Followers

PUTIN

söndag 27 februari 2011

25 februari 2011


Fokusera er på allt som är av högre vibrationer, och förstå att även med uppnåendet av större frihet så kommer själar att ha gjort stora uppoffringar för att uppnå det.

Gå inom er och finn er väg mot Upplyftningen, då den kan vara ganska annorlunda från andras och följ er intuition.

Så var tålmodiga nu när ni är så nära att uppleva några mycket stora händelser, vilka kommer att ge er bevisen ni söker för att försäkra er att allt är väl. Vi vill inte rusa in i handling utan lämplig förberedande, och vi har varit extremt aktiva på våra skepp och kontinuerligt uppdaterat våra planer.

Jag välsignar er alla.
SaLuSa 25 februari 2011
Förhållandena som nu råder i Mellanöstern kräver att ni förblir lugna och inte ökar på den emotionella turbulensen som har skapats. Ni har fördelen att veta att folket kommer att vinna sin frihet därför så kan ni hjälpa till genom att sprida Ljuset in i dessa områden. En fridfull energi som bär en energi av kärlek kommer att ha en underbar lugnande effekt överallt. Ilska och hat föder helt enkelt på precis de energierna som orsakar problemen ni nu bevittnar. När ni nu har kommit så här långt så är det inte nu tiden för att tveka eller vara rädda för konsekvenserna, då ni vet att er seger över de mörka Tjänarna är säkrad.


Återverkningar från oroligheterna kommer till en viss utsträckning uppstå i alla länder, och det kommer att få myndigheterna att tänka innan de handlar. De vet lika väl som ni att de gamla sätten inte längre fungerar, men tvekar att förespråka ett nytt sätt att tänka vilket kallar för en total förändring från det gamla till ett nytt paradigm. Det kan dock inte förhindras från att komma fram, och era energier fortsätter att bygga upp det så att det inte kan förnekas. Snart så måste det faktum att Upplyftningen står för dörren meddelas till Mänskligheten, och det i sig självt kommer att ge en stor portion frid till världen. Det kommer att förbindas med kunskapen att era liv är oändliga, så att alla människor blir medvetna om deras odödlighet. Det uppmuntrar dem att se bortom sina nuvarande liv, och att förstå att all erfarenhet händer av en anledning. Det kommer att ge mening till liv som slösas bort i tron att de inte har någon framtid och faller djupt i förtvivlan.


Dessutom, så är det också dags att etablera det faktumet att det är ni som kommer att döma era egna liv, och att Gud inte utdelar bestraffningar eller fördömer själar till skärselden. Ni kan mycket väl tänka er att helvetet är på Jorden, och ni har själv skapat det eftersom ni tillgavs makten att skapa som ni önskade. Nu skall ni få se att när ni riktar era energier mot att skapa fred och harmoni på Jorden så skall det bli så. Eftersom ni har rest er upp och håller intentionen att göra det till en bättre värld så kommer ni att acceptera att ni har otrolig kraft när ni bestämmer er för vad ni vill. Det tillåter också oss och andra Varelser utav Ljuset att komma till er, hjälpa att manifestera den Nya Eran. Så ni skall se storslagna händelser då Ljuset utför sina mirakel när allt hopp förefaller förlorat. Det var alltid tänkt att denna cykel skulle ta slut med Upplyftning, men detta blev inte helt klart förrän ett antal stora steg framåt i era medvetandenivåer ägde rum.


Fokusera er på allt som är av högre vibrationer, och förstå att även med uppnåendet av större frihet så kommer själar att ha gjort stora uppoffringar för att uppnå det. Återigen, så kommer det att ha varit en del av deras livs plan, och i vissa fall var det för att göra bot för tidigare misstag. Kom ihåg Mina Kära, ni var i förväg överens om att födas på Jorden och även om er fria vilja existerar så skulle mycket få själar ändra deras livs plan. Varje gång som ni lär er något nytt så lyfter det upp era vibrationer, och det är viktigt om ni önskar att upplyftas. Varje själ går igenom en period av rening när gammal karma klaras upp, och det är särskilt nödvändigt vid denna tid. Det finns absolut inte någon brist på möjligheter i er värld för närvarande, och de tas bäst när ni medvetet har blivit förberedda att göra så.


Bakom alla händelser som äger rum på Jorden finns det högre Varelser som står redo för att se till att de inte blir okontrollerade. Även vi från den Galaktiska Federationen står till deras förfogande och kan kallas till tjänst i Guds namn. Allt har en målsättning, och även de negativa handlingarna kan bli instrument för att er spirituella utveckling går framåt. I själva verket så ger dem er en chans att skina i ert Ljusarbete och lyfta upp era vibrationer än högre. Så ni kan se att bokstavligen så är ingen upplevelse utan ett värde, och dualitet ger er kontinuerligt utmaningar. NI kanske kommer att se livet mycket annorlunda än tidigare, och inse att det är planerat till perfektion, även om ni inte kan se dess nytta för er.


Inte bara så sätter sanningen er fria utan den ger er en anledning att söka det mesta från livet, med en vy mot att göra det bästa under alla förhållanden. Det kommer att påskynda er utveckling så att ni har definitiva mål i sinnet, och kan sätta ert sikte på det. Gå inom er och finn er väg mot Upplyftningen, då den kan vara ganska annorlunda från andras och följ er intuition. Det är användbart att få råd, men till slut så var er egen person och ta tag i ert liv. Ni kan göra det och er framgång kommer att bli mycket snabbare och mer tillfredsställande för er. Ni är inte ensama under ert resande och andra själar som har valts ut att vara en del av er upplevelse kommer att finna sin väg in i ert liv. Även de som visar sig vara era motståndare kommer att undermedvetet också känna till sin roll, och kanske kommer in i ert liv av bara en anledning innan de försvinner igen. Ni kanske mycket väl är förvånade att med millioner av själar som söker sin erfarenhet att det kan fungera, men det gör det. Det finns mäktiga Varelser som övervakar era liv, och deras makt är sådan att det skulle gå långt bortom er nuvarande förståelse.


Då ni går framåt med förändringarna så förvänta er det oväntade, då vissa dyker upp helt plötsligt och kommer att överraska er och kanske bli till er förtjusning. Våra allierade har arbetat hårt för att nå denna punkt i tiden, och vi skulle säga att vi är glada över de framsteg som har gjorts. Ni har så mycket att se framemot under detta år, för att inte nämna nästa år. Så var tålmodiga nu när ni är så nära att uppleva några mycket stora händelser, vilka kommer att ge er bevisen ni söker för att försäkra er att allt är väl. Skalan på vad som händer är enorm, så var snälla och tillåt oss vårt krav att tiden är rätt när vi agerar. Vi vill inte rusa in i handling utan lämplig förberedande, och vi har varit extremt aktiva på våra skepp och kontinuerligt uppdaterat våra planer. Vi kan i själva verket noggrant förutse händelser, men vi kommer inte att ge datum då det är bäst att de förblir hemliga.


Jag är SaLuSa från Sirius, och ser ner på Jorden som undergår djup turbulens, men ser Ljuset komma fram starkare än någonsin. Det är er garanti att ni redan har vunnit striden. Vår ofattliga kärlek skickar vi till er för att driva er alltmer framåt. Jag välsignar er alla.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

fredag 25 februari 2011

23 februari 2011


Mellanöstern går nu in i en period av instabilitet tills att vägen framåt blir klar. En sak är dock säkert, att det inte går tillbaka till de gamla sätten med diktaturer. Folket har talat och deras röster har hörts runt om i världen.

Mat, energi och vatten är livsviktiga för att ge alla vad de behöver för att överleva. Religiösa uppdelningar kommer att försvinna, då det kommer att förstås att det bara finns en Gud från Allt Som Finns.


Eliten kommer inte längre att existera och kunna förneka andra deras rättsmäktiga del av Jorden överflöd.


SaLuSa 23 februari 2011


Ingen skall tro att uppgifterna som ligger framför oss kommer att bli lätta, då stor förvirring råder och alla har inte fördelen att känna till målsättningen med det renande som nu äger rum. Mellanöstern går nu in i en period av instabilitet tills att vägen framåt blir klar. En sak är dock säkert, att det inte går tillbaka till de gamla sätten med diktaturer. Folket har talat och deras röster har hörts runt om i världen. De drar nytta av energierna för förändringar som kommer att se till att de får tillbaka sina rättigheter. Till en större eller mindre grad så kommer revolutionen att påverka alla administrationer som har dragit nytta av sitt folk. Vår närvaro kommer att ge skydd åt dem som framstår som de nya ledarna och de kommer att föra frihetens fackla. Det är de inledande stegen till en komplett återförande av er suveränitet.


