Followers

PUTIN

fredag 31 januari 2014

31:01:2014
31 januari, 2014På grund av vad som händer runt omkring er så förefaller harmoni och frid att vara långt borta, turbulensen kommer dock att gradvis bli mindre och inom bara en relativt kort tid så kommer freden att infinna sig på Jorden. Det är på grund av kommandet av den Nya Åldern, och det lyfter vibrationerna allt snabbare. Dessa förändringar var alltid menade att åtfölja denna period, med den slutliga separationen av de som är redo att stiga upp från de som inte är. Detta är oundvikligt då vibrationerna ökar till en punkt där bara de själar som har nått samma nivå kan förbli inom dem. Det är kulmen av många tusentals år av erfarenheter genom många liv i olika Åldrar. Slutet på en cykel är en viktig tid, då alla själar avgör hur väl deras livsplan har fått deras utveckling att gå framåt, och om de behöver upprepa vissa speciella erfarenheter.


De flesta av er har avancerat väl och kommer att vara redo att föra er till nästa steg i er utveckling, med hjälpa och råd från mer avancerade själar. Många kommer att förbli kvar inom den Mänskliga Utvecklingen, men en del kommer att välja att förena sig med andra arter som för dem till en annan planet. Ni kommer då naturligtvis att inkarnera i en lämplig form för denna erfarenheten. De som fortsätter deras erfarenheter på Jorden i den fjärde dimensionen kommer att finna att livet ter sig helt annorlunda, och att det är en harmonisk och lycklig tid. De mörka kommer att vara borta för att följa sitt eget förutbestämda öde, och de ges fler tillfällen för att återgå till Ljuset.

Ni vet föga om den lycka och fullbordan som väntar på er, och det kommer att långt överskrida era förväntningar. Det blir er belöning för att ha tagit er igenom den mörkaste perioden av era liv, och för att framgångsrikt ha funnit Ljuset igen. En del av er kommer att finna att en del av era vänner och släktingar inte har lyckats att föra sig in i de högre dimensionerna. Oroa er inte för deras framtid då de kommer att vara precis där de kan gå framåt och göra framsteg mot Ljuset. I er position kommer ni att kunna lära er om deras framsteg, och besöka dem när de är utom sin kropp under deras sömnperiod. Medan ni kommer att kunna behålla minnen från sådana möten så kommer de att återgå till deras dimension utan minnen i deras vakna tillstånd.

För närvarande så vaknar ni upp till er sanna potential då er medvetandenivå expanderar, till att ni inom en närma framtid får fullt medvetande. Var säkra på att många hjälpare redan finns på plats för att hjälpa er att ta er plats i de högre dimensionerna. Livet är ett kontinuerligt tillfälle för att utvecklas och vid varje stadium finns det hjälpare. Det är alltid ett ansvar för de som har utvecklats att assistera de som följer efter dem. Då lika själar kommer samman så blir deras medvetande som Ett, men var säkra på att ni behåller er individualitet samtidigt.

Vi vet att så många av er är trötta från era erfarenheter, och det är inte överraskande med tanke på de täta vibrationerna som ni existerar inom. Det är anledningen till att ni får så få besök från Varelser i de högre dimensionerna, som finner att det är högst otrevliga och tunga vibrationer att vara inom. Ni kommer också att bli så upplyfta när ni träder in i de högre dimensionerna och åtnjuter alla fördelarna som är associerade med dem. Glöm inte bort att när ni valde att hjälpa själarna som var fångna i de lägre vibrationerna så visste ni vilken svår uppgift det skulle bli. Ni fick dock en försäkran att oberoende hur långt ned ni gick så skulle vi alltid vara där för att hjälpa er att komma tillbaka till er rättmätiga plats.

Mina Kära, er resa i de lägre vibrationerna är nästan slut, ni kommer att komma ut ur dem mycket större än när ni först gick in i dem. Er erfarenhet kommer att hjälpa själar som kan gynnas av er erfarenhet, och ni måste berömmas för er stora uppoffring till gagn för andra själar på Ljusets väg.

Jag är SaLuSa från Sirius, och full av beundran och tacksamhet för ert osjälviska handlande för att assistera era medresenärer. Ni är Alla Ett och förbundna på sätt som varar för evigt och ni kommer att fortsätta att assistera varandra på er resa genom Kosmos. Er uppoffring har sin egen belöning då ni ser hur själar för sig in i Ljuset och vaknar upp till sitt sanna jag.


Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se     


0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012