Followers

PUTIN

tisdag 25 oktober 2011

SaLuSa 31.10.2012


 


SaLuSa 31.10.2012
Möt Oss Utan Rädsla.


Vid slutet av hans tal i Sedona på Onsdagen kl 16.00 gav Mike Quinsey ett oplanerat meddelande från SaLuSa. Mike gav det inte som att SaLuSa talade direkt, utan som att Mike rapporterade vad SaLuSa sa till honom.

Tack, mina kära, för att ni kommer till Sedona. Jag talar för SaLuSa som vill säga er att de är mer än tacksamma för att folk kommer till Sedona. Ni har skapat mycket mer ljus än tidigare, vilket kommer att föra sig runt Jorden och hjälpa med att påskynda evolutionen runt om på planeten. 

Styrkorna på moderskeppen och andra skepp är nu så nära till oss. De observerar allt som händer på Jorden. Medvetandenivåerna har aldrig tidigare varit så höga, och när de når en kritisk massa blir det explosion på planeten.

Det vill inte på något sätt att vi gör utomjordningarna överlägsna på något sätt. De kommer som jämlikar och när de kommer så kommer vi att ha ett storslaget firande. De kommer att fortsätta att vara med oss efter Upplyftningen. De vill att vi blir en del av deras planer för framtiden och de har mycket att erbjuda oss och kommer att lyfta oss in på de högre nivåerna som de beskrivit. 
De vill att vi möter dem utan rädsla när de kommer till Jorden. De har inte gjort något som skulle ha skadat oss eller fått folk till en position av rädsla. Men de inser att de mörka tjänarna alltid har satt sig för att skapa rädsla inför deras närvaro.

De vill att vi utvecklar oss mycket snabbt så att de kan ge oss fördelarna med deras teknologier. Sirierna vill träffa Sirierna bland oss, Plejaderna vill träffa Plejaderna bland oss och så vidare. Efter Upplyftningen kommer en del av oss att få ett tillfälle att återvända till vår planet. Det är ett val som vi kommer att göra. Våra verkliga familjer är utomjordiska, vilka vi lämnade när vi frivilligt ställde upp för att komma till denna planet för att hjälpa med Upplyftningen.

De känner oss väl. På natten så reser en del av oss för att träffa dem på skeppen, men när vi kommer tillbaka stänger vi av våra minnen för minnena av att uppleva deras överlägsna teknologi och värmen och komforten skulle distrahera oss alltför mycket från vårt arbete på Jorden. 

Till och med nu så vill de inte störa arbete med sluttiden. De är mycket stolta över arbetet som ljusarbetarna har gjort och även nu så är de mycket närvarande med våra spirituella guider. De är lika tillgängliga för oss som våra guider är och om de kan hjälpa på något sätt så kommer de att göra så. Vad de gör är att då de är i vår närvaro så försöker de att påverka oss.

De är inte så benägna att ge oss datum, annat än att allt kommer inom en mycket nära framtid. De föredrar att vi låter saker och ting flöda och accepterar saker som de är för allt detta är i vårt bästa intresse.

SaLuSa tackar oss för våra hjärtliga intressen. Han är rösten för ursprungsgruppen som har kommit från moderskeppen. De arbetar inte separat. De arbetar som en grupp. Grupparbetet kommer att ske med oss också inom er nära framtid.

Mänskligheten har arbetat mycket hårt under de senaste åren för att föra alla raser samman och bli till Ett. SaLuSa vill inte bli avgudad. Han anser inte att han är något speciellt, men har uppskattar att vi hjälps utav meddelandena. Han vet att många av meddelandena har varit repetitiva, men säger att det är oundvikligt. 

Han kan se oss nu. Han kan se vår kärlek, vårt ljus, våra auras. Han ser hur vackra människor kommer samman och skapar en underbar effekt på folket i världen. Galaktikerna kommer närmare och närmare och uppskattar våra ansträngningar. 

Det är här som SaLuSa vill avsluta sitt meddelande, men han vill komma tillbaka på måndag och vi fortsätter då.

Svensk översättning: Per Staffan
Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

fredag 21 oktober 2011

Octobre 21, 2011 


SaLuSa 21.10.2011 


Den globala resningen fortsätter att växa och kommer att resultera i framsteg för folket. För inte alltför länge sedan skulle sådana demonstrationer snabbt ha slagits ned med våld om nödvändigt, för regeringar är rädda då ni har mobiliserat er själva i starka grupper. Vi har alltid tala för fredliga demonstrationer, då våld föder våld och i sådana situationer blir ni säkerligen de som förlorar. Vi förstår dock att det kommer till en punkt då ni inte kan tolerera det längre, och ilska tar över från resonabelt tänkande. Denna kamp om er framtid kommer att hjälpa att skapa energierna för förändringar, och alla behöver inte vara längst fram i ledet, då bara genom att skicka ut era tankar av stöd så bidrar ni. Det är här som världen som helhet har en stor fördel om den kommer samman för att stöda en gemensam sak.