Ni är vid starten på en period med stora aktiviteter, och allt genom detta år så kommer början till slutet att klart ses. Vi ser många möjligheter som kommer att fullborda de löften som har gjorts till er. Framsteg måste helt klart göras för att vara redo för den slutliga framfarten under 2012. Det är vårt ömsesidiga ansvar att se till att Upplyftningen uppnås på ett säkert sätt, och det kan ni vara helt säkra på. Oberoende av hur ni ser händelseförloppet så kan inget förhindra vad som har planerats sedan urminnes tider. Ni kommer nu att uppleva en högst spännande tid i era liv och om ni kan se det på det sättet så blir resan mycket lättare för er. Ni har planerat för denna tid under en mycket lång tid och det kommer att kommas ihåg som Det Stora Uppvaknandet av Mänskligheten.


Det stora steget framåt kommer när vi kan träffa er, och börjar introducera er till avancerad teknologi. De är planerade för att passa era behov så att ni så snabbt som möjligt kan bli oberoende och börja smaka på en mycket bättre levnadsstandard. Mat, energi och vatten är livsviktiga för att ge alla vad de behöver för att överleva. Fred kommer att etableras runt om i världen och vi skall se till att den hålls. Vid denna tidpunkt kommer en stor känsla av lättnad att svepa världen, då det kommer att förstås att till slut så har Mänskligheten tagit ett stort steg framåt. Religiösa uppdelningar kommer att försvinna, då det kommer att förstås att det bara finns en Gud från Allt Som Finns.


Ni har väntat tillräckligt länge för något positivt att hända, vilket skulle visa att processen för förändringar hade startat. Nu när det har startat så behöver ni vara klarvakna och alerta inför de sista försöken från de mörka Tjänarna att sprida förvirring och felinformation. Titta rakt fram och förlora aldrig siktet på ert mål. Där ni har tvivel och oro så stå stadigt, då i den inte så avlägsna framtiden så kommer sanningen om många händelser att bli klargjord, och det kan inte blandas i eller presenteras på något annat sätt. Bedrägeri och lögner kommer inte längre att tolereras, och nyhetsmedia kommer återigen att kunna rapportera sanningsenligt. Yttrandefrihet kommer att återkomma som en frisk fläkt och rättsväsendet kommer att bli rättvist. Lyckligtvis så, i och med att förändringarna kommer in och en ny nivå av medvetande, så blir det en stor förminskning i kriminell aktivitet av alla sorter.


Alla handlingar från er sida som skulle kunna ses som uppoffrande kommer att tjäna att illustrera den nya känslan av Enhet. Att behandla andra som er själva blir allmänt utspritt, och att dela kommer att ses som ett helt naturligt sätt att leva. Det kommer naturligtvis att hjälpa att tillgångarna i världen har blivit uppdelade så att det finns jämlikhet mellan er alla. Eliten kommer inte längre att existera och kunna förneka andra deras rättsmäktiga del av Jorden överflöd. Moder Jord har alltid förplägat mer än tillräckligt för de själar som har levt på henne, men då hennes generositet och kärlek har blivit utnyttjad så blir det nu en tid för avräkning. Det är därför som ett stort renande och återställande av Moder Jord till hennes tidigare skönhet måste äga rum.


Så som ni kan se så är de nyliga händelserna bara början av många som väntar på att hälsa er. Ni vet vad ni kan förvänta er vid det här laget, och det är bara en fråga om vilken eller vilka som kan startas upp när tillfället bjuds. Moder Jord påbörjar sitt renande och det kommer oundvikligen att resultera i omvälvningar i vissa länder, men som alltid så påminner vi er om att vi kan utöva kontroll över dem för att reducera effekterna. På längre sikt så kan vi bli mer involverade och kommer att assistera er för att undvika en total katastrof. Er historia visar att det inte alls är ovanliga, då jorden kontinuerligt förändras och har alltid gjort så. Om ni lever i en riskzon förvänta er problem och förbered er i enlighet med detta, och detta är enbart vettiga råd och inte ämnade att skrämma er.


Allt som allt så kan ni förvänta er en tillökande mängd av aktiviteter och framförallt under andra halvåret. Därefter kommer det att bli mjukare och inte så labilt, och ni kommer att få er första smak på hur det är att förflytta er in i de högre vibrationerna. Vid det laget kommer era medvetandenivåer att ha lyfts upp och en vacker energi kommer att byggas upp på Jorden. Det går framåt för er, Mina Kära, och det är ytterst hjärtevärmande för oss att ni har förhöjt er själva till detta tillfälle. Vi trodde aldrig att ni skulle misslyckas, men det är trots allt en remarkabel bedrift med tanke på var ni var för bara ett århundrade sedan.


Jag är SaLuSa från Sirius, och vi från den Galaktiska Federationen kan inte låta bli att beundra er uthållighet och beslutsamhet att vinna er vägen framåt mot Upplyftningen. Det är inte bara en fråga om hur ni har reagerat i närliggande tider, men er framgång med att lämna Den Mörka Åldern bakom er och sätta ert sikte på ett mer meningsfullt liv i Kärlek och Ljus. Er intention att lyckas har förtjänat er en plats i Upplyftningen, och det kommer inte utan mycket arbete och insisterande från er sida.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

onsdag 23 februari 2011

SaLuSa 21 februari 2011


Låt inte någon få er att förlora vägen, och var beslutsam att uppnå vad ni vet, inom er, är ert livs plan.

Många har berättat för er om förändringarna ligger framför er och de har bara just börjat. Som ni redan har sett har de börjat manifestera i andra länder där förtryck har varit vardagsmat.

Tänk på er själva först och främst som Spirituella Varelser, och se er mänskliga upplevelse som ett stort steg uppåt i er evolution.
Vi från den Galaktiska Federationen har följt era framsteg sedan urminnes tider, och er framgång är också vår. Vi hälsar er väl kommet tillbaka hem efter en seger över mörkret som har varit ett stort äventyr för oss alla.
SaLuSa 21 februari 2011
Låt inte någon få er att förlora vägen, och var beslutsam att uppnå vad ni vet, inom er, är ert livs plan. Ert nuvarande liv är ert det mest betydelsefull som ni har inträtt i under senare tid. Ni har byggt upp mot detta liv med målsättningen att lyftas upp, och vad bättre framgång kunde ni någonsin ha med kunskap om att denna cykel kommer till ett slut. Om ni inte kan likställa er med en sådan bedrift så beakta möjligheten att ni fortfarande är i en karmisk situation och inte helt fri från lärdomar som behövs läras. Medan tiden nu blir snar kan ni dock sträva mot att vara en del av Upplyftningen, och ni kan införliva det i era liv. Var övertygade om att när ni väl uttrycker er intention att göra så kommer ni att få enorm hjälp. Att göra så kommer att ge er möjligheten att lämna de gamla sätten bakom er, och bli en fri själ obehindrad av den konstanta närvaron av de lägre energierna. Ni kommer aldrig att ångra att ni går vidare från den nuvarande dimensionen, då den inte är er sanna verklighet och långt ifrån de högre, från vilka ni kom.


Många har berättat för er om förändringarna ligger framför er och de har bara just börjat. Som ni redan har sett har de börjat manifestera i andra länder där förtryck har varit vardagsmat. Tro inte att bara för att ni bor i ett modernt samhälle så är förändringarna onödiga, då vi talar om allt som är nödvändigt för att ge tillbaka till er era rättigheter som Suveräna Varelser. Livet borde och kunde ha varit mycket, mycket bättre än vad ni har upplevt. Det har alltid funnits tillräckligt med tillgångar och resurser i världen för att alla skulle ha kunnat leva ett lyckligt liv av överflöd. Det faktum att ni inte har gjort det är därför att ni med avsikt förnekades era rättigheter och hölls ned i ett konstant tillstånd av nöd. Att beskriva ert tillstånd som slavar till etablissemanget är inte på något sätt överdrivet, förutom att många människor inte inser att de inte är fria.


