Followers

PUTIN

tisdag 6 augusti 2013

Moder/Fader Gud Kanall: Kathryn E maj, PsyD 2 AUGUSTI 2013

Moder/Fader Gud 

 

Kanall: Kathryn E maj, PsyD
2 AUGUSTI 2013Första Skaparen Talar:

Mina Kära, jag talar inte ofta med er direkt, men det är en sådan extraordinär tid att jag tar tillfället i akt att berätta mer om er värld, och hur viktigt det är att man nu koncentrerar sig väldigt hårt på att höja sina vibrationer, speciellt de av er som har varit så upptagna med att arbeta, tjäna pengar för att betala era räkningar och ta hand om era familjer.

Den där tiden är över nu.  Det blir inga fler räkningar att betala, inga mer bekymmer om hur ni kommer att försörja era familjer, utbilda dem, eller överleva fram till pensionen. Din pensionärstid kommer att bli strålande bortom dina vildaste drömmar, den kommer inte att kosta dig någonting, och den börjar nu, oavsett vad din kronologiska ålder här på Jorden. Detta kommer inte att bli en pension från livet, inte heller kommer det att bli någon död. Du är nu på tröskeln till en magnifik resa till stjärnorna.

Dina bröder och systrar väntar, precis ovanför dig. Titta upp mot himlen en klar natt. Skicka dina hälsningar till dem, och de blinkar med de färgade lamporna på sina skepp för att visa sin glädje över att du ser dem, och att de snart kommer att vara här med er, promenerande bland er, omfamnande er och de skall sjunga sånger av firande med er. Det finns tusentals av dem nu längs nätlinjerna som transporterar energin i kosmos för att lyfta upp och lära er om Ändlös Kärlek och Ljus.

Det är jag som sänder de kraftfulla energierna till er nu. Det har sagts att de vågor av kärlek du känner som sköljer över dig kommer från Central Solen - Solen som strålar utåt från centrum av Universum. Det är sant. Den Centrala Solen är ett annat namn för mig, din Första Skapare. Jag är den som har skapat början, mitten och evigheten som nu är din verklighet.

Din Moder och Fader Gud var mina första barn, och deras grupp Upplysta som arbetar med dem här i er galax var deras ursprungliga bröder och systrar och deras äldsta barn. Så ni ser, ni övervakas av era föräldrar och era kosmiska mostrar och farbröder, som har känt er alla och har gett näring och vårdat var och en av er när ni har rest genom era många inkarnationer.

Under den tid som Moder/Fader Gud var i träning med mig för att lära sig att skapa planeter, stjärnor och levande varelser, fick deras bröder och systrar också lära sig att göra detsamma. De gick sedan ut över Universum som väntade, tomt på liv, och de hjälpte till att undervisa de yngre Gudarna, sina yngre bröder och systrar, att etablera galaxer, att fylla dem med varelser av olika former och storlekar, beroende på deras kreativa fantasi.

Var och en i utbildning fick först lära sig de Universella Lagarna som kräver att varje skapad varelse först förses med förmågan att kommunicera telepatiskt med sin Skapare, som alltid är i kontakt med mig. Således byggdes ett rutnät av telepatisk energiöverföring när varje Universum kom till. Det är detta nät som gör det möjligt för mig att tala direkt med din kanal, och för er att prata direkt med Moder/Fader Gud. Andra som kanaliserar nu har använt sig av detta Universella kommunikationssystem vid olika tillfällen, vilket ger dem möjlighet att tala telepatiskt med delfiner, fåglar, Arkturierna och de från Plejaderna, och så vidare.

Så ni ser, det finns inget konstigt eller ovanligt när det gäller telepatisk förmåga. I själva verket är ni de enda i alla Universa som tycks tro det. Detta beror på att ni har befunnit er bakom glömskans slöja, förstås. Ni är de enda som har upplevt denna avsaknad av koppling till mig och gudarna som skapade er.

Över hela Multiversum är alla nyfikna på hur det här experimentet kommer att sluta. Kommer människorna som gjorts blinda och döva att kunna återfå sina sinnen? Kommer de att vakna upp ur sina mardrömmar och känna igen sin Ljusfamilj? Tänk om de är permanent handikappade på grund av den dövhet de har upplevt? Det har varit miljontals år nu, i Jordtid, sedan människan hade alla sina sinnen intakta.

