Followers

PUTIN

fredag 21 oktober 2011

October 7, 2011 


SaLuSa 7.10.2011 


Om ni vid det här laget inte visste att de sista dagarna för de mörka Tjänarna har anlänt så kommer ni att veta det mycket snart, då en del av våra aktiviteter för att förhindra deras försök att undgå rättvisan är förväntade att bli allmän vetskap. Var säkra på att vi har total kontroll av dessa frågor och de kommer ingenstans utan vårt medgivande. Det är inte så att de måste be om tillstånd, det är bara det att vi känner till deras intentioner och var de är hela tiden, och på det sättet kan vi se till att de inte ställer till besvär. Som ni kan förvänta er så när odjuret är instängt så slår det runt omkring sig utan hänsyn till konsekvenserna. Det kan bli mindre incidenter, men vårt huvudsakliga bestyr är att stoppa alla handlingar som är riktade mot er.

Varje gemensamt projekt som vi är involverade i står redo att sätta igång, och vi kommer att se till att när vi väl får signalen att sätta igång så kommer hela mekanismen att falla på plats. Mycket av förberedelserna har avslutats av våra allierade, och vi är närvarande för att övervaka det. Det finns mycket som pågår i hemlighet, men ibland så är storleken på operationen sådan att det är svårt att dölja allt som pågår. Det betyder att ni kan upptäcka vissa detaljer och kanske har en god idé om dess väsentlighet. Ni har era egna källor som är pålitliga och vet vad ni kan tro på. När saker och ting dock sätter igång så går det inte att ta miste på vad det handlar om, och då ni har väntat så länge så vet ni vad ni kan förvänta er.

Vad som är uppmuntrande för oss är att fler och fler människor pratar om oss utan att känna sig besvärade, då dagarna när ni blir förlöjligade då ni pratar om oss blir färre och färre. En intelligent diskussion är nu möjlig, då mycket information finns tillgänglig om oss. I själva verket behöver vi knappt någon introduktion när tiden kommer för avslöjandena. När allt kommer omkring så kommer vi att träffa på många själar som redan känner oss, men som har glömt bort sin förbindelse med oss. Många kommer från familjerna inom vår Galaktiska Federation och är i verkligheten Rymdvarelser som tjänar Jorden.

Upplyftningen är inte någon slumpartat händelse som bara råkar uppstå. Den har förutsagts och varit planerad sedan urminnes tider och kommer att införa ett slut på dualitet, som ni upplever det. Det är så magnifikt att hela Universum tittar på er lilla Jord. De ser ett uttryck av Ljuset genom närvaron av er, mina kära själar, som har funnit ert sanna jag, trots de enorma svårigheterna som ni har upplevt för att träda ut ur mörkret. Ni kan stå rakryggade och tillåta oss att lyckönska er för era underbara prestationer. Vi säger inte detta för att späda på ert ego, utan för att göra er medvetna om hur storslagna ni är, och vi inkluderar till och med de som går emot sannolikheten. Ingen av er är misslyckade och var och en av er kommer att få en räddningslina för att dra er upp ur det en gång till. Vi älskar er innerligt och kommer att göra allt vi kan för att se till att det blir ett lyckligt och glädjefullt slut på er tid i de lägre dimensionerna.

Den finansiella situationen i er värld fortsätter att snabbt försämras, och även om vi inte vill att det blir tungt för er så är det ett faktum att det krävs en kollaps för att påtvinga installationen av ett nytt och säkert system. Som ni vet, så har vi länge förväntat oss att det skall ske och allt är redo för att sättas på plats. Det blir en ny lösning på ett gammalt problem som har plågat er många gånger tidigare. Den gamla visan som tillät att girighet och överflödiga vinster spreds sig har tagit slut och världens rikedomar skall bli omfördelade. Det extrema som ni har upplevt har tjänat till att illustrera de galopperande överdrifterna i monetära frågor, vilket har fört en enorm rikedom till de fåtaliga kontrollerande bankfamiljerna. Det kommer att förändras på en permanent bas och det uppstår aldrig igen tillfällen för att plundra folkets pengar. Dessutom så kommer det enastående slöseriet i samband med krig att upphöra, eftersom en total global fred kommer med förändringarna.

Era gudomliga rättigheter ger er rätt till ett fridfullt liv som är tillfredställande och tillåter många möjligheter för att använda era färdigheter och talanger på sätt som är till nytta för alla. Mest väsentligt av allt är att ni kommer att ha tid att fullfölja era intressen. Ni var inte ämnade att vara slavar till ert arbete, och det blir onödigt då avancerad teknologi tar vid istället för manuellt arbete, och superdatorer hanterar allt annat arbete. Ljusets Stad Sedona som snart kommer att uppenbara sig blir ett sådant exempel av vad som kan uppnås med metoderna i den Nya Åldern.

Dröm era drömmar om Utopia och släng i något oförväntat då ni kommer att bli högst förvånade över de enorma framstegen som kommer att äga rum, när väl Illuminati och deras anhängare är bortförda från alla maktpositioner, vilka gjorde att de bestämde över er. Oroa er inte för några aspekter av era nuvarande liv, intentionen är att lyfta upp dem så att ni inte behöver något alls. Tro oss, Mina Kära, Skaparen önskar att ni snabbt prepareras för ett nytt liv som snart kan se till att ni lägger era nuvarande erfarenheter bakom er. Vi väcker upp er för att se bilden som målas av de många detaljerna som vi ger er, och som andra kanaliserare också gör. Håll sådana visioner framför ögonen och börja leva dem, och så kommer ni snart att förstå karaktären av de enorma förändringarna som redan manifesteras.

Ni är nu så nära året av alla år, vilket är 2012. Vet att det måste starta med ett positivt tecken, vilket visar vart det är på väg. Vid det laget kommer medvetandenivåerna att återigen ha höjts upp, och de lägre vibrationerna kommer att ha mindre och mindre effekt på er. Ni kommer att vara tillräckligt starka för att kunna gå i ert Ljus och ignorera dem, då de inte kan nå er när ni är självskyddade. Som en civilisation så har ni klarat av den svåra biten och skapade er väg av Ljus direkt till Upplyftningen. Varje dag förstärks det utav det kolossala inflödet av Ljus, som kommer till er från alla håll i Universum. Så ni kommer att snart inträda i det Nya Året fullt förbereda för de slutliga preparationerna, vilka kommer att se till att ni framgångsrikt når Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius och känner att vårt uppdrag under många år av kontakt med har visat sig framgångsrikt. Vi är inte helt ensamt ansvariga för ert uppvaknande, men vi är i vilket fall som helst stolta över att vara associerade med er framgång.
  

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012