Followers

PUTIN

torsdag 31 december 2009

Viktig brådskande Matthew Message

Ljusarbetarnas bränsle och rustning är KÄRLEK.


”Kära själar Jean och Lou, vi är ytterligt medvetna om potentialen för dödliga attacker och hämndaktioner när som dualitetens omtumlande energi spelar ut sig självt. Vi ger vårt varmhjärtade medhåll till kollektiva böner, meditation, tankar och intentioner för att ”bada” hela Mellan Östern med kärlek för att transmutera mörkret som byggs upp, till ljus. Eftersom det är er värld och ni är där för att assistera dess frigörelse från de ljus emotståndliga själarna som handlar desperat för att hålla fast vid sin makt. Nyckeln till att häva spänningen är att ljusarbetare som individer och som enhet sänder kärlek med fokus på en fredlig lösning.

Oberoende av hur slagen kommer i det området kommer i vilket fall som helst en massiv och spridande konflikt inte att tillåtas. Även om det är oundvikligt att en del dödsfall och skador kommer att fortsätta på kort sikt, med respekt för Jordens önskan, har Gud gett tillstånd till närliggande civilisationer att använda deras teknologi för att förhindra fullskalig destruktion av liv och egendom. Detta behövs bli allmänt känt för att eliminera eller i vilket fall som helst betydligt minska känslan av rädsla som de mörka tjänarna vill skapa i folk. Rädsla är bränslet och rustningen hos de mörka; ljusarbetarnas bränsle och rustning är KÄRLEK.”

Kärlek till er båda….Suzy
www.matthewbooks.com

Suzy’s email: suzy@matthewbooks.com

www.matthewbooks.net - ALL TRANSLATIONS

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://matthewinsweish.blogspot.com – SWEDISH new

http://matthewinjapanese.blogspot.com/ - JAPANESE new

http://mattthewmessages.blogspot.com/ - ENGLISH

http://matthewdeutsche.blogspot.com/- DEUTSCHE
http://matthewfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS

http://www.lightworker.it - ITALIANO
http://matthewsindutch.blogspot.com/ - DUTCH
http://matthewenespanol.blogspot.com/ - CASTELLANO

http://livrosmatthew.blogspot.com/- PORTUGUÊS
http://mesajedelamattei.blogspot.com/- ROUMANIAN

http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460 – DANMARKS

måndag 28 december 2009


23-DECEMBER-2009 SALUSA

Genom att hålla fast vid er förståelse kommer ni att hjälpa er igenom den närliggande tiden, tills att vissa händelser av global vikt avslöjar att en ny riktning kommer att tas.


Vi kommer att vara del av detta firande och ni skall se den Galaktiska Federationen i en demonstrerad enighet med er.

Mina Kära vi ser er som Ett i en fysisk dimension och också en av energi. De båda förändras mycket snabbt när som de närmar sig varandra, och skapar en balans som medför harmoni och fred på Jorden. Det når en kritisk massa och medföljande är den slutliga förändringen som resulterar i Upplyftningen. Ni är nu så avancerade att ingenting kan stoppa processen, vilken obönhörligen kommer att lyckas. Vi ser att fler av er förflyttar sig ut ur osäkerhet och in i ett tillstånd av insikt om att sluttiden är här för ert upplyftande. Det spelar ingen roll om ni förstår anledningarna till förändringarna, så länge som er perception är att de är godartade för alla. Klart är att det finns många av er som ser så mycket runt omkring er vilket icke är önskvärt, eller inte är i ert bästa intresse. Kallelsen till ett slut på konflikter och ledare som arbetar mot världsfred växer varje dag och det är en energi för förändring som inte kan ignoreras. Det är ett exempel på folkets makt på en nivå som skapar en ny realitet.

