Followers

PUTIN

fredag 7 februari 2014

07:02:2014SaLuSa 7 februari, 2014

Framsteg görs fortfarande för att frigöra er från de många förhållandena och begränsningarna som har placerats på er av kabalen. För närvarande passar det våra ändamål att låta vissa restriktioner förbli på plats, vilket låter oss att arbeta mot att helt och hållet frigöra er från deras kontroll. Med vår förmåga att se vad som äger rum så kan vi vara steget före kabalen och begränsa graden till vilken de kan påtvinga sig själva på er. På senare tiden har till exempel många försök gjorts för att starta ett nytt världskrig. Vi har blockerat sådana försök varje gång och kommer att fortsätta att göra så. I själva verket agerande vi nyligen för att stoppa början på ämnade fientligheter som skulle ha lett till ett nytt världskrig. Var säkra på att det inte någonsin kommer att tillåtas, och ett sådant engagemang av oss är en garanti på en slutlig världsfred.


Under en lång tidsperiod av många år så har vi kunnat få er att känna er trygga på grund av närvaron av våra skepp. Det finns få människor som är omedvetna om oss och ser oss som ett hot mot mänskligheten. Det är varit vår intention att gradvis få ert förtroende och tillit under många, många år och övervinna bilden som har projicerats om oss som ett hot mot er. Som ett resultat av detta finns det så många av er som välkomnar tanken på en kontakt med oss, och accepterar vår försäkran att vi kommer i fred. I själva verket kommer vi som era bröder och systrar som har varit förbundna med er allt igenom tidsåldrarna, genom ett gemensamt intresse att ge sanningen till Mänskligheten. Fram till nu så har källorna ni har litat på manipulerat sanningen till deras eget intresse, för att hålla er under deras kontroll. Det mest ledsamma är att ni har hållits tillbaka i er utveckling och förståelse av vilka ni är.

Nu är förhållandena annorlunda då ni lyfts upp av de inkommande energierna, som hela tiden ökar i vibrationsgrad. Ni absorberar mer Ljus och har en tilltagande förmåga att urskilja sanningen. Det betyder dock också att gapet mellan er och de som vägrar att beakta det växer. Det finns ingen anledning att oroa sig för dem, då alla själar till slut kommer fram till sanningen under den ständigt pågående resan som alla själar genomgår. I själva verket så ivrar vi för att ni nu följer er egen väg, för att vara fullt förberedda för upplysningen som nu kommer. Som alltid så var urskiljande, men också öppen inför ny information, då avslöjandena som är på väg kommer att öppna era ögon inför mycket som avsiktligt har undanhållits från er.

Vädret i många delar av världen orsakar extrema förhållanden och det är inledning till mer lugna tider. I framtiden kommer alla människor att uppleva mer förändringar som kommer att lägga sig till ned till mer moderata vädermönster utan de det extrema som ni nu upplever. Detta äger rum på grund av de högre vibrationerna och till slut finns inget kvar av de lägre vibrationerna. Det finns mycket att se fram emot och kanske att den mest välkomna aspekten blir upphörande av krigsförberedelser. Ni inser utan tvekan att enorma summor av pengar är investerade i krig, och sökandet efter fler och än mer skrämmande vapen. Oroa er inte Mina Kära, det kommer en tid då allt som är förbundet med krig upphör. Behov av försvar är en annan beaktning och vi har de Galaktiska Trupperna som kommer att uppehålla lag och ordning.

Tiderna som ni nu upplever kommer att börja lugna ned sig, och ni kanske har lagt märke till att det finns ett nytt incitament för länder att söka fred. Det är en kamp eftersom de mörka söker att hålla sig fast vid makten, men det blir förgäves då vibrationerna fortsätter att lyftas upp. Ni kommer att finna att det blir en ny stämning bland de som är inom militären, då lönlösheten av krig inses. Mänskligheten förändrar sitt sätt att se och fred blir eftertraktat efter årtusenden av förstörelse och förlust av liv. Byggnader kan resas igen, men förlusten av en själs liv stora återverkningar på alla som är förbundna med det. Det har tagit Mänskligheten en lång tid att komma till denna insikt, och framtiden ser ljus ut då fred på Jorden blir det nya målet.

En del undrar varför de är inkarnerade vid denna tid, med en känsla av att de inte har något särskilt ändamål. Ingen själ är dock här utan anledning och vad det än må betyda för individen så har alla något att lära och dela med sig av. Ni är Varelser som är kapabla till enorm kärlek och har kapacitet för ovillkorlig kärlek för alla själar. När ni väl har nått en sådan stadie så är ni i sanning en högre själ som förstår Enheten av allt liv, och att Ni Är Alla Ett.

Jag är SaLuSa från Sirius och nöjd att återigen kunna tala till er. Ni öppnar nu upp er till Sanningen och kan förstå den, och än mer viktigt är att ni applicerar den på era vardagliga erfarenheter. För en del så är dessa sluttider hektiska och mycket prövande, men det är det slutliga utrensande av karma som har ackumulerats under många liv. Var säkra på att ni inte skulle vara i en sådan position såvida ni inte kunde hantera den. Så acceptera era erfarenheter med gott hjärta, då de är er slutliga prövningar i denna dimension.Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se     

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012