Followers

PUTIN

onsdag 29 februari 2012

SaLuSa 29.02.2012


 


SaLuSa 29.02.2012Om det var någon som tvivlade på hur tiden går allt fortare så tänk bara på hur snabbt de två första månaderna har gått och så skall det fortsätta rakt igenom till Upplyftningen. Ropet på frihet från era förtryckare har svarats och de har inte längre de mäktiga baserna som vidmakthöll deras håll över er. De kanske söker att ändra på saker, men det är nu utan förmåga att åtgärda resultatet av handlingarna mot dem. Deras roller har reducerats till bara ett irritationsvärde, och snart kommer deras aktiviteter att nästan helt ha upphört då deras maktstruktur tas isär. Efter att ha kommit så här långt så återstår det bara för oss att bortföra Illuminati, och då kommer en stor del av vårt uppdrag att ha fullbordats. 

SaLuSa 29.02.2012


 


SaLuSa 29.02.2012Om det var någon som tvivlade på hur tiden går allt fortare så tänk bara på hur snabbt de två första månaderna har gått och så skall det fortsätta rakt igenom till Upplyftningen. Ropet på frihet från era förtryckare har svarats och de har inte längre de mäktiga baserna som vidmakthöll deras håll över er. De kanske söker att ändra på saker, men det är nu utan förmåga att åtgärda resultatet av handlingarna mot dem. Deras roller har reducerats till bara ett irritationsvärde, och snart kommer deras aktiviteter att nästan helt ha upphört då deras maktstruktur tas isär. Efter att ha kommit så här långt så återstår det bara för oss att bortföra Illuminati, och då kommer en stor del av vårt uppdrag att ha fullbordats. 

tisdag 28 februari 2012

SaLuSa 27.02.2012


 


SaLuSa 27.02.2012Ni bevittnar början till slutet av allt som har hållit er tillbaka, så att ni kan ta detta kvantum språng framåt som kommer med Upplyftningen. Det har tagit lång tid att komma till detta exakta ögonblick, att njuta av framgången av alla våras ansträngningar. Det var oundvikligt oberoende av vad de mörka Tjänarna gjorde för att stoppa vår framfart, och till slut öppnande de sig för ett nederlag på grund av deras enorma girighet och arrogans. Inte ens pengar kan nu köpa dem ut ur kollapsen av deras herravälde, vilket nu faller isär. Det har uppenbarligen inte gått obemärkt, och det ger självförtroende till folk som har historier att berätta som kommer att avslöja sanningen. Förändringar har plötsligt börjat att gå allt snabbare, och ni kan förvänta er att det fortsätter så framöver. Ibland kanske ni nyper er själva för att vara säkra på att det verkligen händer, då de kommer att ta andan ur er. Se alltid till de positiva aspekterna av förändringar, vilka ofta är mer en fråga om att städa upp så att det nya kan komma in. 

måndag 27 februari 2012

SaLuSa 24.02.2012


 


SaLuSa 24.02.2012Ni hungrar efter sanningen då ni har kommit att inse att sedan urminnes tider har den hållits ifrån er, och så mycket av vad ni ser som er historia har fabricerats för att tjäna syftena av de involverade. Den viktigaste försummelsen är kanske utelämnandet av bevis på våra besök på Jorden, och de kontakter vi har tagit. Inom arkeologin finns det dock bevis för dem som har ögon att se, vilka går tillbaka tusentals år. En del av det är obestridliga, och till den utsträckningen att skepp fanns i luften långt innan ni kunde flyga. Om det redan hade accepterats att vi var konstanta besökare på Jorden och att vi hade meningsfulla kontakter när vi gav er kunskap, så hade det varit så mycket lättare att göra Avslöjandena. I själva verket så skulle det på vissa sätt inte kanske har varit ens nödvändigt att göra det, då vår förbindelse med er skulle ha förståtts, och våra besök skulle redan öppet ägt rum. 

