Followers

PUTIN

lördag 30 januari 2010

29-Januari-2010 SaLuSa

Det spelar ingen roll om människan är gömd i djupa underjordiska bunkrar, vi kan fortfarande ”se och höra” vad som händer och sker.

Detta bör försäkra er om att ni är säkra från planer som görs gentemot er, då ni har oss på er sida


Mina Kära, vi närmar oss tiden som inför en avslutning till mycket som har hållit er från er sanna väg. Snart kommer ni att ha frihet och på så sätt kan ni fullfölja varje önskan som kommer att uttrycka er gudomlighet. Det finns många som söker tillfällen för att tjäna andra men som inte kan hitta ett utlopp för sin passion. Ni har alla en plan för att se er igenom sluttiden, och inte alla kommer att spela en större roll. Alla kommer dock att bidra till det hela, och är lika viktiga. Underskatta aldrig ert värde med vetskap om att ni är här under denna omvälvande tid för att ni hade något att erbjuda. Ni är privilegierade i det att ni genomlever den sista biten fram till Upplyftningen, men det gör inget om ni verkligen uppnår det. Ni kan inte komma igenom en sådan erfarenhet utan att öka er andlighet och det kommer att assistera er i era framtida liv.

Ni kommer att höra och läsa om rykten som rör både mörkret och Ljuset, och om ni är skarpsinniga kommer ni att ha en idé om vad som egentligen händer. Det finns sanning och falsk information som slåss om er uppmärksamhet, men återigen om ni är intuitiva kommer ni att få en känsla för vad ni skall acceptera och vad ni bör förkasta. Detta är en ytterst prövande tid och ert tålamod är väsentligt, då vi vet att den mänskliga förmågan är ganska begränsad. Er förväntan av avslöjanden medför spänning, men det finns fortfarande ett element av rädsla och oro. Vi vet att en del av rädslan inte är därför att vi öppet kommer till Jorden, utan på grund av de förändringar som det nödvändigtvis inför i era liv. Kom ihåg att alla handlingar vi kommer att utföra är för er upphöjning och lycka, och vi kommer att arbeta med era ledare och vi tar inte över från dem. Det kommer dock att bli förändringar i den riktningen, då vissa regeringar inte representerar folket på det sättet som det borde göras. I framtiden kommer de som önskar att tjäna er svära en ed som de kommer att hålla, och de väljs av den anledningen.

Så ni kommer att förstå att planerna för er återvändande suveränitet, inkluderar tillsättandet av individer som reflekterar förändringar som det nya paradigmet inför. Kärlek, ärlighet och sanning kommer att råda där ni tidigare behandlades illa, ljögs till och betraktade som förkastbara. En underbar tid kommer att växa fram ur askan av dualiteten, som kommer att framföra er till var ni skulle ha varit vid det här laget. Fattigdom och brist har avsiktligt orsakats, men det kommer att bytas ut mot överflöd och välstånd. Ni kommer gradvis att bekanta er med framtidsteknologier för att göra er redo för de nästa erfarenheterna i de högre dimensionerna. Ni kommer att nå vår nivå och den slutliga prestationen blir när ni är i fullt medvetet tillstånd och är i sanningen Kosmiska Varelser.

Vi ser hur ni sliter och det är ofta svårt att finna ett levebröd, men allt detta kommer att förändras. Vad ni tidigare spenderade in livstid på att uppnå kommer att bli er automatiska rättighet, och ni kommer att välja vad ni gör med er tid. Det kommer att finnas gott om tid för förströelser och er kunskap och skicklighet kommer att användas för var och ens nytta. Ni kan knappt undvika att uppskatta hur mycket närmare allt detta tar er till oss och vårt sätt att leva. Vi är här för att dela detta med er, och ni skall veta vilka upplysta själar som ni blir. Uppvaknandet sprider sig tillsammans med önskan om att införa en ny riktning som leder till Kärlek och Ljus. Ni håller på att bli vad ni alltid var, Varelser som i sig själva är Gudar, och det betyder med stor skapande kraft.

