Followers

PUTIN

onsdag 9 januari 2013

SaLuSa 28.12.2012


 


SaLuSa 28.12.2012
Det spelar ingen roll hur många förutsägningar som görs för de ges som sannolikheter, beroende på utsträckningen av era kreativa krafter kommer de att infalla. Så vi säger att vad ni upplevde var vad ni skapade, men för de av er som förväntade er mer bevis på Upplyftningen så var det en besvikelse. Vi förstår era känslor, men processen av uppvaknande energier har inte upphört och kommer att gå än snabbare än tidigare. Upplyftandet av energier i ert Solsystem ägde rum genom upplinjeringen av er Sol med den stora Centrala Solen i er Galax, och lika många själar upplevde en effekt av det, som inte gjorde det. 

Upplyftningen ägde rum, men till er stora överraskning så finns det själar av lägre vibrationer som fortfarande är med er. Det är därför att många kunde absorbera energin och deras vibrationer lyftes upp tillräckligt för att de skulle höjas upp, men de kommer att behöva höja dem i snabbare takt om de skall förbli med er. Kom också ihåg att många själar var omedvetna om vikten av 21 december, så inte alla som upplevde något skulle ha kunna veta vad som orsakade det. Det är så att säga deras sista chans att förbli inom processen för Upplyftningen och undvika att behöva tas från Jorden, om det visar sig vara bäst för dem. Förhoppningen har hela tiden varit att så många själar som möjligt skulle kunna acceptera de nya energierna. Så vi tror att när ni erkänner det positiva slutresultatet så kommer ni att vara nöjda då fler av er själsfamilj har kunnat stanna kvar. 

Den Nya Åldern har startat och tiden kommer att visa att inget har gott förlorat på grund av hur ni har upplevt. Från och med nu kommer ni att finna mycket mer positiva resultat, då det är ni som bestämmer er egen framtid. Er personliga rening av återstående oönskade energier kan gå framåt med full fart, och ni bör inte ha några svårigheter med att vara framgångsrika. Ni är nu vid en ny nivå av lycka och glädje av att bara vara vid liv, och vet att ni nu kan gå vidare och leva ett nytt liv med mer frihet än någonsin tidigare. Som ett resultat av att ha fått energierna från den 21 december så har ni fört er mer in till Nuet och det betyder att ni kommer att uppleva mindre av tid och rymd. Då ni för er mer in i den femte dimensionen så kommer ni att inse att tiden inte längre är linjär, och ni kommer ibland att förlora allt perspektiv på var ni är och hur ni kom dit. Var dock inte rädda för ni kommer att kunna ”tänka” er själva tillbaka till var ni var. Med tiden kommer ni att börja uppfatta andra dimensioner och verkligheter, och till och med se andra entiteter som är där. 

Er nuvarande regering och andra i stort sett i den Västerländska världen är nu nära till att bytas ut, och det är en viktig handling som kommer att göra så många ting möjliga att gå framåt. De kan inte hantera den nuvarande krisen som är orsakad av att så många banker kollapsar, och det korrupta systemet som används av dem för att höja sina egna vinster genom falsk kommers. Svaren är redan kända för oss, och de nya sätten är förbereda och redo för införande på mycket kort varsel. Dag för dag kommer själar att fortsätta att växa i medvetande, och netto resultatet är att som en civilisation kommer ni att finna er själva mindre intresserade av vad det förgångna hade att erbjuda. Ni blir visare och skickligare på att upptäcka hur ni har blivit missledda under århundraden av år. Ni är inte längre beredda att acceptera mer av det samma, och kräver en ny inställning mot livet som ärar allas suveränitet och fred och överflöd. Ni behöver fritt kunna uttrycka er själva och relatera till alla andra som Ett, då enhet är vad vi önskar se att ni uppnår. 

Vi förstår helt och hållet varför en del av er är modfällda i och med att Upplyftningen var en tystlåten affär, men se de positiva aspekterna. Vi har försökt att guida er för att nå den högsta uppfattningen ni har av er själva, och av vad ni kunde förvänta er i den Nya Åldern, och vi fortsätter med denna uppmuntran. Upplinjeringen ägde rum den 21 december och ni har påbörjat en Ny Ålder med en högre nivå av medvetande. Det kommer att accelerera Upplyftningsprocessen, och ni kommer att se hur förändringar äger rum i snabb takt. Allt som ni har blivit ledda att förvänta er förebådar den Nya Åldern det kommer fortfarande att äga rum med större uppbackning än tidigare, då vägen framåt praktiskt taget är helt fri. Ni har haft stort tålamod hitintills och vi är högst tacksamma för ert engagemang för Ljuset och alla andra själar. Händelserna kommer nu att ske mycket smidigare och vi kan försäkra er att arbetet som ni har lagt ned för att föra Ljuset och Kärleken till folket har fått ett enormt resultat. 

Moder Jord har naturligtvis också lyfts upp, och kommer att gå vidare och arbeta med er för att införa den Nya Åldern. Det har funnits få incidenter med folk som har varit tvungna att lämna Jorden och det är tack vare Ljusarbetarna som har arbetat så hårt för att föra alla själar till Ljuset. Vi är glada att notera att det har frigjort spänningen och tvivlen som en del har haft, för de var så bekymrade över vänner och familj. Det ger stort hopp till de själar som hitintills har varit ovetandes om vikten av den nya perioden som ni har fört er in i. Vi vet att en del av er kommer att se bakåt och ifrågasätta varför intrycket gavs att så mycket kunde uppnås innan Upplyftningen. Vi skulle säga att vår motivation har varit att ge er varje tillfälle att avancera genom era egna kreativa krafter. 

