa själar som låtsas vara upplysta, men följer en väg som inte är helt ansluten till Ljuset.

Ni bör vid det här laget vara medvetna om att många av era vänner, som är Ljusvarelser, kommer från de högre sfärerna och arbetar med de Galaktiska Styrkorna. De har gjort det i eoner av tid och väglett mänskligheten till att hålla fötterna stadigt på sin väg. De flesta själar har liten eller ingen förståelse för det sätt som Själen arbetar med dem.

Det skulle fungera mycket bättre om de förstod hur de ska få kontakt med sina Guider. De är här för att hjälpa er att utvecklas och om möjligt se till att ni håller er till era åtagande. Ni behöver aldrig känna er ensamma och kan kalla på era Guider när som helst för att få hjälp.

Kärlek är den största och kraftfullaste energi som finns, men på er relativt låga vibration är det inte lätt att använda den för att åstadkomma underverk. Ni kan dock ge framgångsrik healing, som många av era healers redan gör. Även några vänliga ord, uttalade med kärlek och känsla, kan lyfta upp en själ i nöd.

Ni vet förmodligen redan att energin är mycket starkare när ni är i en grupp, och mycket mer kan uppnås på detta sätt. I slutändan kommer ni att omedelbart kunna se resultatet av er healing, men det bör noteras att i de högre dimensionerna behövs ingen healing.

Vissa själar kan inte förstå varför de har accepterat ett så utmanande liv på Jorden. Det är möjligt, eftersom de har glömt varför de frivilligt erbjöd sig att sänka sig ner till tredje dimensionen. Ni kände säkert medlidande med dessa själar som var fångade i de lägre vibrationerna, och var förmodligen i en grupp volontärer som valde att hjälpa dem att återvända till Ljuset.

Ni gjorde så efter att ha fått en försäkran om att ni alltid skulle ledsagas av Ljusvarelser. Med andra ord skulle ni bli guidade och hjälpta genom ert uppdrag, för att säkra er återfärd till Ljuset. Allt som händer omkring er är en del av era erfarenheter, och när fler av er återvänder till Ljuset kommer behovet av mer omfattande lärdomar att bli onödiga.

Ni kan fortsätta att hållas i mörker vad det gäller händelserna på Jorden, och det kommer att förbli så tills de mörka Tjänarna hindras från att blanda sig i. Det kommer att förändras över tid när fler modiga själar ignorerar deras hot, och fortsätter med sina ambitioner att upplysa befolkningen. Det finns så många människor som förlorat livet i sina försök att föra ut sanningen.

En del själar som är framstående bland ledande ”Ljus” är beskyddade, eftersom deras arbete är så avgörande och viktigt. Ni kommer utan tvekan att känna igen dem, och deras meddelanden ger er aktuell information. Mycket händer bakom kulisserna och på det hela taget är läget nu mycket uppmuntrande.

Jag är Mike Quinsey och tar emot dessa meddelanden genom mitt Högre Jag. Det här blir det sista meddelandet för i år. Jag återkommer fredagen den 1 januari 2016. Det ser ut att bli ett spännande år och jag tror att stora framsteg kommer att göras. Avslöjandet kommer sannolikt att äga rum, och när det inträffar kommer det att signaler frisläppandet av mycket information som har hållits tillbaka.

Jag önskar er alla en lycklig tid, oavsett vilket firande ni är vana vid att njuta av vid denna tid. Det är en fantastisk möjlighet att träffas och sända ut kärlek och ljus till världen.

I Kärlek och Ljus, Mike Quinsey.

Webpage: Tree of the Golden Light

Översättning Ulla Krogh


söndag 13 december 2015

Svenska -- Mike Quinsey 11 december 2015


Mike Quinsey 11 december 2015

Mycket händer på er Jord vid den här tiden, det mesta är utom synhåll för er så ni har liten eller ingen kunskap om vad som sker. En våldsam konfrontation sker mellan Ljuset och de Mörka tjänarna som snabbt förlorar sitt inflytande. Gradvis kommer länge undertryckta uppfinningar eller framsteg inom olika områden till stånd tack vare Ljusvarelser som är involverade och ibland riskerar sina liv. Dock kan de inte hejda ljusflödet och Ljuset lyfter upp hela er värld.

Med en ökning i er medvetandenivå är nu fler själar plötsligt medvetna om hur de mörka under århundraden har vilselett dem. Tiden har praktiskt taget stått stilla på grund av att de Mörka tjänarna har försäkrat sig om att nya uppfinningar, som skulle kunnat lyfta er upp, har hållits tillbaka av dem. Var så säkra på att det bara kan bli en tillfällig försening för ni är destinerade att ta ett hopp framåt innan den nuvarande cykeln avslutas.

