Followers

PUTIN

torsdag 29 september 2011

September 16, 2011

 


SaLuSa 016.09.2011 


Vårt uppdrag och varit förbundet med er under en lång, lång tid. Vi har följt era framsteg till och med tillbaka ifrån era tidigare civilisationer, och de mest närliggande som ni känner till är Lemuria och Atlantis. Vi har alltid haft ett inflytande på er utveckling, men bara i den utsträckning som vi tillåts. Faktorn av fri vilja har spelat en viktig roll i era upplevelser och vi vill inte blanda oss i vad ni har skapat av den anledningen. Guidande är tillåtet och assistans till Moder Jord har varit mer direkt på senare tid. Skaparen utfärdade att Upplyftningen skulle avsluta er cykel av dualitet, och vi har äran och ansvaret att se till att ni tar er igenom till fullbordan.

Vi skulle vilja påpeka att i motsats till era tidigare cykler så har vi haft auktoritet att blanda oss i på ett bestämt sätt. I annat fall skulle de mörka vid det här laget helt förstört Jorden och allt liv på den. Denna gång så är det slutet på era upplevelser i dualitet, och det är därför som ni snart kommer att träffa era förfäder från den Inre Jorden. Då det gäller era medvetandenivåer så har ni gått tillräckligt framåt för att kunna återknyta er förbindelse med dem och lära er om er gemensamma historia. Det blir inte helt och hållet nytt för all, då kontakt har tagits med dem då och då av de som har funnit en väg till Inre Jorden. De mest kända är Admiral Byrd och Colonel Billie Faye Woodard, vars upplevelser är väl dokumenterade.

Mina Kära, sanningen kan ibland vara mycket mer extraordinär än fantasin, även om era författare ofta har varit inspirerade att avslöja den för er. När ni ser tillbaka på Star Trek så är det ett sådant TV program som medvetet eller på annat sätt förberett er för vårt kommande. I den Galaktiska Federationen så finns det ett otal civilisationer som är högst mänskliga i utseende, men också de som är helt annorlunda. En sak som de alla har gemensamt är en nivå av spirituellt medvetande som har gjort det möjligt för dem att förena sig med oss. Ni måste därför träffa dem för att uppleva deras flödande energi av kärlek, och all rädsla kommer omedelbart att dunsta bort, då utseendet kan vara missvisande.

Vi skulle vilja påminna er om att er civilisation har blivit accepterad som medlem i den Galaktiska Federationen, men det gäller naturligtvis bara de bland er som har en tillräckligt hög medvetandenivå. Det är ingen som väljer ut, då er beredskap kan ganska lätt urskiljas av oss, och denna ofta citerade Lag av Attraherande spelar en roll. Vi vill skynda på att lägga till att alla själar kommer till slut att nå den högre nivån, och tidsfaktorn är inte av betydelse då ni har en evighet att göra så. Huvudfaktorn är förbunden med vad ni väljer att uppleva och hur länge som ni väljer att göra så. Kom också ihåg, att ni en gång var Ljusvarelser av en mycket hög status. Ni var ivriga att uppleva de lägre vibrationerna, med vetskap om att det skulle expandera ert medvetande och göra det möjligt för er att hjälpa andra som följer i era fotspår.

Livet är ett enda stort äventyr som aldrig tar slut, då Skaparen för evigt drömmer till existens fler och fler skapelser. Framför er ligger stora utmaningar och möjligheter för att tjäna andra. Att vara i tjänst till jaget kommer snart att övergå till att vara i tjänst för alla själar och ni kommer att finna att ni blir en del av ett gruppmedvetande. Det är den naturliga vägen för utveckling, tills att ni till slut blir En med Källan av Allt Som Är. Men med era mått mätt så är det långt borta och ni har en lång väg att resa.

Jag är SaLuSa från Sirius, och skulle säga er utan att låta nedlåtande, att den Mänskliga Civilisationen har varit på nivån av en Skola för Spädbarn. Det har varit resultatet av att ni har förlorat era högre medvetandenivåer, vilket hände då ni sjönk ned genom de olika dimensionerna till var ni nu är. I själva verket har ni gjort underbara framsteg på bara 30 år eller så, sedan den Harmoniska Konvergensen. Var säkra på att ni har arbetat hårt för att lyfta upp er själva, och ni har lyckats. Det har alltid funnits hjälp för er, och många själar har svarat på kallelsen och förenat sig med er på Jorden. Resultatet är att ni har blivit sanna Varelser utav Ljuset, och vi älskar er beslutsamhet att uppnå Upplyftningen.

Välsignelse över er och alla.Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012