onsdag 22 februari 2012

SaLuSa 22 februari, 2012


 SaLuSa 22.02.2012Ni folket har uppnått något synbarligen omöjligt, då ni har vänt ödet för Illuminati. Ni har gjort så genom att fokusera er på Ljuset, och därmed infört ett storslaget ljusnätverk som nu omger Jorden. Inte längre har de negativa energier att nära sig på, vilket har gjort det möjligt för dem att komma nära att ta över världen. Varhelst som de lägre vibrationerna existerar så blir de transmuterade och tar bort deras förmåga att överlagra deras vilja på er. Ni har sagt ifrån klart och tydligt och krävt godartade förändringar som nu äger rum, och så skall de fortsätta tills de av Ljuset helt tar kontrollen. Även om renandet just har börjat så skall ni gratuleras till ert oböjliga stöd, och ni kommer snart att se klara bevis på er framgång. 

tisdag 21 februari 2012

SaLuSa 20.02.2012


 SaLuSa 20.02.2012Förhållandena på er värld förändras snabbt från en dag till nästa. Fakta kanske inte är tillgänglig för er, men då utrensandet av de mörka Tjänarna fortsätter så kommer ni att lära er mer om det. Våra allierade gör stora framsteg med vårt stöd, och inget kommer att förhindra en slutlig framgång. Till exempel, även om det har förekommit många försök att starta ett tredje världskrig så har det hanterats av oss och som vi har lovat er hela tiden så blir det inga mer krig. Detta meddelande slår nu de som söker krig, och de inser nu att vi håller våra ord. Det har förekommit ett antal incidenter med falska flaggor som har kontrollerats av oss, för att förhindra sannolikheten av en större konfrontation. En del har varit alltför stora för att gömma, och en del detaljer läcker ut. Var observanta och så kommer ni otvivelaktigt att snabba upp en del ovanliga rapporter. 

fredag 17 februari 2012

SaLuSa 17 februari, 2012


 SaLuSa 17.02.2012


Med tillräckligt med tilltro så finns det inget ni inte kan göra, och ni har inte än förstått hur mäktiga ni är. Ni skapar hela tiden, vare sig ni inser det eller ej. Under många år så är det ni som har skapat allt ni har upplevt nu och ni är förmodligen förvånade över hur det är. Kom ihåg att ni inte ofta har utövat denna kraft för att stoppa de mörka Tjänarnas framfart. Medan det är sant att deras agerande har varit mycket bedragande, så har det dock funnits föga resistans mot deras mål. På senare tid har ni dock börjat förstå vad som har pågått runt omkring er. Utan att nödvändigtvis inse vad ni uppnådde genom att fokusera er på slutresultatet så har ni skapat en energi för förändringar som har växt enormt och öppnat upp en kraftig tidslinje för Upplyftning. Nu kan ni tydligare se vad ni behöver göra för att föra denna cykel till en framgångsrik avslutning.

onsdag 15 februari 2012

SaLuSa, 15.02.2012


 SaLuSa 15.02.2012


Händelserna på Jorden går utan tvivel allt fortare, och även om få av er är direkt involverade så vet ni att detta är sant. En del nyckelpersoner av Ljuset har hängivit sig själva åt att uppnå en större framfart för positiva händelser som kommer att nå era öron. Mycket av vad de har uppnått har förhindrats från att bli rapporterat i nyhetsmedia, men det kommer en punkt när detta inte längre är möjligt. De har destabiliserat den mörka regimen, som inte längre har en grad av kontroll som behövs för att stoppa slutresultatet. Det kommer att sluta med seger för Ljuset, och när folket väl ser bevis på detta kommer slussarna att öppnas och större framsteg uppnås. Naturligt nog så är vi medvetna om handlingar som utförs, och så långt som möjligt kommer vi att hjälpa våra allierade och se till att de uppnår sina mål. De flesta av dem är medvetna om att vi är med dem och hela tiden skyddar dem, och det ger dem mod och beslutsamhet att djärvt gå framåt. Det behövs då de ofta arbetar under hot mot deras liv.

