Followers

PUTIN

fredag 3 januari 2014

03:01:2014


SaLuSa 3 januari, 2014
  

Vi förenar oss med er vid en spännande tid då ni går in i vibrationerna av ett Nytt År. Över hela världen finns det en förväntan på kommande tider som för med sig underbara förändringar. Det kommer att bli de som ger en klar signal att en ny era har påbörjats. I det yttre så kommer kaoset fortfarande att förefalla vara närvarande, men det rensas upp för att avslöja länge förväntade förändringar. Det är nu en tid för att ta tillfällena i akt då de visar sig, för att avslöja de nya sätten att föra folk samman så att harmoni kan återställas. Kärlek kommer att ses som energin som för bort alla spår av det gamla som har hållit er tillbaka under tusentals år.


Allt igenom er värld så sker ett renande och de gamla energierna löses sakta upp då de inte längre tjänar något ändamål. De kommer snart att inte längre kunna blanda sig i de förändringar som äger rum, som kommer att visa er utan tvivel att den nya eran är här för gott. Under en ganska så lång tid så har ni utlovats förändringar, och arbetet som har gjorts kommer nu att bära frukt. Detta år blir en vändpunkt i många liv, och det kommer inte längre att finnas några tvivel i era sinnen att kabalens dagar är räknade. De vet och är redo att erkänna sig besegrade, men det finns alltid vissa individer som inte vet något annat än att slåss till det bittra slutet.

Många avslöjanden kommer att ske som kommer att hjälpa att klara upp många frågor som ni har, och visa på den nya vägen till Ljuset som kommer fram. Var säkra på att alla nödvändiga förändringar finns på plats som kommer att trygga er framtid. Hur olika vägar väljs har aldrig varit klarare, och för många själar så är det en tid för att fatta beslut som påverkar deras framtid. Vi skickar vår kärlek till alla de som inte är redo att föra sig in i Ljuset. Var och en går på den väg som de har satt upp för sig själva, och går med vårt välsignande då de upplever precis vad som är nödvändigt för deras framsteg.

Det är inte underligt att er historia är full av möten av folk med olika uppfattningar, då de drabbar samman eftersom de inte har funnit gemensam mark dem emellan. Tiden är dock på deras sida och de kan ta så lång tid som de vill på sin väg mot fullbordan. Utanför er dimension så existerar inte tiden såsom ni känner till det. Allt är i Nuet. Det betyder att ni kan gå tillbaka i tiden och till och med in i framtiden, även om det är en projektion av möjligheter. Ni kommer att inse att när ni väl har lärt er tids-dimensionen, så blir det inte längre det sättet på vilket ni håller ordning på ert handlande och erfarenheter. Ni kommer att vara fria utan begränsningar under förutsättning att ni förstår att ni inte kan blanda er i en annan själs resa, men kan hjälpa om ni blir ombedda.

Mina Kära, er resa igen Dualitet såsom ni känner till det är nästan slut, och det blir lättare att sätta distans mellan er själva och de gamla vibrationerna. Ni kommer att bli överraskade över hur snabbt ni kommer att kunna lägga åt sidan era gamla minnen av era liv i Dualitet. Glädjen och lyckan som ni kommer att känna i de högre vibrationerna kommer att vara mycket mer stimulerande och tillfredsställande än någon annan tidigare erfarenhet. Många av er är fortfarande nedtyngda av de gamla, och kommer att behöva lyfta er själva upp och ur dem för att trygga smidiga och vidare framsteg.
Ni är i spännande tider och har tillbringat många liv för att förbereda er för ett tillfälle som ni nu har. Ni visste att ni skulle vara redo att ta en stort steg framåt, och nu har ni en stor framtid framför er. Många kommer så småningom att återvända till sina hemplaneter, efter att ha fullbordat sin tid i de lägre dimensionerna. Erfarenheten de har upplevt kommer sedan att delas med andra för att gynna det hela. En del har blivit så inskränkta efter att ha tillbringat en så lång tid på Jorden att de nästan har glömt bort att liv finns i överflöd överallt i Universum. Det finns så mycket att se och så mycket att göra, att ni aldrig behöver blir trötta på att få nya erfarenheter.

Era ögon öppnas till förståelsen att ni är stora Varelser, och ert öde är att återfå alla era chakra och förtryckta färdigheter. Bara då kommer ni förstå potentialen av en fullt utvecklad Varelse som rör sig i de högre dimensionerna. För närvarande förbereds ni för ett stort steg framåt. Det kommer att återföra er till ett tillstånd som ni var i innan er resa genom de lägre dimensionerna.

Dessa tider är mycket prövande för er, men med er erfarenhet bör ni kunna föra er igenom dem med lätthet. Följ er intuition, om ni har några tvivel och så kommer ni säkerligen inte att ta fel. Kom ihåg att många själar upplever er resa igenom er, och samtidigt så hjälper de er då de kan. Kom också ihåg att era Guider inte blandar sig i era liv såvida ni inte ber om det. De använder dock sitt inflytande för att peka er i rätt riktning hela tiden.

Jag är SaLuSa och ber er vara redo att acceptera förändringarna och ge hjälp åt de som inte är så välinformerade. Vi är med er och ger av vår kärlek och välsignelser för en framgångsrik resa.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se     


0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012