Så snart ni börjar dra nytta av de nya teknologierna så kommer behovet av att tillbringa den mesta tiden med att försörja er att sakta förändras. Uppfinningar som gör att ni slipper slita ut er med arbete ligger och väntar på att användas, och så snart de tas i bruk kommer ni att bli mer oberoende. Välstånd kommer att försäkra att alla drar fördel av förändringarna som kommer och fattigdom kommer att bli ett minne blott. Hittills har rikedomar varit i händerna på en liten minoritet, som avsiktligt har hållit er i ett tillstånd av olika behov, vilket gjort att ni varit beroende av dem.

Situationen är redan förändrad, men det kommer att ta tid innan du känner fördelarna med den. Rikedomen i världen skall rättvist spridas ut bland människor efter deras behov. Tiden för ”att ha” och ”att inte ha” kommer att passera och girighet kommer inte att tolereras. Det kommer dock inte att förbli ett problem för med tiden kommer de stigande vibrationerna endast att tillåta de själar som är redo att stiga upp och som är redo att bilda ett nytt samhälle, byggt på rättvisa och jämlikhet.

Om du bekymrar dig över din plats i framtiden så ha ingen rädsla för det eftersom varje själ kommer att befinna sig på exakt rätt nivå. Inte en enda kan höja sig till en högre nivå än deras vibrationer tillåter. Det betyder att alla de som har gjort er till fångar på Jorden under årtusenden också kommer att gå till en nivå som är förenlig med deras lägre vibrationer. De kan inte längre lägga sig i och störa din själs framsteg, och de kommer att stå inför lektioner som de behöver för att återvända till Ljuset. Allt sker på ett absolut rättvist sätt eftersom Gud fortfarande håller alla själar i sin kärleksfulla famn.

Ni har fått gå igenom många prövningar och vedermödor och testats till gränsen för vad ni klarar, men aldrig mer än vad ni kunde hantera. Ni är så mycket starkare nu på grund av era erfarenheter och kommer att kunna hantera de olika typer av problem ni stöter på när ni frivilligt ställer upp för att hjälpa själar som är fångade i de lägre vibrationerna. Glädjen som ligger i att kunna hjälpa andra som kämpar för att hitta vägen hem kommer att göra det värt med alla era ansträngningar.

Ni förbereder er redan för festligheterna, och de glada förväntningarna i att ge och ta emot gåvor från familj och vänner. Varje gång sprider känslan av kärlek hopp och höga förväntningar på framtiden, även om det finns hot av negativ aktivitet runt om er som är avsedd att skapa panik och rädsla. Fortsätt att vara lugn och fridfull och din närvaro bland människor kommer att få en lugnande effekt.

Det kan inte illustreras på ett bättre sätt än genom att delta i en avslappnande meditation, och i en grupp där kraften känns stark och är mer uppenbar. Du finner redan att de stigande vibrationerna för in förändringar i djurriket, och de mest ovanliga vänskapsförhållanden har gjorts. Djuren blir vän med dem som normalt sett är de som jagar dem, och detta kommer att spridas och fler exempel kommer att kunna registreras.

Så småningom kommer de inte att behöva jaga varandra för mat, och var det inte förutsagt att ”lejonet skall ligga ner med lammet”? Det är början på förändringar som gradvis kommer att spridas vitt och brett.  Även den mänskliga rasen kommer så småningom att förändras på så sätt att det inte kommer att finnas behov av att äta kött, allteftersom vibrationerna höjs. Men för närvarande äter majoriteten av själar fortfarande sådana livsmedel för att tillfredsställa sina kroppars behov.

Med tiden kommer ni att äta mindre när er energikälla kommer att finnas runt om er och ni drar energi från den helt naturligt. Även om många av er inte har minnen av att vara i de högre vibrationerna så kommer de som gör detta att veta att du drar energi från allting runt om dig. I din högre vibrerande kropp kommer du att behöva ytterst lite av mat, så som du är van vid på Jorden.

En del av er får lära er att den dimension som ni kallar ”Sommarland” är den dimension där de flesta av er omedelbart befinner sig efter att ha lämnat sin fysiska kropp. Då själar har haft olika upplevelser och erfarenheter bör det påpekas att det är på grund av tankens kraft. Vad du förväntar dig att få uppleva omedelbart efter döden beror i stort sett på dina tankar och önskemål. Om du tror att det inte finns någonting där så är det så det ser ut, tills du blir medveten om att det är annorlunda än vad du trodde och du blir medveten om aktiviteterna runt om dig.

Du måste ha ett öppet sinne och vara beredd på att acceptera att livet efter döden kan vara ganska så annorlunda än vad du har letts till att förvänta dig. De som har en stark religiös tro kommer i början att se att saker och ting var precis som de trodde, men ganska snart kommer det att gå upp för dem att det inte var riktigt så som de hade väntat sig. Att möta nära och kära, släktingar och vänner kommer snart att skingra alla tvivel om sanningen. Men ha i åtanke att det är tankens kraft som gör saker och ting som de är, och varför det är så stor skillnad.