Ni kommer snart att få smaka på frihet då förändringarna träder fram, men det kommer naturligtvis att kräva ert samarbete då det inte är ämnat att sätta någon över en annan. Jämlikhet, möjligheter och nivån för alla varelser kommer att höjas upp så att ni blir en nation som arbetar mot det bästa för alla. De separerande sätten som för tillfälligt används för att hålla er separerade kommer att föras bort och politik, vetenskap och religion kommer alla att föras samman. Var och en av dessa områden kommer att avlägsna det som visar vara utan en sann grund, och med ett tillåtande av fritt uttryck. Vårt kommande kommer att hjälpa i denna riktning, och vi kommer att upplysa er om var förändringarna behöver introduceras. Mycket av vad som lärs ut är ganska olämpligt för den Nya Eran som nu snabbt närmar sig. Vi låter dock er som individer följa era egna uppfattningar, då inget tryck kommer från oss utan vi sätter bara inför er det som anses vara sanningen.


Allt vad som nu händer är en del av en större plan för att höja ert Universum till en högre nivå, övervakas av den energin som ni kallar Gud, vilken utför önskningarna av den Högste Skaparen. Er lilla blåa planet är på ett sätt obetydlig på utkanten av Universum, men den innehåller dock så mycket av vikt från en spirituell synvinkel. Det har varit en mycket speciell plats där ni de Storslagna Varelserna har varit fullt skyddade från inblandning utifrån då ni nu ser det sista kapitlet av dualitet. Vi erkänner ert modiga accepterande att förlora kontakten med ert Sanna Jag, vilket är ert Högre Självt, för att uppleva de lägre vibrationerna. Ni kunde under andra förhållanden ha blivit kvar i ett tillstånd av separation under en mycket lång framtid, och förlorat ert minne av vilka ni i själva verket är. Vi hyllar er för att ha hållit er till er uppgift att resa er upp och in i Ljuset. Vi och många andra Varelser har arbetat outtröttligt för att hjälpa er att vakna upp, och vårt tålamod har belönats med er nyliga reaktion. Er framgång har betytt att era medvetandenivåer har förhöjts tillräckligt, för att övervinna de sista attackerna på er från Illuminati och deras undersåtar.


Situationen kan inte vändas då ni håller en position av upplyftning, och framgången stormar fram. De mäktiga energierna som ni sänder ut är er försäkran att de mörka Tjänarna inte har någon annat val än att ge upp sin plan. De håller envist fast och hoppas i sina sista andetag på en vändning i deras lycka, men så blir det inte. De Varelser som arbetar med oss och åt oss väntar på en signal för att utföra sina uppgifter och är redo att rusa till handling. Nu är absolut inte tidpunkten för att tappa hoppet eller att tillåta rädsla att krypa in i era liv. Höj era sikten på och mot vägen som ni ser öppna sig inför er, och ge ingen hjälp åt de mörka Tjänarna nu när de snabbt förlorar sin makt. Ingen vädergälning kommer att göras från vår sida, då rättvisa är en fråga som kommer att framträda av sig självt. Var själ som har satt sig för att uppleva dualitet är av Ljuset, och de som har fallit är lika mycket i behov av Kärleken och Ljuset som alla andra själar. Det finns alltid en väg tillbaka om önskan är att återgå till Ljuset, och det finns storslagna Varelser som arbetar från nivåer av rent Ljus som sträcker fram en hjälpande hand. Ingen vill se en själ gräva ned sig i ett bottenlöst hål, då vi Alla Är En och var själ är ämnad att till sist återvända till Källan.


Tänk på er själva först och främst som Spirituella Varelser, och se er mänskliga upplevelse som ett stort steg uppåt i er evolution. Ni kommer aldrig att upphöra att lära er även om det i Ljuset av de högre dimensionerna är med en mycket mer långsam hastighet eftersom utmaningarna inte är lika svåra och våldsamma som när ni är i dualitet. Med tiden kommer ni att komma ihåg er framgång och förknippningen till era lägre erfarenheter kommer att blekna så att bara skönhet och harmoni kommer att omgiva er. Ni är inte ämnade att bära bördan av varje erfarenhet, och absolut inte när ni har varit med de mörka Tjänarna. O ja, Mina Kära, ni har gått från en extremitet till en annan som en del av era upplevelser. Hur skulle ni annars ha växt och fört er bortom dualitet, om ni inte förstod det.


Jag är SaLuSa från Sirius och steg för steg så har vi gett er sanningen om er tid på Jorden, vikten av att förstå Moder Jord, och hur ni kan se till att ni förgörs från de lägre vibrationerna. Vi från den Galaktiska Federationen har följt era framsteg sedan urminnes tider, och er framgång är också vår. Vi hälsar er väl kommet tillbaka hem efter en seger över mörkret som har varit ett stort äventyr för oss alla.Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

söndag 20 februari 2011

SaLuSa 18 februari 2011


Det är bra att det finns ljusarbetare på Jorden, då de stabiliserar energierna av Ljus och jordar dem till gagna för andra. 
De för facklan med sig vart de än går och lyser upp vägen framåt.
Utan dem skulle många duka under till de lägre energierna, och finna det svårt att lyfta sig själva upp och ur dem.

Detta år kommer att bli ett år med stor upplyftning för alla människor i allmänhet, då de kommer att se stora förändringar med löften om att det kommer mer. Ut från den nuvarande turbulensen kommer frön av frihet från förtryck, och början på en sann period av lycka och framåtskridande. Problemen som finns idag kommer gradvis att elimineras och då vet ni att vägen mot Upplyftningen verkligen har öppnats upp.
SaLuSa 18 februari 2011


Vi fortsätter att närma oss er, inte för att ni nödvändigtvis lägger märke till det då vi håller många av våra skepp täckta i osynlighet. Det skall bli så spännande när vi till sist kan vara öppna i våra aktiviteter på och utanför Jorden. Vårt uppdrag är för närvarande att tills vidare hålla positionerna, tills att vi har säkrat en trygg omgivning och luftrum som är fritt från alla hot mot oss. Dessa frågor kan inte hanteras särskilt snabbt, då det krävs orders från folk på högsta nivå för att säkra er trygghet. Det är inte så att vi verkligen är utsatta för risk, men vi kan inte operera i en atmosfär av spänning och illvilja. Vi undviker alltid konfrontationer och gör undanmanövrar när vi hotas. Eftersom vi har avancerad teknologi så använder vi den inte för att överväldiga människor, utan för att skydda oss själva. Den Galaktiska Federationen är en fridfull organisation, som ivrar för fred och samarbete mellan civilisationer.


Ert universum är ett som kontinuerligt har varit involverat i krig, och de mest fruktansvärda Galaktiska krig. När vapnen som används har en sådan kraft att de kan förstöra planeter så vet ni att en mycket allvarlig nivå av destruktion har uppnåtts. Era vetenskapsmän testade atombomben utan att verkligen förstå konsekvenserna, och gick vidare trots kunskapen att det kunde bli en multiplicerande effekt. Vid tiden för Atlantis så förde de också försiktighet åt siden och förstörde en storartad civilisation och en hel kontinent. Många som nu är inkarnerad var närvarande vid dessa tider och er närvaro har hjälpt att förhindra ytterligare en kalamitet. De medvetandenivåerna ni har nått tillät oss att agera och förhindra ytterligare ett allvarligt hot mot Jorden, och ni vet att det var vid slutet av förra seklet. När ni väl hade upptäckt hur ni kunde dela atomer, så kunde det förutses att en sådan utveckling skulle äga rum, men vi kunde inte blanda oss i er frihet att använda era upptäckter.


Er fria vilja har varit både en välsignelse och en börda beroende på hur ni använder den. Genom era beslut har ni format ert samhälle och dess lagar, och naturligtvis skapat allt som omger er. Ni upplever fortfarande er handlingsfrihet nu, men efter att ha insett bristerna med de gamla sätten så söker ni nu förändringar. Ni har talat och era drömmar kommer att infrias, och vi är med er för att se till att fullbordan äger rum som planerat. I själva verket så är det genom Upplyftningen som ni kommer att finna er själva förda in i inte bara en Ny Era utan den Gyllene Eran. Ni måste vara där för att uppskatta allt vad det innefattar, och det kommer att överstiga allt som ni kan tänka er. Ja, vi kommer då och då att berätta vad ni kan förvänta er, men ord förefaller ganska bristfälliga för att beskriva den skönhet och harmoni som väntar er.


