Followers

PUTIN

fredag 2 september 2011

September 02, 2011

 SaLuSa 02.09.2011 


Mina Kära, hur underbart det var att se det stora Ljuset som kom från er önskan att hjälpa en av era medresenärer, vid hans tid av nöd. Jag hänvisar naturligtvis till Michael som blev överväldigad av er generositet, och har till följd kunnat övervinna sin kraschade datamaskin. Ofta så är det när en av er står inför en motgång som er djupaste kärlek kommer fram. Ofta är det ett sammankommande som överbryggar alla skillnader som annars skulle kunna lägga en barriär er emellan. Var medvetna om att sådana tillfällen höjer nivån på ert medvetande, och dess effekt är vittgående. Just nu så väcker det upp många som är gått igenom sina liv som sömngångare, utan att ha förstått deras sanna anledning till att vara på Jorden. För dem kommer det att bli en testande tid då sanningen med all sin skönhet kan bli en plötslig chock när den söker att byta ut de sedan länge hållna uppfattningarna. Upplyftandet är medvetet utfört på ett sådant sätt att det normalt är ett mjukt uppvaknande, men tiden är inte längre er vän och går fortare än någonsin.

När ni är vid ett högre tillstånd av medvetande så uttrycker ni er själva ganska så spontant och ni lever i ert Ljus. Det betyder att era fötter står fast på vägen mot Upplyftningen, och ni gör framsteg mot denna önskvärda nivå av Ovillkorlig Kärlek. Det är vad ni har arbetat mot sedan urminnes tider och när ni nu når målsnöret så får ni enorm hjälp från många källor. Det är därför som varje själ ges all uppmuntran att bryta sig ut ur de stelbenta uppfattningarna som håller dem tillbaka. Om de väljer att förbli kvar i de lägre vibrationerna, kan man dock anta att de inte är redo att ta räddningslinan som kastas till dem. Även om ni alla är En så har ni kommit samman genom att följa många olika vägar och kommer inte nödvändigtvis fram till slutmålet på samma gång, men era upplevelser kommer att tjäna er väl. Ni påverkas alltid av dem och i själva verket kan ni inte undvika att göra framsteg.

Vad som har noterats och är mycket välkommet är att nivåerna på det kollektiva medvetandet har förhöjts ganska dramatiskt, och det är en indikation på att ni bryter er bort ifrån de lägre energierna som göds på utav de mörka Tjänarnas handlande. De har inte längre ett sådant starkt inflytande som tidigare och försvagas i själva verket snabbt. Var förvissade om att de vet vad som väntar dem och att de inte kan stoppa hur Upplyftandet till slut kommer. Sedan vi sist lämnade ett meddelande så är i själva verket våra planer så nära en fullbordan, och våra allierade är på randen till att tvinga de mörka Tjänarna in i ett hörn. Vi förväntar oss därför ett positivt resultat som tillåter oss att gå vidare med några av de första handlingarna som kommer att leda till de nödvändiga förändringarna för att marschera vidare.

Under en tid så har vi nu närmat oss era världsledare med intentionen att få deras stöd för de förändringar som vi kommer att införa. Det finns inget annat alternativ, och det är inte längre möjligt att det gamla paradigmet kommer att återuppstå. Dess tid är förbi, och så smärtsamt som det måste förefalla för en del människor som fortfarande är illa förberedda så måste ni nu gå vidare. De flesta människor måste fortfarande lära sig vad framtiden kommer med, men de skulle bli extremt glada om de gör så. De mörka Tjänarna har gjort allt de kunnat för att hålla sanningen från er, men för dem så är det en förlorad kamp då den kommer fram oberoende av något som de gör.

Ljusstäderna, vilka ni nu börjar bli medvetna om kommer att ge er en smak av hur det är i de högre dimensionerna. De är dock mer av en karaktär av Helande Centra särskilt preparerade för att hjälpa er att höja ert medvetande. Ni kommer att ta den snabba filen för att göra er av med alla rester av er närvarande dimension som har hållit er kvar inom den. Kom ihåg att de lägre energierna inte kan existera bortom en viss nivå, och det är där som ert öde ligger. Vi, bland andra, är här för att se till att ni kommer tid, och snart kommer ni inte att ha några tvivel som helst om detta. Vi lämnar er nu med vår Kärlek och Välsignelse inför en spännande och tillfredsställande upplevelse.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012