Followers

PUTIN

torsdag 29 september 2011

September 7, 2011

 SaLuSa 07.09.2011 


Vi ser hur många av er skapar en atmosfär av lugn runt omkring er, och det är mycket nödvändigt vid en tid av förvirring. Ni har fördelen att veta att vad som än händer eller hotar er frid så kommer det att bli ett tillfredsställande slutresultat som manifesteras och har utlovats. Då ni nu närmar er de slutliga dagarna av kaos, så vet att det bara kan löpa ut till en viss grad innan vårt inflytande och auktoritet tar över. Vi är mycket mer aktiva än vid något tidigare tillfälle, då vi inriktar våra allierade till sina slutliga positioner från vilka de kommer att lansera deras övertagande från de mörka Tjänarna. Ni kanske inte ser oss i ett tidigt skede, men var säkra på att vi kommer att vara där med dem.

Vår mäktiga position är instrumentet med vilket ett samarbete uppnås med era ledare, särskilt då vi för fram svaren som kan övervinna de globala problemen som är så enorma att de inte har några svar för dem. Vi har lösningarna och uppbackandet av Skaparen och det representerar ett starkt medel för att övertala. Bara för att vi kommer i fredliga avsikter så betyder det inte att vi kan ignoreras, då i slutändan så kan vi vara ganska så beslutsamma utan att ta på oss någon form av hot. Vi kommer snart att bli presenterade som den Galaktiska Federationen och vår roll i ert Universum kommer att bli helt och fullt förklarad.

Som ni kanske inser så är inte vår roll att blanda oss i det karma som utsuddas vid denna tid. Många av er har tagit på er en hel del i detta liv, och det är inte vår plats att ändra riktning på det. Med Upplyftningen i sikte för de som har valt den vägen så vill ni helt klart gå vidare efter att ni har klarat upp all karma som kvarstår. Kunskapen om detta bör göra det möjligt för er att ta på er det med absolut självsäkerhet, då om ni hanterar det dåligt så skapar det med all säkerhet mer karma. Var snälla och låt andra ta hand om sina problem såvida ni inte blir tillfrågade att ge hjälp eller råd och undvik att dras in i problemen onödigtvis.

Vi behöver er som bärare av Ljuset, mer än någonsin då ni blandar er röst med dem som sprider rädsla, inte med intention utan genom brist på förståelse. Även om ni inte har det klart med den exakta tidpunkten för händelserna, så vet ni tillräcklig för att lugna ned dem som är förvirrade. Huvudpoängen är att de gamla system är otillräckliga för den nya cykeln som står för dörren för att manifestera. Så stora förändringar är väsentliga för att bana vägen för den Nya Åldern. Det kommer till slut att leda till den Gyllene Åldern, vilken är bortom er nuvarande fantasi. Vi skulle likna det till hur en grottmänniska skulle förstå era nuvarande liv idag. Undren och skönheten finns det ingen liknelse till på Jorden, och energierna som överflödar överallt är spännande och alltid upplyftande. Vid den tidpunkten kommer era medvetandenivåer att också ha lyfts upp till höjder som skulle kunna kallas Galaktiska. Ni har vaknat upp till sanningen och inget kommer att undanhållas er, till skillnad från nu då så få av er ens har fått en glimt av det.

Ni är känslosamma Varelser som har känslor som förändras på ett ögonblick, och det är en del av era upplevelser som ni lär er att kontrollera. Denna aspekt av era liv har lett till så mycket ledsamheter och ånger, men ökar er nivå av medvetande. Svaret är att alltid leva i ert Ljus då det är möjligt, och om ni kan vidmakthålla det så kommer ni att finna att Kärlek kan övervinna alla problem. När ni förstår vilka ni verkligen är och ändamålet med livet så blir det någorlunda lättare att hantera utmaningarna i livet. Ni upplever nu upprörande tider men vi vet att ni kan klara av dem om ni förblir lugna. De närmast månaderna erbjuder möjligheten att införa långtgående förändringar, och ni behöver vara alerta och redo att leva som en som leder vägen. NI har Ljuset på er sida, så det finns inget att vara rädd för.

Energierna fortsätter att höjas upp på Jorden och det hjälper för att lindra effekten av de fysiska förändringarna som nödvändigtvis måste äga rum. En dag så kommer ni att se tillbaka på denna period i era liv och förundras över ert mod att ha tagit på er dualitet. Ni kommer också vara glada att ni gjorde då det kommer att ha ökat ert medvetande med storm steg. Överallt i Universum så handlar livet om att uppnå erfarenhet, men det snabbaste sättet är genom att vara på nivåer som verkligen utmanar er.
Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan 
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012