måndag 13 februari 2012

SaLuSa 13 februari, 2012


 SaLuSa 13.02.2012


Trycket ökar på de mörka Tjänarna som under de senaste veckorna har förlorat så mycket makt. De ser hur deras finansiella lurendrejeri och förhållanden går emot dem. Kabalen har sedan länge blivit identifierad, och de är nu kända för vad de är med sina försök att föra världen in under en regering. Ni skall snart se hur de tas ur omlopp, och hålls under uppsikt där de inte längre kan lägga sig i eller förhindra förändringarna som redan är på gång. Det finns tusen och åter tusen människor som arbetar för Ljuset, och deras kollektiva energier är en mäktig kraft för att föra fram sanningen och manifestera deras vision av fred. Uppvaknandet fortsätter och fler själar ser bortom vad som sker varje dag för att finna svar. De börjar se hur deras liv har hårt kontrollerats, och söker att återfå sina rättigheter och frihet bort ifrån de restriktioner som är placerade på dem.

fredag 10 februari 2012

SaLuSa 10 februari, 2012


 SaLuSa 10.02.2012


Plötsligt så tar det fart bland er med beslutsamhet att utöva er frihet att uppnå vad det är ni vill ha i frågan om förändringar. Avslöjanden är något ni kontinuerligt har ivrat för, men som vi tidigare har sagt så är sanningen om vår existens känd bland er som har följt våra aktiviteter under många, många år. Dettabehövs knappast verifieras med tanke på alla de bevis som finns angående oss, men myndigheterna kan inte frisläppa den information de har utan officiellt erkännande och bejakande. Med eller utan det driver ni nu dock på för möjligheter att kontakta oss direkt, och det sker. Vi finner att accepterandet av oss är på högsta nivå, och det gör det möjligt för oss att ha att göra med er på ett direkt sätt. Medan inställandet av Neptunresan helt klart var en besvikelse, så har det i alla fall medfört ett unikt uppsvällande av intresse för oss. Det har helt klart förvånat många människor att vi är beredda att bjuda in er ombord våra skepp, men det är nu dags för sådana erfarenheter. Era myndigheter tycker inte om det, då de önskar att vara i total kontroll av sådana frågor och skulle förhindra att det blev någon publicitet av sådana händelser.

onsdag 8 februari 2012

SaLuSa, 8 februari 2012


 SaLuSa 08.02.2012


Det väntande spelet kommer att behöva spelas lite längre, men framsteg görs hela tiden. Inga stora störningar från de mörka tjänarna kommer att få någon varaktig effekt, eftersom våra planer nu är alltför långt framskridna för att de ska kunna hindra dem från att lyckas. Våra aktiviteter har ökat och så har våra allierades, eftersom det har nått en punkt där vissa datum beräknas bli slutförda. De yttre tecknen, främst från era Internetkällor, är de mest tillförlitliga när det gäller korrekt och aktuell information. Genom att göra ert bästa för att fokusera på Ljuset håller ni en stadig kurs mot Uppstigningen. Vad som än händer kan ni vara säkra på att samma resultat kommer att uppnås, och det kommer att befria er fån de mörkas kontroll.

måndag 6 februari 2012

SaLuSa 6 februari, 2012


 SaLuSa 06.02.2012Naturligtvis behöver vi vara medvetna om vad Michael gör, och har följt händelserna associerade med resan till Neptun. Vad vi dock måste betona är att vi har vårt eget ansvar och skulle aldrig blanda oss i en annans uppdrag, på samma sätt som vi inte heller skulle blanda oss i upplevelserna som är era egna skapelser. Se det på detta sätt Mina Kära, det är inte upp till någon annan att förneka er erfarenheterna som ni behöver för att avancera er utveckling. 


