Followers

PUTIN

söndag 20 januari 2013

SaLuSa 18.01.2013


 


SaLuSa 18.01.2013
Inget har försinkat era framsteg då det Uppstigningen, och allt går framåt på ett acceptabelt sätt. Någonstans på er väg och inte alltför långt in i er framtid kommer er civilisation att helt och fullt stiga upp såsom planerat. Vid den tiden kommer ni att ha uppnått en kritisk massa, och det kommer inte att bero på något annat för framgång. Så det är nu er sak att skapa förhållandena under vilka det kan uppnås, genom att ha ett starkt fokuserande på allt som ni önskar er. Tappa inte insikten av det fakta att ni hela tiden skapar er framtid, och många parallella världar. Var säkra på vad de är ni vill ha och lägg er intention på allt som är rent och sunt, och för det bättre för alla. 

Nu efter er upplyftning är ni mer kraftfulla än någonsin, och med kuvandet av de mörka Tjänarna så finns det föga som står i vägen för uppfyllandet som ni alla har blivit ledda att tro på. Världen som ni nu känner den är fortfarande i det gamla paradigmet, och har föga att erbjuda nu när ni har vänt den ryggen. Det är dock ni som utför förändringarna och mycket har redan satts på plats för att genomföra en serie av uttalanden, som kommer att se till att ni vet att den nya Åldern har börjat. Världen är i turbulens, men planerade händelser kommer att medföra fredliga lösningar, och så behövs uppbackat av oss. Vi tänker absolut inte försvinna, då vår framtid är väldigt mycket förbunden med er.

Vi från den Galaktiska Federationen av Ljus är mer än någonsin sysselsatta, då många frågor angående förändringarna reds ut. Detta betyder förbindelser med våra allierade för att se till att våra planer kommer att leverera vad vi behöver. Våra skepp har hållit tillbaka hotet om ett kärnvapenkrig som har varit förestående vid fler än ett tillfälle på senare tid. Sådana tankar har inte längre någon plats i er värld och är vapnet som er sista kabal har använt, och det är nu nedtagna. Med tiden som kommer alla typer av krigsföring att upphöra, och full världsfred kommer att deklareras. Många industrier förbundna med sådana aktiviteter kommer att behöva vända sig mot mer användbara och fredfulla behov. Det finns ingen anledning till att oroa sig för framtiden då det gäller arbeten, då folk inte kommer att lida som en konsekvens av förändringar, då välstånd kommer att ta hand om deras behov.

Ni kommer att tas ut ur fattigdom och brist, och bli en del av ett samhälle som kommer att dela överflödet åt allas behov. Gå bara med flödet, och vet att era frustreringar och besvikelser snart kommer att tyna in i bakgrunden. Ni har kommit så långt på vägen mot full Uppstigning, vilket är helt säkrad att bli er största erfarenhet hitintills. Efteråt så kan ni mycket väl anse att ert uppdrag åt Moder Jord och dualitet som slutfört, och återgå till er hemplanet. Det kommer att bli ett val som avgör er framtid, och många kommer att fortsätta sin resa tillsammans med Moder Jord. Renandet av Jorden börjar nu på allvar, och vi är nu aktiva i detta avseende.

Ni kommer absolut att börja se mer av oss i er himmel, för då hot mot oss upphör så blir det säkrare för oss att visa upp oss. Vi vill att ni inte har några tvivel angående vår närvaro, och då kommer Först Kontakt att bli mer sannolikt att ske snabbare. Det kommer naturligtvis att göras med ett korrekt protokoll som erkänner ledarna från de olika länderna. Det är inte en fråga vi vill påtvinga, utan det är vår stora önskan att det inte förskjuts alltmer mycket. Tillsammans så har vi så mycket att göra och vi känner redan till de bland er som är passande allierade för att delta i förändringarna. Av den anledningen har en del av er redan besökt våra skepp flera gånger, men vi suddar ut minnena för att undvika en överreaktion å er sida. Då ni har annat jordligt ansvar så vill vi inte att ni blir distraherade och ignorerar dem. Det kommer att finnas gott om tid för sådana ting inom en snar framtid.

Vi delar er vision angående framtiden där er civilisation kommer att samexistera med oss som En. Där er förståelse av livet och dess sanna ändamål kommer att leda till bortförandet av alla barriärer som har hållit er separerade från varandra. Vi ser redan hur ni börjar se er själva i andra, med insikt om att i praktiken så har ni alla samma önskemål om fred och lycka. NI kan njuta av skillnaderna i varandras livsstilar, och i konsten ser ni ett sant uttryck av den inre personen. Glöm bot färg och ras, politik och religion då med tiden så kommer inget av detta stå i vägen av ett stort sammankommande. Lättheten av modernt resande och kommunikation har redan fört er samman. För de bland er som tror på sanningen av reinkarnation, så är det så mycket lättare att acceptera vad vi har hänvisat till. Ni vet att var och en av er har haft liv i många olika kulturer, i många olika länder som en del av er utveckling.

Inse att dualitet praktiskt taget har kommit till ett slut och att ni frivilligt ställde upp för att ha erfarenheter inom det, och det kan med rätta ses som ett experiment. Det har aldrig varit er sanna verklighet men en del människor har trots det så vant sig vid det att de är ovilliga att ge upp det. Det som är bekant kommer alltid att kännas bekvämt, men dualitet och 3D har tjänat sitt ändamål och håller nu på att brytas upp. Det är dock sant att de som önskar förbli i en liknande existens kommer att få sina önskningar uppfyllda. Gud har gett er fri vilja och kommer inte att den ifrån er. Enbart ni själva kommer att avstå från det då ni gör framåt genom de högre dimensionerna och blir en ren Varelse av Ljus. Då kommer ni att bli Ett med Allt Som Är och tjäna Guds Vilja. 

För närvarande är ni bara en aspekt av ert verkliga jag, och förståeligt nog förstår ni inte vilken underbar själ som ni är. Er potential är obegränsad, och det första steget tillbaka till ett erkännande av det kommer med Uppstigningen, och er återgång till fullt medvetande. Tänk stort då ni går igenom detta år och vet att det kommer att bli högst anmärkningsvärt och spännande. Ni kommer som man kanske säger ”mogna” och det förgångna kommer snabbt att blekna bakom er, och inte längre ha någon dragningskraft på er. Så släpp helt fritt och samla all er energi för att hjälpa föra förändringarna till manifestering. Var Kärlek inkarnerad och förlåt alla de som har ingått i era liv med mörker, och ge fritt av er kärlek. Det är det enda sättet att frigöra er från det förgångna, och helt fullt träda in i Ljuset. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och överlycklig över er intention att driva på framåt, och inte slösa er energi på vad som nu är förpassat till historian. Framtiden tillhör er, så se till att det i sanning är var ni önskar. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012