I motgångarna har ni hitta styrka en stor kraft som kommer att föra er långt i ert nästa liv. Ni rensar nu ut skräpet som har samlats under tusentals år. Detta är era slutgiltiga handlingar som bereder vägen framåt mot den gyllene framtiden. Det finns inget att förlora utan allt att vinna, genom att driva framåt på vägen mot Upplyftningen. Det kommer bokstavligen att bli som att bli frisläppt från livstids fängelse, vilket är i praktiken vad det har varit. När ni har så mycket frihet kommer det att öppna ett helt nytt fönster mot ert njutande. Så uppskatta den lycka ni nu kan finna, och vet att ni kommer att erfara total lycka under framtida tider.

Vi vet från reaktionen av besökare från Jorden som besöker våra skepp, hur underbart och spännande de finner dem. Vi vill mycket gärna introducera mer av er till dem, men det får vänta till en lämplig tid. Kanske att ett moderskepp som är 1.6 km brett verkar som en stad i rymden, men hur skulle ni känna inför ett som är 160 km brett? Detta ger en uppfattning om hur vi kan spendera många år ombord sådana skepp, då det är ett hem i hemmet tack vare dess faciliteter. Allt kan lätt bli replikerade och alla era behov kommer att vara tillfredställda. Om ni inte visste bättre, skulle ni tro att ni var på en annan planet på grund av hur skickligt omgivningarna är skapade.

Den Galaktiska Federationen är en enorm organisation, trots detta är den ytterst väl organiserad tack vare våra datasystem som är kapabla till självtänkande. De har medvetande nivåer som tillåter dem att tänka på mycket höga förståelse nivåer. Deras intelligens är högre än vad Mänskligheten för tillfället har, och de är programmerade med mer information än vad ni kan ta emot. När ni vet detta kan ni börja förstå hur lätt som vi kan observera vad som händer på Jorden. Det spelar ingen roll om människan är gömd i djupa underjordiska bunkrar, vi kan fortfarande ”se och höra” vad som händer och sker. Detta bör försäkra er om att ni är säkra från planer som görs gentemot er, då ni har oss på er sida. Vi har faktiskt kontroll över er planet, men vi måste tillåta era beslut baserade på er fria vilja och karma.

Jag är SaLuSa från Sirius, en mycket vacker och strålande stjärna som skiner från himlen så att alla kan se den. Ljus är lika med grader av kärlek, och där det är kraftigt hittar ni också en stor vibration av kärlek. Tänk er Ljus i andra likväl som i er själva, och när ni passerar varandra utbyt er energi med ett vackert leende eller snällt ord. Titta på reaktionen hos små barn och ni kommer att veta att de ser ert Ljus ganska klart. Dela er kärlek med dem som har behov av läkande, och vet att ni inte kan skada och gå emot någons fria vilja då de inte kommer att acceptera dem. Läkandet måste vara dubbelriktat, men trots detta så kommer det tillbaka till karma. Ibland måste det avslås på grund av ett själskontrakt, men i vilket fall som helst så är den kärleksfulla intentionen uppskattad.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Translator: Per
Email_ perbaverstam@yahoo.com

Original and translations of all channeled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/

27-Januari-2010 SaLuSa

Mina Kära den Galaktiska Federationen är fullt förberedd för Första Kontakt, och snart kommer solida fakta presenteras inför er att vi existerar. De som redan tror så behöver inte detta men vi kommer för att hjälpa de som inte tror, så att de kan överkomma vad det nu är som blockerar deras accepterande av oss.
Vi kommer för att bli era vänner och inbjuder er att förena er med oss i det underbara äventyret som är på väg att starta.Det är en Paradox att under ytterligare ett tag så kommer saker och ting bli värre, men samtidigt blir det också bättre. Mörkrets krafter verkar alltid få mycket mer erkännande och publicitet för sina ansträngningar än något annat. Det är delvis därför att en stor del av allmänheten är djupt inne i negativiteten som media och press regelbundet förser dem med. Ni är i själva verket uppväxta med det och till slut har det ringa påverkan på era känslor. Efter en tid utvecklar ni en immunitet mot att bli chockade eller överimponerade, av till och med de grymheter som nästan begås på en daglig basis. När ni kan ta ett steg tillbaka och börja förstå varför saker och ting händer så kan ni se till den positiva efterföljden. Jordbävningen på Haiti har till exempel frambringat en mycket omtänksam och kärleksfull reaktion gentemot alla offren och har i många hjärtan uppväckt en stor önskan att hjälpa. Det tar inte slut där eftersom de högre vibrationerna av kärlek lyfter andra till samma höjd. Utav kaoset har en starkare fredsrörelse fötts, och de mörka Tjänarna har underskattat er reaktion. Faktumet att ni kontinuerligt möter sådana utmaningar är en utvecklande process som låter er överkomma än större.

