Followers

PUTIN

söndag 28 mars 2010

SaLuSa 26 mars, 2010

Själva anledningen till vårt kommande är dock att framföra den kärlek vi känner i hjärtat för er, och att låta er veta att vårt uppdrag är en av fred.


Eftersom vi är medvetna om alla de kommande förändringarna och ser den fullständiga framgången som detta medför upplever vi inte stress och oro utan istället en känsla av spänning vid tanken på de stora förhoppningarna och lyckan som det för till er. Vi har förmånen att se den större bilden och alla möjligheter, och vet att vägen leder till fullbordan av cykeln. Ni har emellertid ingen säker väg att veta slutresultatet och der är i mångt och mycket en fråga om tro enligt era uppfattningar. Ändå så är det inte enbart tro som driver er för alltid framåt, då ni inom era undermedvetna minnen redan känner till den framgång som ni skall erfara. Det är denna inre kunskap som ger er styrkan att överkomma alla hinder som ställs i er väg. Det finns gått om distraktioner, särskilt vid denna tid på Jorden, när förändringarna börjar äga rum. Så länge som ni kan fokusera er på sluttiden och upplyftandet som skall äga rum kan ni dock hantera det hela.

Saker och ting kommer nu definitivt till en spets, och vi förväntar oss ett antal positiva beslut tas som kommer att starta en serie av utvecklingar som leder till Upplyftningen. Processen startade naturligtvis för en tid sedan, men nu skall den gå framåt i full fart. De mörka måste deklarera nederlag och dra sig tillbaka så att Ljusarbetarna kan gå vidare utan att hållas tillbaka. De har haft mer än sin beskedliga tid för att se om de kunde ta full kontroll av världen. De har misslyckats och turen har nu kommit till Ljuset att bli den dominerande kraften. I själva verket så kommer det att alltid att vara så, då oberoende av hur länge som cykeln sträcker sig så kan Ljuset inte bli förstört. Om det var så, så skulle det vara som att säga att Gud kunde bli besegrad. Gud är Omnipotent och den högsta makten i ert Universum, och allt hålls inom Guds kärlek.

Vi är redo att agera när vi får instruktioner att gå vidare med vår plan, vilket försiktigt kommer att tvinga de återstående frågorna som orsakar förseningar att föras till ett slut. Detta kommer att bereda vägen för Första Kontakt och låta oss träffa våra allierade, så att vi snabbt kan komma igång med de olika projekten som påverkar er. Beslutskedjan går hela vägen till Gud, och går igenom olika grupper och råd av hög utveckling och medvetande. Den når till slut er genom oss och era uppstigna Mästare, som väntar och är redo att återvända till Jorden. Man skulle kunna säga att de stora kanonerna väntar på att visa sig för er och det är riktigt, eftersom sanningen kommer att låta mer acceptabel när den kommer från dem som är bekanta till er. Jesus och många Änglavarelser såsom Ärkeängel Michael kommer att tala till er och orden kommer att föra en kraftfull energi, som lämnar er utan tvivel att de kommer till er med Kärlek och Ljus.

Även om dualiteten har refererats till som att vara ett skådespeleri, så är det i vilket fall som helst en mycket allvarlig erfarenhet som kommer att ha ett stort inflytande på er framtid. Expansionen av ert medvetande kommer att ha blivit så stort, att ni kommer att agera som medskapare av nya världar, och förena er i leden med dem om har super medvetande. Det kanske låter omöjligt då ni beaktar er nuvarande nivå, men inom kort kommer ni att erfara ett fantastiskt upplyftande. Allt hänger samman med Upplyftningen, vilken aldrig kommer att upphöra tills att ni återvänder till den absoluta Källan. Under er fortgående resa kommer alla sorter av erfarenheter att bli era, då ni korsar Universum och utforskar det och söker andra livsformer. Det är därför som vi säger att i den betydelsen så är vi som ni, då vi av den Galaktiska Federationen utför Guds arbete att föra Ljuset till alla civilisationer under utveckling.