När vi är på detta ämne så var snälla och kom ihåg att den Galaktiska Federationen har helt klart informerat er att med tiden så kommer många turistresor på våra skepp att anordnas. Så, det finns inget behov av att rusa iväg och vara en del av de första resorna av denna typ, det kommer att finnas gott om tid att njuta av dem när vi väl öppet kan kontakta er. En del av våra Moderskepp är som enorma städer, och kommer inte att ha några svårigheter att hantera det stora antalet av er som skulle hoppa på tillfället att besöka ett. Allt kommer att bli en del av vår intention att föra oss närmare tillsammans, och att skingra all rädsla för oss som kan finnas kvar. Det låter oss ge er en titt på vad avancerade teknologier kommer att göra för er inom en kort framtid. När allt kommer omkring så är vi era framtida själva, och ni kommer att snabbt behöva täcka gapet som har uppstått genom det medvetna förtrycket av teknologier som för länge sedan skulle ha skjutit in er det 21:a Århundradet. 


Mycket händer på Jorden just nu, och till och med ni kommer att inse att det inte kan dröja mycket längre innan ni kommer att se resultatet av arbetet som har gjorts för att föra in de önskade förändringarna. Hot om krig bullrar fortfarande, men vi säger er återigen att det inte kommer att tillåtas även om en del skramlande av vapen kommer att fortsätta. Så var snälla och inte ge efter inför dessa situationer och låta rädslan krypa in hos er, tänk på fred och placera era energier där de kommer att göra något positivt. Den finansiella situationen fortsätter att ta en stor del av våra allierades tid i anspråk, men det är ett komplext problem att få många länder att som ni säger ”sjunga från samma psalmbok”. Framgången kommer dock och den kommer att signalera början på ett helt nytt sätt för bankväsendet och hela karaktären av finansiella transaktioner. Skulder kommer att elimineras och aldrig igen skall ni onödigtvis betungas med detta. 


Det finns aldrig en tråkig stund när man lever på Jorden, och på olika sätt så är det hur det var menat att vara och absolut inte en semesterö, för i annat fall skulle era framsteg knappt gå framåt. Jorden är ett storslaget ställe för att uppleva alla typer av utmaningar, och det snabbaste sättet att skjuta framåt och klättra uppför denna andliga stege. Jorden är ändå ett paradis utan motstycke i ert Universum, och det såddes under miljontals år. Det var i sanning en Edens Lustgård, men degenererade då vibrationerna blev lägre och Människan förstörde det med sin girighet och brist på omsorg. Nu väcks ni upp för att erkänna den juvel som er Jord är och försöka att göra det bästa ni kan för att återställa det, och förhindra ytterligare skador och förstörelse. I själva verket så är det ert ansvar att återställa det till sitt ursprungliga skick som en del av förberedelserna för Upplyftningen. 


Under sådana instabila tider som ni nu befinner er i så behöver ni hålla ert huvud kallt och aldrig glömma bort anledningen till att ni kom till Jorden vid denna tid. Det var för att vakna upp till ert sanna Jag som en Varelse av Ljuset, och lyfta era medvetandenivåer så att ni blev redo så snart som möjligheten gavs. Ni har en hel hög av erfarenheter som kommer, men i slutändan så är Upplyftningen ert mål och det är i själva verket allt som betyder något. Ett tillfälle då det finns möjlighet till en massuppstigning visar sig inte så ofta, och det är er frigörelse från dualitet och nödvändigheten av att regelbundet inkarnera. Med detta i tankarna så är vi säkra på att ni inte behöver stor uppmuntran för att göra ansträngningen att stiga av stegen av återfödande. 


Ni kan inte än fullt veta vad som pågår bakom scenerna, men det finns mycket mer aktiviteter än vad som kan förefalla. Vi observerar världsnyheterna och vad som diskuteras öppet och privat, och som ett resultat så har vi en mycket bra bild av hur händelserna kommer att utspela sig. Det ger oss en fördel och förmågan att hjälpa våra allierade, och det tillåts för att ge en balans mot den avancerade utrustningen som används av de Mörka Tjänarna för att spionera på de av Ljuset. Vi har datamaskiner med en medvetandenivå som är så avancerad att man kan ha ganska intelligenta konversationer med dem. Ni har erfarenhet av automatisering, men vi har tagit det till en nivå som är häpnadsväckande, och ni kommer att njuta av era besök till våra skepp då ni försöker förstå hur de fungerar. För en del av er så kommer det förefalla bekant då ni redan besöker oss i ert sömntillstånd, men har ett slutet minne av det när ni återgår till er kropp. 