Resultatet är att de mörka Tjänarna står inför en omöjlig uppgift att förhindra att rörelsen för förändringar blir större. De kan inte hantera det stora antalet som har en sådan stark viljekraft, som kommer att kämpa till slutet och tills att de segrar. Till sist så har nyhetsmedia tvingats att rapportera vad som verkligen händer i världen, de också har fört sig bort från den kontroll som hålls över dem. De kommer att blomstra när de väl kan rapportera sanningen, särskilt då händelser som 9-11 blir avslöjade för vad de är. Trycket ökar på USA att arrangera en oberoende undersökning, och President Obama kan fortfarande ta ledningen med detta. Det är bara en tidsfråga innan det händer, och sanningen avslöjas.

Anledningen till att avslöja de mörka agerande är inte att ta hämnd, då alla själar ställs till svars för sina tankar och handlingar inför mycket högre auktoriteter. Det är för att ni kan förstå hur det kom sig att ni är i den position som ni finner er själva i. Ni stod ytterst nära att bli helt och hållet förslavade och kontrollerade utav en drakonisk världsregering, vilket skulle sättas på plats. Era rättigheter skulle ha blivit mycket begränsade och kontrollerade, så att ni hade föga frihet såvida ni inte höll er till den nya världsordningen. Det hela skedde inte över en dag, utan har planerats under årtusenden. Sakta och nästa obemärkt har ni lurats och blivit missledda så att ni gav bort era rättigheter. Det fanns gott om varningar, men ni lugnades av en falsk känsla av trygghet. Ni behöver förstå anledningarna så att ni fullt kan gottgöra er från upplevelserna.

En del människor önskar hålla sig fast vid vad de är bekanta med, och om det är deras val så blir det så. Vi och andra lägger fram fördelarna med Upplyftningen utan att försöka att påtvinga den på någon av er, och inte någonsin kommer ni att sanningsenligt kunna säga att ni inte visste. Vi bekymrar oss inte för folk som tackar nej till möjligheten att lyftas upp, och vi ger vår kärlek till dem som vi gör för alla. Deras framtid är lika trygg som någon annans, och i vilket fall som helst så kommer det en tid då de förenar sig med de som har gått vidare. Ni kan ta all den tid ni önskar för att stanna i de lägre vibrationerna, och vi vet att när ni har fullföljt era upplevelser så kommer ni att se mot de högre dimensionerna för era nästa upplevelser.

Vi av den Galaktiska Federationen kan säga att vi har gjort allt detta förut, och det betyder att vi vet vad vi pratar om. Massupplyftning händer inte ofta, men trots detta så har vi hjälpt andra att uppnå det, såsom vi gör för er nu. Det är ett sådant underbart tillfälle och vi ser framemot att njuta av det precis lika mycket som ni. Ni kommer säkerligen att bli glada att ni var priviligierade att vara på Jorden vid en sådan underbar upplyftning. Skaparen för er till de högre rikena, och är redan förberedd att ta emot er som de Kosmiska Varelserna ni redan är på väg att bli. Ni och ert Högre Jag skall bli Ett och resa i himlen som sträcker sig oändligt.

Med kunskap om vad som ligger inför er så låt intet leda er bort från er väg, och låt de lägre vibrationerna gå förbi er då de inte längre har någon makt över er. Släpp era förbindelser till dem som ni vet inte kan resa med er, och förfina era energier så att ni kan bli en Varelse av Ljuset. Detta blir ert skydd då ni inträder fasen av Upplyftning och tar er plats med oss. Kom ihåg att ni har allt att vinna, och ni kommer absolut inte att ha något att ångra om ni väljer att lyftas upp. Om ni fortfarande inte kan följa den vägen så var inte rädda, då era behov har tagits om hand om, liksom alla andras.

Fyll era hjärtan med kärlek och lys upp med ert Ljus var än ni är, och det är allt som ni kan bes om. Ni förstår inte än den makt ni håller, men det hindrar er fortfarande inte från att skapa. Vad ni ger era tankar till och önskar skall manifesteras kommer att vid något tillfälle att ske. Så lyder Lagen och ni kommer snart att lära er att vist använda den. Det förklarar varför ni hålls som ansvariga för era upplevelser, för som ett kollektivt medvetande så har den Mänskliga Rasen beslutat hur era erfarenheter skall se ut. Ni bestämmer er nu som individer hur vida ni skall ta er upp på vägen mot Upplyftningen.