När man blickar tillbaka över detta år och inser hur långt ni har kommit under en så kort tid, visar det hur mycket ni har besvarat Ljuset. Även om många av er har funnit att ert liv på Jorden har blivit svårare, har ni samlat kraft i kunskapen att domineringen av de mörka Tjänarna går mot ett slut. Ni har också intuitivt förstått att förändringarna inte kommer att medföra katastrof, utan är del av det nödvändiga renandet innan den nya Jorden kan manifesteras. Genom att hålla fast vid er förståelse kommer ni att hjälpa er igenom den närliggande tiden, tills att vissa händelser av global vikt avslöjar att en ny riktning kommer att tas. När detta väl är uppenbart kommer det att galvanisera många av er att agera, då detta är tiden som ni har väntat på. Vi erkänner att så många av er är måna om att ta del i handlingar för att återställa Jorden till sin forna fager. Tiden är knapp, men er hjälp kommer att accepteras enligt vad ni har att erbjuda. Naturligtvis är vi redan medvetna om ert värde för oss, och vi kommer att med glädje ta emot er hjälp.

Det gläder våra hjärtan att se så mycket Ljus som dras till Jorden, och det är en förtjänst av er som stadigt har gett av er tid för att delta i ett av de många sätten som detta kan uppnås. Även nu så vaknar fler själar upp till uppgifterna som de kom till Jorden för att utföra. Detta var naturligtvis del av planen för upplyftandet av mänskligheten, beslutat av den Andliga Hierarkin. Själar var utvalda för att inkarnera under denna speciella period i dualitet på grund av deras bevisade förmågor som Ljusarbetare. En del lyckas inte inse sitt livs plan, men all ansträngning görs för att väcka dem till sina intentioner. Om ni känner att ni har något att utföra men kan inte identifiera vad det är, vänta bara för tecken att komma fram i era liv. Var förberedd och alert, då är det osannolikt att ni kommer att missa en möjlighet att få en roll i ert liv. Ert arbete behöver inte nödvändigtvis vara på en hög spirituell nivå, då det finns en mängd olika behov som kan tjänas av de med goda intentioner. Att tjäna andra är ofelbart roten till något handlande som kommer sig av en önskan att ge av sig själv.

Den goda energin som skapas av tillfällen som Jul har en ihållande effekt och kärleken som fritt ges till andra upphöjer vibrationerna på Jorden. Vi skulle vilja se att det fortsätter långt in på det nya Året, och vi tror att det kommer att öka när som insikten om er stundande frigörelse från de mörka Tjänarna höjer era förväntningar. Ni har ett år framför er som kommer att överstiga alla andra tidigare år ni har genomlevt, och det kommer att se ett flödande av stor lycka och glädje. Lättnaden av att kunna bryta era band med de gamla sätten av kontroll och dominering kommer att skapa en våg av lyckorus runt hela planeten. Vi kommer att vara del av detta firande och ni skall se den Galaktiska Federationen i en demonstrerad enighet med er. Vi skall därefter kunna färdigställa denna resa i dualitet tillsammans hela vägen mot Upplyftning.

NI har inte än uppskattat hur magnifikt det är vad ni har uppnått, då er resa började innan tiden såsom ni förstår den. Det är på sätt och vis onödigt för er att komma ihåg de många olika liven ni har haft, då varje har kompletterat de föregående. Idag står ni som en som nästan har fullbordat resan, och ni uttrycker er själva som en total Varelse utav expanderat medvetande. Allt ni har lärt er behålls på en undermedveten nivå, och bidrar till er storhet. Ett än större hopp i er utveckling stundar, och det kommer att föra er närmare till nivån ni var vid just innan ni föll in i dualitet.

Kom ihåg Mina Kära; er hela målsättning med att lämna gudom var att genomleva utmaningarna med att vara separerad från er Källa. Vid tillfällen har ni tappat kontakten med den, och famlat då ni har sökt meningen med livet. Ni har slagit till utav rädsla på grund av er känsla av osäkerhet, och misslyckats med att inse Enheten med Allt som Är. Nu har denna period av tvivel och missuppfattningar passerat för dem som har funnit sanningen, och inser sin eviga och omutliga förbindelse med Gud.