Av samma orsak bör du inte vänta dig någonting och du får se att vad som finns runt om dig är mycket välbekant och liknar dina jordiska erfarenheter. Självklart är dina jordiska upplevelser verkliga och det är du själv som har skapat det du har runt om dig. Det är så annorlunda än din existens i de högre dimensionerna att de i alla avseenden är mycket mer acceptabla. Exakt vad du upplever beror på den medvetandenivå du är på, eftersom det är markanta skillnader mellan dem.

Det är mycket osannolikt att själar i en lägre vibration skulle söka den information som ges i en högra dimension, och deras upplevelser skulle kunna leda dem in i de mörka dimensionerna där det är mindre ljus. Var säkra på att de av er som är av Ljuset inte behöver känna någon rädsla alls för var ni kommer att hamna, för det är bristen på Ljus som tar er till de lägre nivåerna som nästan kan verka som totalt mörka.

När slutet på den här cykeln närmar sig och saker och ting på Jorden kommer till sitt slut, då kan det bli svårt att avgöra vad det är som verkligen händer. Emellertid läggs mycket arbete ner för att stoppa aktiviteterna från de Mörka tjänarna så att de inte stör er frigörelse från dem. Stora framgångar ligger mycket nära och märkbara framgångar kan väntas mycket snart. Ni har tålmodigt väntat på betydande framgångar och som ett resultat av de insatser som lagts ner finns det till och med möjligheter att viktiga tillkännagivanden kommer mycket snart.

Jag är Mike Quinsey och för fram dessa budskap genom mitt Högre Jag, som har begärts från St Germain. De skickas med kärlek och välsignelser till alla själar.

Webpage: Tree of the Golden Light 
Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 5 december 2015

Svenska -- Mike Quinsey 4 december 2015Mike Quinsey 4 december 2015


En kanalisering från hans Högre jag.Det finns så mycket i er värld som pågår just nu men som ni har mycket liten vetskap om. De Mörka kämpar en hopplös kamp mot Ljuset, som snart kommer att härska överlägset på planeten. Många grupper på Jorden är framgångsrika i att begränsa deras aktiviteter och hindra dem från att gå vidare med sin plan. I så stor utsträckning att de nu är panikslagna för de har tills nu kunnat handla ostraffat i tron att de är oåtkomliga.

Nu har nätet kastats ut vitt och brett och deras hantlangare har avlägsnats, vilket allvarligt har försvagat deras förmåga att orsaka allvarliga problem. De har nu insett hur hårt deras händer är bundna och att deras resurser har begränsats och hindrar en upptrappning av deras verksamhet.

Det är för sent för dem att återhämta sig, så nu försöker de skapa förödelse där det är möjligt. Så ni kommer att få se resultatet av sådana försök, men i jämförelse med deras tidigare förmågor blir det av en mindre karaktär. Illuminati var beredda att förstöra Jorden om de inte fick som de ville, men nu har deras förmåga att göra detta stoppats helt och hållet. Detta är till stor del tack vare det stöd ni får från de Galaktiska styrkorna som kommer att säkra er väg fram till Uppstigningen.

 Allt som begärs av er är att ni fortsätter att höja era vibrationer och försöker att inte bli engagerade på något sätt i vad som kan belysa de Mörkas aktiviteter. Problemet är att medan Ljusarbetarna har en tillräckligt god förståelse för vad som sker, och kan hantera det, så har inte många människor den kunskapen och oroar sig därför för sina framtidsutsikter.

Från deras position ser saker och ting mycket hotande ut och många tror att de står inför en osäker framtid. Det är här ni Ljusarbetare kan göra en verklig skillnad och lugna dem genom att förklara den verkliga situationen. Bana väg för att Ljuset skall ta över helt och avslöja syftet med de förändringar som äger rum nu. Internet är mycket användbart i detta avseende, men även då måste man vara selektiv för att undvika att plocka upp en falsk information.

Ni vet utan tvivel vid det här laget att de Mörka tjänarna helt är beroende av rädslor för att få människorna under kontroll. De av er som har tillräcklig förståelse för detta kan hjälpa till med att skingra sådana känslor som tvivel och ersätta dem med hopp och en försäkran om Ljusets framgång.

Många arbetar med nya sätt att införliva uppfinningar som kan introduceras när det rätta tillfället kommer. Återigen kommer Galaktiska Federationen att försäkra att det kommer att tillämpas på en global nivå. Ni kan vara säkra på att övergången till nya teknologier kommer att utföras på ett vettigt sätt för att minska eventuella olägenheter för de som påverkas. Det kommer att bli en fråga om det viktigaste först för att lyfta upp så många människor som möjligt med ett minimum av försening.