Vad än ni tror att framtiden har att erbjuda er så kan vi säga att den blir bortom er vildaste fantasi tack vare den skönhet och de under som ni möter under era resor. Det finns få världar som Jorden, och ni lämnar de lägre vibrationerna av 3D bakom er. Från och med nu kommer ni att höjas upp med de högre vibrationerna och använda er Ljuskropp för att uttrycka er själva med andra själar. Ni kommer att bli kända för ert Ljus och känna igen andra genom deras. Färgerna kommer att bli självlysande och blända er med högre oktaver helt överlägsna vad ni nu kan uppleva.

Kan ni verkligen tvivla på att lämna dualiteten – vi undrar, när man beaktar hur påfrestande det är hela tiden. Ni finner föga frid på Jorden, då de lägre vibrationerna främjar disharmoni och obalans. Er förmåga att skapa är begränsad, och på grund av separation från Källan finns det ett vakuum i ert liv som inte kan fyllas. Upplyftningsprocessen kommer att besvara alla dessa nackdelar och genom era egna ansträngningar kommer ni att inträda i Ljuset för all framtid. Då och bara då kommer ni att bli den verkliga ni med mycket få begränsningar och stor makt att skapa. När som ert medvetande expanderar kommer ni att finna att er förståelse av den kraft ni har också kommer att öka. På de högre nivåerna kommer ni inte att missbruka det, utan istället använda det till godo för alla.

Återigen säger vi att se till oss om ni vill se i vilken riktning som Mänskligheten förflyttar sig. Ni är också Rymdvarelser och är i stort sett ovetande om detta, eftersom ni har sjunkit från de högre dimensionerna. Ert vakna minne har ingen förnimmelse av tiden innan ni kom till Jorden. För en del av er känns dock förbindelsen i och med att ni blir mycket attraherade till våra aktiviteter och oss. Andra känner dock fruktan inför vår närvaro, framförallt på grund av de bilder som målas upp av era science fiction författare. Det är bilderna från serietidningarna med monster som är redo att ta över er värld. Det har skapat en respons av rädsla inför vårt kommande. Själva anledningen till vårt kommande är dock att framföra den kärlek vi känner i hjärtat för er, och att låta er veta att vårt uppdrag är en av fred.

Det betyder inte att en del utomjordingar inte skulle vilja kolonisera Jorden på grund av dess råvaror då detta är sant, men er utveckling är skyddad som den alltid har varit. Då kontakt har gjorts som inte är i ert allmänna intresse så har det varit helt legitimt och tillåtet genom Lagen om Attraktion. Vi tänker då på de Grå som ville ha baser på Jorden, och i en överenskommelse med den Amerikanska staten tilläts att ha dem i utbyte mot avancerad teknologi. Sådant hemligt agerande är aldrig till ert gagn, utan av girighet, makt och militär dominans såsom ni har upplevt. Denna överenskommelse har nu tagit slut och har ingen plats i er nära framtid.

Jag är SaLuSa från Sirius och sänder kärlek och hälsningar för ert välstånd från medlemmar av den Galaktiska Federationen.


Tack SaLuSa

Mike Quinsey


Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN
http://galacticfederationchina.blogspot.com/- CHINESE - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

SaLuSa 24 mars, 2010

Allt kommer att klarna inom en ganska kort tid, och då kan era ansträngningar riktas på ett sådant sätt att de för er alla samman i den Kärleken och Ljuset som nedstiger på Jorden.Det finns mycket konfrontationer i er värld idag. Det skapar hat och sökandet efter hämnd, i en oändlig ond cirkel vilken förefaller att ha varit med er sedan tidens begynnelse. Hur mycket tid som än går så förblir energierna för att göda krig och utmattningstaktiker eller terrorism. De negative energierna kunde transmuteras men istället ökar de tack vare de som inte frisläpper dem. Mina Kära, Mänskligheten har levt med sitt svärd under alltför lång tid, och med sina försöka att döda fienden har förhållanden skapats som har förevigat det djupa hatet vilket driver på krigen. Det är nu dags att erkänna Enheten av den Mänskliga Rasen, och att inse att allas resor leder till samma mål. Det är därför mycket bättre att tillsammans gå framåt som en grupp då ni hjälper varandra, istället för att skapa separationen som stryper framgången mot en enad civilisation.