Det är bra att det finns ljusarbetare på Jorden, då de stabiliserar energierna av Ljus och jordar dem till gagna för andra. De för facklan med sig vart de än går och lyser upp vägen framåt. Utan dem skulle många duka under till de lägre energierna, och finna det svårt att lyfta sig själva upp och ur dem. Detta år kommer att bli ett år med stor upplyftning för alla människor i allmänhet, då de kommer att se stora förändringar med löften om att det kommer mer. Ut från den nuvarande turbulensen kommer frön av frihet från förtryck, och början på en sann period av lycka och framåtskridande. Problemen som finns idag kommer gradvis att elimineras och då vet ni att vägen mot Upplyftningen verkligen har öppnats upp.


Mina kära, för all del skicka ut ert Ljus där ni ser att det behövs mest, men kom ihåg era omedelbara behov på platsen där ni bor. Samhällen kommer att behöva råd och erfarenheten från dem som förstår vad som händer. Olika grupper kommer att bästa tjäna dessa behov, och det är dags att använda alla färdigheter ni har för att rikta folks energi i rätt riktning. Det kommer att finnas gott om frivilliga när väl målet för Mänskligheten förstås, det kan då ses att ni alla är involverade i vad som äger rum. Det kommer att bli ett nöje att tjäna andra, och känslan av Enhet kommer att dominera. Det kommer att fortsätta att växa och skillnaden på grund av färg, kultur och religion kommer inte att ha någon betydelse. Folk kommer i själva verket att inse att i hjärtat så är de alla själar på samma resa, och kommer att gå framåt som En i harmoni med varandra.


Det finns inget problem som inte kan lösas, oberoende hur stort, och uppgifter som ligger framför oss kommer att tas om hand om ganska snabbt. Vi önskar naturligtvis att påbörja våra operationer så snart som möjligt, men vi måste ha rätt folk vid rodret. Det medför att föra in våra allierade till framskjutna positioner, och de kommer att träda fram när vägen är klarlagd. Vi kan inte ha de mörka Tjänarnas inblandning i vårt arbete så de måste först avlägsnas. Vi vet redan precis vilka de är och de kommer att visas upp för vad de representerar, och det finns ingen chans att de kommer att komma undan rättvisan. Vid den tiden kommer det att finnas ett fritt utbyte av information, och nyhetsmedia kommer att sant uttrycka händelser som äger rum.


Skaparen har aldrig lämnat er totalt utelämnade åt de mörka Tjänarna, och oberoende av vad som har ägt rum så har ni varit omgivna av Varelser från Ljuset för att skydda er. Skaparen har utfärdat att denna cykel nu skall ta slut, och så skall det bli. Så ni kan fortsätta med era liv med vetskap om att inget kan förhindra er från att föra er in i de högre dimensionerna via Upplyftningen. Tillåt er själva att njuta av fantasier om livet som ni står redo att föra er själva in i, och ni kommer inte att vara mycket felande om ens något alls. Tänk på de mest underbara omgivningar, skönheten och harmonin långt bortom er nuvarande erfarenhet, energierna som talar om evig frid, och det skimrande ljuset som genomtränger allt runt omkring er. Sådana visioner kommer att lyfta upp er, så att ni aldrig glömmer bort vad som skall bli ert öde.


Jag är SaLuSa från Sirius, och om jag har gett er hopp och försäkran att en vacker framtid ligger inför er så har jag lyckats med att ge er lite hjälp på vägen genom dessa problematiska tider på Jorden. Ni kan redan se vad folk kan göra då deras fokus är koncentrerat på deras mål. Resultatet kanske inte kommer omedelbart, men kan medföra förändringar som leder till det. Om ni inte trodde att förändringarna någonsin skulle komma, så vet ni annorlunda nu och de kommer att fortsätta att trappas upp. Med er kunskap kan ni hjälp andra som bara ser det yttre skeendet, och hjälp dem att undvika en reaktion av fruktan. Vi lämnar er med dessa tankar och uttrycker vår kärlek för er alla.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

torsdag 17 februari 2011

SaLuSa 16 februari 2011


Mina kära, ni har alla roller i livet och vid rätt tid något att erbjuda för alla upplyftande. Var nöjda med att göra vad som är inom er kapacitet, och oroa er inte om det förefaller litet i jämförelse med andra.

Kvantitet är inte lika viktigt som kvalitet, så gör vad ni kan till er allra bästa förmåga. Det är inte nödvändigt att ge materiellt, och det kan handla om att ge ett kärleksfullt leende eller ett snällt ord till folk som ni möter.

Tro på oss när vi säger att ni har mycket att le om, då era förhoppningar och drömmar om en vacker och fredlig existens kommer att bli verklighet. Slösa inte tid och energi på den negativitet som finns runt omkring er, då den sakta men säkert transmuteras.
SaLuSa 16 februari 2011


Det händer nu så fort att ni nästan dag för dag ser tecken på förändringar som kommer. Ni ser också hur det kollektiva medvetandet växer i kraft, och blir en kraft för det goda. Då de mörka Tjänarna släpper sitt grepp av saker så blir Ljuset mer mäktigt för att aldrig mer bli förtryckt. Ni kan därför se framemot mer indikationer av hur det ommöblerar ert samhälle. Mönstret på utvecklingen kommer inte att vara klart än på ett tag, men titta på vem som ligger bakom så känner ni er försäkrade. Våra allierade finns i tusentals och är de Ljusarbetare som outtröttligt arbetar för att föra in Ljus på Jorden. Med den ökade impulsen av så många människor som vaknar upp från sin dvala så finns det en större rörelse mot att knyta sig samman för att uppnå resultat. Vem som helst kan ge sitt bidrag genom att skicka ut Ljus till Jorden med en önskan att det sker till godo för alla. Ju mer som ni gör detta desto mer ökar Ljuset exponentiellt.


Mina kära, ni har alla roller i livet och vid rätt tid något att erbjuda för alla upplyftande. Var nöjda med att göra vad som är inom er kapacitet, och oroa er inte om det förefaller litet i jämförelse med andra. Kvantitet är inte lika viktigt som kvalitet, så gör vad ni kan till er allra bästa förmåga. Det är inte nödvändigt att ge materiellt, och det kan handla om att ge ett kärleksfullt leende eller ett snällt ord till folk som ni möter. Tro på oss när vi säger att ni har mycket att le om, då era förhoppningar och drömmar om en vacker och fredlig existens kommer att bli verklighet. Slösa inte tid och energi på den negativitet som finns runt omkring er, då den sakta men säkert transmuteras.


Låt era sinnen absorbera skönheten runt omkring er, och vet att det bara är en liten del av det som kommer. Inget i de lägre vibrationerna kommer att finnas kvar, och om det inte kan lyftas upp så återgår det till sin ursprungliga energiform. Inget kan helt förstöras, även om ni medvetet och avsiktligt orsakar destruktion. På detta sätta används materia åter och åter igen, så det blir aldrig något avfall som ni skulle förstå det. Med detta sagt så är Människan välkänd för att skapa avfall, och det är bara på senare tid som ni har insett behovet av återvinning. Jorden har blitt hårt lidande på grund av ingen hänsyn har tagits till hennes välmående, vilket i sin tur slår tillbaka mot er i form av brister. Ivern efter rikedomar har i stort sett skapat skadan av livet i era skogar och vatten, till den utsträckningen att vissa arter är i farozonen att försvinna från Jorden för evigt.


Som tur är har vi enorma Rymdskepp som innehåller och uppehåller livscykeln för hotade djurarter, och vi kan om det blir nödvändigt genetiskt förbättra deras chanser för överlevnad. I det förgångna så har djur och flora förts till Jorden från andra världar och lämnats för att acklimatisera och etablera sig själva. Det skedde på så sätt långt innan Människan anlände till Jorden. Naturligtvis så har också klimatförändringarna spelat sin roll i reduktionen av vissa arter, men vi har varje gång hjälpt dem att övervinna motgångarna. Många planeter har bidragit till att göra Jorden en av de vackraste i ert Solsystem. Det tog millioner år för att preparera dem inför kommandet av Mänskligheten, men mycket mindre tid för Människan att förstöra den. De som har förstört kan inte ingå i de högre rikena där permanent skönhet är ett under att skåda. Färgerna går långt bortom de som ni är vana vid och är levande och lysande och för alltid i ett perfekt tillstånd. Allt detta väntar er nu i de högre dimensionerna som ni skall omfamna mycket snart.


