Followers

PUTIN

söndag 17 mars 2013

SaLuSa 15.03.2013


 


SaLuSa 15.03.2013
Eftersom fokus för förändringar är på President Obama och USA så glöms det ibland bort att hela världen är involverad. Om ni bara kände till det så har rörelser för förändringar blommat upp över hela världen, och som ett Mänskligt kollektiv påskyndar det dagen då ni kommer att bli medvetna om dem. Folk utövar sina rättigheter att kräva vad de ser som viktigt för sina liv, för att ta bort det från kontrollen från de som bara har sina egna intressen i huvudet. 

Det blir framgångsrikt, men ofta enbart genom en kostnad av konfrontation, och det resulterande förnekandet av deras rättigheter från militären och auktoriteterna. Ingen mängd av motstånd kommer dock att avskräcka folket som kommer att återfå sin frihet och suveränitet inom kort. Ni har själva skrivit sluttiderna, och vi av den Galaktiska Federationen av Ljus och Ljusarbetare överallt bidrar till er insikt av vad som krävs från er. 

Vi vet om vad stressen av att leva i dessa volatila tider innebär, och behovet av att vidmakthålla er tilltro alltigenom det är krävande, men som ni kommer att se så blir allt värt det. Ni är Ett, och varje själ har en roll att spela oberoende av vilken sida de står på, och ni kommer att finna att då Ljuset penetrerar mörkret av negativitet så kommer det att en mindre effekt.

Dualitet, som ni har upplevt det, har så gott som avslutat sin cykel, och ni är kvar för att städa upp oredan som det har lämnat bakom sig. Ljuset, då det blir allt mäktigare, väcker också upp fler själar, även om en del är inrotade i sina uppfattningar som de kämpar för att hålla fast vid. Till slut kommer de att behöva göra ett val då det gäller vilken väg de önskar ta, och de kan förbli kvar i en frekvens av 3D om det är deras slutliga önskan. Gud sätter inga krav på någon själ att de måste utvecklas under en viss tidsperiod, men ger dem många tillfällen för att göra framsteg och inträda i Kärlek och Ljuset av Källan. Som vi redan har informerat er flera gånger, så har varje själv en gnista av Gud inom sig, och den kan aldrig släckas.

Då ni fortsätter er resa igenom himlen så vet att ni står inför att höjas upp in i de högre vibrationerna. De kommer att möjliggöra att de önskvärda förändringarna manifesteras, vilka i sanning kommer att för in er in den nya Åldern, även om mycket renande först måste äga rum. Vi är engagerade tillsammans med vår avancerade teknologi för att assistera er, vilket kommer att enormt påskynda det. Med vår hjälp och inspiration så växer era egna teknologier mycket snabbt och många, många program för fri energi har fullbordats. Petroleum Industrin och de som har investerat i dem kämpar naturligtvis för att hålla sina positioner i marknaden, men de är dömda till misslyckande då ni måste börja föra er in mot teknologier av den Nya Åldern. Ni har under allt för lång tid hållits tillbaka, och det var aldrig förutsett att ni fortfarande skulle använda er av fossila bränslen vid detta stadium av er utveckling. Det finns många förbättringar som ligger på rad för att introduceras, och när vi väl börjar så blir det mycket hektiskt. 

Ni kanske korrekt har dragit slutsatsen att fler kanaler från oss eller Varelser i de högre världarna förefaller att öppna upp, och det är därför ni på en generell nivå fortsätter att höja ert medvetande, och kan nå sådana källor.

Det kommer en tid när ni kommer att ha en klar linje av kontakt med ert Högre Jag, men just nu så kommer dessa öppningar för de som har ett livskontrakt att göra sådana förbindelser. Vi vet att många av er är ambitiösa med att bidra till arbetet som pågår för att driva på er civilisation framåt, men inte alla är tillräckligt förberedda för att göra detta. Ändå så är var och en av er här vid denna tid för att ha en påverkan på hur framtiden blir. Låt saker och ting utvecklas i sin egen takt, och var helt enkelt bara medvetna om när en visar sig. Fokusera er fortfarande på alla positiva saker och vet att ni hjälper att inte bara skapa er framtid, utan också andras. 

Ert arbete är uppskattat och ni behöver inte fortsätta att vara besvikna över nyliga händelser förbundna med Upplyftningen. Slutresultatet kanske blir något annorlunda än ursprungsplanen, men vi justerar alltid behoven för ögonblicket. Som alltid så är tidpunkten av stor vikt, och grunden för många beslut är försöken att se till att så många själar som möjligt till slut stiger upp. Då tiden går och nivåerna av medvetande förhöjs, så kommer de mörka Tjänarna att mindre inflytande angående vad som äger rum och ni kan lämna dem åt sitt eget destruktiva öde. De drivs tillbaka till bakgrunden tappar deras makt för att stoppa era framsteg mot den Gyllene Åldern. Vad ni kommer att uppleva då den anländer är nästan omöjligt att säga i ord, men det är mer än ni för närvarande kan tänka er och kommer att överskrida de flesta av era förväntningar.

När ni får se den första staden av Ljus i Sedona, så kommer det så nära som är möjligt ge er en idé av vad som kommer att bli ganska normalt i era liv. Teknologierna som är involverade är mycket avancerade för helande såsom ni skulle förstå dem, och behandlar alla med hänsyn och utan sidoeffekter. Helandet använder ljus, färger och kristall teknologier, vilket är mycket futuristiskt jämfört med er nuvarande nivå av medicin och behandling, men ni börjar fullt undersöka sådana möjligheter. 

Ni blir avsiktligt inspirerade med idéer som kommer att hjälpa med att sätta upp en ny inställning mot hälsa och med tiden kommer ni och kan inte lida av dålig hälsa. En punkt kommer att uppnås då era vibrationsnivåer är alltför höga för att några lägre energier skulle kunna påverka er. Vid denna tid kommer ni också att ha upplevt en total förändring i era kroppar, vilka kommer att ha återställts till sitt först klassiska tillstånd fri från alla blessyrer eller påverkningar från åldersprocessen. Dessa är alla steg längs vägen mot att bli en Galaktisk Varelse, med fullt medvetande. 

Var goda att fortsätta med ert engagemang för att föra mer och mer Ljus till Moder Jord, då hon också skall njuta av liknande förändringar för att återställas till hennes först klassiska tillstånd. För närvarande så för hon försiktigt områden av Jorden in på sina positioner, med en del land som förhöjs och andra som sjunker, men de har inte än nått sina slutplatser. Mycket av Atlantis kommer att höjas upp runt omkring existerande kustlinjer som var förbundna med denna storslagna landmassa. En stor del av er historia är inskrivna i historier om Atlantis, och sanningen om en tidigare storslagen civilisation kommer att förtäljas. Det existerade under en mycket lång tid och de flesta av er hade liv där. En del av er kommer fortfarande ihåg sjunkande av det och var där under dess sista dagar, för cirka 10,000 år sedan. 

Jag är SaLuSa från Sirius och lämnar er med vår Kärlek och Ljus.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012