Followers

PUTIN

lördag 25 januari 2014

24:01.2014SaLuSa  24 januari, 2014


Som alltid så flyger tiden förbi, och rusar mot tiderna av viktiga förändringar, som är föregångare till en ny period i er historia som lämnar det förgångna bakom er. Allt går som planerat, och inom kort kommer ni att börja få de bevis ni har sökt. Tvivla inte på att krafterna för det goda hela tiden har arbetat mot de förändringar ni har lovats, och att den Nya Åldern är här. I det yttre så kommer många att bara se förvirring och hur många delar av världen är i uppbrott. De är de sista dödsryckningarna av de mörka som har slagit till reträtt. Inom kort så kommer de som i de tysta har arbetat för Ljuset att avslöja dem själva och ni kommer att veta att den Nya Åldern i sanning har börjat.Under tiden ber vi Ljusarbetarna att förbli motståndskraftiga och fokuserade på sitt arbete, som kommer att se till att Ljuset fortsätter att få kraft. Under en mycket lång tid har ni letat efter bevis på förändringarna som ni vet måste komma om den Nya Åldern skall vara på gång. Detta kommer under en viss tid att vara begränsat till en sådan tidpunkt då det är tryggt för Ljuset att avslöjas då det gäller framstegen som har gjorts. Det finns dock ett stort antal tecken överallt på att förändringarna accelererar och de kan hittas av de som ärligt söker. En del själar gör sig redan kända för sitt Ljusarbete, och var säkra på att vi skyddar dem.

Då Ljuset växer i styrka så börjar fler själar att vakna upp - deras medvetandenivåer gör det möjligt för dem att höja sina vibrationer. Vi finner redan att fler människor öppet talar om sin nyfunna förståelse, och det finns en ny iver att diskutera vad som händer på Jorden. Uppvaknandet kommer att fortsätta att växa med en hastighet som kommer att dra samman likasinnade själar. Det kommer i själva verket att skapa ett större gap mellan de av Ljuset och de icke-troende, vilket är att förvänta. Vi rekommenderar dock inte några avsiktliga försök att vidga det. Ljusarbetare kommer att behövas än mer än tidigare, för att assistera de som söker en stor förståelse av som äger rum.

En del av er har väntat en lång tid för att agera i tjänst till era medresenärer på vägen mot Ljus. Nu har denna tid anlänt och många kommer att kallas att fullborda sina livskontrakt. Var säkra på att ni inte går ensamma vid någon tidpunkt, ni åtföljs alltid av flera själar som är där för att tjäna er. Så tvivla inte på att kalla på dem när ni behöver hjälp. Om ni söker efter vissa indikationer om vilken er roll kommer att bli så oroa er inte, då den rätta tiden är kommen kommer ni inte att ha några tvivel om vad som krävs av er. Er roll kommer att bli en som ni har förberett er för under många liv och ni kommer inte att behöva tvivla på er förmåga.

Som ni är medvetna om så kommer mycket karma upp för att rensas ut under dessa sluttider, och det är en anledning till varför så mycket aktivitet äger rum. Med tiden blir det dock mindre och kommer att hjälpas på genom att föra samman många själar som hitintills avsiktligt har hållits isär. De mörka har skapat många sätt för att stoppa er att komma samman som Ett, men det kommer att förändras då det inses hur mycket ni har gemensamt med varandra. Religion har delat folk och många krig har förts på grund av de många ideologierna. Dessa problem kommer också att övervinnas när sanning kommer fram, och det inses att Alla är Ett.

Så var inte alltför oroliga över hur de synbarligen omöjliga skillnaderna mellan er kan övervinnas. När sanningen ges av de som har ert förtroende och tillit, så kommer många svårigheter att bara blekna bort. I grunden så söker de flesta av er ett fridfullt liv, och är nöjda med att leva och låta leva. Att låta andra välja sin egen väg av Ljus kommer att bli allmänt accepterat, och de kommer att kunna göra framsteg så snabbt eller sakta som passar dem. Alla kommer till slut att finna Ljuset och det finns oändliga vägar dit.

Håll en positiv inställning till allt ni gör och låt inte tvivel slinka in, då de mörka kommer att försöka få er ur kurs ända upp till den sista minuten. De kommer gradvis att försvagas och kommer inte längre ha förmågan att blanda sig i era framsteg. Sakta kommer deras kraft tas bort, och redan har de inte den auktoritet som de en gång hade. Vi observerar dem noggrant, även till den grad att de inte har några gömställen från oss. Det finns ingen utväg och de kommer att be och böna förgäves för att undvika konsekvenserna av deras agerande.

Jag är SaLuSa från Sirius och så glad att hjälpa er igenom dessa perioder av intensiv förändring. Var säkra på att hur omöjlig som den jordliga situationen kan förefalla så kommer det att övervinnas på kort tid, med vår hjälp. Medan ni av karmiska själ måste gå den väg som ni har skapat för er själva, så kan vi komma in vid en lämplig tidpunkt och hjälpa er att återställa era länder. Så var goda att inte bli nedslagna över den oreda som många år av krig har orsakat i många länder. Vi är här för att hjälpa er och rensa vägen mot en underbar Gyllene framtid.


Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se     

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012