Followers

PUTIN

lördag 4 juni 2016

Svenska -- Mike Quinsey 3 juni 2016Mike Quinsey 3 juni 2016

Allt fortskrider väl trots det yttre skenet, och de olika aspekterna i samband med Uppstigningen fortsätter att avancera mot att ni är redo. De Mörka tjänarna fortsätter att förlora makt och deras möjligheter och alternativ har blivit mycket begränsade. Många gånger har de föreslagits att ge upp men de har nekat till det och verkar vara beredda att kämpa till det bittra slutet. De kan förvisso inte fly från rättvisan, som de planerat, men kommer helt säkert att försöka förhandla vad gäller deras kapitulation. De måste inse det faktum att deras dagar är räknade och de kan inte längre hoppas på att fullfölja sin ursprungliga plan på världsdominans.

Många grupper har ställt sig bakom de av Ljuset och tillsammans utgör de en formidabel utmaning för de Mörkas tjänare. Tillsamman med många kraftfulla individer representerar de en mäktig kraft för det goda. Helt säkert kommer vissa saker till sin spets och de goda nyheterna kan inte hållas tillbaka så mycket längre, för allt har avancerat till en punkt där det är omöjligt att resultatet skall kunna förhindras. Allt går framåt ganska snabbt och det är möjligt att det första officiella tillkännagivandet kommer redan i juli, och det blir det första av många. De av er som följer utvecklingen på Internet har hängt med i utvecklingen och vet hur framgångsrika Ljusarbetarna har varit.

 Förbered er för förändringarna och hjälp dem som kommer att känna sig obekväma av dem. De kommer att genomföras ganska snabbt för att undvika ytterligare svårigheter. En av de första prioriteringarna kommer att bli att etablera kontakter som människor kan använda för att ta reda på vad som sker med de kommande förändringarna. Det finns förstås de vanliga källorna som redan är kända för er. Många saker har radats upp för att introduceras så snart som möjligt så att er livskvalitet kan lyftas upp. De nästa 18 månaderna bör vara spännande för det är den period under vilken mycket är planerat. Så efter många besvikelser kommer en period när ni blir glada över att se de framsteg som gjorts.

Med tiden kommer ni att få uppleva många acceptabla förändringar som kommer att så småningom föra er fram till en punkt långt bortom någonting ni har kunnat visualisera. Detta kommer helt säkert att gottgöra er för förlorad tid och föra er snabbt in till en spännande period. Mycket har förnekats er under de senaste 50 åren, eller mer, och ni kommer att bli förtjusta över skillnaden som förändringarna kommer att göra. Moder Jord kommer at gynnas på många sätt och även spela sin del i att få till stånd många förändringar när det gäller miljön. Livet blir snabbt en glädje och människors hälsa blir återställd och er ungdomlighet kommer tillbaka. Ni har så mycket att se fram emot och det kommer att ske ganska snabbt.

Det är fortfarande kaos i ett antal områden, men Ljusvarelser arbetar hårt för att övervinna de hinder som ligger i vägen för fred. Krig och allt av det slaget ski all stoppas och er sanna historia kommer att skrivas in tidens kalender. Ni får lära er varför ni har upplevt de lägre dimensionerna och hur ni har blivit manipulerade av dem med sin egen agenda för mänskligheten. Sanningen måste göras känd och er historia skrivas om i enlighet med den. Effekten av detta har varit att ni går omkring i en dröm som har haft föga likhet med ert sanna tillstånd av att vara. Allt detta kommer att förändras när sanningen är avslöjad och de negativa inflytandena tagits bort.

Var så säkra på att alla själar har getts lika möjligheter att vända sig till Ljuset. En del är dock inte redo att göra de nödvändiga förändringarna i sina liv för att lyftas upp till de högre vibrationerna. Det är deras val och detta skall hedras, och all hjälp kommer i alla fall att ges dem så att de återigen kommer till en punkt där Uppstigning är möjlig. Några av er kommer att välja att stanna kvar i den lägre dimensionen helt enkelt för att hjälpa de själar som fortsätter sitt uppvaknande och sin utveckling. Ingen själ lämnas någonsin utan någon hjälp alls, och när själen ropar efter hjälp finns den alltid till hands. Vägledning ges också till grupper och till dem som tjänar massor av människor och den fria viljan iakttas alltid för dem det gäller.

När ni passerar genom den nuvarande perioden vore det klokt att söka vägledning från era guider för att se till att ni följer era livsplaner som ni accepterade innan ni inkarnerade. Det har aldrig funnits en så viktig tid i era liv som möjligheten att stiga upp som nu ligger framför er, och om ni kan behålla era framsteg genom att fortsätta att höja er upp så kommer ni nästan säkert att bli framgångsrika. Om du avviker från din väg är det möjligt att gottgöra det och gå tillbaka på den, så oroa dig inte för det. Det är mänskligt att göra misstag men var beredda på att rätta till dem och du kommer att vara tillbaka på rätt spår igen.

Människan har alltid varit en krigare, vilket var nödvändigt för överlevnad för hundratals år sedan. Nu är situationen annorlunda då krigföring har blivit en kamp mellan olika teknologier. Förmågan att döda och förstöra har blivit så stor att själva strukturen i er värld är hotad. Dock är vi fullt medvetna om situationen och den är helt under vår kontroll. Vi har satt gränser som inte kommer att tillåtas att överskridas och vi har till exempel många gånger förhindrat användandet av kärnvapen. I en mycket nära framtid kommer allt som har att göra med krig inte att tolereras och åtgärder kommer att vidtas för att säkra att så snart de är förbjudna så kan de inte återinföras.

Människor kan leva tillsammans i harmoni under förutsättning att de inte försöker påtvinga sin tro på andra. En bra plats att börja är med ”Gud” som hänvisas till under många olika namn och som dyrkas enligt vilken särskild religion som är inblandad. I själva verket finns det bara en Gud involverad i Jordens civilisation, även om det finns många sådana förhöjda varelser i Universum. Från den gemensamma grunden mellan alla människor borde det vara möjligt att komma samman och fortsätta att utvecklas som en civilisation.

Dessa själar som nu är redo att stiga upp bör kunna se bortom de olika religionerna och acceptera den Ende Guden och kunna leva i fred och i en enda stor gemenskap.  Gud är kärlek och har av misstag setts som liknande människan, när det i själva verket är precis tvärtom, sett från en ödmjuk ställning. Människan har stigit upp för att utvecklas till att bli en Högre Varelse, och det är varje själs öde oavsett hur lång tid detta tar. Det är möjligt för alla att bli Gudar på sitt eget sätt och det är ödet för den mänskliga rasen.

Er omedelbara oro handlar om er utveckling och det blir några stora förändringar som gör att ni kan leva i fullständig fred. Du vaknar upp till ditt sanna jag och ansluter dig till dem som redan har gjort sin Uppstigning. Dualitet såsom ni känner den kommer att finnas kvar i de lägre vibrationerna men den kommer fortfarande att finnas på de högre nivåerna och vara av en harmonisk natur.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey.

Webpage: Tree of the Golden Light


Översättning Gertie Dahlberg.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012