Followers

PUTIN

fredag 21 oktober 2011

October 5, 2011 


SaLuSa  5.10.2011  

Inom kort når ni det magiska 11.11.11, då varje själ kommer att lyftas upp oberoende om de är medvetna om det eller ej. Det kommer att hjälpa att lugna ned situationer som är oroande, då vi inte vill se hur konflikter i Mellanöstern intensifieras. Vad som har hänt är resultatet av hur folk vaknar upp till hur de har manipulerats och utnyttjats för att underhålla livet för de som styr dem. Energin för förändringar sveper över världen och med folkets intention kommer det att bli som en tidvattensvåg som sköljer bort allt i dess väg. Sådana rörelser tar nu gradvis fart i Västvärlden och myndigheterna försöker att stoppa effekterna. Det kan inte ignoreras mycket längre och folket kommer att vinna detta slag.

Alla tycket inte om tanken på att demonstrera, men det är en typ av energi som finns inom den yngre generationen som är orädda då det gäller detta. Det är de som förstår att de gamla sätten inte längre är acceptabla och de kommer att fortsätta att protestera tills att de uppnår framgång. Många själar har inkarnerat av denna anledning och de för med sig svaren på problemen, då de också har en högre medvetandenivå än de flesta. Det hela är en del av ert frigörande från de mörka Tjänarna och deras håll på er. Under en tid nu så har ni fått veta vad framtiden för med sig, och det kommer att förändra hur era samhällen ser ut bortom allt igenkännande. Hur än mycket som en del föredrar att förbli i den tredje dimensionen så när de väl blir medvetna om hur de kommer att gynnas av förändringarna kommer de att inse att de har så mycket mer att vinna än förlora.

Alla önskar att leva ett lyckligt, njutbart och fridfullt liv, och det är vad som ligger framför er, och så småningom så kommer de själar som inte är redo för upplyftningen att lämna Jorden. Det kommer att bli en oundvikligt separation av vägar framåt som en funktion av själens vibration och det kommer att låta de av högre vibrationer och medvetandenivåer att komma samman. De kommer att bli de som med rätta för sig ut ur dualitet då de har lärt sig sina lektioner. Som vi ganska ofta har informerat er så är det ni som avgör vilken nivå ni befinner er på, oberoende om ni är medvetna om det eller ej. Ni förstår från detta att ni kommer att följa en väg som är helt rätt för er. Inget finns att vinnas på om ni finner er själva på en nivå som ni inte kan hantera.

Vi vet att en del av er som är snälla och rediga själar oroar er för att ni av någon anledning inte kanske blir redo för Upplyftningen. Vårt svar till er är att om ni lever ett liv där ni undviker att vara dömande och kan finna i ert hjärta att vara kärleksfulla mot alla själar så har ni inget att vara oroliga över. Det är inte en fråga om att vara religiösa, att ta kurser eller att köpa er väg in i himlen. Vad som räknas är hur ni är inombords, och om ni lever sanningen så mycket som möjligt så är ni på god väg mot Upplyftning. Kom ihåg att era Guider känner ert verkliga Ni, och om det är er aspiration att lyftas upp så kommer de att hjälpa er att göra så. Himlen gläder sig varje gång en själ vänder sig mot Ljuset och det finns ingen väg tillbaka när ni väl har fattat ett sådant beslut.

Det är svårt att förstå att livet på Jorden är en illusion, men om ni kan se det på det sättet och se det som bara en övergående fas av erfarenheter så har det mindre påverkan på er. Det är som det Holografiska Däcket på Star Trek, med undantag av att ytterst få av er inser sanningen. Innan ni intog ert nuvarande liv visste ni vad era mål skulle vara, vilket också alla andra som är en del av det gör. Ni har fortfarande fri vilja, men det är osannolikt att ni kan undvika möjligheter som kommer till er, vilka är en del av ert livskontrakt. Ert mål är att uppleva på ett sätt som påskyndar er utveckling, de väljs därför noggrant för optimera nyttan för er. När det är en karma situation i en familj så kan ni hjälpa varandra genom era upplevelser, och det hjälper att skapa ett starkt band mellan er alla. Ni reser genom livet med föga medvetande om det, men era liv är noga planerade så att ni kan få maximal nytta från dem.

Efter en så lång tid i dualitet så känner ni en mental trötthet och tyngden av de lägre vibrationerna. För oss är det extremt tungt och klibbigt och vi förstår effekterna det har på er. Det är därför som vi har så stor beundran för de bland er som har förmågan att lyfta er själv upp och ur det. Ni har en häpnadsvärd grad av intention, och er ihärdighet under ringa utsikter är väl känd. Ni är verkligen hjältarna nu och belöningen för ett sådant kraftfull ställningstagande kommer snart att manifesteras. Ni är underbara själar och vi knäböjer vid era fötter i ett erkännande av ert Ljus och Kärlek.

Oberoende av era uppfattningar så finns det inga tvivel om att förändringar nu kan kännas av praktiskt taget samtliga. Det finns en förväntan om vad som står inför er, och då tiden springer på så vet ni att det dröjer inte länge innan en stor händelse inträffar. Då kommer ni att uppleva en hel serie av händelser som snabbt kommer att föra er framåt till ”det förlovade landet”. Vid det här laget har ni en god uppfattning om vad ni kan förvänta er, men ni kommer trots detta att bli glatt överraskade inför dess omfattning. Vi talar om världsomspännande händelser då varje själ tillsammans med Moder Jord är involverade.

Ni har säkerligen lagt märke till att till skillnad från förutsägelserna om nedgång och undergång från vissa så har Moder Jord varit relativt lugn och den globala förstörelsen med katastrofalt omfång har inte har inte hänt. Det finns dock fysiska förändringar som är nödvändiga och när de inträffar kommer vi att övervaka dem för att begränsa dess effekter till det minimala. För de bland er som är i områden som är välkända för sina jordbävningar eller vulkaniska aktiviteter så följ er intuition då det gäller en känsla av att ni bör förflytta er. De första tecknen kan ofta ses i Naturen och djur har en mer känslig reaktion mot förändrade energier. De kommer att ge sig iväg innan händelsen så det är klokt att lägga märke till deras handlande.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag kan säga er att den Galaktiska Federationen står fast i sin påbackning av våra allierade på Jorden, när de trycker på med bortförandet av Illuminati och deras undersåtar. Vi behöver alla veta att de tillsammans med deras maktstruktur har tagits bort, innan vi öppet kan arbeta med er. Den kritiska perioden närmar sig och vi planerar att handla utan vidare dröjsmål. Håll er stadigt på kursen mot Upplyftningen och då har ni inget att oroa er för – allt är så bra som det kan bli, och vi är med er hela vägen. 
 

 


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012