Followers

PUTIN

fredag 10 januari 2014

10:01:2014


10 januari, 2014


Saker och ting på Jorden fortsätter att skapa osäkerhet och på ytan finns det få tecken på att världsfred uppnås. Bakom scenen så spelar trots det många grupper av Ljusarbetare sina roller för att införa stabilitet och fred. Det kommer inom en ganska kort tid och detta år det mest aktiva i detta avseende. Ljusarbetare över hela världen blir säkrare på slutresultatet, och ser frukten av deras arbete. Var säkra på att Ljuset växer hela tiden och sakta lyfter upp själar till de högre dimensionerna. Detta resulterar i en klar uppdelning mellan de med de gamla vibrationerna som inte kan höja upp sig, och de som kan. Det betyder dock inte att ni slutar med att hjälpa dem, då många själar fortfarande behöver hjälp och guidande för att lyftas upp.


Jorden är i uppror och synbarligen så underkuvas Ljuset, men så är inte fallet och det växer i stället snabbt och inget kan stoppa dess avancerande. Ljusarbetare behöver vara centrerade och fokusera på sig själva och inte spåra in på de många negativa aktiviteterna som äger rum. Ni kan bli observatörer utan att distraheras av era uppgifter, och ju mer ni fokuserar er på dem desto mer framgångsrika kommer ni att bli. Ni kommer naturligt att dras till situationer där er erfarenhet behövs, och kommer inte att tvivla då det gäller vad som förväntas av er. Ni anmälde er frivilligt att vara här för er erfarenhet är värdesatt och behövlig vid sådana tider. Var säkra på att era Guider alltid finns till hands för att assistera, och kommer att se till att ni hjälper till i enlighet med era färdigheter.

Den nuvarande perioden är högst prövande då så mycket sker samtidigt, men de av er som är kallade att assistera är här för just den anledningen. Det är i själva verket vad ni har “tränat” för under ett antal liv och nu är det ert tillfälle att fullt och helt tjäna Ljuset. Under tiden så håll er centrerade hela tiden, och vet att ni kan omges av negativa energier och ändå förbli opåverkade av dem. Ni är här för att hjälpa andra att stiga upp och försöka att hjälpa de som kämpar för att hitta sin väg. Det är inte alltid lätt och det är bäst att ge assistans då det behövs, men inte att påtvinga er själva på andra själar om ni inte ombes.

Det är mycket viktigt att låta andra själar följa sin väg som de har lagt ut för sig själva. Oombett intrång kanske inte är så hjälpsamt som ni tror, och det kan ibland få en själ att lämna sin valda väg. Ni kommer att finna att folk som dras mot andra själar är bäst placerade för att hjälpa dem, och det är ett faktum att det finns ett attraherande till de av liknande vibrationer. Dessutom så kommer ni att naturligt ha era Guider som alltid är vid er sida, och som gladeligen hjälper då de blir ombedda. Även med de bästa av intentioner så är det bättre att låta en själ ha friheten att göra sina egna val, då det gäller när assistans ombeds.

Detta år kommer att bli det mest monumentala hittills då så mycket nu händer som kommer att införa förändringar i era liv. En del av er har redan hittat kontakter som är engagerade i viktigt arbete som kommer att föra dem till allmänhetens vetskap. Ni har lagt märke till att President Obama nu är mer öppet aktiv, och kan nu utföra mer Ljusarbete som förhindrar de mörka att blanda sig i såsom förut. Deras styrka har förminskats genom att ta bort deras tillgång till tillräckligt med fonder för att fortsätta deras frammarsch mot kontroll av planeten. Utan medlen för att fullt utföra sina planer så är deras led i oordning och ej förmögna att uppnå sina mål.

Undersåtarna till de mörka försöker naturligtvis fortfarande att uppnå sina mål, men med brott i deras kontinuitet, så kan de inte uppnå dem. Med deras vanliga trotsiga sätt så kommer inte kabalen att erkänna att de är besegrade. Situationen är dock sådan att de snart inte kommer att kunna skapa något verkligt hot mot Ljuset, och många förändringar till det bättre kan nu gå framåt. Det har varit en lång väg med många hinder och stopp, men det var alltid känt att Ljuset skulle segra vid slutet av denna cykel. Ni kommer att intuitivt veta om ni denna gång har inkarnerat för att vara en av föregångarna som är här för att införa förändringar. Ni är förmodligen redan tungt involverade i arbete för Ljuset och ger ivrigt av er själva för att hjälpa andra själar att stiga upp.

Med stigandet i vibrationer så kommer ni gradvis finna att fred kommer att lägga sig på Jorden. Samtidigt kommer många individer att finna att deras synsätt förändras och de söker ett mer fridfullt liv. Detta kommer snabbt att spridas då det tilltar i styrka, men förvänta er inte alltför mycket alltför snart. När folk väl inser att de kan förändra sin inställning till livet och hjälpa med att etablera en fredlig samexistens så kommer de inte att tveka att föra sig in i de högre vibrationerna.

Vi vet hur mycket svårigheterna och förseningarna påverkar er, men nu är det en tid för att stå stadigt och fast. Som ni kanske säger så är målet inom synhåll och ni har inget att oroa er för, då Ljuset inte kan besegras. Utför ert arbete med full säkerhet om att er framtid är säkrad, och att vi alltid är med er.


Tack SaLuSa,

Mike Quinsey
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se     


Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012