Kom ut ur era kokonger som gömmer ert sanna Jag, den Ljusvarelse som ni är och alltid kommer att vara. Nu är det dags att återta era gudomliga rättigheter och suveränitet, och ni får all hjälp för att göra så. Ni är Varelser av enorm kraft och under förutsättning att ni kan acceptera ansvaret att vist använda det så kommer ni att lyftas upp och bli skaparen som ni tidigare var innan fallet. Ni skapar fortfarande även nu men det tar längre tid att manifestera, och ni kanske inte inser vad ni har gjort. Fokusera tillräckligt på vad ni önskar er och med tiden så kommer det en reaktion. Det är på det sättet som ni utan att inse det drar in i era liv de erfarenheter som ni har fört in till er själva. Lika attraherar lika, och det är så som ni samlar runt omkring er era vänner och fiender dessutom. Lagen om Attraktion gör ingen skillnad över hur den fungerar, så var försiktiga med vad ni fokuserar er på och var ni placerar er energi. De flesta av era erfarenheter startar som tankar, och när ni ger tillräckligt med energi till dem så blir de en del av er verklighet. 


Jag är SaLuSa från Sirius and skulle vara förtjust med att uppfylla era önskningar, men allt i sinom tid, och som alltid så är tidpunkten så viktig. Vi är vana vid att vara flexibla och rätta in oss till den senaste situationen på Jorden. På så sätt är vi helt framgångsrika med våra målsättningar när vi till slut kan gå vidare. Var säkra på att våra handlingar åtföljs av stor kärlek för er alla. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

söndag 5 februari 2012

SaLuSa 3 februari, 2012


 SaLuSa 03.02.2012Man skulle kunna tro att alla skulle ha ett intresse av framtiden, men många själar är nöjda med att driva genom livet utan några ambitioner om förändringar. För en del förefaller det som att det inte finns någon mening alls med livet. De observerar dock inom sin lilla hörna på Jorden andra liv och blir så småningom otåliga då de inom sig vet att det kunde vara mycket bättre. Detta Mina Kära är början på deras uppvakning, och med så mycket som pågår för närvarande så är förhoppningen att de gör framsteg. Livet ställer frågor då det gäller varför det är så otillfredsställande med att skapa och ger bara en enkel komfort till alla människor. Undermedvetet så vet ni alla att ni är En, och att var och en av er bör gynnas av Jordens alla skatter. Under denna tid så har de mörka Tjänarna gått längre än tidigare med att förneka er er rättmätiga del och ta bort det lilla som ni redan hade. De trodde helt skamlöst att de kunde förslava er helt och hållet då det möte föga motstånd till sina planer. De räknade dock inte med det snabbt ökande tillväxten i medvetande, vilket delvis kommer ifrån det fantastiska arbetet utfört av Ljusarbetarna. Det är som om en explosion av Ljus har ägt rum och omgett hela världen, och det är inte långt borta från sanningen. Mängden energi som strålas mot Jorden har växt exponentiellt och distribueras via dessa högre utvecklade varelserna som har förmågan att föra det ned och in i det. Det har gått förbi punkten då det skulle ha kunnat stoppas, och har tillåtit er att träda upp på vägen mot Upplyftningen. 


