Followers

PUTIN

fredag 2 september 2011

August 19, 2011

 SaLuSa 19.08.2011 


De kritiska tiderna är nu här och vi driver på för att påbörja vad som till slut kommer att leda till monumentala förändringar i era liv. Mycket av vad ni tar för givet kommer att behövas förändras, för att ge plats för det nya som kommer att lyfta er upp och sätta er på vägen mot Upplyftning. Förändringen kommer att äga rum under en remarkabelt kort tid med er mått mätt, då det är välplanerat för att hålla olägenheterna för er till ett minimum. Så sätt åt sidan er oro och era bekymmer, då det hela kommer att gå bara bra och föra er in i en serie av upplevelser, sådana som kommer att visa sig vara högst acceptabla och spännande då den nya Åldern påbörjas.

Vi vill att ni ser förändringarna som en möjlighet för att lämna bakom er allt som inte är önskvärt, och njuta av de fördelar som kommer, vilka kommer att lyfta upp er. Bli inte upprörda över vad ni förefaller att förlora, då ni kommer att få så mycket mer ut av det hela. Det är på sätt och vis olyckligt att ni kommer att nå ett djupt kaos, men det är nödvändigt för att väcka upp många själar till deras belägenhet. De förstår fortfarande inte att de är fångar i sina egna hem och vad de ser som frihet är en illusion. Detta kommer dock att snabbt förändras när vi väl sätter igång, och ni kommer att bli ytterligt förvånade över hur mycket av kontrollapparaten som vi tar bort, vilket har onödigtvis sats på plats.

De mörka Tjänarna har varit listiga i sin plan för att utöva komplett kontroll över er. Och detta till den grad att få av er har misstänkt att det fanns en plan för att förslava er genom att ta bort era rättigheter. Tro oss Mina Kära, det hela var långt gånget och nära till fullbordan, med ett försök att skapa en situation som skulle ha lett till undantagstillstånd och total kontroll. Var lugna, saker och ting är nu i våra händer och deras maktbas hålls tillbaka och är under kontroll. Som vi så ofta informerar er så kommer absolut inget att tillåtas störa er Upplyftning. Vi är här för att se till att allt går som gudomligt planerat, och det dröjer inte länge innan ni kommer att få veta detaljerna. Våra handlingar kommer att genomföras öppet och inget kommer att gömmas från era ögon. Våra skepp fortsätter även nu att göra mer uppvisningar med fler av dem som visar upp sig över större städer. Det finns inget tvivel nu att vi bevisar vår fredliga närvaro.

Återstoden av detta år har hela den fulla potentialen att bli en speciell tid i er historia. Händelserna kommer helt klart att peka på vår framgång att övervinna motståndet mot vårt kommande. Under detta århundrade har det i själva verket blivit ett uppsving av stöd för oss. Folk blir mer lugna och rädslan för oss har i mångt och mycket försvunnit, i själva verket finner vi att vi blir välkomnade mer än någon vid någon annan tid i det förgångna. Vi är inte här för att driva er till att acceptera oss utan vi är er sanna familj, och vi kommer att låta vara själar som inte vill veta av oss att skapa sin egen framtid. Alla själar oberoende av deras uppfattningar kommer att ses om, och i framtiden kommer de att finna sig i ett perfekt tillstånd som reflekterar deras önskningar och behov. Något som inte kan förändras är den pågående utvecklingen av er alla, och oberoende av vilken utveckling som ni väljer så kommer det till slut att få er att marschera vidare. Ni kan gå framåt eller bakåt, och till och med sidledes och det gör ingen skillnad för er oundvikliga frammarsch mot Ljuset.

Det är viktigt för alla själar att inse att ni först och främst är gnistor av Gud som har valt att uppleva dualitet. Ni kommer alltid att ha den fulla potentialen att återgå till Gudom, och ni förlorar aldrig den förbindelsen. Det faktum att ni för närvarande är från Jorden betyder inte att ni förblir så för evigt. Ni kommer att finna att ni har haft liv i många olika planetariska civilisationer, vilka ni har valt. Det är därför som vissa, såsom Plejaderna och Sirius civilisationerna påstår att de har många från dem på Jorden för närvarande, och kommer för att förnya sina band med dem. Det förklarar varför det är högst naturligt att vi kommer till Jorden, vid ett sådant viktigt tillfälle för att hjälpa er. Vi är redan en del av era liv, och skall fortsätta att vara det.

Tanken att allt är i Nuet är ett svårt koncept för en del av er, men ju mer ni förstår att utanför Jorden så är tiden inte linjär, så bör det kunna förstås. Allt som någonsin fanns finns fortfarande och ni kan gå tillbaka eller framåt i tiden, såsom ni kan beskriva det. Eftersom ni också kan resa ögonblickligen genom tankekraft så försvinner idén att ni kan fortsätta att markera det förgångna och framtiden som separata. Det finns många olika tidslinjer som sträcker sig in i oändligheten, och ni kan bokstavligen hoppa från den ena till den andra. Det expanderar era hjärnor eller skulle ni säga att det blir för mycket för era hjärnor, och inse att det inte finns något slut på skapelsen. Den fortsätter nu liksom alltid tidigare och sätter framför er potentialen för aldrig upphörande möjligheter att utforska livet, i alla dess olika former.

Kan ni se att om ni sätter ting i ett perspektiv så är er kvarvarande tid i dualitet bara ett ögonblick och i verkligen inte något att oroa sig för. Framför er ligger en brilliant framtid där ni helt och fullt kontrollerar ert liv. Det kommer att bli enligt ert gillande och föra till er de mest underbara upplevelserna och fullständig glädje och lycka. Ni kommer att kunna göra precis såsom ni vill och njuta av vad det nu är som ger er glädje och tillfredsställelse. Ni kommer dock att underställas Universal Lag, som ni kommer att fullt förstå när ni väl har uppnått fullt medvetande. Sälen som ni lever i medan ni är på Jorden har varit så begränsande att ni har glömt bort att ni är en Universal Varelse. Så tänkt stort och kräv tillbaka er skapande makt och inse, som vi ofta har sagt till er, att det i verkligheten inte finns något som ni inte kan uppnå. Tro på er själva och låt inte någon förringa den sanna potential som ni har, som gradvis ges tillbaka till er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och önskar att ni kunde se er själva som vi ser er. Vi ser ert Ljus och önskningar att övervinna mörkret som intagit era liv. Vi vet att ni kommer att övervinna de lägre energierna och träda ut ur dem som en härlig Varelse av Ljus. NI är Gudar, men har inte än accepterat en sådan hög utmärkelse, då inget skulle förefalla mer osannolikt i er nuvarande erfarenhet. När ni väl har återfått fullt medvetande så kommer ni dock inte att ha några tvivel alls. Vilka enastående tider det är som ni genomgår, och det finns mycket mer som kommer.Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seOriginals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012