Enbart Kärlek kommer helt att upplösa de negativa energierna, och ni måste hitta ett sätt för att föra samman folk. Ett förlåtande skulle vara ett underbart steg mot att relegera alla motsättningar till det förgångna, och tillåta den nya Mänskligheten att stå redo för Upplyftningen. Varje själ har haft ett antal olika erfarenheter genom många, många liv, och alla har en målsättning som påverkar alla själar genom ert kollektiva medvetande. Om förlåtelse skall ha en chans att införa fred, så är er nuvarande tidsperiod en perfekt tid för att sätta det i praktik. Det är så då ni nu förstår faktumet att det är ni som skapar er verklighet, och skapar Enhet genom kärlek och förlåtelse. Riv sönder era historieböcker som glorifierar krig och skriv om dem som det största slöseriet av mänskligt liv och resurser som någonsin man ha kunnat tänka sig. Förstå väl att vad ni gör mot en gör ni mot alla, och inse att en handling utav kärlek bidrar till det kollektiva medvetandet till vilket ni alla bidrar. Multiplicera detta med tusental så ökar det Ljuset exponentiellt på Jorden, och de negativa energierna förlorar sin makt.

Ni frågar så ofta ”vad kan jag göra för att utvecklas”, och svaret är enkelt, och genom att vara den kärlek som ni är och att uttrycka det i allt ni gör. Ni har obegränsad kärlek och ju mer ni frigör det till andra desto mer kommer Källan att fylla på det igen. Det är den gamla goda Universella Lagen om Attraktion satt i arbete och många av er är framgångsrika på detta sätt, då ni förstår principen bakom det. Nu måste ni undra hur det gynnar er, och det är naturligtvis vägen mot att höja era vibrationer. Detta sätter er på er vägen mot Upplyftningen, och vartefter ni reser på denna väg desto mer kommer ni att fälla de lägre vibrationerna. I givandet blir ni mottagen av välstånd och kommer aldrig att uppleva knapphet igen. Gud förser och för Mänskligheten samman, men Människan separerar och ignorerar sin Gudomlighet.

Om ni arbetar på att lyfta upp er själva så hjälper ni också andra, då kommer större Varelser än Människan, vilka hör till de högre regionerna, att tjäna Mänskligheten. Vid er låga nivå kan ni inte uppnå Upplyftning helt på egen hand, och högre energier riktas kontinuerligt mot Jorden för att behålla ett stadigt upplyftande. Det är stort tillfälle som ni har förmånen att vara en del av, och en som kommer att visa sig vara den mest upplysande erfarenheten under hela er tid i dualitet. Det är som så att säga ”sockret på kakan”, och ett ytterst tillfredställande sätt att fullborda er erfarenhet i denna cykel. Ni lämnar som en mycket större själ än när ni först startade er resa.

Om vi sa att er process för att etablera Ljuset på Jorden gör fint så skulle det vara en underskattning, eftersom ni uppnår nivåer som tidigare var otänkbara. Genom alla era erfarenheter har ni trots allt hållit er till er beslutsamhet att införa förändringar, och att återskapa Ljusets Kungavälde på Jorden. Nu står ni inför att se frukterna av erat hårda arbete, då som energinivåerna når en punkt då er vision av framtiden måste börja manifestera. Oh ja, det förflyttar sig bakom scenen och väntar helt enkelt denna slutliga spurt framåt för att komma ut i det öppna. Många av våra allierade är informerade och redo att agera, och resultatet kommer att öppna många hjärtan och ögon som har varit stängda till sanningen. Ni måste snart byta spår och det kommer snabbt att lägga dualiteten bakom er. Minnen av tidigare erfarenheter kommer att bytas ut mot förnöjsamma minnen som kommer att uppfylla er vision om framtiden. Glädjen att arbeta tillsammans för en gemensam sak kommer att lyfta upp Mänskligheten tillsammans med Jorden och det blir högst hissnande och belönande.

Livet är redan något som liknar en saga, och så verkligt som det förefaller så är det inte er sanna verklighet, men det kommer att få ett lyckligt slut. När man ser in i framtiden så ser det verkligen ut som en saga, då förändringarna är så vittgående att de förefaller otroliga. Det kommer att bli en sådan enorm skillnad att det i sanningen förefaller som magiskt och utom denna värld, vilket är precis vad det är. Ni har inte upplevt konstant frid och lycka så som ni kommer att finna, och att leva i konstant skimmer och värme av de högre energierna kommer att bli ren lycka.

