Followers

PUTIN

fredag 21 oktober 2011

September 30, 2011 


SaLuSa 30.09.2011 


De mörka Tjänarna tappar nu makten och Ljusarbetarna närmar sig dem. Målet är att förhindra dem från att försena förändringarna som är så närstående, så att vår plan kan gå framåt med full fart. Som ni kanske inser så har det krävt ett enormt organiserande och våra allierade har tagit sina positioner sedan en lång tid. Varje projekt är ett enormt åtagande, men med våra avancerade teknologier så kan vi gå framåt i varje minsta detalj. När vi ger signalen att gå framåt så kommer det att fungera som militär kampanj och det kommer att överväldiga all opposition. Som ni kanske kan gissa så kommer det att gå mycket bättre när de rätta personerna har bytt ut de vid makten som i sanning inte representerar er. Att ta hand om detta är högt upp på vår lista, och tar nu första prioritet.

Ni hanterar förändringarna så väl, och ni hjälps av er förståelse av ert involverande och hur väsentliga ni är för oss. Vi vill att ni ser att vad än som händer nu så är allt en del av sönderfallet av det gamla, och dess förbundenhet med det nya. I själva verket så är så mycket nytt att ytterst lite av det gamla kommer att finnas kvar, som ni nu känner till det. Ni kommer att ta ett stort steg framåt in i Åldern av Överraskningar, vilket ger er alla de fördelar som för länge sedan skulle ha lyft er upp och in i den Nya Åldern. Ni har hört så mycket om energisparande uppfinningar och när de väl har introducerats kommer ni inte längre att vara beroende av Oljebolagen. De kommer att helt hastigt sätta punkt för låga levnadsstandards och samtidigt reducera föroreningar på ett storskaligt sätt. Generellt så kommer folkets basbehov att tas om hand om och hunger utraderas. Förändringarna inom transporter kommer att äga rum, och system kommer att bli oigenkännligt från vad de är idag. Omedelbar kontakt och kommunikation blir tillgänglig för alla, och distanser blir inte längre väsentliga.

Att övervinna brister är en lätt utmaning för oss att ta på oss, och återigen så är det både vår teknologi och stora personal som lätt kan ta hand om det. Vi vill Så gärna sätta fart, men vi har tålamod och samtidigt förväntar vi oss glädjen och lyckan som kommer till er. Vi älskar tanken att se uttrycken i era ansikten och er frigörelse från träldomen under år utav att vara tjänare till de med rikedomar och makt. Fred kommer att läggas på plats inom kort då krig och krigsvapen kommer att tystas. Krig har förts av många anledningar och inte minst för att sätta er i konstant brist. Ert sanna liv startar mycket snart och det kommer att fortsätta då ni höjer er än högre uppåt. Livet var menat att vara roligt och tillfredsställande, belönande och utmanande för att tillåta ett fullt uttryck av er potential. Hitintills har ni hållits på plats med få möjligheter att göra så. Var och en av er har så stora talanger och med så mycket tid för er själva i framtiden så kan ni tillägna så mycket som ni vill åt dem. Det kan inkludera er utveckling inom konst, musik eller vad än ni väljer. Det finns i sanning ingen begränsning på hur långt ni kan gå, och de största lärarna kommer att hjälpa er på vägen.

Livet kan förnärvarande vara exceptionellt tråkigt, men i framtiden blir det fullt av möjligheter och äventyr som till och med kan ta er till andra Universum. I ert högre medvetandetillstånd kommer ni att träffa andra själar vid liknande nivåer som erkänner Skaparen som ni gör. Ni kommer att ha all den tid ni behöver då er livslängd ökar med de upplyftande vibrationerna, och 1000 år blir inte ovanligt. Som ni med stor säkerhet börjar inse så kommer livet på Jorden att föga likna det ni skulle kalla normalt, när ni väl har lyfts upp. Den tredje dimensionen och dess hem i dualitet är utav sin själva natur en dimension där ni upplever ett tufft prövande, men ni får ändå den erfarenheten som ni önskade.

Med tanke på allt ni nu känner till så kommer ni att få stor styrka och kunna ta er igenom den sista perioden av dualitet. Det blir hektiskt, det blir ibland hotande för liv och kropp, men trots allt detta så tar nu den Gyllene Åldern form och väntar på er närvaro. Vi undrar om det finns några anledningar till att ni skulle vilja bli kvar i de lägre dimensionerna, när allt ni drömmer om väntar på er. Inse att ni bara kan nå er fulla potential i de högre dimensionerna, och att era jordliga inkarnationer är planerade för att i första hand påskynda er utveckling. Tänk på vad er framtid lovar er och vi är säkra på att det lätt kommer att föra er igenom resten av ert liv. På så sätt så kan ni i själva verket njuta utav det genom att inte släppa in någon negativitet i det.

På världsscenen så är de stora aktörerna polariserade på ett sådant sätt att Ljuset har mer stöd än någonsin tidigare, och det fortsätter att växa exponentiellt. Genom de ökande kvantiteter som sänds till Jorden så är det uppenbart för oss att detta år kommer att avslutas med den högsta nivån av Ljus under denna cykel. Det finns inga som helst tvivel på att ni är redo att föra er in i nästa skede, vilket kommer att öppna en klar väg till Upplyftningen. Detta år kommer att avslutas med en rykande seger för Ljuset och med detta kommer utsikten om total fred på Jorden, för första gången på tusentals år. Håll denna vision och så hjälper ni det att manifestera, och lyfta upp de runt omkring er.

Våra uppgifter förblir de vi alltid har, med ett fokus på de mörka Tjänarna och deras aktiviteter. Vi känner dem väl och är medvetna om deras planer att göra ett sista desperat försök att skapa en falsk attack från utomjordingar. Vi har tillåtelse att förhindra det och kommer inte att tveka att göra så. Som vi ser det, så kommer andra händelser att gå före detta så att det i vilket fall som helst blir omöjligt. Vi lyder under de Höga Råden som beslutar om dylika policyfrågor, och är väl medvetna om de Gudomliga Förordnandena angående sluttiderna. Det är dags att Ljuset blir det kontrollerande inflytandet för att bestämma hur framtiden blir.

Jag är SaLuSa från Sirius, och finner att mottagandet från er är mycket vänligt och accepterande av vår närvaro. En del är rädda för våra motiv, men det är resultatet från åratal av tillvänjning, vilket är menat att se oss som ett hot mot era liv. Vi vet att vi snart kan skingra dem, och avslöjandena kommer att tillåta oss ett tillfälle för att introducera oss till er. Ni kommer att finna att våra ord bär denna vibration av kärlek och det kommer att lugna sådan rädsla. Våra handlingar har aldrig varit hotande, utan har visat den omsorg och kärlek vi har för er alla. 


 


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC
Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012