Followers

PUTIN

fredag 2 september 2011

August 17, 2011

 SaLuSa 17.08.2011 


Det finns inget ni inte kan uppnå med ert kollektiva medvetande. Det måste dock riktas och fokuseras på er intention, om det skall manifesteras genom era skapande krafter. För närvarande höjer ni era nivåer och söker ett slut på det gamla systemet av kontroll. Detta hjälper att påskynda förändringarna och energin för förändringar kan inte förnekas. Det betyder att ni har tagit en positiv inställning och höjt er över de profetiorna fulla med rädsla som görs angående er framtid. Det finns ett antal skäl för att folk kommer till slutsatser i rädsla, och avsiktlig felinformation är den allra främsta anledningen. Den nuvarande kampanjen är riktad mot Första Kontakt genom att blanda sig i och mena på att vi kommer som erövrare och förstörare. Med ett logiskt tänkande så skulle det vara klart att om vi hade den avsikten så kunde vi ha tagit över för många år sedan då ni inte skulle kunna ha bjudit på något motstånd. Istället så kommer er historia att korrekt påvisa att vi i den Galaktiska Federationen har vid många tillfällen erbjudit att införa fred i världen, och det har förkastats av era ledare. Vi kan inte tala för andra besökare till Jorden, men vi vet att några har hyst tankar om att ta över er värld.

Den Galaktiska Federationen utgörs av civilisationer av uppstigna Varelser som har en status av Mästare. De är spirituellt utvecklade och deras energi är Kärlek och Ljus, med intentionen att sprida det vitt och brett. Vi handlar på Gudomliga direktiv SOM styr våra aktiviteter, och vi är fullt engagerade att hjälpa civilisationer såsom er egen. Ni kan förstå er position vid denna tid, och vet att ni står på randen till ett monumentalt steg i er utveckling. Vi är här för att resa med er, och även vidare då ni tar er igenom nästa nivå av dimensioner. Inget kommer att tillåtas att sätta stopp för era framsteg, och det är vårt ansvar att se till att ni tryggt uppnår Upplyftningen.

Vårt råd till er är att ignorera alla idéer om försök att överta er värld, då det inte kommer att hända. Var också försäkrade om att vi är fullt medvetna om planen hos de mörka Tjänarna att sätta igång en falsk attack, och vi kommer att se till att den misslyckas. Så mycket auktoritet har vi fått, och det skulle ha förhindrats även om det var en verklig attack som var påtänkt. Våra flottor har tusen och åter tusen av skepp och vi skulle inte stå på sidan om och titta på hur er värdefulla Jord blev skövlad. Detta ingår inte i planerna för sluttiderna, då ni har förtjänat rätten att lyftas upp och ert val av fri vilja kommer att äras. De mörka Tjänarna kan bara gå så långt då det gäller er karma, innan vi helt stoppar dem. Det är ganska lätt för oss med vår teknologi, och inte en blodsdroppe kommer att bli gjuten. Ni kommer inte att behöva stå ut med de mörka Tjänarnas agerande mycket längre, då deras dagar är räknade.

Våra allierade har ett ökat självförtroende i sin konfrontation mot de som är mot Upplyftningen och vill stoppa dess framsteg. Makten är inte med dem och deras krav på ett slut på hemliga operationer kommer snart att ge resultat. Frågan kanske måste drivas igenom, och de är fullt förberedda för alla situationer. Vi har nu våra allierade i alla länder, och det är en organisation som nu har enorm makt. Både Avslöjandena och Första Kontakt drivs på för att uppnå den sista ansträngningen som kommer att föra in dem. Var säkra på att vi gör allt vi kan för att ta oss över den där sista bron som för oss till seger.

Ni kanske har lagt märke till att ni inte har drabbats av katastrofer av en fysisk karaktär, trots de gamla profetiorna för denna tidsperiod. Vi har kunnat kontrollera sådana frågor, men vissa förändringar på Jorden måste äga rum som en del av renandet. Vad som än händer så vet att vi arbetar bakom kulisserna för att hålla skadan och dödstalet till ett minimum, och vi gör allt vi kan för att varna er i förtid om stora händelser. Då det gäller hur era vatten och har blivit förorenade så är rening en ganska enkel uppgift för oss och kan slutföras inom en mycket liten tid. Det är era föroreningar på land som utgör ett problem, men det är trots detta inom vår kapacitet. Oberoende av vilka olägenheter som ni behöver genomlida så blir det kortvarigt och vi kommer att använda vår enorma kunskap om era behov för att se till att ni ses efter.

Mina Kära, den otåliga jorden och den otåliga befolkning känner de förändrande energierna och de upprör. De kommer dock att lägga till sig då de lägre energierna gradvis transmuteras, och ni kommer att finna att ni drar de lugnande energierna till er själva. NI kommer praktiskt taget lyfta er själva upp och ur de lägre energierna, och det finns ingen anledning varför de någonsin igen skulle attraheras till er. Bakom allt som händer så arbetar Lagen om Attraherande, och ni är nu bortom den tid då ni kontinuerligt attraherade dem. Det har i själva verket aldrig funnits ett bättre tillfälle för att förhöja era vibrationer. Kommande utifrån och till Jorden så fortsätter de högre energierna att överösa Jorden i Ljus, och många av er är tillräckligt utvecklade för att kunna dra dem till er själva. Vi ser det som en underbar bedrift, och sådana individuella själar agerar som Ljusfyrar för andra.

Från upproren och andra handlingar av motstånd mot myndigheterna ser ni hur uppslitande de föränderliga tiderna kan vara. Det finns en känsla av en kunskap att samhällets struktur är på väg att kollapsa, men mycket få förstår att det är tvunget om ni skall gå framåt. Framtiden ser därför blek ut, medan den i själva verket är full av löften som kommer att etablera ett nytt samhälle som kommer att reflektera Kärleken och Ljuset som växer på Jorden. Ni är Guds barn, hur skulle det annars kunna vara, då ni är helt kapabla att föra ert verkliga jag till verklighet, vilket är ert Gudomlig jag. Ni är inte er kropp, utan en härlig Varelse av Ljus som söker vägen tillbaka till de högre domänerna, era sanna hem.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kommer för att ge er försäkran om att ni är älskade och en del av den stora familjen av Ljus som väntar på er återkomst. Väldigt få av er är tillräckligt privilegierade att känna till er sanna bakgrund, och varifrån ni kom för att ta del av dualitet. Detta kommer snart att förändras, och många av er kommer att ha en chans att träffa de som väntar på en familjeåterförening med er. Ni har kommit från många olika civilisationer, för att ge av era egna särskilda färdigheter och kunskaper för att lyfta upp förlorade själar på Jorden. Er resa är nästan slut nu, och firandet är på väg att sätta i gång.Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012