Er styrka är ert svärd av Kärlek och Ljus, som skär bort skräpet och förbindelser som ni kanske har skapat under många livs tider som inte längre tjänar sitt syfte. Ni kommer snart att stå som en fyr av Ljus som inte längre kan antastas av de lägre vibrationerna. Känslor kanaliseras in i allt som är positivt och ni kan gå opåverkade av vad som pågår runt omkring er. Då vet ni att ni har nått ett högre medvetande. Upplyftningen kommer och ni kommer att segla igenom processen som uppnår er slutliga upphöjning. Det är ett sinnestillstånd med en stor intention att nå era mål, oberoende vad som kommer i vägen. Vi vet att ni kan klara det, men tyvärr så är inte alla redo att göra detta åtagande. Som vi ofta påminner er, fri vilja opererar på så sätt att ni själv bestämmer er framtid. Ni kommer dock att med tiden oundvikligen att hamna på vägen mot Ljuset. Så Mina Kära var snälla och oroa er inte för de själar som kanske står er nära, men som inte delar er vision för framtiden.

Ni är nu så nära att se början på slutperioden, och till en börja med kan det ge intrycket av kollapsandet strukturen av samhället som ni är vana att leva i. Bakom detta är det nya redo att rusa fram på scenen, och mycket är redo for den tiden. Våra allierade och vi arbetar nära tillsammans, för att ta första bästa tillfälle i akt att ändra Mänsklighetens inriktning. Avslöjandena förblir en viktig utveckling som måste komma före Överflödsprogrammen. Så mycket kan hända från vecka till vecka och det är därför som vi inte kan vara mer exakta angående de närmaste månaderna. En sak är säker och det är att resultatet blir ett slut på härskandet av de mörka Tjänarna. Deras kapitulation skulle vara välkommet, men de är inte av naturen att erkänna nederlag. Det är möjligt att vi till sist måste driva fram saken då vårt uppdrag nu måste starta på allvar. Driva fram är inte ett uttryck som vi tycker om, men det betyder inte fysiskt våld, utan snare liknar ett schack drag som leder till schackmatt.

Vi använder inte kristaller för att förutsäga framtiden, då vi har mycket sofistikerade datamaskiner som kan indikera alla de möjliga utfallen. Många olika tids projektioner kan leda er in i nya situationer, men till sist kommer ni alla att bli fullbordade såsom ni förväntar er eller önskar. Det hela är så att säga på väg in i en annan cykel som ni förtjänar och har medvetet eller på annat sätt förberett er för. Lika söker lika och det är därför som arbetet ni nu gör för att öka era vibrationer kommer att föra er vidare på vägen mot Upplyftningen. Använd er högsta förståelse till allt ni gör och vet att ni är i själva verket på vägen mot fullt medvetande. Var så gudlig som möjligt och se andra som del av er själv, då ni alla är En. Ha överlåtande med vad som kan ses som felande hos andra, och kom ihåg att ni inte har kunskap om deras livs plan. När allt kommer omkring så är det kontinuerliga omgångar av erfarenheter som ni alla har satt på plats för att vidareföra er andliga utveckling.

När ni väl är i de högre regionerna kommer ni att komma till liv och kunna göra vad helst ert hjärta önskar. Då skall ni helt och fullt erkänna Skaparens kärlek, för att ha gett er kraften att skapa allt som ger er lycka och glädje. Ord kan inte uttrycka undren i de högre regionerna, inte minst av all den ofantliga kärlek som omger allt så att det uttryckes till sin högsta perfektion. Det finns inget mörker bland dem, och ni lever i säkerhet och komfort utan några av de fysiska sysslorna som nu är del av era liv. Det kommer att bli berusande glatt och extatiskt, och ni delar det med likasinnade själar som också uppehåller sig i Ljus regionerna.

Glädje är vad var och en av er söker, men finner det svårt att hålla fast vid i dualiteten. När ni börjar känna kärlek för varje själ, och det är ömsesidigt, då tar ni ett steg närmare den Enhet som väntar er. På Jorden är himlen vad ni gör det till, men det når sällan de rena vibrationerna som finns ovan 3:e dimensionen. Ni skulle nog inte ha förväntat er något annat eftersom vibrationerna är alltför låga för att manifestera det som finns i de högre dimensionerna.