Kan ni tänka er att inte längre ha några av de bekymmer som belastar ert dagliga liv på Jorden. Ingen mer oro om pengar, er hälsa eller era behov att möjliggöra ett angenämt och tillfredsställande liv. Gott om tid att följa era personliga intressen oberoende av vad de är, och gynnas av hjälpen från dem som redan har rest samma väg innan er. Ni kommer att finna att alla själar är ytterst villiga att hjälpa en annan att lyckas. En konstnär kunde till exempel få sin favorit målare att ge honom/henne lektioner, och hur att mer arbeta med huvudet. Ni kommer att kunna projicera era tankar på etern, utan att behöva målarpenslar.

Jag är SaLuSa från Sirius, och den Galaktiska Federationen är redo för sin nyaste medlem att ta sin plats i dess mitt. Som en civilisation är ni inte riktigt redo, men när de nästa få åren har gått kommer upplyftandet i ert medvetande att ger er rätt att stå sida vid sida med oss. En del av vårt uppdrag är att finna civilisationer som er, som är på gränsen till att upplyftas och att hjälpa dem till framgång. När detta väl har uppnåtts börjar firandet eftersom det är ett högtidligt tillfälle att välkomna själar tillbaka till de högre regionerna. Det finns absolut inget tvivel om er förmåga att framgångsrikt ta er igenom denna period. Allt kommer att klarna inom en ganska kort tid, och då kan era ansträngningar riktas på ett sådant sätt att de för er alla samman i den Kärleken och Ljuset som nedstiger på Jorden.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey
Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN
http://galacticfederationchina.blogspot.com/- CHINESE - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

onsdag 24 mars 2010

SaLuSa 22-Mars-2010
Var förberedda och håll förändringarna i minnet, men låt inte en känsla av föraning uppfylla era sinnen. Även om det blir en del som kommer att påverka era dagliga liv så kom ihåg att de är enbart av temporär natur. De är ett medel för att uppnå ett slutresultat i och med att rena Moder Jord kräver storskaliga förändringar som kommer att orsaka uppbrott beroende på i vilket område ni bor i. Förändringarna har redan påbörjats och vi utför aktiviteter för att begränsa skadan. När vi väl kan arbeta öppet med er, så kan förberedelser göras i god tid som kommer att skydda människor från utfallet. Än bättre, vi kan snabbt arrangera så att ni blir transfererade till en annan säker plats. Tiden för avslöjandet om vår pågående närvaro och anledningen därtill är överhängande. Vi förväntar oss att energierna hos de med intentionen att föra fram detta att manifestera inom ett par månader, och när det väl börjar kommer det att följas av en snabb serie av uppenbarelser. Det är genom det officiella erkännandet av oss och det arbete vi gör å era vägnar som andra projekt kan aktiveras.

Väntan har nästan kommit till sitt slut, men som vanligt är det inte lätt att få ert ämbetsvälde att komma överens om ett faktiskt datum och vem som skall leda avslöjandena. Det har funnits många regeringar eller ämbetsmän som har varit förberedda att komma ut med information som har hållits från er. De har emellertid blickat mot USA att ta ledningen, som den största globala makten, men den har aldrig varit klar och exakt. Om sanningen skall fram så vet de flesta av dem att USA har ett intresse av att behålla det hemligt och de har gett upp sina förväntningar att USA kommer att visa ledarskap när det gäller avslöjanden. Trycket på att avslöja sanningen har nu blivit så stor att en del länder är beredda att göra uttalanden utan konsultationer. Det finns ett stort antal nya energienheter som hålls tillbaka, på grund av den nuvarande situationen, vilket gör framsteg mycket svåra. Det finns i själva verket stora företag i Västvärlden som skulle göra vad som helst i deras makt för att förhindra dem från att bli frisläppta.

Ni har hållits i en veritabel tidsförskjutning tack vare Illuminati och deras kumpaner som har förhindrat frisläppandet av ny teknologi förutom då det kan bli använt till deras fördel. Detta har till stor utsträckning gått ut på att stärka deras krigsmakt och deras stryptag på lukrativa industrier såsom olja. Med en stark maktbas har de sökt att uppnå total global dominans, men med den Galaktiska Federationen på er sida har det förhindrats. De mörka Tjänarna förstår inte den gudomliga makt som vi bär, för att se till att er cykel av dualitet slutförs som förordat av Skaparen. Auktoriteten som vi kommer med betyder inte av vi kan gå fram precis som vi vill, då det finns ett korrekt sätt att närma sig frågor som är väsentliga för er utveckling. Vi vill dock bekräfta att när det gäller Upplyftningen så finns det ett slutdatum som har getts till oss, vid vilket vi måste vara kapabla att påbörja våra aktiviteter. Vi kanske kommer att finna det nödvändigt att agera först, och avsätta de som uppehåller oss i vårt uppdrag på Jorden och allt liv på den.