Alla era lyckliga erfarenheter kommer att överskridas utav vad som kommer att komma i de högre dimensionerna. De kommer att helt manifesteras i Ljuset till en grad av fulländning sällan vittnat på Jorden. Förändringen kommer att bli så plötslig att det kommer att bli som att ta ett steg ut ur Den Mörka Tiden och finna sig själv i en helt ny dimension av Ljus. Det måste bli ett glädjefullt slut till en stor utmaning som har sett er resa sig upp med alla oddsen emot er. Om ni genomlever svåra tider nu kom bara ihåg vad som ligger i er nära framtid, och se det som en belöning för er ihållighet och er aldrig sviktande beslutsamhet att upphöja er själva.

Jag är SaLuSa från Sirius och om ni frågar om vi firar som ni gör så är svaret ja. Emellertid så är var dag i våra liv en tribut till gudomlighet och stor tacksamhet inför allt vi har tagit emot från den outtömliga Källan av Allt som Är.

Tack SaLuSa,

Eftersom jag kommer att vara borta över Julen blir detta meddelande de sista fram till onsdagen den 30 december. Så från mig, våra Rymdvänner och de många kära själarna som kommer med oss på vår väg genom livet önskar jag er alla en mycket njutbar tid av firande, och låt det nya Året infria alla era drömmar.

I Kärlek och Ljus,

Mike QuinseyTranslator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

måndag 21 december 2009

21-DECEMBER-2009 SALUSA

Vi har dock andra jippon som kommer att fortsätta att betona vår närvaro, och vi ber att återigen hålla ögonen mot skyn. Detta är dagarna då tecknen blivit samtalsämnen som kommer att väcka folks medvetande om inte bara vår närvaro utan också våra metoder för att kontakta er. Under många år har vi gjort ”sädescirklar” som ett sätt att få er uppmärksamhet.


Mina Kära, återigen så har ett lovande arrangemang blivit till intet, på grund av ett opassande frisläppande av datumet vid vilket Avslöjandet skulle ha gjorts av President Obaman. Vår besvikelse mer än mäter sig med er egen, då uttalandena var överenskomna och detaljerna fullbordade för många veckor sedan. Det kan inte lika lätt bli ombokat, men det finns en känsla av brådska att börja om igen och inte förlora mer tid. Att hålla detaljer hemliga är extremt svårt när det hela väl har kommit ut. Vi har dock andra jippon som kommer att fortsätta att betona vår närvaro, och vi ber att återigen hålla ögonen mot skyn. Detta är dagarna då tecknen blivit samtalsämnen som kommer att väcka folks medvetande om inte bara vår närvaro utan också våra metoder för att kontakta er. Under många år har vi gjort ”sädescirklar” som ett sätt att få er uppmärksamhet. Som ni har lagt märke till under senare tid så har de blivit mer sofistikerade. Meddelandena de sänder har blivit tolkade och dess symbolism väl förstådd. De har medfört energi, och även om inte alla har förstått dem har det nått dem undermedvetet.

Vi är fascinerade av era många tolkningar av den blå strålen över Norge. Det har absolut blivit något att prata om och er uppfattningsförmåga är tillräckligt öppen för att kunna tänka att den kom från rymden och den har strålats ned till er. Sambandet med President Obama är också intressant och visar att ni ser det som en indikation på våra försök att kontakta er. Millioner människor accepterar existens av rymdvarelser, och nu tror många fler att de har en plats i Mänsklighetens liv. Med en plötslig våg av intresse av oss, och en önskan om att lära känna oss har ni skapat en möjlighet för kontakt att manifesteras. Det finns många faktorer involverade, inte minst vår roll för att se till att planen för upphöjning av ert medvetande och Upplyftning genomförs som förordnat av Skaparen.