Hur ni än ser det så är dessa tider helt unika för mänskligheten, efter att ha spenderat en så lång tid i mörkret av ovetande vilket medvetet hade påtvingats er så hålls nu en räddningslina ut till er. Ta den och släpp den inte, och håll starkt till era uppfattningar att slutet av denna cykel bara är början på en helt ny. Den är redan där och ni har ett underbart tillfälle att lämna de lägre dimensionerna bakom er. Det är nästan för bra för att vara sant, men Skaparen har iscensatt ert gradvisa uppvaknande, och upplyftandet in i de högre dimensionerna som är som ett Underland av oändlig skönhet och en frid som inte har någon motsvarighet. Det är ert Mina Kära och ni har i sanning förtjänat denna gåva genom er ståndaktighet i Kärlek och Ljus.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan inte göra tillräckligt för att inpränta på er vilken fantastisk tid ni är i, en som många själar ville vara en del av – men det var ni som blev valda med kunskapen att ni kunde leda vägen ut ur mörkret och hjälpa andra att finna Ljuset. Ni har lyckats och snart kommer förändringarna som ni har bjudit in och önskat till existens att manifesteras. Vi skulle säga, bra gjort och ser på er med stor beundran för er enormt anmärkningsvärda bragd. Vi älskar er alla för vad ni är – Lyktor av Ljus mitt i mörkret som nu drar sig tillbaka inför det. 
 
 


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC 

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Octobre 17, 2011 


SaLuSa 17.10.2011 


Det går inte en dag utan att ytterligare utvecklingar uppnås av våra allierade, och det påskyndar tiden för när vissa positiva handlingar kan utföras för att sätta ett stopp på de mörka Tjänarnas aktiviteter. De försvagas redan genom att förlora kontrollen av deras kommandobaser och vi kommer att fortsätta att assistera våra allierade tills att hotet mot er inte längre existerar. Olika grupper är ansvariga för att hantera de olika utmaningarna som ni står inför, och var säkra på att allt är väl och går enligt planerna. Nederlag är inte ett ord som de mörka Tjänarna kan tänka sig då de ser sig själva som oövervinnliga. De blir dock tvungna att inse den oundvikliga förlusten av makt och efterföljande kollaps. Vi erbjuder dem en utväg och tror att de kommer att acceptera när det blir uppenbart att de inte kan undvika nätet som dras år runt om dem.

De plötsliga förändringarna i maktstruktur är till en stor del tack vare de länder som har kommit samman för att bekämpa den sista kabalen och förhindra deras förrädiska planer för att annihilera er civilisation. Faran är nu över, men skulle i vilket fall som helst inte tillåtits. Ni har vaknat upp så mycket på senare tid att ni har förtjänat rätten att avsluta denna cykel med Upplyftning. Möjligheten för andra resultat har för länge sedan övervunnits och den gudomliga interventionen har sett till att ni kommer att resa på en trygg väg mot sluttiderna. Så det finns inget utrymme för rädsla eftersom vi snart kommer att ta befäl över Jordens aktiviteter, och ni kommer att åtnjuta fördelarna av allt som har utlovats till er.

Folk för sig alltid hemåt, men vid denna specifika tid så är det mer betydelse, eftersom ni behöver vara precis där ni behöver vara för det slutgiltiga loppet till Upplyftningen. De flesta bland er är redan etablerade där ni är för närvarande och även om ni tänker er att flytta så kommer det inte att hända om det inte är i ert intresse. I själva verket så är hela ert liv ett resultat av er livsplan, till och med var ni arbetar och de vänner ni har. Det kan förefalla att ni alltid har kontroll och utövar er fria vilja, men ni är undermedvetet medvetna om de beslut som ni behöver fatta för att hålla er inom er plan. Ni har redan fattat de stora besluten då det gäller om ni önskar att lyftas upp, även om ni inte är säkra på era intentioner vid denna tid. Fri vilja är fortfarande ert slutliga ord i frågan, men i normala fall så går ni inte utanför vad ni hade planerat. Era Guider gör också sitt bästa för att förmedla till er vad som är bäst när ni fattar era beslut.

Många människor finner det underligt och svårt att acceptera att livet är så välorganiserat, men kom ihåg att det är nödvändigt om det skall vara utvecklande. När allt kommer omkring så är målet med er erfarenhet att vidareföra er utveckling, så att ni kan höja era vibrationer och lämna dualitet. Många, många av er har gjort detta och är redan på god väg mot Upplyftningen. Det gör det mycket lättare att ta sig igenom denna nuvarande period, då det betyder att ni kan vara på Jorden men inte av Jorden. Ni kan behålla lugnet runt omkring er utan någon fruktan över huvud taget, och var än ni går så sprid Ljuset. Er närvaro och tusen och åter tusen som ni, banar vägen för de många andra att följa efter. Ni är så viktiga i sammanhanget och än mer så när uttalandena görs som erkänner vår närvaro. Folk kommer att ställa många frågor och era tjänster kommer att bli väl uppskattade.