Låt oss komma tillbaka till Jorden där det finns fysiska förändringarna som fortfarande måste upplevas, men vi kommer att vara i dessa områden som ett kontrollerade inflytande. Det är inte vår plats att blanda oss i vad Moder Jord anser nödvändigt, då mycket renande kommer att behövas. Förvarningar finns ofta innan något händer så lyssna på varningar var än ifrån de kommer. Ni är tillräckligt avancerade för att kunna identifiera signalerna från Moder Jord, och det är ofta djuren som förflyttar sig. Under dessa perioder så försök att kontrollera er rädsla, då sådana energier bara attraherar ytterligare negativitet. Tänk positivt om inte något annat, och så kommer ni att bidra till ett mjukt resultat. Allt blir något annorlunda efter att vi har anlänt, och vi kan förena oss med er och hjälpa direkt.


Symptomen för förändringar påverkar vissa individer mer än andra, och vi talar om de olika energierna som strålas mot Jorden. De som har preparerat sig själva för att ta emot sina portioner av Ljus klarar sig vanligtvis ganska bra när det kommer till att absorbera de högre energierna. Men då kroppen inte är helt redo så blir det en stor förändring och den försvagas. Vila och tillräckligt med sömn är väsentligt, samt en generell uppskattning av vilken mat som är nyttig. Det är en fråga om att göra kroppen lättare och utan tung klibbig mat. Det mesta av processad mat är av föga värde, och det är mycket bättre att äta färsk och okokade produkter då det är möjligt. På detta sätt så kan ni absorbera energierna i er kropp, vilket blir hälsosamt.


Många av er lever nära till eller i de städer som ofta är mer förorenade än områden längre ut. Det är bra att resa ut på landet där den friska luften blir uppiggande och Naturens energier likaså. På samma sätt så är de vackra stränderna och den joniserade luften också bra för ert upplyftande. När ni lyfts upp kommer ni att ha lämnat sådana problem bakom er. Eftersom energierna då är hälsosamma och uppiggande överallt, och det finns inget som används vilket kan orsaka föroreningar. Energierna år sådana att ni nästan skulle kunna leva från enbart dem, särskilt då era behov där inte liknar de ni har på Jorden på något sätt. Det är er tunga fysiska kropp som hela tiden behövs hållas uppe. I jämförelse så kommer er nya kropp att vara mycket lättare och kräva så mycket mindre underhåll.


Jag är SaLuSa från Sirius och representerar en röst som bara är en av många som tas emot på Jorden. Som ni vet vid det här laget så består den Galaktiska Federationen av många avancerade civilisationer som betonar högre medvetande nivåer. De har alla gått långt bortom alla typer av krigsmotivationer och har nått medvetandenivåer som fokuserar på delandet av Kärlek och Ljus till gagna för alla. Det finns stor glädje och tillfredsställelse i givandet och att hjälpa andra själar att lyfta upp sig själva. Det är naturligtvis vad som händer med Mänskligheten, och vi skall se till att varje själ som önskar ta del av Upplyftningen är framgångsrik.
Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

onsdag 16 februari 2011

SaLuSa, 14 februari 2011


Internetet är er källa av i stort sett sanningsenlig information och vi ser framemot den dagen, vilken kommer, när nyhetsmedia också fritt och sanningsenligt kan rapportera händelser.
Kommunikation är ett av de områden som vi skall ta oss an, och vi skall göra det lättare för alla att kontakta varandra oberoende av var de är i världen.
Till slut kommer ni att utvecklas till vår nivå av telepatisk kontakt och en del av er börjar uppleva det helt normalt.
Den nya människan kommer att bli oigenkännlig jämfört med hur ni nu är, inte så mycket då det gäller hur ni ser ut utan när det gäller era förmågor som en Galaktisk Varelse.
Det blir mer den verkliga personen som ni är och ni kommer att förena er med vår Federation, om det är i steg med era framtida planer för er evolution.
SaLuSa 14 februari 2011
Ni har kommit långt i er utveckling för att ha nått denna punkt i tiden. Denna cykel har varit en där ni har nått ett stort djup av mörker, men trots upplevelserna ni har gått igenom så har ni funnit er väg tillbaka Ljuset. Å ena sidan skulle det inte vara hjälpsamt att göra en komplett påminnelse av vad ni har gått igenom, men om ni gjorde det skulle ni uppskatta vilken magnifik bedrift det har varit. Ni är så att säga inte än på den säkra sidan, men med en bättre förståelse av vad som återstår innan Upplyftningen bör ni framgångsrikt kunna hantera det. De själar som fortfarande sover och ser undergång och destruktion kan bli förlåtna för att sjunka in i känslor av förtvivlan, utan att se hopp inför framtiden.
Då varje ny utmaning kommer så ser dock de som har en mer positiv syn det som en möjlighet för att föra in en ny era av fred och samarbete. Det är en fråga om att ha tro i dem som är upplyfta och som träder fram och talar om på vilket sätt ett enormt kliv kan uppnås. De behöver ert stöd och ju mer människor som tänker positivt så medför det en medveten önskan att införa förändringarna. Det är inte ens nödvändigt att svaren är kända, utan bara att energierna som kommer med intentionen sänds ut. När de när en viss nivå som kritisk massa så blir det en manifestering av sådana proportioner att det inte längre kan stoppas. Ni börjar verkligen se sådana resultat komma fram nu, och det sätter upp möjligheten för större händelser såsom Avslöjandena att äga rum.
Det finns i själva verket ett antal möjliga uttalanden som nästan är redo föras in i det öppna. Världssituationen gör att många fler länder är receptiva att godkänna vad som är planerat, då det är helt klart att framsteg inte kommer att göras om det finns allvarlig opposition mot dem. Dagarna för att arbeta enbart för självbevarelse är nästan över, och beslut skall göras för att gynna alla. Deras behov kanske är helt olika, men det är där som vi kommer in med vårt backande som är kapabelt att hantera alla problem oberoende av storleken. Vi vet vilka människor som kommer att skina när deras expertis krävs, och det kommer att finnas många politiska problem att ordna till. De flesta av våra huvudsakliga kontakter är medvetna om deras ansvar och en del har blivit direkt kontaktade, men det sker ofta när de lämnar kroppen under sömnen. Om ni undrar hur vanliga sådana upplevelser är så kan vi säga att praktiskt taget alla själar lämnar kroppen under sådana tider. Mycket gott arbete kan göras genom att träffa er vid sådana tillfällen. I normala fall träffar ni era vänner och kära som redan har gått vidare. Ibland för ni tillbaka minnen till det vakna tillståndet, men i vanliga fall förpassar ni det till att vara en dröm.
Ni börjar inse att ni är mycket mer än er fysiska kropp. Ni är en odödlig själ som har ett obegränsat liv, och ert verkliga hem är inte i de lägre dimensionerna. Ni är i själva verket gudaktiga själar med enorm makt för att skapa, och förmåga att nå nivåer av Kristet medvetande. Dualitet är bara ett hologram, producerat för att låta er uppleva mörkret likväl som Ljuset i en dimension av fri vilja. Efter många cykler och hundratals liv så kommer er tid i dualitet nu till ett slut och ni tilldrar er en enorm uppmärksamhet. Många andra civilisationer väntar med spänning för att se hur det går för er, och de är medvetna om att den Galaktiska Federationen ser till att ni fullbordar er tid framgångsrikt. Vi har ofta informerat er om det faktum att ni stiger upp med er upplyftna kropp som kommer att förändras till en kristallin struktur och det kommer att bli helt unikt. Ni kan tänka er hur massor av Varelser som ofta kommer från de högsta dimensionerna är in involverade i förändringarna och varför som det inte kan bli annat än en fullständig framgång.
Mina kära var snälla och gå med strömmen och leta efter allt det som skall färdigställa ett positivt resultat. Ignorera de negativa aspekterna som ofta kommer från intentionen av någon själ att förstöra vad ni hitintills har uppnått, och förvilla er med felinformation. Om något inte låter rätt så sätt det åt sidan, och ni kan alltid komma tillbaka till det om det blir nödvändigt. Avslöjandena om Mänskligheten kommer att ge er sanningen om er historia, och öppna era ögon mot nyliga händelser som är långt fjärran från vad ni har letts att tro. Ni kommer att lära er att vara mer urskiljande och ganska lätt kunna identifiera falsk information ämnad att föra bort er från er väg. Tro oss när vi säger att de mörka är helt medvetna om Upplyftningen, och de försöker med alla medel att stoppa er från att uppnå det. Med varje själ som vänder sig mot Ljuset så förlorar de sin kontroll och vet att de inte kan uppnå deras mål av total dominans av världen och dess befolkning.
Internetet är er källa av i stort sett sanningsenlig information och vi ser framemot den dagen, vilken kommer, när nyhetsmedia också fritt och sanningsenligt kan rapportera händelser. Kommunikation är ett av de områden som vi skall ta oss an, och vi skall göra det lättare för alla att kontakta varandra oberoende av var de är i världen. Till slut kommer ni att utvecklas till vår nivå av telepatisk kontakt och en del av er börjar uppleva det helt normalt. Den nya människan kommer att bli oigenkännlig jämfört med hur ni nu är, inte så mycket då det gäller hur ni ser ut utan när det gäller era förmågor som en Galaktisk Varelse. Det blir mer den verkliga personen som ni är och ni kommer att förena er med vår Federation, om det är i steg med era framtida planer för er evolution.
Om ni känner er uppspända inför möjligheten att lyftas upp, så har ni all rätt att känna så då allt kommer att vara helt annorlunda från vad ni nu upplever. Att säga att ni lämnar Helvetet och för er in i Himlen skulle inte vara en överdrift, även om varken det ena eller andra existerar såsom era religiösa läror föreslår. Ja, de högre dimensionerna är himmelska och ger ett tillstånd av lycksalighet och absolut lycka. Livet är en lång kontinuerlig glädjerik erfarenhet och det finns harmoni mellan alla livsformer. Det är skönheten av allt, men utan monstret, och medvetandenivån av allt liv betyder att det är konstant i kontakt med er. En del människor pratar redan med sina krukväxter och djur, men väldigt få hör hur de pratar tillbaka, men i de högre dimensionerna kommer ni att höra det.
Jag är SaLuSa från Sirius och älskar möjligheten att lyfta upp er och ut ur det moras av så mycket negativ energi som finns på Jorden. Det kommer att renas med tiden då alla lägre vibrationer blir transmuterade. Kärlek och Ljus kommer att genomtränga Jorden då den också förbereder sig självt för Upplyftandet.
Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