Som ni kan förstå, det finns många anledningar för att skynda på med en officiell kontakt. Vi vill att det kommer fram på ett naturligt sätt och inte så att det chockar de själar som inte tror på vår existens. Många har satt upp hinder trots bevisen som stöder oss, och den bakomliggande anledningen är rädsla. Vår uppgift är grundad i kärlek och önskan om att förbereda er för Upplyftningen, genom att frigöra er från kontroll och dominering av de mörka krafterna. Deras maktstruktur faller isär och deras försök att förlänga deras välde kommer att misslyckas. De vill absolut inte att ni kommer att lära känna oss eller att placera er tillit med oss, då det medför slutet på deras inflytande och möjlighet att hålla fast vid sina maktpositioner. De utnyttjar sina enorma rikedomar som används för att muta människor, och genomför hemliga operationer som används för att stödja deras maktpositioner. Att dominera världen är deras mål, men de kommer inte att tillåtas att gå längre än vad de redan har gjort. Vi observerar alla deras handlingar och de är dömda att misslyckas.

Vi säger återigen att ni är mäktiga Varelser av Ljuset, men ni tror inte nödvändigtvis på er själva. Kraften i era tankar skapar hela tiden er framtid, med antagande om att ni är fokuserade på vad som är bra för alla; kommer ni att påskynda er upplyftning i de högre dimensionerna. Det finns ett antal olika förväntningar när det gäller sluttiden, och kraften i era tankar kommer återigen att ge er den erfarenhet ni önskar. Så ni kanske undrar hur det kan det finnas mer än ett slut, och vi svarar att de alla infaller på olika nivåer. Från perspektivet av en individ skulle det förefalla att alla är involverade i en och samma, och det finns inget medvetande om de andra. Vi skulle vilja säga att se upp med vad ni fokuserar er på genom att vara förvissade om att det är vad ni vill ge er energi till.

Guds plan för sluttiden kallas Upplyftningen, men det är er sak om ni tar vara på möjligheten. Ni kan inte bara önska att vara del av det och lyckas, eftersom det behövs en ansträngning från er för att lyfta upp era vibrationer. Lagen om attraktion tillåter bara de själar som har nått en viss nivå att upphöjas. Processen är att leva i Ljuset och Kärleken, så att alla era förbindelser med de lägre energierna är brutna. Detta gör de möjligt för er att fokusera på uppgiften att lyfta upp era vibrationer än mer, och resultatet blir framgångsrikt. Det finns mycket hjälp runt omkring er och ni behöver bara be om det så kommer det. Använd namn om ni önskar såsom er favorit Ängel eller Mästare, och ni kan vara försäkrade om att de kommer att motta er förfrågan. Tillåt svaret att fritt manifesteras och insistera inte på att det händer på ett visst sätt. Ni vet inte nödvändigtvis vad som är bäst för er.

Ni lär er mycket om livet och ni har aldrig varit så välinformerade om livet som ni är nu på mycket, mycket länge. Under ett helt århundrade har andliga grupper uppstått med kunskap och lärdom som har förklarat de många olika missförstånden som har gets ut som sanningar via ortodoxa religioner. Som ni ofta informeras så är det sanningen som kommer att frigöra er, och stora ansträngningar har gjorts för att sätta den framför er. Den påtvingas er inte, och den kommer inte med skrämmande konsekvenser om ni inte följer den. Riktiga lärare respekterar er fria vilja, och på det sättet är ni fria att ta emot vad ni kan och gå vidare. Varje själ är unik och vad som passar en är därför inte nödvändigtvis passande för en annans väg. On ni inte kan förstå eller uppskatta nödvändigheten av Upplyftningen då är ni med stor sannolikhet dåligt förberedda eller otillräckligt upplysta för att acceptera det i ert liv. Var inte rädda för att göra ett sådant beslut då ni inte kommer att överges eller hållas i lägre aktning. Ni kommer att utvecklas exakt enligt er egen fart och en dag kommer ni också att ta ett stort steg framåt efter att ha avslutat er utbildning i dualiteten.