Mina Kära den Galaktiska Federationen är fullt förberedd för Första Kontakt, och snart kommer solida fakta presenteras inför er att vi existerar. De som redan tror så behöver inte detta men vi kommer för att hjälpa de som inte tror, så att de kan överkomma vad det nu är som blockerar deras accepterande av oss. Ni kommer att finna att alla som har varit i vår närvaro kan berätta om vår energi som är full av kärlek och får er att känna er insvepta i dessa energier. Vi kommer för att bli era vänner och inbjuder er att förena er med oss i det underbara äventyret som är på väg att starta.

Jag är SaLuSa från Sirius och känner mig så nöjd att med varje meddelande kommer vi lite närmare er. Våra allierade, som tjänar er som våra sändebud, gör ett magnifikt arbete och kan vara stolta över sina bidrag. En vacker dag kommer det att bli ett firande och ett sammanförande och hur glädjefullt det skall bli. Under tiden så lyft era tankar mot allt som är positivt och tveka aldrig. Jag välsignar er all med min kärlek och önskan om er framgång, i ert sökande efter fullbordan.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Translations of all messages

http://peacelovelove.blogspot.com/25-Januari-2010 SaLuSa

Som ni kanske vet, så har vi kontaktat många människor under de senaste åren, och inte nödvändigtvis alltid de som är i makt position.Eftersom miljoner nu har sett våra skepp anser vi att vi har varit mycket framgångsrika i det avseendet.

Det som håller fram oss är ofta målet för förlöjligande, men ni vet er sanning och inget kan ändra er övertygelse.Mina Kära, saker och ting kommer nu till ett avgörande och under en tid kommer det att förbli kaotiskt och osäkert. Vad ni inte kan se är det gradvisa fallet av de mörka Tjänarna, och dragen för att utnyttja deras nedgång. De har förlorat kontrollen över många frågor och tvingas nu att handla på ett oöverlagt sätt, vilket blir deras undergång. Våra allierade och vi håller vårt tryck på dem och vi förväntar oss att en stor händelse kommer till sist att avslöja sanningen bakom deras hemliga planer. De tror fortfarande att de kan dominera andra såsom tidigare, men träffar på motstånd. De slår vilt omkring sig utan hänsyn till andra, och skapar rädsla för att motivera skärpta kontroller. Detta kommer dock att bli kortlivat då en serie av drag från våra allierade kommer att resultera i att de blir avlägsnade från sin makt. Våra planer är långt framskridna och kommer att införa de förändringar som har utlovats, och inget kommer att stå i vägen för dem.

De mörka Tjänarna opererar med död och destruktion, och det kommer att leda dem in i en återvändsgata eftersom deras öde är att bli besegrade. Vi kommer att hjälpa med att snabbt återställa Jorden och den kommer att framföras i sin perfektion färdigt till Upplyftningen. Vad ni nu genomgår är en karmisk rening, för att rensa bort alla de negativa energierna som har byggts upp under tusentals år. I vissa fall så ligger de djupt inom Jorden och det finns fickor där de är speciellt kraftiga som till exempel i Mellansöstern. Under er historia ser ni att dessa områden är kontinuerligt sätet för mycket ont, och krig är en epidemi. Fred kan inte uppnås förrän de negativa energierna är transmuterade och folket själva är transmuterade för att leva i harmoni med varandra. Det som förefaller omöjligt kommer att uppstå under er tid, och över hela världen. Det kommer att kräva en stor förändring när det gäller er uppfattning om varandra. När ni väl förstår att ni kommer från samma källa och att ni är varandras systrar och bröder kommer ni att lättare acceptera Enheten av allt som finns.

Ett ökat antal av er vaknar nu upp till sanningen och finner Ljuset inom sig. Era energier dras samman och ni har blivit en kraft att räkna med. Med en fokus på allt som är av Ljuset, etablerar ni en energiform som transmuterar energier som är av de lägre vibrationerna. Har ni lagt märke till hur mycket energi som genereras när ni kommer samman i grupper med målsättningen att utföra Ljus arbete? Er kraft mångdubblas när ni gör så och när ni förenar er med globala länkar är det än starkare. Om tillräcklig många av er satte sig för att ändra världen kunde ni införa fred på ett ögonblick. Tro oss när vi säger att ni har denna potentiella kraft och innan cykeln tar slut kommer ni att använda den till godo för alla. Under århundraden har ni hållits tillbaka och er makt har förnekats er. Ni har blivit ledda att tro att ni är maktlösa utan hjälp från andra. Ni är medskapare av Jorden och ni kommer att växa i storlek och styrka när som vibrationerna lyfts på Jorden. Ni återtar er makt som er Gudomliga rätt, och kommer att återetablera er som suveräna Varelser.