Sådana beslut kommer att tas av dem som har ett fullt grepp om situationen. Ni kan vara säkra på att när än den Galaktiska Federationen är inblandad så kommer alla förändringar att fortgå med högsta hastighet. Medan detta sker kommer alla själar att få uppleva en upplyftning, eftersom de högre vibrationerna fortsätter att strömma in. På en relativt kort tid kommer du till en punkt där du är redo att bli en fullfjädrad Galaktisk Varelse.

När du går vidare genom förändringarna fastställer du nästa etapp av din evolution, för inte alla har samma ambitioner. Det finns ingenting av vara orolig för vid denna punkt i ditt upplyftande. Inse att Universum öppnas upp för dig och ger dig så många val du behöver för att gå vidare. Du kommer att finna dig själv tillsammans med andra själar med samma önskningar, och detta är tider när ni kan hjälpa varandra.

Som alltid kommer det att finnas mer utvecklade själar för att hjälpa dig att göra dina val. Du kan till exempel, om så önskas, uppleva en helt annan livsform som en del av din utveckling. Men, som du redan vet, vid en viss punkt blir du en Ljusvarelse och behöver inte en fysisk form. Du kan dock ”tänka” dig en form om du önskar det, en form som kommer att tillåta dig att blanda dig med dem som är av liknande slag.

I er nuvarande situation på Jorden finns många själar som har inkarnerat från andra planeter och som taget en jordisk kropp. De kommer ofta genom en naturlig födsel och de kan ofta erbjuda vad som brukar kallas mer avancerade kunskaper, något som behövs för låta er utvecklas snabbare. Vid en så viktig tid som den nuvarande behöver ni all hjälp ni kan få och själar av Ljus från hela Universum kommer sannolikt att engagera sig.

Ni får naturligtvis också negativa själar som inkarnerat, de som kallas de Mörka tjänarna. Detta är tillåtet i ett Universum med fri vilja som erbjuder en sådan upplevelse som med största sannolikhet kommer att snabba upp er evolution. Det finns en högre plan för er evolution, men om ni blir indragna i de lägre energierna stannar detta upp.

Ser man tillbaka i er historia visar den att vid mer än ett tillfälle har ni fallit för de negativa krafterna. Dock har ni den här gången utmärkt er själva och, som var planerat, så kommer ni att stiga upp oavsett vad de Mörka tjänarna gör för att förhindra det. Så, mina kära, ni kommer att veta att vilka ansträngningar ni än lagt in för att försäkra att ni gör er Uppstigning så kommer ni att lyckas. Låt inte utomstående händelser dra ner er, och kom ihåg att fram till tidpunkten när ni har en fri press, befriad från de Mörka, så är ni hela tiden missledda och vilseledda med lögner nästan jämt.

Använd er intuition och vanligt sunt förnuft när ni bestämmer vad ni kan acceptera. När det är säkert för våra galaktiska vänner att träffa oss på Jorden är ett av de första uppdragen att se till att ni får den rätta historien om er planet och era liv. Viktigt är också att ni blir medvetna om er sanna status och er potential som Galaktiska Varelser. Bekymra er inte över brist på ägodelar för det kommer en tid när överflöd kommer att försäkra att alla har allt de behöver, och till och med mer.

Med tiden kommer du att bara ”tänka” dig till att manifestera saker och ting, så du kommer aldrig att vilja ha något alls. I själva verket, som du väl redan vet, i de högre vibrationerna som de flesta av er går in i efter övergången från Jorden, är det helt normalt att tänka fram saker. Det betyder att ni inte behöver lagra någonting alls längre. Mycket a det som finns utanför Jorden är så annorlunda mot vad ni är vana vid och i allmänhet så mycket bättre än vad ni upplever nu. När tiden går lär ni er mer om förändringarna som kommer att ske, och alla kommer att vara mycket fördelaktiga för er alla.

Allteftersom varje vecka passerar så ser ni att många förändringar är på väg, och några av dem kommer att ha en global effekt. Er värld förändras gradvis till det bättre och det är uppenbart om ni tittar på sammankomsterna med olika nationer för att handskas med världens problem. Utan sådana sammankomster skulle ni inte kunna reda ut problemen. De är tecken på att folk vaknar upp till behovet för globalt samarbete. Det kommer att växa och skapa förutsättningar för mänskligheten att gå snabbt framåt och föra Uppstigningen så mycket närmare en manifestation.

Jag är Mike Quinsey och ber er att fortsätta med att sprida er kärlek och inspirera människor till att se framåt mot strålande och spännande förändringar i livet.


Website: Tree of the Golden Light 
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012