Jag är SaLuSa från Sirius and medlem in den Galaktiska Federationen. Jag älskar dessa möjligheter att erbjuda råd, och det är väsentligt att så många som möjligt av er fullbordar er livs plan genom upphöjning, om det är ert mål. Kom ihåg att dessa ”tillfälligheter” som hjälper er är mer planerade än ni inser. Era guider skapar små mirakel för att få er att vara där ni behöver vara för de erfarenheter ni har valt. Till exempel, ni kanske tycker att ni träffade er partner utav en tillfällighet, Kära Ni ett sådant viktigt steg i ert liv är helt och hållet organiserat. Mycket kärlek känns för er och stor vikt är lagd vid ert livs plan, och det är helt enkelt följden av era val av erfarenheter.


Tack SaLuSa,
Mike QuinseyTranslator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com
Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Message...

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH

18- DECEMBER-2009 SALUSA

Programmen för Avslöjanden och Välstånd är redo och färdiga att öppnas upp och påbörja en hel rad händelser som kommer att fortsätta fram till Upplyftningen. Vår fortsatta färdighet och justeringar till förändringar i scenariot, betyder att vi helt förberedda att gå i aktion inom en minuts varsel.När ni går igenom dualitetscykeln finns det i stort en balans som förhindrar extrema energier. Ni är nu emellertid i en tid som tillåter Ljuset att bli en dominerande kraft när som ni kommer till slutet. Det är både nödvändigt och lämpligt med dess seger, att Varelser av Ljuset ses lämna denna cykel. Det är tidpunkten för slutförande och de högre energierna har nu större kontroll, och framtiden för de som skall upphöjas är säkrad. Under tiden kan inte de mörka krafterna hålla fast vid makten mycket längre, då deras planer faller samman. De avsätts genom uppkomsten av de nya tänkarna som skapar ett nytt paradigm. Det kommer att infria visionen som många håller om en fredlig och lycklig existens, fri från inblandning av dem som lever med svärdet av död och förintelse.

Det kommer fortfarande att finnas försök att skapa rädsla, men om ni förblir alerta kan ni undvika det, som många har gjort angående skrämseln av svininfluensan. Det är en fråga om grad hur vida ni blir skrämda av sådant, och influensa finns alltid men inte på en pandemi skala som ni har blivit tillsagda. Förbli informerad om sådana saker och vet att organisationer som Världshälsoorganisationen påverkas av åsikter från Läkemedelsföretagen. Ert internet är fullt med information, men ni kommer snart lära er vilka källor som ni kan lita på. Er nyhetsmedia har mycket lite neutral information och kontrolleras av pressmoguler som mestadels kontrolleras av regeringar, och inte den fria pressen som ni har blivit tillsagda.

Ni har nu kommit tillräckligt långt och är urskiljande när det gäller information. Många av er är nu klart tillräckligt andligt avancerade för att veta vad som har en klang av sanning. Hitta de lärarna som talar i ord som resonerar med er och gå
Inom er själva och då kommer ni att veta vad som skall accepteras och vad som skall sättas åt sidan. De mörka tillåts också att ta fram sina egna sorters lärare, och det är tänkt att ni testar er makt av förståelse. Kom ihåg att andliga lärare aldrig pådriver sina åsikter på er, eller kräver att ni accepterar deras lärdom. Det är snarare tvärtom, då äkta lärare som talar med kärlek, säger till er att bara ta vad som passar väl in med er förståelse och kan intuitivt accepteras.