Uppgångarna och nedgångarna i livet är långt ifrån färdiga, men när som ni vet att de inte kommer att fortsätta särskilt mycket längre uppmanar vi er att förbli centrerade och hålla ögonen stadigt på ert mål. Vi kan inte tillräckligt betona att ni redan har vunnit slaget om dualitet och att er civilisation inte kommer att bli förstörd såsom de sista på Lumeria och Atlantis. Låt inte er fantasi springa iväg med er när ni ser död och destruktion orsakad av de mörka Tjänarna, tiden har kommit till ända för dem och de slår vilt omkring sig i fruktlösa försök att gömma sina egna tvivel och rädsla. Stå upp och emot deras försök att begränsa er frihet och införa strängare kontroller. De skapar medvetet de flesta av incidenterna som inträffar, och deras metoder och hemliga vapen som används kommer att till sist avslöjas. De använder avancerad teknologi för att skapa dem och de är ansvariga för tillståndet som världen är i. Deras inflytande finns överallt, men de finner det svårt att behålla detsamma, eftersom det finns missnöje bland sina egna. Det betyder att de som har hoppat av är redo att hjälpa de som arbetar för Ljuset, och påskynda slutet till deras olagliga maktposition.

Er Jord är en svärm av aktiviteter just nu, då många frågor beslutas. En del är så komplexa och stora när det gäller deras vikt för framtiden. Det är här som vår hjälp är väsentlig och vi kommer att assistera er så mycket som vi är tillåtna. Framtiden för hela världen står på spel, och alla våra ansträngningar är riktade mot att få det bästa resultatet för er. Scenen måste sättas innan vi anländer, vilket kommer att göra vårt uppdrag så mycket lättare. Som ni kanske vet, så har vi kontaktat många människor under de senaste åren, och inte nödvändigtvis alltid de som är i makt position. Att vänja er till våra skepp och att se oss som Varelser liknade er själva har varit ett mycket viktigt förspel till vår kompletta landning. Eftersom miljoner nu har sett våra skepp anser vi att vi har varit mycket framgångsrika i det avseendet. Ändå förnekar en del oss fortfarande och har utvecklat en tro som förhindrar dem från att erkänna vår närvaro på och runt Jorden.

Det som håller fram oss är ofta målet för förlöjligande, men ni vet er sanning och inget kan ändra er övertygelse. Detta är ibland därför att ni i själva verket är från en av de civilisationerna som är medlemmar av den Galaktiska Federationen. Er stora attrahering till oss blir på så sätt förklarad, och när som tiden går och ni lär er mer om oss kommer allt att förefalla så bekant. Detta bör inte överraska er, eftersom var och en av er har kommit till Jorden från ett annat hem i Galaxen. Naturligtvis kommer Jorden att fortsätta att spela en stor roll i era liv, oberoende av om ni går framåt med Upplyftning med Jorden eller ej. Ni kommer alltid att ha en speciell relation till Moder Jord, eftersom hon har vårdat och fött er genom en mycket svår tid i dualitet. Det är en uppoffring som kanske inte många tänker på, och det är därför som ni kärleksfullt förväntas att återställa Jorden till sitt ursprungliga och forntida skönhet.

Jag är SaLuSa från Sirius och ser er som Änglalika krigare som står i Ljuset och är ödes bestämda att tjäna Skaparen. Ni är långt från fullt medvetande, ändå kommer ni under en ganska kort tid kommer igen att nå sådana nivåer. Med er begränsade hjärna kan ni inte fullt förstå vad det innebär, men försök att tänka er att ni vet allt som är, var och kommer att vara. Det kanske låter som alltför mycket för er att hantera, men när det infaller kommer det att bli en mycket naturlig utveckling för er. Ni kommer att återvända till ett bekant tillstånd som ni en gång tidigare innehade innan ni förflyttade er till inom dualitetscykeln.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Original and translations of all channeled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012