Followers

PUTIN

fredag 30 maj 2014

30:05:2014SaLuSa 30 maj 2014

Vi observerar att det ni kallar ”hot spots” av negativ energi har brutit ut genom konfrontation mellan grupper som har olika mål i livet. Vissa väljer att införa dem på andra människor med resultatet att sammandrabbningar äger rum som ofta leder till ett allvarligt slut. Dessa sammandrabbningar är bara ännu fler lektioner för alla inblandade tills de inser att olikheter måste diskuteras genom fredliga förhandlingar och är den enda vägen framåt. Människan har nästan alltid försökt lösa skillnader genom att använda hot eller våld för att gynna sitt eget sätt att se på problemet. Budskapet att fredliga förhandlingar är det enda sättet att uppnå en fredlig lösning har just börjat bli accepterat, och folket visar vägen.

lördag 24 maj 2014

23:05:2014SaLuSa 23 May 2014


Eftersom vi är medvetna om den större bilden så kan vi försäkra er att ni gör goda framsteg och blir hjälpta av det faktum att de Mörka tjänarna inte längre kan göra precis som de önskar. Deras plan för total världskontroll är inte längre möjlig men trots detta så fortsätter de blint framåt utan en chans till framgång. Våra allierade fortsätter med att arbeta tillsammans och deras makt växer snabbare än någonsin tidigare. Vi för vår del observerar vad som sker för att säkerställa att alla framsteg görs utan inblandning.

fredag 16 maj 2014

16:05:2014 SaLuSa 16 maj 2014


Medvetandenivån ökar ständigt och vi kan redan nu märka de fördelaktiga, positiva förändringarna som inträffat, och så kommer det att fortsätta när ni rör er in i nivåer som kommer att signalera ankomsten av den högre dimensionen. I detta skede finns ingen väg tillbaka till de gamla sätten, även om det finns de som är tveksamma till att släppa taget. Emellertid får alla själar alla möjligheter att höjas upp, och de som inte är redo kommer att fortsätta på sin utvecklings väg på en lämplig nivå.

Under tiden så hjälper de av er som är medvetna om förändringarna, och har tagit in dem i er själva, till med att utveckla era medmänniskor. Vi kommer att se till att det inte blir några störningar i era framsteg med detta och gör allt vi kan för att skydda er mot dem som vill störa. Förutsatt att ni fortsätter att gå framåt med en positiv inställning så kommer ingen att kunna hindra er från at framgångsrikt höja era vibrationer.

lördag 10 maj 2014

09:05:2014
SaLuSa 9 maj 2014


Det finns många sätt som du kan bidra med för att få den önskade varaktiga freden i världen. Som individer kan ni sprida ert Ljus vart än ni går genom att fokusera på allt som är rent och hälsosamt. Du kan också skicka ut dina healingenergier och din kärlek till dem som är i behov av hjälp. Din förmåga att göra detta går långt utöver vad du just nu förstår för det fordras en enorm tilltro hos dig. Lika attraherar lika, och det är av den anledningen som healers utgör en monumental kraft för det goda.

Vid den här tiden finns ett oändligt behov av healing på Jorden för att hjälpa till med att få processen att gå framåt, och den kommer från många källor, många av dem finns utanför Jorden. Medan Jorden kanske är av en obetydlig storlek jämfört med andra planeter i ert solsystem, så kan ni ändå vara säkra på att i ert Universum är den en centralpunkt. Det är så på grund av Jordens betydelse för utvecklingen av den mänskliga rasen som håller på att utvecklas bortom den tredje dimensionen. Om den inte gör det kommer detta att påverka och försena utvecklingen av själar som existerar i de högre dimensionerna. Så, som ni kan förstå, är detta stadium i människans utveckling så väldigt viktig även för andra själar.

fredag 2 maj 2014

02:05:2014SaLuSa 2 maj 2014

Vi kommer med goda nyheter i en tid när de flesta länder upplever förändring eller osäkerhet. Ljuset och Mörkret separeras tydligt allteftersom vibrationerna lyfter upp er, och det är Ljust som lyfter er snabbare än någonsin tidigare. Detta kommer i slutändan att leda till en fullständig separation eftersom Ljuset rör sig in i en högre dimension.

En indikation på förändringarna är redan tydlig i vissa länder där invånarna upplever ett visst lugn och en höjning av de lägre vibrationerna, något som i det förflutna har resulterat i en mer aggressiv och våldsam reaktion på de problem som uppstod då. Nu finns en märkbar förändring i attityder när fler människor söker fredliga lösningar, och de är tillräckligt inflytelserika för att kunna uppnå dem. Detta kommer att fortsätta att vara svaret där det finns omständigheter som kan leda till konfrontation. Krigshetsarnas avsikt är fortfarande att lösa problemen på deras sätt, men nu har pendeln svängt till mer fredliga lösningar, något som inte skall ignoreras.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012