Mina Kära, tvivla inte på oss då vi kommer att fullborda vår plan och det betyder också att ni kan uppfylla era, vilket är otroligt viktigt. Fram till nu har ni ofta blivit lämnade på egen hand för att själva finna er väg mot Upplyftningen, och beundransvärt så gör ni framsteg. När Mästarna och vi kan tala direkt till er kommer ni att gå framåt snabbare och med fullt självförtroende. Ni är speciella Varelser utav en hög utvecklad natur, fast mycket få av er är medvetna om detta. Sakta men säkert börjar ni att förstå er spirituella historia, även om idén att ni är Änglar är högst anmärkningsvärd för er. Faktumet att ni redan har ett band till ert högre medvetande betyder att ni undermedvetet vet när ni får sanningsenlig information. Tänk intuitivt i och med att ni själva är era bästa guider, och blir berikade av vad ni lär er. Eftersom ni alla är vid olika stadier av utveckling kan ni inte absorbera all information som ni stöter på. En del av det får ni sätta åt sidan, och vid en senare tidpunkt kan det finna en plats i ert tänkande. När som tiden går kommer ni att finna det lättare att ta åt sig vad som ges till er. Det blir så på grund av expansionen av ert medvetande, vilket hjälps enormt utav de inkommande energierna. Det finns så mycket hjälp som kommer till er från många håll, då Universum följer händelser på Jorden mycket nära. Er utveckling ses om högst väsentlig och ett framgångsrikt resultat är livsviktigt för Mänsklighetens framtid.

Moder Jord rullar på och är angelägen att få hennes egen utveckling upp till full fart, när det gäller renandet. Hennes öde är detsamma som ert och det är därför väsentligt att ni arbetar tillsammans. Kraftfulla grupper förespråkar redan att stegs tas för att motsätta sig sådana katastrofala industrier som skogfällning vilket leder till skövling av skog. Resultatet av sådana handlingar förstås och det måste bli ett stopp på dem. Det gäller också i allmänhet för aktiviteter som förstör Jorden när hennes naturresurser förs bort. Utvinning av olja och fossila bränslen har lett till en decimering, än värre är de resulterande föroreningen när marken är permanent förstörd. Det är naturligt att dessa problem är högt upp på vår lista av projekt, för att reversera förstörelse som har ägt rum. Introduktionen av alternativa teknologier för bort behovet av att fortsätta med sådana industrier; så ju fortare vi kan sätta igång desto snabbare kan vi ta oss an problemen. Var förvissade om att vi först kommer att ha tagit fram nya sätt för att minska ert beroende av de gamla formerna av energi. Den Galaktiska Federationen står redo att snabbt införa de nya teknologierna, vilka kommer att frigöra ert beroende av dem.

Det spelar ingen roll hur lite ni personligen kan göra för att reducera skadan på Jorden, ni kan hålla er fokus på hur ni skulle vilja se den. Genom att visualisera en ren och vacker Jord hjälper ni till med att manifestera den. Det kommer i själva verket under Upplyftningsprocessen då den nya Jorden framstår och blir sedd som den var under sina forna förhållanden. Inget som orsakade förorening eller skada av den gamla Jorden kommer att fortsätta att användas, och ett nytt sätta att leva kommer att byta ut era existerande behov. I en fysisk kropp av högre vibrationer kommer detta inte längre att bli er erfarenhet. Era behov för näring och energi kommer till största delen att förses av energierna runt omkring er. När ni alltid känner er vitala och hälsosamma stannar ni inte för att tänka på att stoppa bränsle i kroppen. Det finns dock tillfällen då lättare mat och vätskeförfriskningar tas och njuts av.


Tack SaLuSa

Mike Quinsey

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN
http://galacticfederationchina.blogspot.com/- CHINESE - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012