Tidvis kommer ni att bli överväldigade av vad som händer, då till exempel när vi från den Galaktiska Federationen och folket från den Inre Jorden träffar er, och era Guider och Mästarna ger sig till känna. Det kommer att bli en oerhörd tid som kommer att vara så annorlunda från allt annat ni hitintills har upplevt, och en av kontinuerligt upplyftande och lycka. När väl förändringarna startar så sker allt mycket snabbt, och det blir en serie av stora perioder med aktiviteter som för till er de fördelar som ni har utlovats. Ni kan redan se riktningen i vilken saker och ting går och vi vet att ni med intresse observerar utgången av de finansiella problemen, vilka har fört världen till randen av kollaps. Det är ganska uppenbart att ni aldrig kan återgå till de gamla sätten, och våra allierade väntar vid sidan om på tillfället att göra ett inträde med en helt ny inriktning.

Vi lovar er att vad än era personliga problem eller behov är så med tiden kommer ni alla att lyftas upp till nya nivåer av välstånd. När ni lämnar dualitet bakom er så blir det som ni säger på en hög ton, för ni kommer vid det laget att ha tagit ett enormt steg framåt. Vi kommer redan att träffat er och våra skepp kommer att vara lika vanliga i ert luftrum som era flygplan är idag. Då ni har vant er vid vår närvaro blir det lättare att vara med er. Vi kommer att uppvisas via er nyhetsmedia och vi kommer att visa upp oss många gånger för att bekanta er med de uppgifter som ni står inför, och också ge er en förståelse av våra hemplaneter och kulturer som ni kommer att finna inte är så annorlunda från era egna. Det är inte att ni inte har någon kunskap, eftersom under många år så har det tagits många kontakter med er. En del av er har varit lyckligt lottade och bjudits ombord på vårs rymdskepp och fått resa långt bortom er Jord.

Vi tror att ni lätt kommer att blanda er med oss och vi kommer att arbeta tillsammans hela vägen mot Upplyftningen. Bortom denna tid så kommer ni att ha blivit mer lika oss och många av er kommer att förena er med den Galaktiska Federationen och resa runt Universum med oss. Ni kommer att ha blivit kosmiska med en avancerad nivå av medvetande och helt annorlunda från hur ni är idag. Det är då som ni kommer att inse att ni är den stora varelse som vi har informerat er om. Det blir ingen skillnad mellan man och kvinna och så småningom kommer ni i själva verket att bli androgena, med en perfekt balans mellan både könen. Det kommer med kroppsliga förändringar och förfinandet av den, då det blir av en mycket högre vibration. Era kroppar förändras i själva verket nu sakta och kommer att fortsätta att göra så då era vibrationer förhöjs.

Tro oss Mina Kära, ni inträder i en helt underbar period, och kommer att få uppleva högst spännande upplevelser, vilka snart förpassar det förgångna till historian. En del jordliga upplevelser är naturligtvis vackra och ni kommer att hålla fast vid en del minnen. Upplevelserna i framtiden kommer dock att överskrida dem alla, då livet blir en stor välsignelse full av ren sagolik, glädje och lycka. Ni kommer att bättre förstå Kärleken som genomtränger allt runt omkring er, och er plats med Gud och varifrån ni kom och vart ni är på väg. Religioner kommer inte att spela någon roll då ni kommer att finna er Gud inom er tillsammans med all kunskap.

Jag är SaLuSa från Sirius och har aldrig tidigare känt mig så nära till er då vårt Ljus förenar sig med vårt. Dit vi alla är på väg existerar allt inom Ljuset och i absolut harmoni. Ni kanske måste uppleva det för att tro på det, men ni kommer att tappa andan när ni gör så. NI kommer inte längre att känna er separerade från Källan av Allt Som Finns. Många av er är redan förberedda på vad som väntar er, och ni lever i framtiden redan nu. Vi älskar er för vad vi ser, men se bortom er fysiska kropp till det verkliga ni.


 


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


 

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Octobre 14, 2011 


SaLuSa 14.10.2011 


Ni kanske undrar ibland varför olika källor med kanaliseringar ibland ger sina egna datum för förväntade händelser, och samtidigt inte ifrågasätter de som ges av andra, vilka är annorlunda från deras. Även om det i allmänhet undviks att ge datum i vilket fall som helst så kräver ibland situationerna att en fast datum ges, låt oss säga ett som har blivit gudomligt given. Anledningen till detta är att det finns olika tidslinjer för de flesta händelser, vilket betyder att mer än ett slutresultat är möjligt, så det slutliga korrekta datumet för er är delvis beroende på era val. Vi tvekar därför att förneka någon sitt val, då vi kunde påverka slutresultatet genom att göra så och det skulle anses som en inblandning. Så då många olika datum ges för nästan alla viktiga händelser, så skulle vi föreslå att ni fokuserar på det som mest tillfredsställer er förståelse.