lördag 12 februari 2011

SaLuSa, 11 februari 2011


Koncentrera er på vad ni tror Upplyftningen kommer att betyda för er, och projicera era tankar in i framtiden. När milliontals människor gör det samma hjälper ni att manifestera precis vad ni vill ha.

Försök att se alla andra som reflektioner av er själva och behandla dem såsom ni själva skulle vilja bli behandlade. Med tiden kommer ni att finna en markant förändring i attityden av folk runt omkring er.

Genom de samma höga energierna som ni har kan ni också försöka er på att hela med ren tanke. Skicka ut energi av Kärlek, det mäktigaste som finns, och tvivla inte på potentialen att det inte bara hjälper individer utan också hela grupper i stort antal.

Vad än ni kommer att möta så tag det med lugn och låt det inte släppa in någon rädsla i era liv.
SaLuSa 11 februari 2011
Det fortsätter att bli allt hetare och utan tvivel så kommer det möjligheter för att storma framåt. Vi har visat de mörka Tjänarna vår beslutsamhet att påbörja våra aktiviteter och det kommer att leda vissa märkbara händelser vilket signalerar början på mäktiga förändringar, vilka är beräknade att bana vägen för våra allierade och oss. De vet att vi nu menar allvar och vi kommer inte längre låta dem blanda sig i. Då tiden går så växer vi oss allt starkare och den grad av förhinder som vi träffar på minskar. Maktkampen är nästan slut och vi driver på framåt med vår intention att komma ut mer öppet. Medvetandenivåerna fortsätter att öka och det hjälper oss också då fler av er vaknar upp till sanningen. Det är inte längre möjligt för Illuminati att bedra er då ni har blivit mycket visare och förstår hur de arbetar. Travestin under det senaste århundradet är att så många unga män och kvinnor har dött eller blivit skadade i krigen. De gick med och trodde att de slogs för sina länder, då i själva verket så var de flesta krigen konstruerade och falskt uppsatta till gagn och inkomst för de mörka Tjänarna. Krigen minskade också befolkningen på Jorden, vilket var en del av deras plan för att reducera den till ett mer hanterbart antal.


Trots detta trauma och destruktion som ni har upplevt så har ni funnit Ljuset igen och vet att bara fred och kärlek kommer att återställa er Jord. Att uppnå sådana mål kanske tidigare ansågs omöjligt bara för en kort tid sedan, men genom att höja era medvetandenivåer så har ni etablerat energinätverk av Ljus runt om Jorden. Dessa har jordat Ljuset på Jorden och plötsligt har det börjat transmutera de negativa energierna, vilket ger er möjligheten att permanent föra er in i det. Dualitet var aldrig menat att vara lätt att hantera, men ni visste det innan ni anmälde er som frivilliga för att uppleva det. Ni var också medvetna om att det på ett stort sätt skulle ge er kraft och förmåga att hantera de mörka Tjänarna i alla framtida upplevelser. Ni börjar just nu inse era egen förmåga och kraft att medskapa er framtid, och nu är tiden för att använda dem. Koncentrera er på vad ni tror Upplyftningen kommer att betyda för er, och projicera era tankar in i framtiden. När milliontals människor gör det samma hjälper ni att manifestera precis vad ni vill ha.


I ert vardagliga liv kommer ni alltid at ha möjligheter att testa er själva. Försök att se alla andra som reflektioner av er själva och behandla dem såsom ni själva skulle vilja bli behandlade. Med tiden kommer ni att finna en markant förändring i attityden av folk runt omkring er. Även nu så är vi säkra på att ni kan känna igen detta bland era vänner och då har ni uppnått vissa remarkabla resultat. Genom de samma höga energierna som ni har kan ni också försöka er på att hela med ren tanke. Skicka ut energi av Kärlek, det mäktigaste som finns, och tvivla inte på potentialen att det inte bara hjälper individer utan också hela grupper i stort antal. I gengäld, på grund av Lagen om Attraherande, kommer ni också att attrahera mer Kärleksenergi till er själva. Ni kan hela eller skada människor genom era tankar och handlingar, så var försiktiga hur ni lever era liv. Inget kan döljas, det kommer alltid en tid för att gå över era liv. De Universella Lagarna tar hand om sådana ting och ingen gärning har aldrig förblivit ouppmärksammad. Det är ni mina kära som bestämmer hur ni skall bemöta era brister och ni kommer gärna att uppleva det igen för att övervinna dem.


Det mesta av vad jag här har pratat om gäller enbart för den återstående tiden av era liv i dualitet. När ni väl har lyfts upp kommer ni att ha fört er långt bortom de lägre energierna och ingen kommer att kunna föras med. De kan bara inte existera i de högre dimensionerna där ni kommer att uppleva total fred och lycka. Det är vad vi arbetar mot nu, och även om vi kan säga att vi redan nu har segrat så finns det mycket kvar att göra. Det dröjer inte länge förrän en del av er blir kallade att assistera med vad som kommer att bli en helt underbar period för att förändra allt som kan lyftas upp till en högre vibrationsnivå. Vi pratar inte bara om själva Jorden, utan också utrustning och maskiner som kommer att spegla En Ny Tid baserad på fri energi. Ni har medvetet förnekats sådant avancerade för att hålla er i en period av brist och nöd. Det är därför att det tvingar er att vara beroende av dem som har kontrollerat era liv.