Som vi tidigare har sagt så är ni alla vid olika utvecklingsstadier, och det kan förväntas att det blir olika reaktioner på vad som äger rum i er värld. Då ni för er uppför stegen så lyfter ni alla andra med er då de också gynnas av de allt mer ökande medvetandenivåerna. Frågan är om alla kommer att klara av det och lyftas upp, och det beror på alla era val av fri vilja. Så en del själar kommer att fortsätta driva omkring och vara ganska nöjda med att se hur världen går förbi. Hastigheten med vilken de gör framsteg är helt klart mycket mer långsam än för de flesta andra människor, men det har ingen påverkan på deras förmåga att till slut uppleva upplyftningen. Faktum är att alla själar har DNA gener som ger dem kraften att söka efter sanningen, och det kommer oundvikligen att få dem att fortsätta sökandet efter det. Längtan kommer i vanliga fall genom att undra vad meningen med livet är, och det för dem framåt på en lång äventyrsresa. 


För de bland er som har funnit vägen hem, så går livet helt plötsligt mycket lättare, och problem är inte längre så stora, och ni hanterar dem med lätthet tack vare er förståelse. Då ni vet hur det hela fungerar så hjälper det er att övervinna alla hinder ni stöter på, och ert ego fortsätter att sitta i baksätet utan att blanda sig i. Ert Ego bereder plats för ert Högre Jag, som är ert verkliga jag. Så ni kan se Mina Kära, ni har ansvaret för att själva lyfta upp er då ingen annan kan göra det åt er. De kan hjälpa men i slutändan så är det ert beslut som avgör hur ni gör framsteg. Ni behöver ha en stark intention att förena er med ert Högre Jag, och det betyder att följa en väg som behandlar alla själar som Ett. På Jorden så är detta lättare sagt än gjort, men det uppnås nu, så det är möjligt om ni bestämmer er för det. 


Under tiden så finner fortfarande en del av er det svårt att tro att ni är så nära fullbordan, men det närmar sig snabbare än någonsin. Det beror inte på de yttre händelserna då de är de förhållandena som förändras vilka kommer att leda till ett stort steg framåt då det gäller er levnadsstandard. Ni vet nu att ni har hållits tillbaka ordentligt, och genom att fylla in hålen så blir det en mjukare och mer acceptabel övergång. Till slut kommer ni att bli gynnade av att föra er in i en högre dimension, där fördelarna som ges till er genom nya teknologier kommer att i viss mån vara bekanta för er. Allt som allt så kommer det att ses som ett stort steg framåt och föga av ert gamla sätt att leva kommer att finnas kvar. Det inkluderar det arbetsintensiva systemet, som har hållit er i slaveri med lite tid för era egna kreativa önskningar. Det kommer att medföra en stor förändring i era liv, att fullt kunna engagera er i de sysselsättningar som ger er glädje. 
Era liv är för närvarande så begränsade och kontrollerade, och det gäller också Lagarna i Landet som noga kommer att inspekteras och förbättras, för att ta bort de som är orättvisa och olagliga. Det blir en återgång till ett lands Konstitution, med ytterligare fördelar som kommer ifrån er kommande Upplyftning. På alla sätt och vis blir ni nu förberedda för ert upplyftande, och våra allierade kommer närmare några större resultat.  Inget av detta är lätt då vi har att göra med globala problem, särskilt då det gäller den finansiella sektorn. Vittgående förändringar måste dock införas annars blir inte den monetära policyn stabil, och vi kommer att se till att det inte blir en återgång till det centraliserade systemet som delvis har orsakat deras fall och nedgång. Bankerna kommer att bli mindre och mer ansvariga för sina handlingar.


Den Galaktiska Federationen står redo att stå vid sidan av sina allierade då de agerar för att göra ett avslut i vissa frågor. Det är dags att skriva slutkapitlet om den Mänskliga Rasen och dess resa genom dualitet. Det blir ett kapitel om segern som har uppnåtts genom skir strävan och förbund med Ljuset. Till och med ni kommer att bli överraskade när ni får veta hur oddsen var emot er. Ni fortsatte idogt ändå och er tro förde er framåt, och ofta så har ni arbetat isolerat och ändå fullbordat ert uppdrag. Det är en underbar seger och vad ni nu ser är bara de sista försöken från de mörka Tjänarna att fortsätta med sina otyg. Allt är under vår kontroll och snart kommer de att ställas till ansvar för sina handlingar under många tusentals år. 