Vad som händer i finansvärlden blir fortfarande tidningsrubriker, och det förefaller att det blir värre för varje dag istället för bättre. Vi kan inte säga att vi är förvånade, då det ansträngs att hålla det gamla systemet flytande, istället för att ta sig an problemet från en helt annorlunda inriktning. De bakomliggande skälen till nedbrytandet är förstått av en del människor, men de befinner sig inte nödvändigtvis i en position att kunna påverka vad som händer. De svepande förändringarna som krävs kommer bara att hända när det kan erkännas att de gamla sätten inte längre fungerar. Det är något som vi hjälper våra allierade att införa snarast möjligt. Måttet av samarbete som vi får i olika länder är uppmuntrande, och det kommer att nå en punkt då det blir en stor majoritet som kommer att stödja de nödvändiga förändringarna, och då genomförs de.

De mörka Tjänarna tvivlar inte längre på att vi menar vad vi säger, och deras nederlag är bara en tidsfråga. De Ljusa Tjänarna är tålmodiga, och inser under förutsättning att den rätta tidpunkten väljs för att sätta in dödsstöten så kommer det att bli en relativt smidig transformation från det gamla till det nya. I och med att energierna och medvetandenivåerna kontinuerligt växer så finns det inga tvivel om att förändringarna är nära förestående. Vi talar om veckor istället för månader, och det visar på vårt eget självförtroende inför framtiden. Vi skulle dock hellre vilja att ni använder er egen intuition och då skulle ni bli förvånade över hur ofta det är möjligt att snappa upp sanningen. På sätt och vis så är inte de exakta datumen så viktiga, då en händelse är nära förestående så blir ni medvetna om det i vilket fall som helst.

För närvarande sysselsätter vi oss med att hålla ett konstant öga på jordliga händelser, oberoende om de är konstgjorda eller naturliga för att se till att inget spårar ur. Vi finns i ert luftrum av olika anledningar, och motverkar effekterna av Kemispåren på en regelbunden basis, och balanserar era vädersystem för att vidmakthålla säsongerna. På sikt kommer de att modereras och bli mer tempererade och när ni väl är uppstigna så blir de inte längre en nödvändig faktor för att producera matvaror. De dimensionella förändringarna kommer så småningom att bli så långtgående att förhållanden förblir konstanta. I era finare kroppar kommer ni i själva verket inte att längre degraderas med tiden, och inte heller av sjukdomar eller andra nedsättande faktorer. Upplyftningen som ni nu förstår den, är pågående och påbörjas just nu när slutet på dualitetscykeln nås.

Hur mycket vi än försöker att få er att förstå vad framtiden har att erbjuda er, så räcker orden ofta inte till. För att förstå skönhet, harmoni och balans i de högre dimensionerna så måste ni vara där, och hur kan man verkligen beskriva hur energierna smeker och får en att må så underbart bra. Trötthet är något ni upplever på Jorden, då er fysiska kropp blir utkörd och tom på energi, men detta händer aldrig i de högre dimensionerna, eftersom ni konstant kan ta till er energierna runt omkring er. Alla dessa jordliga problem förbundna med att ha en fysisk kropp finns inte alls. Vi går dock fram för fort, men alla dessa förändringar väntar er i sinom tid.

För de äldre bland er, som kommer att lyftas upp så betyder det mycket mer, då likt vad som händer när ni går från döden till de Astrala planen så kommer ni snabbt att kunna ”tänka” er själva in i en yngre kropp fri från alla effekter från hög ålder. Ni kan gradvis sätta samman en bild av vad som krävs för att lyftas upp, och den kanske mest användbara förmågan blir att kunna ”tala” med vem som helst via telepati oberoende av distans. Det upplevs av er tidvis utan att ni inser det och det förefaller som om det är er egen röst som talar till er. En annan enhet som kommer att göra era liv så mycket lättare är en röstöversättare, vilken kommer att göra det möjligt för er att lyssna på alla språk som om det var ert eget. En del av våra teknologier är så avancerade att det av er anses som bara en möjlighet, eftersom ni inte än har kunskapen att själva göra det. Det är här som vi kommer att kunna låta er göra ett stort språng framåt, och introducera er till vår existensnivå.

Vi fortsätter att prata om spännande tider framöver och med tanke på att de kommer att frigöra er från era bojor så måste det vara så. Det är inte enbart detta, då ni byter ut en livserfarenhet mot en annan som är helt överlägsen. Det var något som ni lämnade bakom er för mycket, mycket länge sedan, för att uppleva tid och rymd i Dualiet. Ni har sannerligen förtjänat rätten att föra er ut ur det, och som en civilisation har ni till slut övervunnit lockelserna från de lägre energierna. Det har tagit er en lång tid, men allt detta kommer att bli bortglömt då ni lägger det bakom er och njuter av det nya livet.

