Followers

PUTIN

torsdag 29 september 2011

September 28, 2011 


SaLuSa 28.09.2011 


Det finns inga tvivel om att det inte bara är tiden som går fortare, utan viktiga händelser som är nödvändiga når också en klimax. Det bådar väl för den närstående perioden, vilken är accentuerad av Kärleksvågen 11.11.11. Goda nyheter sprider sig nu fortare än någonsin bland Ljusarbetarna, och nätverket av information fortsätter att expandera. Allt pekar på en spännande tid framöver och uppfyllandet av era förväntningar. Energin för förändringar kan inte stoppas och vi kommer att se till att den förblir obehindrad från de som motsätter sig den. Vi är i reguljär kontakt med era ledare och även om en viss tveksamhet visas så samarbetar de i allmänhet med oss. Världen står på randen av en kollaps, och de inser att bara ett helt nytt sätt kommer att ge en utväg. De mörka Tjänarna tror att det är till deras fördel och deras mål är att ta över, men vi har vänt på spelet för dem för att införa Upplyftningen.

Folket har som förväntat rest sig upp mot de som orsakat de förhållanden som har hållit er under deras kontroll. Det är ibland en smärtsam process av förändringar, men oundvikliga då ni bryter er ut ur deras grepp om er. Vi förhindrar att de mörka Tjänarna använder sig av sådana tillfällen för att föranleda våldssituationer, och skapa ett falskt intryck av de som demonstrerar. Vi ser er som mycket återhållsamma och försöker att hålla dem så fredliga som möjligt. Det är er rättighet att demonstrera, men myndigheterna är rädda för en sådan opposition mot dem. Det är därför som de försöker att förhindra att sådana nyheter blir rapporterade. Det kommer dock inte att spela någon roll då förskjutningen mot förändringar har gått så långt att de har tappat kontrollen. Det hjälps också av stora Varelser som använder sitt inflytande för att se till att ledarna är inspirerade av rätt anledning. Var säkra på att mycket mer hjälp ges än ni inser.

Det finns ett vacker Ljus som sprider sig över Jorden som länkar samman många grupper, vilka i sin tur attraherar fler människor. När som en del har varit omedvetna om konfrontationen mellan mörkret och Ljuset så finns det nu något som rör sig inom många och de vaknar upp. Det kommer att hjälpas av den mäktiga flodvågen av energi som 11.11.11 kommer att föra till er alla, inkluderande Moder Jord. Det finns ingen väg tillbaka och varför skulle ni så vilja, när en sådan underbar framtid väntar på er, som kommer att sätta er fria från cykeln av dualitet. Varje själ bestämmer själv sin framtid och ni kommer att ges fri vilja. Vara guidad av er intuition och håll er till er egen förståelse av vad som ligger framför er. Från att ha varit mycket begränsade under er tid på Jorden, så blir ni nu plötsligt förberedda för att bli Kosmiska Varelser. Se till oss och se er framtid i oss, för det är er sanna potential. Vi är Mästare, och ni kommer också att föra er upp till högre nivåer av medvetande, vilket kommer att återföra er till er tidigare status. Många kommer att tvivla på att de kan göra så, men vi försäkrar er att det är ert öde.

Vi vill att ni bär Ljusets mantel hela tiden, och vara den ni är utan att vänta på Upplyftningen. Håll er lugn och fridfull i mitten av osäkerhet och förändringar, och då gör ni allt som kan förväntas av er vid denna tid. Det dröjer inte länge innan livet vänder till det bättre och ni kommer då att med säkerhet veta att slutakterna äger rum innan ridån går ned för att sätta ett slut på denna cykel av dualitet. Ja, många upplever hårda tider, men ni kan trösta er med att ni visste att sluttiderna skulle bli mycket prövande, och att ni skulle ta er igenom dem.

Världshändelser bildas nu för att ta ett plötsligt steg framåt, och det kommer att lyfta ert humör då mycket sätts upp om vilket ni är omedvetna. Vi annonserar inte våra exakta intentioner, då det fortfarande finns de som kan blanda sig i vårt arbete. När vi väl bestämmer oss för att gå framåt kommer vi dock inte längre att tolerera någon inblandning och det kommer att stoppas. Vi använder oss inte av våld, utan fredligt övertalande och vi använder aldrig hot. Så, ni kan nu se framemot ett par veckor med förväntningar innan ni alla upplever 11.11.11, och det kommer att föra med sig en kraftig energi som märkbart kommer att lyfta upp många, många människor. Ni kan se det som påbörjan av den nya perioden av Ljus som kommer att signalera öppnandet av Vägen mot Upplyftningen.

Ni har upplevt mycket och kommit långt eftersom ni är här vid en sådan högst väsentlig tidpunkt och vikten av det hela kommer snart att sjunka in hos er alla. Se framemot att träffa oss och era förfäder från den Inre Jorden, vars närvaro har undanhållits från er, liksom så mycket kunskap som avslöjar sanningen om er själva. Tiden för ett döljande av sanningen är förbi, och i framtiden kommer ni att få all information som berör er kontakt med oss och den gudomliga planen för er. När ni på så sätt är beväpnade med sanningen kommer det att skingra alla återstående tvivel som ni kanske har angående sanningen. Nu när fler själar vaknar upp från deras stora slummer så kommer er kunskap att bli ovärderlig då ni ger de försäkringar som sätter dem på Vägen mot Ljuset. Hitintills så har det varit svårt att finna sanningen bland all den falska informationen. Under många århundraden har ni blivit överväldigade utav Kyrkan och Staten som har styrt er utbildning, och satt er i en position där ni har blivit beroende av dem för all kunskap. Nu är ni tillräckligt beväpnade med sanning för att kunna bygga vidare på det och bryta er ut från greppet som de har haft över er. Många av er har en extremt stark intuition och ni kan använda den för att mäta era uppfattningar gentemot andra själars för att hjälpa er att se vad som är sant och falskt. I sanning så har ni all kunskap inom er och de högre sanningarna som ni har undermedvetet är inte nya för er. Lita på er själva i alla situationer, men var ändå redo för att en större sanning kan avslöjas.

Jag är SaLuSa från Sirius, och så glad att framstegen nu går fortare då ni har varit tålmodiga under en så lång tid. Den slutliga kampen mellan mörkret och Ljuset äger rum på mer än en nivå, och på den fysiska sidan så har våra allierade visat sig vara segerrika, och har förhindrat ett sista desperat försök att skapa kaos. Vid de högre nivåerna så har kampen redan vunnits, då Ljuset omger Jorden, och fortsätter att snabbt växa. Allt är väl Mina Kära, och de som är känsliga bland er upplever hur de inkommande förändringarna närmar sig manifestering. Vi går med er alla i Kärlek och Ljus.
Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012