Se till framtiden för allt som ni någonsin skulle kunna drömma om för ni kommer att sakna absolut ingenting. Förbättringar i era liv kommer flygande mycket snart, och de som har stått i vägen för er kommer att bortföras från deras maktpositioner och auktoritet. När de rätta människorna väl har tagit makten kommer ni att finna att en ny era av samarbete har påbörjats och vi från den Galaktiska Federationen kommer att kunna arbeta öppet med dem. Just för ögonblicket så förblir de mörka Tjänarna hindret till ett stort steg framåt. Vi håller dock på att arbeta på detta med våra allierade, som har tillgång till många människor som är beredda att förena sig med oss. Insikten att stora förändringar måste ske innan vi kan skaka av oss de återstående banden med Illuminati har galvaniserat agerandet hos dem som står dem nära. De vet inte längre vilka de kan lita på och det begränsar i stor utsträckning deras förmåga att förhindra våra framsteg.


Till skillnad mot er så blir vi inte trötta fysiskt eller mentalt, och inte heller blir vi frustrerade av förseningarna. Vi har fördelen att kunna se det hela mycket klarare, vilket också inkluderar glimtar av framtiden. Det är därför som vi ofta påminner er att ni har föga eller inget alls att oroa er för, då kampen redan är vunnen. Vad än ni kommer att möta så tag det med lugn och låt det inte släppa in någon rädsla i era liv. Då saker och ting utvecklar sig detta år så kommer ni att se gott om bevis då det gäller vår roll i uppbyggandet mot Upplyftningen. Det är verkligt och gudomligt förordnat att äga rum med en topp som uppnås i och med den mäktiga konstellationen den 21 december 2012. Från denna punkt kommer ni att fortsätta att utvecklas in i till och med högre dimensioner, var och en vackrare och mer fridfull än den tidigare.


Jag är SaLuSa från Sirius, och hoppas att ni är förberedda för ett betydelsefullt år, så fullt med löfte. Så mycket står och väntar på att träda in i era liv, vilket kommer att förändra dem för alltid. De framsteg ni har gjort på en så kort tid har varit fenomenala, men i jämförelse så kommer resten av 2011 och 2012 att förefalla otroliga. Kom ihåg detta när ni känner er nere och mörkret kommer då att försvinna.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.setorsdag 10 februari 2011

SaLuSa, 9 februari 2011


Det finns aktivitet runt omkring hela världen, och mycket av det signalerar att förändringar är på gång.

Uppvaknandet har nått de som inte har något direkt intresse eller kunskap om Upplyftning, deras förnimmelser säger dock vad som har varit fel under en lång tid, och om människan skall gå framåt måste förändringar äga rum.

Vi är Bröder och Systrar från Rymden och vi ser er som en av oss, och älskar er alla utan reserverande.
SaLuSa 9 februari 2011


Det finns aktivitet runt omkring hela världen, och mycket av det signalerar att förändringar är på gång. Uppvaknandet har nått de som inte har något direkt intresse eller kunskap om Upplyftning, deras förnimmelser säger dock vad som har varit fel under en lång tid, och om människan skall gå framåt måste förändringar äga rum. Plötsligt så expanderar det kollektiva medvetandet och för sig in i Ljuset, vilket inspirerar människor att uppnå något större för det bästa av alla. Det finns en förståelse av behovet att avfärda barriärerna mellan folk, vilka ofta felaktigt har satts upp. Det uppfattas att det behövs bli ett sammankommande genom vilket mycket mer kan uppnås. Regeringsrepresentanter försöker ofta att förhindra det genom militära aktioner, då de är rädda för krafterna som motsätter sig dem. Vi har ofta talat om folkets makt, och det växer i snabb takt vilket knyter folk samman.


Även om ni inte är fullt medvetna om vad vi gör så med vår närvaro så spelar energierna runt Jorden på medvetandet av många som ser det som sin plikt att handla. När de väl kommer samman så kommer ni att se påbörjan av rörelser som kommer att motivera människor i maktpositioner att få saker och ting gjort. Energierna för förändringar kan inte stoppas och kan inte försinkas mycket längre. Om ni vill leta efter en ledtråd inom politiken så titta bara på President Obama, då han är mannen för tiden ni är i och han erkänner den roll som han skall spela. Lyssna noga på hans ord eftersom han talar till de som är spirituellt vakna, och om de har öron att höra den verkliga betydelsen så kommer de att förstå vad som kommer. Amerika har alltid spelat rollen som världsledare, men snart kommer de att fullborda deras verkliga löfte att leda er alla ut ur mörkret. Naturligtvis så kommer förändringar att äga rum innan det är möjligt, och inte förrän den sista kabalen är bortförd från sin maktposition. När det väl har hänt öppnar sig vägen för att snabbt gå framåt.


Var förvissade att ut ur kaoset som för närvarande existerar så uppstår möjligheter för våra allierade att komma in. Med vår förmåga att exakt veta vad som händer så kan vi förhindra alla försöka att stoppa framsteg. Det är tiden för förändringar såsom planerat och vi har auktoriteten att göra allt som är nödvändigt för framgång. Vi kommer fortfarande att arbeta inom Universal Lag och inget handlande från oss kommer att orsaka döden av någon själ. Om det så behövs kommer vi att föra bort en person som är i farozonen, vilken vi kan ha orsakat och transportera dem någon annanstans. Genom vårt handlande så skall ni veta utan tvivel att vi kommer i fred. Vi lever för vår tillägnan åt Skaparen och behandlar allt liv som heligt. Ni kommer också en dag att ha nått dessa nivåer, och en del av er är i själva verket redan där. Transformationen från er nuvarande nivå av medvetande till en högre nivå kommer att bli ganska så dramatisk och hända mycket snabbt. Var dag som för er närmare till slutet av cykeln så lyfter energierna snabbt upp er. En hel serie av faktorer som är noga planerade för att göra det förändrar strukturen av era kroppsceller då de blir kristallina. Det kommer att ha fullbordats vid den tiden då ni lyfts upp. Ni kommer då att ha blivit en Varelse av ett högre medvetande, redo att föra sig in i den femte Dimensionen av skönhet och harmoni, helt olikt något ni har upplevt på Jorden.


Ni kan alla göra er del genom att förbli lugna och fortsätta att sprida ert Ljus överallt där ni är. Kom ihåg att Ljuset också behövs för de på den mörka sidan om de skall reagera på kallelsen inom dem att höja upp sig. Deras flamma kommer alltid att vara tänd och kan inte släckas, men de behöver påminnas om deras egen förbindelse till Allt Som Är. Hjälp dessa kära Tjänare som klänger sig fast vid sin tro att godhet kommer att triumfera över mörkret som andra bär med sig. De bär Ljuset för alla att se, och vet att det kommer att visa sig segerrikt. Ju mer Ljus som de tar emot desto mäktigare blir energierna och de kommer att uppnå sitt mål att föra frihet tillbaka in i sina liv.


Ni måste inse vid det här laget att vad ni gör för en gör ni också för alla, så ju snabbare som ni arbetar tillsammans desto snabbare kommer ni att få resultat. Meditera tillsammans och skicka ut Kärlek och Ljus och på så sätt kommer ni att göra Mänskligheten en stor tjänst. Kom ihåg Moder Jord som kämpar under Människans likgiltighet inför hennes behov. Hon vädjar om hjälp och utan det så kommer hon att bli tvungen att motvilligt införa hennes egna sätt att rensa Jorden. Detta mina kära kommer oundvikligen att skapa problem för er, men som vi alltid har hänvisat till så kommer vi att tillåtas att lindra effekterna på er. Det är genom erkännandet av Enhet bland alla livsformer som ni finner ert Högre Självt och därefter leda ett mer meningsfullt liv. Det kommer till slut att ge er en stor glädje när ni inser att ni har spelat er roll att föra denna cykel av dualitet till ett lyckligt slut. Hur de följande två åren upplevs har mycket att göra med era bidrag för att se till att Upplyftning nås med så få problem som möjligt.


Det Galaktiska Federationen är med er helt och hållet på vägen framåt, och vi kommer att inspirera och guida er då vi kan. Ni kan kalla på oss precis som ni skulle ha kallat på era vanliga Guider och Änglavarelser. Var snälla och inse dock att det inte alltid är möjligt att svara er på ett sätt som ni skulle förvänta er eller önska er. Vi kommer att göra vad vi kan, men frågan om ert livs plan kan vi inte blanda oss i. När ni har tvivel så tag en tyst stund i era liv som ett tillfälle att engagera ert Högre Självt, och med största förmodan kommer ni att känna svaren som ges till er. Lägg alltid märket till er intuition, då den många gånger har räddat människor från faror och ofta räddat deras liv. Ni får mer hjälp för att gå igenom denna period än vid något annat tillfälle i era närliggande liv, så känn er inte övergivna och ensamma då det är långt från sanningen. I själva verket kommer ni aldrig att bli fullt medvetna om all den hjälp som ni kontinuerligt får. Ni kanske dock nu börjar att, då ni blir medvetna, se framemot det i framtiden.