Jag är SaLuSa från Sirius och vill nämna att en del av våra mindre Moderskepp sätter sig i positioner något närmare till Jorden, vilket gör att vi lättare och snabbare kan nå er med våra scoutskepp. Behovet att hålla ett öga på era mörka Tjänare och vad de har för sig är väsentligt under dessa avslutande stadier, vilket leder till deras bortförande. På detta sätt kan vi förhindra dem från att försöka sig på en större händelse för att försena slutet på deras tid. Vi tror att de är tillräckligt kraftlösa för att kunna försöka sig på en, men vi förblir uppmärksamma och fokuserade på vårt ansvar gentemot er. Vi har guidat och skyddat er under många, många år och det är ytterst tillfredsställande för oss att veta att vi har hjälpt er att nå era mål. Vi har sett på er som vår familj, och har aldrig varit långt borta vid någon tidpunkt. Snart kommer vi än närmare, tills Första Kontakt, då vi i sanning kommer att vara bland er. Jag lämnar er med tanken att om ni har valt att upplyftas, så spelar det ingen roll om ni är på Jorden för att uppleva det, ni kommer att göra det under alla omständigheter. Varje själ har ett val att göra, och inom kort så kommer alla att förstå dess betydelse. 


 


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Octobre 12, 2011 


SaLuSa 12.10.2011 


Det finns inga tvivel om att era skapande krafter öppnar vägar mot Upplyftningen, vilka är extremt mäktiga, och det påskyndar förändringarna. Det händer på mer än ett plan, och inför de första av många preliminära förändringar som kommer att sätta upp så att de mer väsentliga kan genomföras. Allt går väl och de mörka har uppmärksammat att vi inte längre bara tänker vänta på att de viker åt sidan. Vi kommer att föra bort alla som sätter hinder i vägen för våra ansträngningar att sätta folk i positioner där de kan starta hela Upplyftningsprocessen. Mycket har redan gjorts för att lägga en grund för framgång, och vi bygger nu på den.

Alla individer kan hjälpa till med detta, genom att koncentrera sig på Ljuset och allt som är positivt. Ni kanske inte precis vet som händer, men ni känner till tillräckligt för att kunna projicera vad det nu är ni visualiserar som för fram den Gyllene Åldern. Se lyckan som har skapats av er frigörelse från banden som höll er tillbaka, och er återgång till att vara Suveräna Varelser. Känn den nyvunna friheten och bortförande av allt som hitintills har förhindrat era rörelser. Vet att med tiden så kommer ni att kunna resa vart än ni vill i världen, genom en ny teknologi som gör distanser oväsentliga. Hastigheten blir stor och uppnådd genom att använda sig av fri energi som finns till övermått i Universum.

Någonstans på vägen blir det perioder av osäkerhet då det gamla bytts ut mot det nya, och det är därför att en del ting, som de finansiella förändringarna, inte kan införas på en dag. Likaså så kan det förekomma distributionsproblem då det gäller matvaror, och brister kan uppstå i vissa områden. Bli dock inte panikslagna eftersom vi kommer att använda oss av våra resurser för att övervinna det, så att allt går tillbaka till det normala så fort som möjligt. Om ni lever i isolerade eller avlägsna områden så kanske ni blir mer utsatta för problemen, men ni kommer intuitivt att veta när ni skall preparera er för dem. Vi nämner sådana möjligheter så att ni beaktar det i god tid.

När vi har fri tillgång till er nyhetsmedia så kommer vi att se till att ni är informerade om vad som händer runt omkring er. För närvarande hoppas vi att ha assisterat er att göra de första förändringarna innan slutet av året. Det måste dock vara uppenbart för många av er att vi måste sätta fart på det hela så snart som möjligt då det finns mycket att göra under en än kortare period. Vi kan klara av det, men vi tänker på effekten på er, då många människor fortfarande är omedvetna om vad som kommer att träda in i deras liv. Det blir underbara nyheter, men ändå något av en chock att finna hur era liv vänds upp och ned. Det är här som Ljusarbetarna kan vara till stor hjälp genom att förklara vad som äger rum. Det är viktigt att folk förstår att cykeln måste ta slut och att det är sättet på vilket ni för er in på en annan väg som lyfter er upp och in i de högre dimensionerna.

Mina Kära, vi är så stolta över era ansträngningar för att arbeta med oss, och tillsammans har vi tagit stora steg trots motståndet. Vi vet att än fler av er är angelägna att erbjuda era tjänster till oss och Moder Jord, och er chans kommer att komma. Var säkra på att planen hela tiden har varit att införliva er i våra projekt, och i själva verket så har vi alltid uppmuntrat er att göra så. Vår roll var aldrig menad att vara en där vi själva gjorde allt arbetet, och vi kan säga er att det är er Jord och ert ansvar att göra allt bra igen. Vi ämnade dock alltid att assistera er då uppgiften är bortom er nuvarande förmåga.