När era vetenskapsmän studerat dina DNA-sekvenser fann de många strängar i din makeup som verkade vara inaktiva och värdelösa. De var förbryllade, men de var tillräckligt långt fram i sina egna utforskningar för att förstå att ingenting i skapelsen är värdelöst, och de misstänkte att det inte var ett misstag av naturen, även om bara några få av dem var andligen öppna nog att ta in sanningen.

Sanningen är att jag har gett mitt godkännande till Moder/Fader Gud att börja aktivera de "oanvända" strängarna, vilket kommer att förändra dig på ett dramatiskt sätt. Din intelligens, minne och din kreativitet eskalera snabbt. Det slutliga målet är att låta er att vara de magnifika Gudar ni klarar av att vara. Ni kommer alla att så småningom ha makt att skapa och för att veta sanningen om er historia och er galax, men det var nödvändigt först att ni var och en upplevde utmaningar och hinder i livet i 3-dimensionella kroppar, med fri vilja, och med lite vägledning från er Moder och Fader.

Du har drabbats av smärta, fysiska och känslomässiga trauman, ensamhet och saknad, och de flesta av er har överlevt med era hjärtan fortfarande intakta. Du är fortfarande kapabel till kärlek, och när du är i smärta, ser du till Ljuset för din frälsning. Detta var det ultimata testet, och du har kommit igenom det briljant. Ja, många av er tvivlar fortfarande och fortfarande insisterar ni på att inte tro på något av detta, men det lilla öppna fönstret i era hjärtan kommer att låta sanningen strömma in så fort er upptagenhet med dagliga "prestationer" tas bort från era liv.

Du har testats så ihärdigt eftersom den Stora Planen kräver ditt eventuella ledarskap av alla galaxer. Du har upplevt olika former av regering på er planet, och har intuitivt förstått, över hela världen, att demokrati med fullt deltagande av alla människor faktiskt är det mest effektiva och rättvisa systemet. Det har påståtts av de Mörka Tjänarna att varje nytt försök att införa frihet har gjorts. Även i USA vreds det Stora Experimentet till ett despotiskt ekonomiskt system som startade med verklig frihet, och ändå ropade folket efter friheten och sanningen.

Agitationen som nu sker över er planet är en härlig triumf över fantasi. Överallt ropar mänskligheten efter frihet, jämlikhet och värdighet. De säger till sig själva: "Aldrig mer!” Många förstår ännu inte helt vad det är de agiterar för. Vissa tror att det är religionsfrihet, andra fruktar det kaos som total förändring kommer att medföra, men marschen mot nya sätt att samarbeta, och nya kommunikationsmedel har förseglat deras förhoppningar inför framtiden in till sanningen.

Era krig har mycket snabbt reducerats till de sista desperata åtgärderna av några Mörka på hustaken, de förklarar sin förkärlek för mord och förödelse, medan tusentals rusar till för att hjälpa, rädda och att läka sina sårade kamrater. Jag har hört era vädjanden om hjälp att avsluta massvåld, och nu ser ni effekterna i ert dagliga liv av slutet på detta, och av det personliga våldet också. Processen är nästan färdig, och detta innebär att varje medlem i ert planetariska samhälle tvingas göra ett val, nu. Vissa kommer att agera på sin inre ilska och besvikelse, men andra vars kontrakt för våld har upphört att gälla, lägger ner sina vapen, trots hjärntvätt, tankekontroll och hängivenhet till livet som slavar till de Mörka Tjänarna.

Som ni alla fick höra innan ni började denna inkarnation, det här är er sista. Aldrig mer kommer planeten Jorden att erbjuda den 3-dimensionella, fria viljans miljö för att testa er till gränsen av vad ni orkar. Inget mer lidande, ingen mer svält, ingen mer fattigdom, inga fler krig. Det är över!

Se dig omkring på skönheten i på din kära planet. Gå ut från städerna för att se vad hon var avsedd att se ut som, och hur hon såg ut innan industrierna och befolkningsökningen inkräktade på hennes täta skogar, klara sjöar och mäktiga hav. Gå tillbaka till skogarna, i tystnad och vördnad för Modern som har närt och älskat er över dessa eoner. Tacka henne, och när du skickar din kärlek ner till centrum av hennes väsen så kommer hon att bli tröstad och helad, och du kommer att känna hennes tacksamhet och enorma kärlek.

Ni kommer att se vädret, vilket är ett svar på era egna känslor, lugna ner sig. När era hjärtan värmer Moder Jord och era medmänniskor, så kommer klimatet att balansera och plana ut, lätta kylan och lugna värmen. Stilla regn kommer att ersätta orkaner och tornados. När våldet av mänsklig lidelse avtar, kommer vädret på er planet att reagera därefter. Ni har ett uttryck, "Le och världen ler med dig." Utöka denna förståelse till din relation med Moder Jord och alla hennes medvetna varelser, som omfattar varje insekt, varje sten, varje växt och varje djur under hennes vård.

