Followers

PUTIN

fredag 6 december 2013

05:12:2013

SaLuSa


5 december, 2013

Kanal: Mike QuinseySaker och ting för sig nu mycket snabbt mot sin avslutning, och ni behöver hålla ett öppet sinne och förbereda er för att se till att ni går med flödet. Gamla uppfattningar skakas om till sin kärna och detta är avsiktligt och ämnat att föra er in den Nya Åldern. Många av dem har en grad av sanning i dem vilket var tillräckligt för att göra det möjligt för era fötter att placeras på vägen mot insikten att de inte längre är tillräckliga för de enorma förändringarna som äger rum. Tiden närmar sig snabbt då ni får tillfället att höja era vibrationer till en sådan nivå, att till slut så kommer enbart sanningen att existera. Ni är redan på den vägen mot total upplysning, och stor hjälp ges för att se till att ni får alla tillfällen att fullborda er Uppstigning.

Så mycket händer och sker runt omkring er att ni kan mycket väl finna det förvirrande, men under förutsättning att ni följer er intuition och ser inom er så kommer ni att få svaren. Som alltid så var urskiljande  och vet att meddelanden av Ljus och Kärlek har en speciell känsla som medföljer, och har aldrig de lägre vibrationerna som kommer sig från negativism. Perioden som ni träder in i är redan av en högre vibration än ni upplevde för en ganska kort tid sedan. Tiden fortsätter att gå allt snabbare och det är ert bevis på de högre nivåerna av vibrationer som ni nu innebor. Ju mer ni centrerar er själva och fokuserar er på Ljuset desto mer kommer ni att vara förbereda för den pågående ökningen av vibrationer vars öde är att lyfta er ut ur dualitet.

Bli inte distraherade från turbulensen som oundvikligen kommer att resultera från de enorma förändringarna som äger rum. Energier av en låg nivå som inte har någon plats i den Nya Åldern kan inte längre hållas. De kommer att förlora sin förmåga att vara kvar med de högre vibrationerna som etableras, och förbli kvar i den tredje dimensionen. Uppstigning blir kulmen på alla förändringar som äger rum, och det är det slutliga resultatet för de som har lyfts sina vibrationer in i de högre dimensionerna. Ni ges tillfället att permanent lämna cykeln av återfödelse, och det är en unik tid som kommer med slutet på den nuvarande cykeln.

Då ni i det förgångna har spelat era roller som har skapat och stött separation så är nu denna epok kommen till ett slut och spelar nu ut sin avslutning. Ni har alltid varit Ett med varandra även om ni ofta har spelat roller som har satt er i motsatsförhållanden. Det var för att påskynda er utveckling genom den erfarenhet som ni erhöll, och som ett resultat så går det än fortare då Ljuset växer i intensitet. De som redan har gått framåt hjälper också andra som följer i deras fotspår, på samma sätt som ni nu får hjälp. I ert Solsystem så är ni de sista som väntar på att uppnå Uppstigning, och ni kommer att fortsätta att få enormt med hjälp tills att varje själ har uppnått det.

De mörka befinner sig i ett paniktillstånd och försöker på alla sätt och vis att förhindra det oundvikliga slutet på deras styre. Det är förgäves så det finns ingen anledning till oro, och vi ber er att koncentrera er på att föra igenom Ljuset. Ju mer ni kan anstränga er för att uppnå era mål desto snabbare kommer händelserna att gå framåt. Det kommer att möjliggöra det första officiella uttalandet av President Obama, vilket erkänner existensen och kontakten med våra Rymdvänner. Det kommer att resultera i öppen diskussion och medvetande om dem, och överenskommelser för att förhandla om protokollet som kommer att tillåta att öppen kontakt tas. Därefter kommer hela frågan att vara en allmänt känd fråga och aldrig mer gömmas bort.

Så vi ber er att hålla er inom Ljuset hela tiden, och inte distraheras av något som helt klart inte är av Ljuset. Under en mycket lång tid så har sanningen om er varelse hållits tillbaka från er, men mycket snart kommer det att bli känt. Det kommer att påskynda era framsteg och utan inblandning från de mörka så kommer det snart att nå högre nivåer än någonsin sedan cykeln påbörjades. Vid slutet av en cykel så finns det mycket som måste läggas tillrätta och varje själ ges alla möjligheter att föra sig in i på de högsta nivåerna av att vara. Då det i verkligheten inte finns något sådant som tid och allt sker i nuet så finns det ingen anledning till att bekymra sig om en annan själs framsteg. Varje själ har en oändlig mängd av “tid” under vilken de kan fullborda sin resa hem. Allt händer i perfekt förhållande till allt annat i enlighet med Guds plan för Människan.

Var säkra på att många själar reser med er på era resor och att ni aldrig är ensamma. De är era hjälpare och guider för att ge er all assistans och möjliggöra det för er att uppnå er mål. Ni kommer att finna att det alltid är de mer utvecklade varelserna som når ned för att hjälpa de som följer i deras spår. De påtvingar dock aldrig sig själva på er, men kommer alltid att ge gensvar på era rop på hjälp. Det är nödvändigt att komma ihåg att ni inte alltid får vad ni kallar på, då er livsplan är välkänd för dem och i enlighet med den så tas de mest lämpade handlingarna. De kommer att mjukt och vist peka ut den rätta riktningen för er och fira med er när ni har uppnått ert livs plan.

Fortsätt rakt fram och vet att i reella termer så är det mycket lite tid som återstår för att fullborda ert livs plan, och många själar gör sitt bästa för att se till att ni är framgångsrika. De är alltid med er och delar era förhoppningar och aspirationer, och hjälper er på er resa tillbaka till Ljuset. Er fria vilja är högt värdesatt och viktig, och måste hanteras med omsorg om ni är en vars öde det är att stiga upp vid slutet av denna cykel.

Tack SaLuSa,

Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se     


Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012