Followers

PUTIN

söndag 17 mars 2013

SaLuSa 08.03.2013


 


SaLuSa 08.03.2013
Världen är fortfarande i ett tillstånd av omvälvning, men vi ser hur allt går såsom ämnat för att åstadkomma resultaten som krävs för att föra er fram på vägen av Den Nya Åldern. De gamla system och sätten av dualitet visas upp för vad de är, då de har varit ett sätt för att hålla er under kontroll. De måste bortföras, eller förändras om någon del av dem skall kunna bli kvar i de högre vibrationerna. En del av förändringarna händer helt naturligt, men vissa situationer är mänskligt åstadkomna och behöver extra uppmärksamhet om de skall kunna brytas ned. Att återinföra er suveränitet är ett sådant område, och det behövs legala medel för att förändra lagarna som infördes för att ta bort era rättigheter. Det kommer att ta tid och tas bäst om hand om när regeringsförändringarna har ägt rum. Mycket är avhängigt denna förändring och var säkra på att medlen för att uppnå det redan har satts på plats. 

Vad många av er redan inser är att efter upplyftningen den 21 december så finns det en märkbar förändring i folks attityd mot varandra. Uppvaknandet har också lett till att många av dem har kommit samman i bästa intresset för alla. Auktoriteter ställs nu till svars för frågor som påverkar er alla och er levnadsstandard. Ni börjar förstå att ni har blivit manipulerade och missbehandlade av de vid makten. Det har gjorts avsiktligt, och hade det inte varit för upplysningen så skulle det ha fört er till er totala förslavning. Det kanske låter lite långsökt, men Illuminati har arbetat mot detta mål under tusentals år. 

Framtiden hade förutspåtts och Ljusets trupper fick också ett mål att uppnå, att se till att Illimunati aldrig nådde sina mål. Man kanske skulle kunna säga att det aldrig skulle bli en jämn kamp, då Ljuset alltid vinner under sådana förhållanden. Det har dock inte varit utan kostnad för Mänskligheten och liv har till och med offrats, och kom ihåg att ni alla frivilligt erbjöd era tjänster. Erfarenheterna har i högsta grad påskyndat er utveckling, så vad ni har gett av er själva har inte varit förgäves eller utan värde. I själva verket har ni gått till det djupaste av mörker och är nu på god väg tillbaka till nivåerna där bara Ljus kan existera.

Inom de närmaste åren kommer ni att få se underbara förändringar som till slut kommer att ge er det ”förlovade landet” och ni kommer att bo i kristallstäder av Ljus, renhet och renlighet som kommer att bli ett permanent drag. Det betyder att ni kommer att arbeta er igenom många spännande stadier av förändringar för att nå den nivån, och kunna förflytta er från ert beroende av fossila bränslen till fri energi. Det kommer nu till existens, men först så måste de som motsätter sig sådana förändringar att föras ur vägen för att förhindra deras inblandning.

När saker och ting når ett stadie då vi kan öppet kan komma ut för att vara med er, så kan också era vänner från den Inre Jorden träffa er och en ny viktig period i er utveckling påbörjas. Ni kommer att ta igen den förlorade tiden mycket snabbt, och bli de Galaktiska Varelserna som ni i själva verket är och var innan ni gick med på att uppleva de lägre vibrationerna. Med alla dessa förändringar så kommer det att vara en stor lycka att bara vara vid liv, och livet kommer att vara meningsfullt och ge stor tillfredsställelse. I själva verket så kommer ni snart att vara så fokuserade på era nya erfarenheter att er tid i dualitet snabbt bleknar in i bakgrunden. 

Döden som sådan kommer inte längre att vara en fråga, då ni kommer att bestämma när ni önskar föra er in i en annan erfarenhet. Att byta kroppar blir lika enkelt som att byta kläder. Detta för oss till poängen att då era skapande krafter växer så kommer ni att tänka er till vilket sätt som ni än vill framstå som. Alla dessa framsteg kommer att ge er så mycket mer tid för er själva, och ”arbete” som ni förstår det blir inte något som ni måste göra för att överleva. Inte heller kommer det att uppta så mycket av er tid som för närvarande. Det blir mer en fråga om att göra vad ni tycker om och ger er tillfredsställelse. Till slut så finns det inte längre pengar involverade, då detta för länge sedan kommer att ha gjorts av med och det är då ett samhälle arbetar gemensamt, till gagn för alla. Alla era behov är tillfredsställda och många av dem kan tänkas in till existens hur och när ni behöver dem. 

Mina Kära, vi vet att en del av er känner besvikna att inget på det yttre hände den 21 december, men mer hände än vad som var synligt och det har inte funnits något uppehåll med vår hjälp att föra saker och ting till ett underbart avslut. I själva verket händer allt på exakt rätt tid, och då vi lever i Nuet så delar vi inte samma erfarenheter som ni gör. Släpp uppfattningen om tid då den inte längre är pålitlig och har aldrig varit konstant. Gå med flödet och låt saker och ting komma till er då det är möjligt och ni kommer att finna att ni kan förlita er mycket mer på er intuition. Förstå att det kommer en tid då ni kommer att kunna resa via enbart tankar, och omedelbart. Nuet, det förgångna och framtiden kommer att bli ett enda och när ni väl är Galaktiska Varelser så kommer ni att kunna resa bortom ert eget Universum, om ni så önskar.

En del av er blir så sysselsatta med jordliga ting att ni glömmer bort var er framtid ligger. Vi bagatelliserar inte era problem, men ha tillit för att allt kommer att ordna sig och ni kommer att få den erfarenhet ni behöver för att utvecklas. Om ni ser det som obehagligt så stanna upp och fråga er vilken lärdom som finns i det för er. Dualitet upphör nu, men ni har inte än helt skurit av era band med det. Det finns också karma som spelas ut, och det hela är en del av ert personliga renande. Se det för vad det är, och lägg det bakom er. Om det involverar andra människor som ni tycker bär en viss skuld för det så var goda och sätt allt dömande åsido och förlåt alla de som är involverade. Inget händer i era liv utan god anledning, så acceptera vad som kommer med nåd och med ett gott hjärta.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att ni fortsätter att arbeta på ert eget upplyftande, och sätter i praktik vad ni har lärt er. Hastigheten av er tillväxt är högst remarkabel, och genom att göra så hjälper varje individ till med att lyfta upp alla andra själar. Ni har ett kollektivt medvetande och när det når en kritisk massa så kommer ni att få en högst underbar erfarenhet av Uppstigning. Det är pågående och ni har inte förlorat något från att ha förberett er för det, och har i själva verket vunnit mycket. Håll er intention att uppnå fullbordan stark och så kommer ni dit med lätthet.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012