De föränderliga tiderna kommer ofta att föra fram aggressionen i en del människor, och det kommer från att vara omedvetna om de är nödvändiga av renandet av Jorden. Vi ser demonstrationerna som ofta startar fredligt och med goda intentioner. Tyvärr söker en del demonstranter konfrontation, och det ger myndigheterna en ursäkt att slå tillbaka. Uttrycksfrihet är er guds givna rättighet, men under labila tider är det ofta svårt att utöva total frihet. Det finns dock en plats för pacifister och de som är mer högljudda, men var noga med att inte ge de mörka anledning att ytterligare begränsa er frihet. Kontroll är vapnet som används för att följa varje steg ni tar, och vilken ursäkt som helst kan ges för att begränsa era lagliga aktiviteter.

Mina Kära, vi uppmuntrar er att söka förändringar, men önskar att ni separerar er från alla rörelser som pratar om våldslika handlingar. Detta är inte vägen för dem som går vägen mot Kärlek och Ljus. Deras sätt är att visa exempel och att prata om fred och den Gyllene Tiden, som kommer att infria all dessa löften som har gjorts till er under tusentals år. Kommandet av Upplyftningen var planerat från den tiden då ni först gick med på att försjunka in i de lägre dimensionerna för att erfara dualitet. Under hela den tiden har sättet för sluttiden aldrig varit under tvivel, och hela Himmeln har samlats för att se till att ni upphöjs om det är er önskan och intention.

Framtiden kommer att leda er till den riktiga Himmeln på Jorden, vilket aldrig var sannolik att manifestera i de lägre dimensionerna. Jovisst, då och då kan ni ha haft lyckliga och tillfredställande liv, men vi talar om den upphöjda Människan i riken där allt är permanent i ett fredstillstånd och med balans bortom er nuvarande förståelse. Allt är delat och det finns ingen brist på något sätt över huvudtaget, och överflöd finns överallt. Himmeln är inte enbart för de få utvalda, utan där för varje själ som har som aspiration att lyfta upp sig själva. Ni kommer att återigen bli de Mästare och Änglavarelser som ni egentligen är, och ert medvetande kommer att ha expanderat exponentiellt till Kosmiska nivåer.

Ni kanske undrar varför om ni alla har så underbart utvecklade själar ser ni så många som förefaller att ha så lite Ljus. Mina Kära, anledningen är att ni accepterade separation från er självt, för att erfara liv som tillbringas med att försöka hitta vägen tillbaka till Ljus och Gud. Där många av er nu är indikerar framgång med att göra så, och ni har igen skapat länken med de högre energierna. För närvarande har ni en fot i både de högre och de lägre dimensionerna och skall snart överge de lägre genom Upplyftningen.

Livet är en allvarlig affär, men om ni kan behandla det som ett spel som har en mållinje som nu är inom synfältet kommer det att släppa sitt grepp om er. Med adekvat förståelse om nödvändigheten av förändringar, kommer de återstående åren att gå så snabbt och lätt. Det finns inget att frukta och ingen anledning att tvivla på slutresultatet. Ert kollektiva medvetande drar de högre energierna till Jorden, och era visioner manifesteras snabbare. Snart är ett ord vi ofta har använt, men det är er uppfattning om tiden och stora händelser kommer snart att producera de länge väntade förändringarna. Programmen för Avslöjanden och Välstånd är redo och färdiga att öppnas upp och påbörja en hel rad händelser som kommer att fortsätta fram till Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius och så glad att vår hjälp uppskattas, och det bästa har inte ännu kommit. Vår fortsatta färdighet och justeringar till förändringar i scenariot, betyder att vi helt förberedda att gå i aktion inom en minuts varsel. Vilket stort uppvaknande som nu vntar er och den mänskliga rasen kommer snart att bortföra alla hinder mot andra. Tillit och godtanke återkommer och erkännandet att ni i själva verket är En. Om det inte hade varit för de mörka Tjänarna som skapar en ”fiende” där det tidigare inte fanns någon skulle ni ha blivit mer förenade och redan har upphöjts. Tiden för ert andliga avancemang har anlänt och ni kommer att gå framåt med stora steg. Vi välsignar er och älskar er för att ni är exakt vad ni är.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com
Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Message...

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012