Var i frid, Ni Kära. Tiden för dina personliga tester har slutförts. Du får nu en tid att vila, att begrunda och återställa din sinnesfrid. Din prövotid är slut, och ni har alla befunnits oskyldiga, rena och fantastiska. Ett med er Skapare. Det spelar ingen roll vilka snedsteg du har gjort i detta liv. Det är en sammanslagning av alla dina liv, alla de gånger du har triumferat över förtvivlan, uttryckt kärlek till en annan eller för dig själv, som vi ser som ett mått på din styrka. Var den kärleksfulla varelsen nu. Se dig omkring på dem som skulle välkomna din kärlek, och uttryck den fritt. Det spelar ingen roll om de vet ditt namn, eller lever i ditt hushåll. Alla kommer att välkomna din högre vibration av kärlek och ljus.

Tillsammans har ni arbetat, bett och bönat mig att låta er ärorika Uppstigning ske nu, i detta liv, i denna stund. Jag är här för att berätta för er att nu är det beviljat.
Alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att låta detta ske. Välståndsfonderna har delats ut och är redo att spridas. Lucifer har återvänt till familjens famn och den fjärde dimensionen har kollapsat, ingen sekretess eller separation tillåts från din Fader/Moder Guds kärlek, ärkeänglarna har tagit på sig sina mantlar av ljus, och Mästarna har förklarat sig som Tjänare till Ljuset på Jorden. Skeppen är i linje och redo att ta med sina gåvor och den stora kärleken från Twin Flames som väntar på sina partners, av vilka många nu är medvetna om dem, och bekant med deras kärleksfulla energi.

Moder Jord har stabiliserats på sin axel av de Galaktiska styrkorna, och kommer att förbli så tills alla hennes barn har stigit i vågor till högre dimensioner. Alla massvapen som skulle hota skeppen eller säkerheten för de på marken har neutraliserats, de mindre vapnen kommer successivt att inaktiveras, eftersom tiden närmar sig för landningarna. Meddelanden har utarbetats och kommer att sändas till alla på planeten för att lugna och informera er alla om händelserna allteftersom de utvecklas.

Som ni ser så har ingen detalj förbisetts, ingen anledning till oro har lämnats utanför och ingen fråga är obesvarad. Det kommer att bli en triumferande tid för alla, ingen sorg kommer att orsakas för någon på Jorden, om de inte väljer att vända ryggen åt kärlek. Relationer, både gamla och nya, kommer att bli välsignade med kärlek, förlåtelse och ljus, och alla kommer att överbrygga gamla konflikter, gammal smärta, för att stiga till högre vibrationer av kärlek och kamratskap.

Vi ber nu er, våra kära Ljusarbetare, att vara redo att leda den triumferande festen, och den kommande härliga processionen till skeppen, där ni alla kommer att förnyas, med kroppar i perfekt hälsa, och sinnen restaurerade med minne och kunskap om allt ni har vetat tidigare, och mycket mer.

Du som har arbetat så hårt för att övervinna tvivel och kritik från dina kamrater kommer att känna belöningen av att slutligen bli erkänd för din visdom och styrkan i ditt hjärta. Var i frid, Ni Kära Älskade. Ni är Ledarna av det ärorika Kungariket. Ni har framhärdat, och ni har triumferat. Er tid har nu kommit. Det betyder inte att ni har drabbats av sjukdom, fattigdom och smärta. Nu kan ni använda dessa sista dagar för att vila och förbereda er. Öppna era hjärtan till min oändliga kärlek som helar allt. Be tyst för alla de andra som behöver er trygghet och er styrka för att slutföra sina övergångar.

Jag kan inte beskriva för er den glädje jag känner när jag ser dessa slutliga prestationer förverkligas. Det är verkligen den Början till Slutet som Fader Gud har sagt. Förbered er för den nya Början i glädje och i tro.

Jag är er Skapare, Skaparen av alla Skapare, och jag sänder er de mest kraftfulla vågor av kärlek ni någonsin känt förut. Jag samlar er till mig, barnen i mitt hjärta, och jag skickar er omåttlig kärlek. Tills vi möts igen,

Första Skaparen


Via Kathryn May - 30 juli 2013.


Översättning Gertie Dahlberg.0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012