Vi vet att Ljusarbetarna lade ned mycket tid och ansträngning på att uppnå succé, och det synbarliga misslyckandet är inte någon kritik av dem. Det finns absolut inte något fel med deras hängivelse till deras uppgifter. Det är bara att förhållandena inte uppnådde kriterierna för full manifestation av inledande förändringarna som ni förväntade er. Ja, det fanns tillfällen då ni kunde fått se hur era ansträngningar belönades, men det var ofta de mörka Tjänarna som utgjorde ett hot eller en försening som vi inte kunde ignorera. Kom ihåg att vi inte har befogenhet att driva igenom frågor såvida det inte är gudomligt utfärdat, då det är ni som guidar slutresultatet och är ansvariga för det.

Var säkra på att ingen tid har gått förlorad på grund av att föga framsteg förefaller att ha gjorts. Bakom scenen fortsätter våra allierade att vara aktiva och står nära till att införa regeringsförändringarna. De är så väsentliga för att lägga återstoden av den gamla 3D politiken bakom er, och att utnämna ledare till maktpositioner som är medvetna om behovet av enorma förändringar för att etablera den Nya Åldern. Ni kommer inom kort kunna lägga märke till hur en våg av kärlek kommer att svepa runt Jorden, som kommer att visa att er civilisation har tagit ett kvantum steg framåt. Med detta varande så, kommer det att ge en stark enhet av målsättning som kommer att hjälpa till med att etablera världsfred. Om ni fortsätter att fokusera på områden i världen som fortfarande upplever konflikter så kommer era intentioner att snart ge ett positivt resultat. När världsfred har uppnåtts kommer vi att se till att krig inte återuppstår, och kommer att genomdriva detta om så är nödvändigt. 

Med varje dag som går ökar förutsättningarna för en större uppvisning av våra skepp. Många ögon kommer snart att vändas mot fattigdomen och behoven i Mellanöstern och Östliga länder, då medlidande och förståelse placerar fokus på var de största behoven existerar. Det kommer att få regeringar att allvarligt titta på sådana frågor och att agera. Våra allierades ansträngningar kommer också att åstadkomma en omfördelning av tillgångar, som olagligt har uppnåtts. Så mycket är vid en punkt att kunna komma fram, och i och med att de lägre energierna försvinner allt snabbare så minskar risken för att förseningar äger rum. 

Mina Kära, se det som att ni inte har förlorat något alls på grund av att era drömmar inte är uppfyllda, i själva verket har ni fått mer än vad ni tidigare hade. Vägen framåt har blivit klarare och mer säkerställd, och vår hjälp kan börja ske mer öppet. Det är anledningen till att vi vill få det så att avslöjandena kommer så snart som möjligt. Då kan vi verkligen sätta igång utan förhinder. Hela utsikten har förändrats till det bättre, och era ansträngningar kommer med tiden att bli mer produktiva. Vi är naturligtvis nära er mestadels, men vi visar oss sällan, men det kommer också att ändras med tiden. Det kommer att bli ett sammankommande, och till slut kommer ni att förenas med oss, Mästarna och er familj från den Inre Jorden. Det kommer att bli en fantastisk tid för firande, och hela världen kommer att veta att vi har anlänt.

Inget händer någonsin av en tillfällighet, utan följer vart gudomligt påbud. Det finns mäktiga Varelser som utför Guds ord utan att ifrågasätta men vi förstår era tvivel och svårigheter när saker och ting förefaller att inte gå som planerat. Alla händelser kommer dock att ske och infriar löftena som har gjorts. Det är visst att det är så, då allt existerar i Nuet och väntar helt enkelt för den rätta tiden att manifestera. Det betyder att när det kommer att vara av maximal nytta för ert samhälle. Vad som kommer att hända är helt klart inte enbart för de som redan har vaknat upp, utan kanske på vissa sätt är än mer riktat mot de som fortfarande är slumrande. Nu när de lägre vibrationerna håller på att försvinna så får de en mjuk knuff och påminnelse att de har kommit till sina egna vägskäl. De måste fatta ett fast beslut angående vad de vill göra, annars kommer de inte att kunna göra framsteg i den Nya Åldern. Det är deras val och på en högre nivå så vet de undermedvetet vad som står på spel. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och låt mig säga att det inte kommer att ta lång tid innan många av er ser tillbaka på denna tid, och finner bevisen på er Upplyftning genom att känna igen förändringarna inom er själva. Ni kommer också att se det i era vänner och familjer, och inse att de skapar en mer fredfull aura runt omkring sig. Då de högre energierna fortsätter att anlända på Jorden kommer dess effekter att kunna ses av alla, då mänskligheten kommer att nå ut i Kärlek och låta mäktiga energier av Kärlek befalla de som fortfarande är i mörkret. Upplyftningsprocessen fortsätter lika kraftfullt som någonsin, och vår kärlek kommer att vara med er hela vägen. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012