Jag är SaLuSa från Sirius, och nöjd att till sist så kan ni nu se vad som utvecklar sig och veta att verkliga förändringar är så nära att komma ut. Vi står redo att agera när förhållandena är förmånliga, och vi blir så förtjusta att kunna komma bland er. Det blir blandade känslor till en början om detta, men vi vet att det inte kommer att ta en lång tid att övervinna tvivel om våra intentioner mot er alla. Vi är Bröder och Systrar från Rymden och vi ser er som en av oss, och älskar er alla utan reserverande.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

onsdag 9 februari 2011

SaLuSa, 7 februari 2011


Det finns inte en källa som har den ända rätten till sanningen, men det finns olika tolkningsnivåer. Håll er till de som stämmer med era inre känslor, men för all del läsa också de andra då de kan ge er ytterligare förståelse. Om en energi inte känns rätt för er så är det bäst att ignorera den och inte låta rädslan komma in.


I själva verket så kommer varje själ att till slut finna den sanna vägen, och inse att det börjar inombords. Under den kvarvarande perioden innan Upplyftningen kommer varje själ att få möjligheten att bli upplyst, då ofelbara källor av sanning kommer ut i det öppna. Mästarna kommer att erkännas och accepteras för vad de är, efter att de har lett Mänskligheten ut ur den Mörka Åldern under många århundraden.
SaLuSa 7 februari 2011


Ert uppvaknande fortsätter att växa exponentiellt, och det är er garanti att de gamla sätten aldrig kommer tillbaka. Ert kollektiva medvetande hjälper redan andra att vakna upp, och med det kommer en bättre förståelse av vad som äger rum. Det inses att händelseförloppen leder till enorma förändringar, vilka är nödvändiga för att föra er till nästa stadium i er utveckling. När så sker blir det lättare att genomföra förändringarna. Påbörjan av öppna aktiviteter som är identifierad som en del av vår plan kommer snart att bli synlig. Under tiden fortsätter vi att guida våra allierade, då deras del i preparationerna är högst väsentliga. Det är tufft för närvarande, men det förväntade vi oss då de mörka klänger sig fast vid makten samtidigt som den slinker ur deras händer. Det kan förefalla att vara totalt förvirrat, men ut ur det hela kommer möjligheter för att introducera de förmåner som har utlovats er.


Naturligtvis så finns det många versioner av vad som skall hända mycket snart, och det finns disinformationskällor som inte bara söker att förvilla er utan också införa rädsla för vad som ligger i framtiden. Vi ber er att förbli lugna och följa era känslor av intuition, och vet att meddelanden som bär Ljus inte presenterar information som på ett sätt som inger rädsla. Var fokuserade och låt era hjärtcentras stråla ut ert Ljus varhelst ni är och på så sätt lyfta upp andra som säkerligen kommer att gynnas av er närvaro. Negativa känslor göder bara just de som gör er upprörda, medan Ljuset tar bort deras kraft. Vi påminner er att det är på en högre nivå som kampen mellan mörkret och Ljuset förs. De resulterande energierna påverkar alla på Jorden, och med Ljuset som ökar i styrka så attraherar ni mer av det till er själva. Desto mer som ni förankrar på Jorden, ju mer lindrar ni graden till vilken förändringarna kan påverka er.


De bland er som tar del av olika källor som är erkända som att vara utav Ljuset finner att det finns en stor gemensam uppfattning om vad som händer. Det finns inte en källa som har den ända rätten till sanningen, men det finns olika tolkningsnivåer. Håll er till de som stämmer med era inre känslor, men för all del läsa också de andra då de kan ge er ytterligare förståelse. Om en energi inte känns rätt för er så är det bäst att ignorera den och inte låta rädslan komma in. En del människor är så rigida i sina uppfattningar att de finner det svårt att gå vidare, men med tiden måste de finna de större sanningarna genom deras egna erfarenheter. I själva verket så kommer varje själ att till slut finna den sanna vägen, och inse att det börjar inombords. Under den kvarvarande perioden innan Upplyftningen kommer varje själ att få möjligheten att bli upplyst, då ofelbara källor av sanning kommer ut i det öppna. Mästarna kommer att erkännas och accepteras för vad de är, efter att de har lett Mänskligheten ut ur den Mörka Åldern under många århundraden.


Er historia under flera tusen år behöver också klargöras, och mycket av vad som är skrivet har föga relation till sanningen. Ni behöver förstå hur mycket som ni har blivit missvisade, förslavade och kontrollerade under tusentals år. På detta sätt kommer era erfarenheter att ge resultat som gör det möjligt för er att hjälpa andra civilisationer som genomgår dualitet. Er cykel i dualitet i er nuvarande dimension kommer att ta slut, men det existerar fortfarande i andra Universum. Efter era Jordliga erfarenheter kommer en del av er att söka möjligheter att hjälpa andra, på samma sätt som många högt utvecklade Varelser har hjälpt Mänskligheten. Detta är de oskrivna berättelserna om hur ni alltid har fått sällskap av Guider, som har kommit till er då det har behövts. Det finns knappt en själ som inte vid något tillfälle har haft vad som kan beskrivas som en turlig undanflykt under hot av fara. Tro oss, Mina Kära, det handlar inte om tur och bakom scenen så ordnade det till sig för er. Vad som är avgörande är vad ni planerade för er erfarenhet i livet, och även om problemen har kommit sig ifrån utövandet av er fria vilja, så har ni en överenskommelse med era Guider att de kan ingripa å era vägnar. Det finns tider då ni kanske önskar att ni kunde ändra ert öde, och även om ni kunde skulle ni fortfarande bli tvungna att återgå till ert livs plan. Det finns ofta många själar som är involverade med varandra, och det är viktigt att de alla tillåts att fullborda sina förpliktelser mot varandra.


Vid slutet av en cykel som ni nu går igenom så blir det ett slutförande av resterande karma. Som en konsekvens kan ni finna er själva gående från en utmanande situation till en annan i snabb följd. Acceptera dock att det hela är i ert eget intresse och när det väl är uppklarad så behöver ni inte gå igenom det igen. Livet är för att lära sig, men inte utan de nöjen som också kan vara ett resultat av tidigare erfarenheter. Ta det som det kommer, för när ni planerade ert liv så visste ni att ni hade kapaciteten att gå igenom det, och ibland innefattar det ganska allvarliga utmaningar. Livet är inte fullt av rosor förrän ni höjer er ut ur dualitet, och i det högre dimensionerna uppnår ni en lycksalig och lycklig existens. Ni kommer att finna frid bortom er nuvarande förståelse och inget att störa er lycka och glädje. Träffa andra som också har lyfts upp och njut av varandras närvaro i ett sammanförande av själar i Kärlek och Ljus.


När ni betänker vad som väntar er så blir alla era nuvarande erfarenheter obetydliga, då det enbart är ett uppklarade av vad som inte längre tjänar er. Ni var tvungna att vara en del av det då ni medverkade till att föra alla nuvarande skapelser till existens, och det är ert ansvar att transmutera dem till Ljuset. Oroa er inte att det blir för mycket för er då även om det är er uppgift att göra så kommer ni att få hjälp på vägen. Som ni säkerligen vet så är den Galaktiska Federationen här som en del av denna hjälp, men också för att assistera Moder Jord. Uppgiften att rena Jorden är enorm och det är inte något som ni skulle kunna ha klarat av under den tiden som återstår. Så det finns ingen anledning att förtvivla inför vad som händer runt omkring er då det är ett resultat av århundraden av negativitet som har fört sådan låga vibrationer till Jorden. Det kan rensas upp ganska snabbt, men tills att vi nå er öppet så kan arbetet inte verkligen påbörjas såsom vi skulle vilja.


Jag är SaLuSa från Sirius, och påminner er att vi har tidsfrist då det gäller vår uttalade närvaro på Jorden. Den kommer närmare för varje dag så era frustrationer kommer inte att pågå mycket längre, och vi kan då börja åtnjuta en vänskaplig relation med ett gemensamt mål.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012