Vi skulle nästa kunna ta semester och låta er njuta av de kommande veckorna då det kommer att bli uppenbart att ting otvetydigt för sig mot något slags uttalande. De bland er som har pålitliga källor att tillgå, som David Wilcox på internet, bara för att nämna en bland många, kan följa utvecklingarna nästan såsom de äger rum. Ni måste dock använda er av er egen urskiljning då det gäller vad ni skall acceptera, då felinformation fortfarande blandas med sanningsenliga rapporter. I vilket fall som helst så står ni inför spännande tider och uppfyllandet av era förväntningar. Året 2012 närmar sig snabbt och vi skulle våga föreslå att det kommer att starta med an kaskad av händelser, som helt klart kommer att se början till slutet på dualitet, och början på en ny Era hängiven till Ljuset.

Nu är det tid för att njuta av vad som händer genom att se bortom de omedelbara förändringarna och mot det förväntade slutresultatet. Ni vet att utrensandet är kritiskt för att bereda plats för det nya att ta sin plats. Upplevelsen har naturligtvis otrevliga konsekvenser för en del människor, vilka oundvikligen blir involverade. För en del blir det av karma skäl och om ni tror att så är fallet så acceptera att det måste finnas en lärdom som ni kan få ut av det. Det har ofta inget direkt att göra med ert nuvarande liv, men härrör sig från ett tidigare liv. Det finns en tendens att ifråga sätta vad ni har gjort för att förtjäna det, men se det inte som någon slags bestraffning. Allt liv är en kontinuerlig upplevelse och kom ihåg att det finns ett gott karma som ni också attraherar via era tankar och handlingar.

Förlora aldrig ert perspektiv på vad som händer omkring er då ni inte nödvändigtvis är medvetna om anledningen till det. Om ni förstår Upplyftningsprocessen så kommer ni att kunna tillåta de nödvändiga förändringarna, som förebådar kommandet av allt, vilket skall lyfta upp er. Medan ni inte kan se hur nivåerna av medvetande växer så kan ni känna de högre nivåerna av energi runt omkring er. Med kommandet av 11.11.11 så kommer ett än större skifte att kännas av, och ni kommer i sannerligen att veta att ett stort kliv har ägt rum.

Jag är SaLuSa från Sirius, och våra aktiviteter runt Jorden ökar med vår intention att föra de mörka Tjänarna under vår kontroll. Deras förmåga att orsaka problem är nu begränsade, och de har lärt sig att vi inte tänker tolerera några mer dumheter från dem. De är chockade eftersom de trodde de var oövervinnliga och deras arrogans har lett dem in i en återvändsgata. Ljuset är överlägset och fortsätter att spridas runt över Jorden. Vi har vunnit kampen och söker att etablera nya regeringsskick runt om i världen, baserat på Ljus och Kärlek för alla Varelser.
  

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Octobre 10, 2011 


SaLuSa 10.10.2011 


Ni har ett ordspråk som säger att många vägar leder till Rom, och det är helt klart att många vägar leder till Upplyftningen. Få individer har rest exakt samma väg och det har varit resultatet av era egna val. Ni har fått upplysningar om vilka som är de bästa vägarna för att försäkra er fortsatta utveckling, men till sist så är det ert beslut då det gäller inriktningen som ni tar. Följaktligen så är de du som har fört dig till denna specifika punkt i tiden. Faktumet att ni ens är här just nu har varit ert val, och ni bör därför söka efter vad detta liv kan lära er. Ni kom absolut med en viss karma och det har delvis avgjort ert livs inriktning. Om ni läser detta meddelande så är det sannolikt att ni är en som har valt upplyftningen, och ni kommer att ha ett mer hektiskt liv än normal för att bereda vägen. Hur mycket karma som ni tar på er beslutas vanligtvis av er själva, så oberoende av hur ni ser ert liv så har det varit ert val i det avseendet. Många tycker att det de är olyckligt lottade, men så är inte fallet och det bör förstås från ett högre perspektiv.

Ibland så väntar de hårdaste testerna tills att ni har gjort tillräckligt med framsteg i er förståelse för att kunna hantera dem. Som ni kanske kan tänka er så är denna period i folks liv full av händelser, med det ena efter det andra. I denna process så kanske ni tror att ni har varit ett misslyckande, men kom ihåg att från ett spirituellt perspektiv så finns det inte något sådant. Allt är erfarenheter, och vad ni lär er från det är det väsentligaste. Ni kommer instinktivt veta att det är sant, så slösa inte tid på att oroa er för vad ni kunde ha gjort annorlunda. Att höja er själva upp är inte menat att vara svårt och ingen gör livet svårare än det behöver vara. Ni kan förstås göra det lättare genom att förstå varför ni genomgår vissa faser, och det har att göra med att inte göra samma misstag om och om igen. Som vi ofta påpekar så kanske ni har själar som hjälper er, och i sanning så är ni aldrig ensamma då ni tar på er något, och det finns vägledning om ni bara lyssnar.

