Followers

PUTIN

lördag 18 juni 2016

Svenska -- Mike Quinsey 17 juni 2016Mike Quinsey 17 juni 2016


Jorden lever med dolda och hemliga aktiviteter, men bara lite av det når era öron därför att de Mörkas tjänare fortfarande har kontroll över pressen, trots det faktum att deras makt snabbt försvagas. Dock pågår de önskvärda förändringarna fortfarande och den nästa stora förändringen kommer när Republiken USA kan tillkännages officiellt.

En ny president har redan utsetts som tillsammans med dramatiska förändringar kommer att ge makten tillbaka till folket. Det har varit en lång, tuff väg att gå för dem som är involverade, men det är väl värt ansträngningarna. Detta kommer att ge frihet från dem som önskar hålla er i träldom. Det ”tysta kriget” om vem som kontrollerar Jorden och dess invånare håller på att komma till sitt slut mycket snart.

Ni kommer att bli lättade över att veta att hotet som hängde över era huvuden har tagits bort. Att vara fångar på er egen planet skulle ha varit illa nog, men planer har gjorts för att på ett dramatiskt sätt minska befolkningen. En del av er har lärt er vem som är ansvarig för detta och med tiden blir allt avslöjat så att alla kan förstå vad som hade planerats för er framtid.
Utan tvekan kommer många att undra över hur och varför sådana omständigheter kunnat skapas, och ni kan vara säkra på att med tiden skall ni informeras om er sanna historia.

Tänk på att genom de många inkanationer ni genomlevt så har alla själar delat på ansvaret för de slutgiltiga förhållanden som nu upplevs. På grund av den valfrihet som gäller för er alla, och som en civilisation, har ni skapat er egen framtid i tidens vävnad och har på så sätt också skapat era egna erfarenheter. Självklart har de Mörka tjänarna dragit fördel av den mänskliga rasens tycke för krig för att skapa situationer till belåtenhet för dem som har förevigat villkoren för brist och oordning.

Under en lång tidsperiod har varje själ haft många inkarnationer, och nu när den gamla cykeln har tjänat sitt syfte får ni uppleva processen som kommer att resultera i att den nya cykeln kommer till stånd. Det har varit en cykel där den fria viljan har hedrats. Dock använde de mörka den möjligheten att fängsla er på er egen planet. Deras slutmål var att kontrollera den mänskliga rasen, ta ifrån er frihet och reducera befolkningen till en hanterbar storlek.

Genom att lömskt arbetat under många år för att hålla er i ett tillstånd av ”brist” och dölja sanningen för er så har de lämnat er i en tids- och rumförskjutning där framsteg i stort sett har upphört. Emellertid har Hierarkin av Ljus konstant vakat över er alla och försäkrat sig om att de inte tappar kontrollen över saker och ting. Er framtid hade redan bestämts och genom deras ansträngningar och lojalitet till Ljusvarelserna på Jorden, som har övervunnit de utmaningar som getts dem, så har de höjt sig över negativiteten och satt ut en väg till Uppstigningen som varje själ som höjt sina vibrationer kan förena sig med.

Att befinna sig på Jorden är en kraftfull utmaning, men ändå har många själar bett om möjligheten att få uppleva ett liv där. De har insett att om man kan övervinna de utmaningar som de möter så är man på en snabb utveckling bortom den 3e dimensionen och kan då lämna den cykeln bakom sig. Vad du än gör så finns där alltid Ljusvarelser som står till din tjänst om du behöver dem. De stör inte ditt liv och du har möjlighet att uppleva det så som du önskar. Om du skulle göra felaktiga beslut är du själv ansvarig för dem. Genom dem växer du andligt och anpassar ditt tänkande till den insikt som säger att Alla är Ett. Jorden är för närvarande i ett tillstånd av oro, och Moder Jord önskar skapa förändringar så att hon kan böja rengöra sin kropp och gradvis återställa den till ett gudomligt skick.

Hon har gett av sig själv många gånger genom att tillåta människan absolut yttrandefrihet och hon lider nu i händerna på tanklösa och likgiltiga själar som har misshandlat henne. De kan inte längre få fortsätta och om människan inte ändrar sig så måste hon ta saken i egna händer. Även då gäller försiktighet för att undvika skador, men i vissa fall är det oundvikligt. Det finns också karmiska situationer att ta hänsyn till och de kan vara en naturlig del av förändringarna, för ingenting av alla dess konsekvenser sker av en slump.

Varje själ hjälper till att skapa framtiden för er kollektiva energi som leder vägen. Naturligtvis kan individernas handlingar ha en uttalad effekt på ett eller annat sätt. Era sinnen är ständigt överfallna av tankeformer som ni drar till er – ”lika attraherar lika”. Det är få människor som förstår att vad man fokuserar på, antingen det är ”bra eller dåligt”, drar till sig mer av samma sort. Så det bästa är att inte engagera sig i frågor som är av en negativ karaktär. Du kanske vill läsa om dem, men undvik att ge dem energi som drar till sig mer av samma sort. Det kan låta som om livet är mycket komplicerat, men de flesta själar följer helt enkelt sin önskan med lite tanke på konsekvenserna.

Tänk på att du kom hit med en livsplan som tillåter olika möjligheter att komma i din väg så att de kan spelas ut. Varje själ har i större eller mindre grad mål de vill uppnå som, förutsatt att du är framgångsrik, flyttar dig vidare ganska snabbt. De flesta erfarenheter innebär att andra själar finns där som också vinner på dem. Karma kan ibland väva ett tilltrasslat nät, men i slutändan kommer alla involverade att dra nytta av det. Naturligtvis vet du inte vilka lektioner som lärs av var och en. Ni har ett talesätt som låter ”en god sak förtjänar en annan”, och i grunden är det sant. Ju mer du ger av dig själv ju mer kommer tillbaka till dig genom Lagen om Attraktion.

I vissa avseenden är det lika bra att du är omedveten om vad som pågår i den verkliga världen. Du har tillräckligt att ta hand om det du har, medan makter slåss för världskontroll, och Ljuskrafterna utövar den makt de har för att försäkra att ingenting tillåts att gå överstyr eller störa den högre planen för er Uppstigning. Många människor kan inte förstå hur det Mörkas tjänare har kunnat få så stor kontroll över era liv. Det har skett mycket långsamt och över många, många år och som ett resultat har ni inte insett hur er frihet har urholkats. I verkligheten har ni hållits tillbaka och utsatts för förhållanden som medvetet medfört att ni har kunnat kontrolleras av dessa Mörka tjänare.

Bli nu inte alltför bekymrade för detta för i verkligheten är det så att Ljuskrafterna helt har kontroll och tillämpar vissa begränsningar av sin egen makt för att förhindra att de Mörka tar över full konroll. Deras plan för er befrielse från deras grepp och kontroll är på plats, och all går bra trots de förhållanden som just ju finns på Jorden. Vid den rätta tidpunkten är många fördelar redo att ges till er, något som omedelbart kommer att lyfta er. Ni har redan hört om de många utrustningar som väntar er och som kommer att totalt förändra livet för alltid – framtiden är Gyllene.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey

Source: Tree of the Golden Light
 

Översättning Gertie Dahlberg

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012