Fortsätt dock så starkt som alltid, och slappna inte av genom att fullt hålla fast vid ert fokus på Upplyftningen. Var och en av er som så gör så hjälper att se till att det händer såsom ämnat, och ni kommer inte att vara ensamma då vi alla gör sällskap med er under dessa sista månader även om ni är omedvetna om det. Vår position är sådan att vi kan observera vad som händer på Jorden, och vi kan höra konversationer och se ganska så klart såsom vi var där. Vi kan i själva verket penetrera marken och se in i baserna som de mörka Tjänarna har satt upp. Inget går miste om vår uppmärksamhet eller kan gömmas från oss. Ni är därför vara trygga och med tiden kommer alla militära baser att stängas för evigt. 


Jag är SaLuSa från Sirius och är glad att vi kan se till att ni tryggt passerar igenom till Upplyftningen. Det kommer att bli det viktigaste avancerandet som ni någonsin har upplevt. Vi sänder vår kärlek och välsignelse till er alla. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per StaffanDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

torsdag 2 februari 2012

SaLuSa 1 februari, 2012


 SaLuSa 01.02.2012


Den mänskliga rasen visar sig vara en som är kapabel att uppleva djupet av mörkret, och ändå kunna finna sitt Ljus och lyfta upp sig själv. Upplevelsen var i själva verket ämnad att på ett starkt sätt testa era förmågor, och ni har utsatts för de mest extrema förhållandena, pådyvlade er av de mörka Tjänarna. Om ni inte hade funnit denna kamp, så skulle ni idag ha kunnat se framemot ett nytt katastrofalt slut på denna cykel, och utsikten att behöva göra om allt igen. Det måsta dock sägas att ni förväntades att lyckas, men med fri vilja så kunde inte slutresultatet tas förgivet. Ni har fått enorm hjälp och planen att väcka upp er har varit framgångsrik mer än förväntat. Som ni kan se så slåss the mörka Tjänarna ända till slutet, men vad de än gör så kommer det inte ändra på slutresultatet. Tärningen är rullad och Upplyftningen kommer med all sin härlighet och majestät. Det är sannerligen ett storslaget tillfälle, som har attraherat intresse från liv runt om i Universum, som observerar för att vara en del av det oundvikliga och välkomnar firanden.

Vi vet att en del av er fortfarande finner det svårt att fatta att dualitet trots dess allvarsamhet fortfarande är ett spel. Det är lite som inträda i ett ”Holodeck” och spela er roll, med kunskap om att vad som än händer så kan ni alltid ge er därifrån och återvända till ert normala liv. Det är en upplevelse som ni har valt som har ett allvarligt innehåll, då det räknas mot er utvecklingsupplyftning. Då det inte finns något som heter döden så kan ni ofta ta på er olika liv och leva och berätta om det. Att ta någons liv är dock ett allvarligt brott, som medför bestraffningar i form av karma, även om det kan finnas förhållanden som ger lindrar. Återigen så betonar vi att det inte är bestraffning, utan specifika upplevelser som kan göra det möjligt för en själ att fullt förstå konsekvenserna av vad de har gjort, så de inte upprepar det igen.

Då vi talar om raden av era upprepade liv så vill vi säga vad som bör vara uppenbart, att ni kommer in i dem med inget och ni går vidare med inget, det vill säga annat än vad som är er upplevelse och det är allt som betyder något. Som en del av en utvecklingsplan tar ni på er alla typer av liv, och i en del kan ni vara någon som har stor förmögenhet och makt, men det hela är borta när livet är över. Då ni inte kan ta det med er så kan sökandet efter rikedomar förefalla ganska så meningslöst. Med tiden så kommer ni att lära er att ha tillräckligt är allt ni behöver, och girighet är helt enkelt bara bortförandet av en möjlighet från någon annan. Om ni siktar på att lyftas upp så har ni utan tvivel redan kommit till slutsatsen att dela med sig är det bästa sättet för att ha ett lyckligt och balanserat samhälle. Det uppmuntrar också en inställning där alla arbetar för allas bästa, och inte för individer.

