Followers

PUTIN

lördag 5 maj 2012

SaLuSa 04.05.2012


 


SaLuSa 04.05.2012Låt ingen övertala dig att ändra dina övertygelser, förutom om du intuitivt känner ljuset inom orden du får. Det som är av de lägre vibrationerna kommer inte att ge någon genklang inom dig och vid denna tid när Uppstigning är så nära finns det de som skulle medvetet vilseleda dig. De mörka tjänarna hade tänkt sig att erövra människan och hennes värld för sin egen agenda men griper nu efter varje möjlighet att stoppa varje själs väg av ljus som leder till fullbordan. Det kommer inte att tjäna något till, men det betyder att ni fortfarande måste vara försiktiga och inte luras av dessa försök till fruktan.Naturliga fysiska förändringar sker, men de kommer inte att vara på en sådan skala som de bibliska profetiorna säger. Vid ett tillfälle var de verkliga sannolikheter men med er acceleration i medvetandet har vibrationerna lyfts upp. Det har möjliggjort en mindre kaotisk sluttid och vi i Galaktiska Federationen är fast beslutna att hjälpa er igenom perioden som återstår innan upplyftningen. Det finns många sätt vi kan hjälpa på och när det gäller jordbävningar kan flödet av energier riktas på sådant sätt att de minimerar dess effekter.

Vårt uppdrag har nu nått en kritisk punkt där vi kommer att föras in i handling för att övervaka händelser som håller på att påverka ert medvetande. Det enorma arbete som lagts ner för att befria er från Illuminati och deras hantlangare är på väg att betala sig och resultera i storskaliga arresteringar. Detta kräver att våra allierade är redo, och för oss att backa upp dem, för att försäkra att allt går smidigt och lugnt. Vi vill inte se att panik utbryter som ett resultat av utrensningarna som sker, eller våld som ett resultat från nyheterna om sådana händelser när de blir offentliga.

Förr eller senare kommer ni att tvingas se den hemska sanningen av hur ni har använts hela tiden för att fylla kassakistorna hos dem som under eoner av tid har varit den drivande kraften bakom era regeringar. Omfattningen av deras makt kommer att både chocka och förbluffa er och i ännu högre grad när ni inser vilken stor del av befolkningen som var avsedd att elimineras. Med vår ankomst har det hotet tagits bort, men historien kommer att visa att miljoner människors liv var föremål för deras försåtliga planer.

Den kommande tiden kommer att bli ganska hektisk och det är lika bra att ni har uppstigningen att fokusera på. Var säker på att vad som än händer så kommer det slutliga resultatet att bli till er fördel. Allt som är av de lägre vibrationerna kommer så småningom att förvandlas eller försvinna från er åsyn. Det är så som Jorden kommer att återställas med alla spår av föroreningar avlägsnade. En ny Jord håller på att födas så att ni kan inleda en annan etapp i er utveckling. Den kommer att bli både lugnande och föra tillbaka glädje och den lycka som har saknats i många människors liv. Ljuset kommer att lysa ut från alla håll och medvetandenivåerna av alla former av liv kommer att höjas upp. Enhet kommer att märkas på många sätt och föra allt liv tillsammans.

Separation kommer inte längre att finnas och harmoni och balans kommer att återställas. De mörka energierna har ingen plats i en sådan omgivning och skulle inte kunna existera i så höga nivåer av energi. Så, kära ni, tillåt inte yttre inflytande störa era framsteg mot upplyftningen. Under de kommande veckorna kommer ni att nå nivåer som matchar Kristusmedvetandet och det betyder att alla når detta, eftersom det är en naturlig utveckling på er evolutionära väg. Ni är för närvarande en blek återspegling av såd höga vibrationer, men det är ert öde att nå sådana nivåer. En dag kommer ni verkligen att ses som Mästare av Ljuset, och samskapa med andra när nya Universa föds.

Er potential är inte begränsad på något sätt och ni kommer så småningom att ta på er manteln för de gudar ni är. Men, för närvarande, tid och tankar tas helt upp av förberedelse för Uppstigning. En del söker fortfarande svaren på vad de behöver göra när det gäller detta och vi skulle vilja säga: arbeta mot en nivå där ni kan vara en som kan uttrycka er själva i villkorslös kärlek. Det är inte lätt när ni har så många distraktioner runt omkring er, ändå är det ett tillstånd av att vara som är möjligt.

Se allt som en del av er själva, för ni är alla förenade, och vad den ene gör påverkar varje annan själ. Det betyder att inte döma andra och kanske är det den svåraste biten för människan. Ni är vana vid att uttrycka era åsikter om allting, och ibland görs det utan vetskap om alla fakta. Rör er bara inne i kärlekens energi hela tiden och tillåt andra att vara som de är då de ännu spelar spelet av dualitet.

Ni lever på en vacker Jord som är en entitet med högt medvetande i sig själv, förstörd genom brist på förståelse. Moder Jord har offrat mycket för att tillåta er evolution att gå framåt, men man kan säga att det nu är tid för återbetalning. Genom uppskattning av vad hon har gjort för er, och också genom att respektera hennes behov av förberedelse för Uppstigning, kan ni arbeta mot att upphäva och korrigera en del av de skador som har gjorts.

Säkerligen kommer ni att uppmanas att delta i rensningen och städningen så snart vi säkert kan landa på Jorden. Det är en gigantisk uppgift, men för oss tar det inte någon tid att tala om på grund av våra teknologier. Vi renar redan atmosfären och vi har märkt er oro när det gäller chemtrails och håller på att reducera deras effekter på er. Faktiskt har vi gjort detta under många år när det gäller atomexplosioner, och även nu tar vi hand om strålningen som kommer från den skadade kärnkraftsanläggningen i Japan. Som ni måste veta vid det här laget förhindrar vi för närvarande användningen av kärnvapenutrustningar och kommer säkert att förstöra dem om det är nödvändigt.

Vi kommer inte längre att stillatigande tillåta ytterligare förstörelse av planeten, och era myndigheter är medvetna om vår position när det gäller detta. Detta är de första stegen mot att förbjuda krig för gott och ni kan lita på att vi kan se till att alla länder böjer sig för detta gudomliga beslut. Fred är nästan här, och när den orsakar att alla militära enheter upplöses finns provisioner för återanställning av all personal. Krigsbrott kommer att behandlas som brott mot mänskligheten och ingen kommer att komma undan med det, för vi vet vem de skyldiga är. Det är inga repressalier inblandade här utan bara en enkel tillämpning av era lagar och även de universella lagarna.

Jag är SaLuSa från Sirius och ser att ni märker hur mycket snabbare tiden fortfarande snabbas upp. Det är ett säkert tecken på att vibrationerna raskt lyfts upp och en garanti att ni kommer att få uppleva upplyftningen som följer med detta.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Gertie
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012