Followers

PUTIN

lördag 26 april 2014

25:04:2014 SaLuSa 25 april 2014Även om saker och ting på Jorden fortfarande befinner sig i ett tillstånd av förändring så kommer resultatet inte att leda till värre situationer. Vi tänker i första hand på konfrontationen som sker i Ukraina. För inte så många år sedan skulle det sannolikt ha lett till ett krigstillstånd. På grund av förändringsnivån och de högre vibrationerna som når er söker man lösningar som fokuserar på en fredlig lösning. Fred kommer snart komma till Jorden och ni kan fokusera på att återuppbygga fredliga relationer mellan länderna. Under en period har de flesta länder blivit en blandning av olika raser och kulturer, och det är redan i hög grad en hjälp för era civilisationer att leva i fred och harmoni.

fredag 11 april 2014

11:04:2014SaLuSa 11 april 2014

Vi kommer igen för att berätta för er att saker och ting snart kommer att ske, för Kärlek och Ljus fortsätter att starkt etablera sig på Jorden. Var och en av er kan ta lite kredit för dessa förändringar och vi välkomnar er beslutsamhet att uppnå fullständig framgång. Vi övervakar hela tiden händelserna på Jorden och kan försäkra er att allt går framåt på ett mycket bra sätt. Vi håller så att säga allting under kontroll och gör även här mycket goda framsteg. För dem som brukar läsa våra rapporter, som kommer från olika källor, framkommer en bild som skulle kunna indikera hur stora framsteg vi har gjort.

Det har varit många år nu som våra skepp har kommit nära Jorden, och vi kan försäkra er att vi ser efter er. Ibland måste vi tillåta karmiska situationer att ha sin gång för att de skall kunna fullbordas och på så sätt har mycket karma rensats bort. En del av er ser på förödelsen i Syrien och de enorma förlusterna av liv och undrar om det verkligen har varit nödvändigt. Vi skulle vilja svara ”ja”, för situationen har förlöst så mycket karma och låtit många själar gå vidare. Förstörelsen synes vara massiv, men tänk på att det är negativa energier som har rensats bort. När vi anländer till Jorden, vilket är en händelse som kommer att tillkännages inom kort, skall vi arbeta med er för att rena varje område som förstörts genom krig, och vi kan försäkra er att alla spår kommer att tas bort och allting skall återställas till sin ursprungliga skönhet.

fredag 4 april 2014

04:04:2014SaLuSa 4 april 2014


Tillsammans med Michael vill jag säga att jag är glad att vi återigen kan sända ut våra budskap till er. Även i motgångar finns det lärdomar att ta till sig och de är sannerligen ett test på er förmåga att fortsätta vara fokuserade, oavsett vad ni konfronteras med. De problem som för Michael verkade ha hållit på en evighet har äntligen övervunnits och ni kan se fram emot en period av spännande utveckling. I verkligheten är fördröjningen inte av någon större betydelse. Som alltid så händer så mycket utanför er kännedom, och det är för att skydda de som deltar i förändringarna.

Ljuset expanderar hela tiden och uppvaknandet av så många själar är till oerhörd hjälp för att kunna förankra det på Jorden. Processen av upplysning går i snabb takt och de Mörka tjänarna kan inte längre fördröja att det kommer in. Resan för många av er har varit både lång och mödosam, men all den energi och möda som lagts ner kommer ni att finna är mycket väl värt det. Ni har fört er själva så här långt med ren ansträngning och beslutsamhet, och nu är ni långt in på sista varvet för att nå er Uppstigning.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012