Followers

PUTIN

torsdag 19 april 2012

SaLuSa 18.04.2012


 


SaLuSa 18.04.2012Få av er har några illusioner om vad som sker just nu, även om vissa fortfarande inte är övertygade om att vad som sker är i mänsklighetens intresse. Sådana människor är normalt sett inte i kontakt med pålitliga källor för information och saknar därmed tillräcklig information för att kunna göra en välgrundad bedömning. De har knappast den  medvetandenivån som krävs för att kunna se bortom de fysiska förändringarna, och en del har liten eller ingen kunskap om Uppstigning.Emellertid kommer de tillsammans med alla andra att innan slutet av detta år få möjligheten att lära sig fakta och hur de kommer att påverka dem. Oavsett vad man tror på så kommer de sista månaderna på året att förändra människors liv, antingen de är förberedda eller inte. En ny cykel betyder en ny början och det finns inget sätt som den gamla cykeln kan leva vidare på. Det är verkligen i allas intresse att gå vidare till en ny erfarenhet som är i överensstämmelse med deras nuvarande utvecklingsnivå.

Där man hittar människor som är förvirrade så kallar vi på Ljusarbetarna att kliva in, då deras kunskap är vital vid denna tid, för det kan bidra till att underlätta deras tillstånd och minska risken för att de blir ängsliga och oroade. Som så ofta sagts, det finns ingenting att frukta förutom fruktan i sig själv, och oavsett omständigheterna så kommer inte världen att sluta finnas till genom någon typ av katastrof. Allt är planerat för att säkerställa att så många själar som möjligt är redo att stiga upp.

Ingen press överhuvudtaget läggs på dem som väljer att stanna kvar i den tredje dimensionen, men för att fortsätta den erfarenheten kommer de att flytta någon annanstans. Inte heller kommer det att ses som ett misslyckande att inte ha nått uppstigning, för man har oändliga liv och absolut frihet att vistas så länge man vill i de lägre vibrationerna. Så småningom kommer varenda själ att stiga upp, eftersom det är omöjligt att fortsätta med att motstå de högre vibrationerna för någon längre tid.

Vårt uppdrag har tagit fart under de senaste månaderna då vi blivit mer direkt involverade i de händelser som sker på Jorden. Och så kommer det att fortsätta tills de sista resterna av de mörka tjänarna är ute ur bilden. Sedan kan vi gå vidare till nästa fas som tillåter att vi blir mer involverade i era liv för att hjälpa er att stiga upp. Ni kommer att få möta er rymdfamilj och de varelser från den Inre Jorden som också är relaterade till er och kommer att ha massor att ta igen. Er historia är långt ifrån korrekt och det finns så mycket att rätta till som antingen har varit förvrängt eller förfalskat, och den täcker över så många så kallade ”respektabla” institutioner.

Varje dag kommer vi närmare till att vidta åtgärder som gör att vi kommer närmare dagen för avslöjandet, och sedan går vi in i ett annat skede i vårt uppdrag. Det kommer att bli en tid av stor glädje över hala världen för att fira er nyfunna frihet. Gamla skillnader och historiska motsättningar kommer att blekna bort till det förflutna där de hör hemma. Det kommer att upptäckas att de medvetet har spelats upp av de mörka tjänarna för att hålla hela idén om separation vid liv. Nu skall ni få se hur snabbt människor kan enas i vänskap och god vilja. I hjärtat önskar ni alla en varaktig fred och det är precis vad ni kommer att få till sist.

Kära ni, när vi säger att allting kommer att lösa sig så menar vi det, och livet kommer att bli mycket njutbart, trevligt och givande. Den typ av bekymmer ni har nu kommer att försvinna och istället för ett stressigt liv blir det lustfyllt med tid för er att njuta av en avkopplande hobby och tidsfördriv. Det var aldrig meningen att ni skulle vara slavar under ert arbete, eller leva på en nivå där ni alltid var i nöd. Dessa typer av situationer är de som vi vill lyfta er upp ifrån, och livet kommer snart att bli en lycklig upplevelse. Skillnaden nu mot det förflutna är vad vi har hänvisat till många gånger och en mycket viktig aspekt av vår service till er.

De Mörka har hela tiden tagit över uppfinningar som skulle gett er en högre levnadsstandard och de har istället använts till att främja deras egna militära ambitioner att ta över världen. Mycket har förnekats er och snart skall de bli tillgängliga för er, och det kommer att ha en stor inverkan på kommunikations- och transportsystemen. Livsmedelsbrist kommer att vara något i det förflutna, och ingen kommer någonsin igen att dö från törst. Tillit och kärlek kommer att ersätta tvivel och rädsla och människor över hela världen kommer att samlas i insikten att de är En Mänsklig Ras, oavsett färg eller varje annan skillnad.

På vår nivå förstår vi att de andliga vibrationerna placerar själar på olika nivåer, men det betyder inte att de är separerade från oss då vi kan komma och gå som vi gör med er på Jorden. Ju högre du stiger upp ju mer förstår du att service till andra betyder att hjälpa de som följer i dina fotsteg. Er historia nämner mycket lite om vår interaktion med er, ändå har vi haft stort inflytande på utvecklingen av er civilisation. Ett antal av era mystiska artefakter, som inte verkar ha någon plats i er nuvarande historia, är resultat av våra besök till Jorden. Ibland förblir de bortglömda och dolda eftersom deras existens inte kan redovisas, plus att det finns en motvilja för att nämna möjligheten att de kan kopplas till utomjordiska besökare.

Öppna era sinnen för alla möjligheter när ni börjar lära er mer om oss, och var så säkra på att vi kommer att berätta för er om våra många kontakter med er. Vi, och andra civilisationer, har närt era arter under tusentals år och ni är resultatet av flera olika arter som vidareutvecklat ert DNA som ursprungligen kom genom Lyrans folk. De är delar av er evolution som ni kommer att få mer information om, för det är nu dags för er att lära er sanningen.

Anskaffandet av rikedomar kommer så småningom inte längre att vara nödvändigt, då ni alltid kommer att ha tillräckligt för era behov. De kommer att omfördelas och det kommer att återställa en del kvalitet till era liv och också försäkra att ingen lämnas vind för våg eller i fattigdom. Ni finner också mycket snart att det kommer att bli nya metoder istället för de gamla när det gäller medicinska behandlingar, till sådana som är vänligare och mer effektiva. Healingkammare och duschkabiner skall ersätta behovet av att gå till dagens sjukhus. Våra tekniskt avancerade metoder är helt framgångsrika och många kan bli helade omedelbart. Man kan säga att vi gör alla nya igen, även där lemmar eller andra kroppsdelar har förlorats.

Jag är SaLuSa från Sirius och så glad att vi kan ge er information om vad ni kan förvänta er snart. Lev med kärlek i era hjärtan – alltid!


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Gertie
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012