Followers

PUTIN

torsdag 29 september 2011

September 12, 2011 


SaLuSa 12.09.2011 


Det är en fråga om att vänta ut tiden, då ni ser hur saker och ting går framåt med rask fart, vilket är överraskande med tanke på var ni var bara för ett år sedan. Medan ni hade hoppats på de svåruppnåeliga uttalandena om Avslöjanden, så var vi också upptagna med fullbordan av andra nödvändiga faktorer. Resultatet är att när vi väl sätter igång så kommer ni att känna det något som om ni är på en berg-o-dalbana. Det blir dock en njutbar upplevelse och det kommer att föra er framåt på en våg av lycka. Livet kan inte pågå mycket längre såsom det är, men om ni är upplysta så vet ni vad ni kan förvänta er, och det bör hålla ert mod på en hög nivå.

Vid en tid då era minnen av en ytterst chockerande dag i er historia har återupplivats så behöver ni hålla era blickar på Upplyftningen. Känslorna av sorg som uppstod då kommer fram igen. Det kommer att åstadkomma illvilja mot det som anses ansvariga, men det blir en balansering på grund av de som känner till sanningen. Under den tid som har gått sedan 9/11 så har många lärt sig att sanningen har föga gemensamt med den officiella versionen. Detta i sig självt kan åstadkomma vrede mot de som utförde en sådan ond handling mot sitt eget folk. Vi ber er dock att låta ödet se till vad slutresultatet blir, då ingen kan gå ostraffad för brott mot mänskligheten. Se på det med en viss grad av likgiltighet, men inte för att ni inte bryr er, utan för att ni kan ta det som det kommer. Ljuset behövs nu precis lika mycket som någonsin.

Vi har sett hur ni har hanterat de mörka Tjänarna såsom vi förväntade oss, då Ljuset inte kan hållas tillbaka för evigt. Det har växt trots försöken att skapa rädsla och många distraktioner. Ljusets armé har visat att den är mer än en match mot den mörka armén. Planen för er spirituelle upplysning gjordes för länge sedan, och det Ljusa Brödraskapet såg till att många stora Varelser inkarnerade på Jorden för att införa ett nätverk av Ljus. Vi talar om alla ni som vaknat upp till era uppgifter, men ni kanske inte än inser vilken viktig roll ni har spelat. Underskatta inte er själva, eftersom ni är en del av ett superbt lag som tyst arbetar utan att söka berömdhet och uppmärksamhet, och ni älskas innerligt av oss alla som har en överblick över er.

Moder Jord har på senare tid varit relativt tystlåten, men det kommer att förändras då hennes behov för renande blir alltmer brådskande. Vi är fullt medvetna om vad vi kan förvänta oss och vi samarbetar med henne. Det blir absolut inte några katastrofala händelser som en del har förutspått, och det är bäst att komma ihåg att många ändringar har skett för sluttiderna. Ni får äran för en del av dem, då medvetandenivån har höjts anmärkningsvärt på senare tid. Se helt enkelt framtiden som full av möjligheter och förvänta er bästa möjliga resultat, och på det sättet kan ni fortsätta att göra tillägg till det existerande Ljuset och inte ha något att frukta.

Som vi så ofta ber er, håll ert fokus helt och hållet på resultaten av förändringarna då de kommer att lyfta upp er mycket snabbt, och hantera först de större som håller er tillbaka. På det ena eller andra sättet så har bristen på pengar blivit den mest oroande faktorn, då det har återverkningar på alla. Vad regeringarna kommer att få lära sig är att vad de än gör för att försöka att återställa det gamla finansiella systemet så kommer det inte att fungera. Det har kollapsat under en lång tid och bara burits upp genom att trycka mer pengar, vilket inte är en långvarig lösning. Våra allierade har etablerat en ny struktur som kommer att se till att det inte blir någon upprepning av det finansiella fiaskot som ni är involverade i. Det kommer att bli framgångsrikt eftersom det erbjuder en trygg väg ut ur det hela innan problemen blir än mer allvarliga.

Vi väntar på olika ledare att acceptera att de inte har något alternativ, annat än att gå med på planerna för Upplyftningen eller att avgå, då de rätta människorna måste leda er igenom de slutliga dagarna. De kommer att vara motiverade av sin önskan att leda er ut ur den röra som ni nu befinner er i, och sätta på plats ett system som respekterar era rättigheter och er suveränitet och vi kommer naturligtvis att arbeta med dem.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att ni känner närheten av Upplyftningen, och vägen mot lyckan öppnas upp så att vi kan gå hand i hand med er, i Ljus och Kärlek. Välsignelse till er all Mina Kära.
Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012