Mina Kära, ni har lärt er så mycket genom att uppleva dualitet, och er karaktärsstyrka kommer att komma väl till pass i framtiden. När ni väl har nått ett visst stadium av högre medvetande kommer ni i själva verket inte att behöva tänka på hur ni skall föra era liv. Ni kommer att ha nått en sådan storslagen förståelse att ni kommer att se All Som Ett och agera i enlighet med det. Denna förståelse är en som sakteligen blir accepterad av folket, och som konsekvens så finns det mycket mer oro för belägenheten och omsorgen för alla människor. Utan tvivel så kommer ni samman och skapar band så att ni börjar se er själva i andra. Energin som skapas är från kärlek till era medresenärer, och barriärerna som tidigare separerade er bryts nu ned.

Vi från den Galaktiska Federationen kan inte hjälpa hur vi beundrar och applåderar er ihållighet och beslutsamhet att rida ut de återstående månaderna av detta år för att införa de förändringarna som ni önskar för att ta tillbaka er suveränitet. När ni gör så har ni vårt stöd för allt ni gör som är ämnat att återinföra Ljuset. Vi är som era domare och ser till att allt spelas enligt reglerna, vilket är anledningen till att vi kan göra inträde och beskydda de som är av Ljuset. Reglerna är specifika då det gäller dualitet och inkluderar Universal Lag. Det är det sista som förbjuder andra Rymdvarelser från att närma sig er och Moder Jord, och vi vidmakthåller Lagen. Det finns dock återigen undantag under omständigheter då de i själva verket är inbjudna till Jorden, och det var fallet då det gäller de Grå.

Se tillbaka på er historia och även om bevisen inte alltid har skrivits ned så finns det i alla fall mycket som pekar på våra intressen i era affärer. Vi skulle därför säga er att det är helt normalt att vid en sådan viktig tid för er så kommer vi närmare er. När allt kommer omkring då det gäller alla familjers avkomma så har vi alltid följt era framsteg. Majoriteten av er är familj till de olika medlemmarna av den Galaktiska Federationen, och det gäller huvudsakligen Sirierna och Plejaderna. De av er som är utomjordingar vet i de flesta fall om det djupt inom er, för ni finner det så svårt att finna er till rätta med det Jordliga livet, med dess tunga vibrationer.

Europa kämpar fortfarande med att rädda Euron, och vi ser föga chans till det om någon alls. Dollarn är svag och släpps av vissa länder till förmån av säkrare valutor, så inom det finansiella väntar världen på att se slutresultatet. Allt detta är beräknat för att tvinga in förändringar, med acceptabla och nödvändiga förändringar inom bankväsendet. Hela området har manipulerats av de få som nu måste acceptera att överflödsdagarna har kommit till ett slut. Ni kommer att uppleva hur det är att leva under förhållanden där pengar är en verklig handelsvara som har verkligt värde. Ni kommer också att få överflöd och njuta av livet utan er nuvarande stress och oro. Det kommer att föra er igenom Upplyftningen och sätta mönstret för den tiden då pengar inte längre kommer att användas.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att dela mina tankar med er då stöd är så nödvändigt vid en tid när så mycket händer. Jag skulle säga fortsätt att driva framåt då mållinjen är inom synfält, och hjälp med att uppnå slutet genom att sprida ert Ljus så mycket som möjligt. Var än ni är så tänk er själva som en storslagen flamma av Ljus, och visualisera hur det når folk runt omkring er. Det gör verkligen en stor skillnad när ni tänker er hur tusen och åter tusen varelser som alla gör samma sak, det är en mäktig källa av Ljus som lyfter upp folk. När allt kommer omkring så är ni Ljusvarelser och vad skulle vara mer naturligt än att ge av ert Ljus till andra, och det kan vara för att hela då så många av er bär på förhållanden som skulle gynnas av det.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per StaffanDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012