Followers

PUTIN

fredag 21 oktober 2011

Octobre 17, 2011 


SaLuSa 17.10.2011 


Det går inte en dag utan att ytterligare utvecklingar uppnås av våra allierade, och det påskyndar tiden för när vissa positiva handlingar kan utföras för att sätta ett stopp på de mörka Tjänarnas aktiviteter. De försvagas redan genom att förlora kontrollen av deras kommandobaser och vi kommer att fortsätta att assistera våra allierade tills att hotet mot er inte längre existerar. Olika grupper är ansvariga för att hantera de olika utmaningarna som ni står inför, och var säkra på att allt är väl och går enligt planerna. Nederlag är inte ett ord som de mörka Tjänarna kan tänka sig då de ser sig själva som oövervinnliga. De blir dock tvungna att inse den oundvikliga förlusten av makt och efterföljande kollaps. Vi erbjuder dem en utväg och tror att de kommer att acceptera när det blir uppenbart att de inte kan undvika nätet som dras år runt om dem.

De plötsliga förändringarna i maktstruktur är till en stor del tack vare de länder som har kommit samman för att bekämpa den sista kabalen och förhindra deras förrädiska planer för att annihilera er civilisation. Faran är nu över, men skulle i vilket fall som helst inte tillåtits. Ni har vaknat upp så mycket på senare tid att ni har förtjänat rätten att avsluta denna cykel med Upplyftning. Möjligheten för andra resultat har för länge sedan övervunnits och den gudomliga interventionen har sett till att ni kommer att resa på en trygg väg mot sluttiderna. Så det finns inget utrymme för rädsla eftersom vi snart kommer att ta befäl över Jordens aktiviteter, och ni kommer att åtnjuta fördelarna av allt som har utlovats till er.

Folk för sig alltid hemåt, men vid denna specifika tid så är det mer betydelse, eftersom ni behöver vara precis där ni behöver vara för det slutgiltiga loppet till Upplyftningen. De flesta bland er är redan etablerade där ni är för närvarande och även om ni tänker er att flytta så kommer det inte att hända om det inte är i ert intresse. I själva verket så är hela ert liv ett resultat av er livsplan, till och med var ni arbetar och de vänner ni har. Det kan förefalla att ni alltid har kontroll och utövar er fria vilja, men ni är undermedvetet medvetna om de beslut som ni behöver fatta för att hålla er inom er plan. Ni har redan fattat de stora besluten då det gäller om ni önskar att lyftas upp, även om ni inte är säkra på era intentioner vid denna tid. Fri vilja är fortfarande ert slutliga ord i frågan, men i normala fall så går ni inte utanför vad ni hade planerat. Era Guider gör också sitt bästa för att förmedla till er vad som är bäst när ni fattar era beslut.

Många människor finner det underligt och svårt att acceptera att livet är så välorganiserat, men kom ihåg att det är nödvändigt om det skall vara utvecklande. När allt kommer omkring så är målet med er erfarenhet att vidareföra er utveckling, så att ni kan höja era vibrationer och lämna dualitet. Många, många av er har gjort detta och är redan på god väg mot Upplyftningen. Det gör det mycket lättare att ta sig igenom denna nuvarande period, då det betyder att ni kan vara på Jorden men inte av Jorden. Ni kan behålla lugnet runt omkring er utan någon fruktan över huvud taget, och var än ni går så sprid Ljuset. Er närvaro och tusen och åter tusen som ni, banar vägen för de många andra att följa efter. Ni är så viktiga i sammanhanget och än mer så när uttalandena görs som erkänner vår närvaro. Folk kommer att ställa många frågor och era tjänster kommer att bli väl uppskattade.

Tidvis kommer ni att bli överväldigade av vad som händer, då till exempel när vi från den Galaktiska Federationen och folket från den Inre Jorden träffar er, och era Guider och Mästarna ger sig till känna. Det kommer att bli en oerhörd tid som kommer att vara så annorlunda från allt annat ni hitintills har upplevt, och en av kontinuerligt upplyftande och lycka. När väl förändringarna startar så sker allt mycket snabbt, och det blir en serie av stora perioder med aktiviteter som för till er de fördelar som ni har utlovats. Ni kan redan se riktningen i vilken saker och ting går och vi vet att ni med intresse observerar utgången av de finansiella problemen, vilka har fört världen till randen av kollaps. Det är ganska uppenbart att ni aldrig kan återgå till de gamla sätten, och våra allierade väntar vid sidan om på tillfället att göra ett inträde med en helt ny inriktning.

Vi lovar er att vad än era personliga problem eller behov är så med tiden kommer ni alla att lyftas upp till nya nivåer av välstånd. När ni lämnar dualitet bakom er så blir det som ni säger på en hög ton, för ni kommer vid det laget att ha tagit ett enormt steg framåt. Vi kommer redan att träffat er och våra skepp kommer att vara lika vanliga i ert luftrum som era flygplan är idag. Då ni har vant er vid vår närvaro blir det lättare att vara med er. Vi kommer att uppvisas via er nyhetsmedia och vi kommer att visa upp oss många gånger för att bekanta er med de uppgifter som ni står inför, och också ge er en förståelse av våra hemplaneter och kulturer som ni kommer att finna inte är så annorlunda från era egna. Det är inte att ni inte har någon kunskap, eftersom under många år så har det tagits många kontakter med er. En del av er har varit lyckligt lottade och bjudits ombord på vårs rymdskepp och fått resa långt bortom er Jord.

Vi tror att ni lätt kommer att blanda er med oss och vi kommer att arbeta tillsammans hela vägen mot Upplyftningen. Bortom denna tid så kommer ni att ha blivit mer lika oss och många av er kommer att förena er med den Galaktiska Federationen och resa runt Universum med oss. Ni kommer att ha blivit kosmiska med en avancerad nivå av medvetande och helt annorlunda från hur ni är idag. Det är då som ni kommer att inse att ni är den stora varelse som vi har informerat er om. Det blir ingen skillnad mellan man och kvinna och så småningom kommer ni i själva verket att bli androgena, med en perfekt balans mellan både könen. Det kommer med kroppsliga förändringar och förfinandet av den, då det blir av en mycket högre vibration. Era kroppar förändras i själva verket nu sakta och kommer att fortsätta att göra så då era vibrationer förhöjs.

Tro oss Mina Kära, ni inträder i en helt underbar period, och kommer att få uppleva högst spännande upplevelser, vilka snart förpassar det förgångna till historian. En del jordliga upplevelser är naturligtvis vackra och ni kommer att hålla fast vid en del minnen. Upplevelserna i framtiden kommer dock att överskrida dem alla, då livet blir en stor välsignelse full av ren sagolik, glädje och lycka. Ni kommer att bättre förstå Kärleken som genomtränger allt runt omkring er, och er plats med Gud och varifrån ni kom och vart ni är på väg. Religioner kommer inte att spela någon roll då ni kommer att finna er Gud inom er tillsammans med all kunskap.

Jag är SaLuSa från Sirius och har aldrig tidigare känt mig så nära till er då vårt Ljus förenar sig med vårt. Dit vi alla är på väg existerar allt inom Ljuset och i absolut harmoni. Ni kanske måste uppleva det för att tro på det, men ni kommer att tappa andan när ni gör så. NI kommer inte längre att känna er separerade från Källan av Allt Som Finns. Många av er är redan förberedda på vad som väntar er, och ni lever i framtiden redan nu. Vi älskar er för vad vi ser, men se bortom er fysiska kropp till det verkliga ni.


 


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


 

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012