Då era medvetandenivåer förhöjs så kommer ni närmare till era Guider, och de finner de lättare att påverka er. En del problem, särskilt med familjemedlemmar eller nära vänner, tas om hand om då ni har lämnat kroppen under ert sovande tillstånd. Normalt tar ni inte med er en vaken kunskap om det tillbaka med er, men undermedvetet så har ni svaren och andra som är involverade. Händer det inte ofta att ni sover på ett problem och finner att på morron så har ni svaret? Det är så som det fungerar så återigen påminner vi er att ni alltid får hjälp när ni söker det.

Vi från den Galaktiska Federationen är också era Guider i en mer allmän betydelse, och vårt inflytande är riktat mot de som har en maktposition och auktoritet. Vi hjälper de som aspirerar på att leda er ut ur den nuvarande perioden av kaos. Det är inte lätt för sådana själar då den mörka kabalen fortfarande har sina undersåtar runt omkring hela världen, och de är hinder mot att få saker och ting gjort. En som har upplevt detta är President Obama, den Upplyste, som för tillfället är överväldigad av de som motsätter sig vad han försöker att göra. Vi agerar dock nu för att snabbt minska makten som de har hållit under tusentals år. Deras förmåga att stoppa våra framsteg har redan förhindrats och våra allierade står redo att ge dödsstöten. Vi är fullt beredda för våra nästa steg för att till sist se hur de mörka Tjänarna avsätts.

Ta allt med ro, som Ljusarbetare så har ni fördelen av att förstå vad som händer. Ni kan se långt bortom de omedelbara händelserna och deras orsaker. Genom att fokusera er på framtiden så hjälper ni till att skapa en stadig väg mot det. När allt kommer omkring så håller ni på att bryta er länk med vad som inte längre tjänar er och vilket inte kommer att finnas kvar efter att skiftet har ägt rum. Tecknen visar sig nu för er, vilka visar var er framtid finns. När vi väl kan tala till er genom er nyhetsmedia så finns det inte längre några tvivel i folks sinnen om vad det handlar om. Vi vill att ni är klara på varför ni är här, och det kommer att ge en lättnadens suck till de som för närvarande är omedvetna - att vi kommer att arbeta med er då det gäller förändringarna.

En del människor undrar om de skall ändra sina planer, med kunskap om att enorma förändringar i era liv kommer att infalla. Vi svarar på detta genom att säga att ni fortsätter som normalt tills att ni nödvändigtvis behöver göra andra planer. De finansiella förändringarna kommer helt enkelt att införa en ny metod, som kommer att var mycket mer tillfredsställande och se till att ni skyddas från de många orättvisa och ibland olagliga avgifter som ni nu betalar. Era pengar kommer att ha ett reellt värde och ni kommer att betala lägre skatter, och inget skall tas ifrån er från källan. Med överflöd så har problemen som kommer sig ifrån brister att ha tagits om hand om och livet blir mindre stressigt och mer tillfredsställande.

De förorättningar som har begåtts mot er enligt Lagen kommer att reverseras, och då det är nödvändigt kommer också Lagen att bytas ut. Då ni gör framsteg genom de högre dimensionerna så behövs det mindre lagar, eftersom medvetandenivån för en själs sinne bortom att tänka sig något som är emot dem. På Jorden så är fattigdom en stor anledning till kriminalitet, och stressen i det dagliga livet byggs också upp tills att självkontrollen kan bryta ihop. Ljusarbetare som av karaktär är mer lugna och i kontroll av sina känslor blir sannolikt inte påverkade på detta sätt.

Ni bör berömmas för skapandet av förhållanden som kommer att låta oss driva på mer vår assistans med att förhindra de mörka Tjänarna att fortsätta sin inblandning i er Upplyftning. Är det inte en underlig känsla att detta år blir den sista traditionella Julen som ni kommer att fira. Nästa år blir det ett helt annat koncept då det gäller firandet, och det innebär en mer spirituell inriktning, och de kommersiella intressena kommer att förändras till en med mer allvarlig karaktär. För all del fira, men låt fokuseringen vara på den verkliga anledningen för firandet.

Jag är SaLuSa från Sirius och blir lite mer uppspänd för varje vecka som går, då vi i och med det kommer närmare till en öppen kontakt med er. De preliminära ansträngningarna har redan gjorts och de flesta regeringar är förbereda på att officiellt träffa oss. Det kommer i högsta grad att bli ett storslaget tillfälle för er civilisation, och med tillhörande firande.
 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012