Followers

PUTIN

söndag 22 december 2013

20:12:2013

SaLuSa


20 december, 2013

Kanal: Mike Quinsey

Tumulten under detta år sätts åt sidan då många människor förbereder sig för att fira i enlighet med deras uppfattningar. Det har blivit en tradition som också accepteras som inte har någon speciell tillhörighet med religiösa uppfattningar. Resultatet är att alla sorters människor kommer samman, och sätter åt sidan deras olika uppfattningar och förståelse för att fira Mänsklighetens Enhet. Energierna förhöjs och en känsla av kärlek för alla människor för fram det bästa i dem. Plötsligt finns det en oro för alla de som är fattiga eller utslagna, ofta i ett samhälle som är helt kapabelt att stödja dem alla.

Dessa situationer kommer åter och åter igen upp och sakta men säkert så inser folk att de är sina bröders skyddare. De som har rest lång fram med deras förståelse kan också se att detta liv är Ett, och att det är oupplösligt förbundet och handlingarna från var och en påverkar helheten. Detta är då folk tar ansvar för sina handlingar och hjälper att höja vibrationerna på Jorden. Om ni bara håller välviljan framöver som kommer sig från tiderna som ni nu upplever desto snarare kommer ni att föra er bort från de lägre vibrationerna som inte kunde existera i ert högre tillstånd. Då förändringarna fortsätter så hjälper de med att höja upp de själar som just bara har börjat komma ut ur mörkret. De behöver en hjälpande hand för att ta sig upp på vägen mot framgång, och finner det lättare då andra har banat vägen.

Under många liv så har ni upplevt myriader av situationer som har hjälpt era framsteg. De har varit arrangerade, som alla liv är, för att hjälpa er övervinna problemen som ni kommer att ställa inför. Det finns absolut inget som händer utan en god anledning, även om för det mänskliga sinnet är svårt att se bortom vad som händer i det fysiska riket. Var och en av er har ett antal medhjälpare vars enda uppgift är att säkra era framsteg genom era upplevelser. Det är anledningen till att nyckelhändelserna är orkestrerade för att gradvis få er att avancera på utvecklingsvägen. I många fall så drivs ni dock in i kaotiska förhållanden som inte förefaller att ha något verkligt ändamål. Tro oss mina kära, inget händer av en slump och vad än ni blir involverade i så har det ett visst mått av framsteg, inte bara för er utan för varje själ som är involverad.

Oroa er inte om ni blir indragna i vad som helt klart kommer från en negativ källa, då er närvaro kanske behövs för att hålla vibrationerna under kontroll. Ni kan ofta ge tillräckligt med Ljus för att mjuka upp eller föra bort en del av de negativa energierna. Var säkra på att ni kommer att användas tack vare er erfarenhet och hängivelse för att sprida Ljuset, och ni kallas aldrig till att hantera mer än vad ni kan klara av. Helt klart så kommer ni också att finna er på den mottagande sidan, men detta är ofta en test för att se till att ni vet hur ni skall sköta er själva. Vi upprepar att inget händer av en händelse så leta alltid efter lektionen som kommer med er erfarenhet.

Var säkra på att ni får lite hjälp allt igenom ert liv, och ni förväntas inte att tjäna Ljuset utan det. Det är klart att ni kommer att veta var ni står när ni går med flödet, och fullföljer er livsplan. Kom dock ihåg att tidvis så kommer ni så att säga komma i kapp kvarvarande karma och det kommer att visa sig då det är säkert att ni kan hantera det. Så bli inte alarmerade vid sådana förhållanden och acceptera er erfarenhet med gott hjärta, och viktigast av allt se till att ni lär er från det.

Vid denna tid i er utveckling så går ni framåt snabbare än någonsin, och varje själ är på sitt sista varv av sin livsplan för denna inkarnation. Detta kanske låter osannolikt då ni alla är vid olika punkter i er utveckling, men kom ihåg att inte alla själar är redo att stiga upp, eller vill göra så. Slutet på en Solcykeln kommer nu och det är speciellt då sluttiderna redan är beslutna, och oberoende av alla försök från de mörka att spoliera planerna så kommer de inte att lyckas. Uppstigningen är säkrad och förväntas vid slutet av en Solcykel

Under tiden får ni hjälpa era medresenärer då det behövs, men samtidigt får ni inte sätta tryck på dem genom att pådyvla dem råd. Ibland kan lektioner enbart läras från direkt erfarenhet, även om grupperfarenheter inte är ovanliga. Försök att inte vara alltför stela i ert tänkande och var flexibla, även om många av er inte är tillräckligt intuitiva för att veta när ni skall föra er i en annan riktning. Ta det som det kommer och försök inte att tvinga fram en situation, såvida ni inte är säkra på slutresultatet. Ni bör veta att då saker och ting flödar i harmoni så finns det lite för er att göra.

Ni har förberett er för denna period under tusentals år, då ni alltid har vetat att det skulle komma för att lyfta er upp och ur de lägre vibrationerna. Många av er har vaknat upp till detta fakta, och går nu med glädje framåt med höga förväntningar. Även om ni inte fullt förstår vilken storslagen tid som öppnar upp sig för er alla så finns det känsla av spänning med vetskapen om att en ny era håller på att öppna upp sig. Det låter er beakta hur livet skulle vara då de mörka är borta. Sådan frihet från inblandning är något nytt, och mycket svårt att tänka sig då ni lyfter er ut från de lägre vibrationerna.

Under tusentals år har ni upplevt dualitet till en sådan hög grad att det är svårt att tänka sig de dramatiska och vittgående förändringarna som nästan har nått er. De är dock mycket när till att manifestera och kommer att ge er högst underbara överraskningar och långt gående förändringar till er stora häpnad och förtjusning.

Jag lämnar er nu i vad som förhoppningsvis är en känsla av glädje, med vetskap om att era resor i de lägre dimensionerna nu kommer att upphöra. Behåll ert lugn och fortsätt att sprida kärlek och frid varhelst ni går.
Tack SaLuSa,

Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se     


Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012